Adobe Bridge käsittelee ja säilyttää kaikkien ääni- ja videotoistotiedostojen välimuistia. Se parantaa toistotiedostojen suorituskykyä, koska tiedostot ovat käytettävissä aina, kun haluat tarkastella niitä myöhemmin. Suorituskyky kannattaa optimoida poistamalla vanhat ja käyttämättömät mediavälimuistin tiedostot säännöllisesti. Poistettujen tiedostojen välimuisti luodaan uudelleen aina, kun lähdemedia tarvitsee niitä.

Mediavälimuistin oletusarvojen määrittäminen

Määritä mediavälimuistin asetukset seuraavasti:

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • (Windows) Valitse Muokkaa > Oletusarvot.
  • (Mac OS) Valitse Bridge > Oletusarvot.
 2. Valitse Oletusarvot-valintaikkunassa Mediavälimuisti.

  Media_cache_bridge
 3. Määritä mediavälimuistin asetukset valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Älä poista välimuistin tiedostoja automaattisesti: valitsemalla tämän voit estää mediavälimuistin tiedostojen automaattisen poiston. Tämä on oletusasetus. 
  • Poista automaattisesti välimuistin tiedostot, jotka ovat vanhempia kuin: valitsemalla tämän voit poistaa automaattisesti välimuistin tiedostot, jotka ovat määritettyä vanhempia. Oletusarvo on 90 päivää. Voit muuttaa arvon haluamaksesi. 
  • Poista vanhimmat tiedostot välimuistista automaattisesti, kun sen koko on yli: valitsemalla tämän voit poistaa vanhimmat tiedostot välimuistista automaattisesti, kun sen enimmäiskoko ylittää määritetyn (Gt). Oletuskoko on 10 % mediavälimuistin tallennussijainnin koosta. 

  Huomautus:

  Mediavälimuistin tiedostojen automaattinen poisto koskee ainoastaan .pek-, .cfa- ja .ims-tiedostoja, jotka sijaitsevat alihakemiston kansioissa Peak Files ja Media Cache Files.

 4. Sijainti-kentässä näkyy välimuistissa olevien mediatiedostojen polku. Näytä polussa olevat mediakansiot valitsemalla Näytä Resurssienhallinnassa.

 5. Ota muutokset käyttöön valitsemalla OK.

  Huomautus:

  Kun ikä- tai kokoasetus otetaan käyttöön, muutokset tulevat voimaan vasta, kun suljet Bridgen ja käynnistät sen uudelleen. Bridge määrittää seuraavan sovelluskäynnistyksen yhteydessä, täyttävätkö mediavälimuistin tiedostot poistokriteerit. Jos niin on, Bridge aloittaa poiston viiden minuutin kuluttua käynnistyksestä. Jatkossa se tekee nämä ylläpitotoimet viikoittain.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö