התצוגה הראשונית של קובץ PDF תלויה במאפיינים שהגדיר יוצר המסמך. לדוגמה, מסמך יכול להיפתח בעמוד מסוים או בהגדלה מסוימת.

הצגת קובצי PDF במצב Read

כאשר קוראים מסמך, ניתן להסתיר את כל סרגלי הכלים וחלונות המשימות כדי להרחיב את אזור ההצגה לגודל המרבי במסך.

פקדי הקריאה הבסיסיים, כגון ניווט בדפים ואפשרויות הזום, מופיעים בסרגל כלים שקוף למחצה מרחף קרוב לתחתית החלון.

 • כדי לפתוח במצב קריאה, בחרו View >‏ Read Mode, או לחצו על הלחצן Read Mode בפינה הימנית העליונה בסרגל הכלים.

 • כדי לשחזר את אזור העבודה לתצוגה הקודמת, בחרו שוב View >‏ Read Mode. ניתן גם ללחוץ על לחצן הסגירה בסרגל הכלים המרחף.

סרגל כלים מרחף במצב קריאה
מצב קריאה עם סרגל כלים שקוף למחצה מרחף

תצוגת מסמכי PDF במצב מסך מלא

במצב מסך מלא, מופיע המסמך בלבד; סרגל התפריטים, סרגלי הכלים, חלונות המשימות ופקדי החלונות מוסתרים. יוצר ה- PDF יכול להגדיר את ה- PDF כך שייפתח במצב Full Screen או שניתן להגדיר את התצוגה עצמאית. מצב Full Screen משמש לעתים קרובות למצגות, לעתים עם התקדמות אוטומטית לעמוד הבא ומעברים אוטומטיים.

המצביע נשאר פעיל במצב Full Screen כדי שתוכלו ללחוץ על קישורים ולפתוח הערות. קיימות שתי דרכים להתקדם בקובץ PDF במצב Full Screen. אפשר להשתמש בקיצורי מקשים לפקודות ניווט והגדלה ואפשר לקבוע העדפת Full Screen כדי להציג את לחצני הניווט של Full Screen שעליהם ניתן ללחוץ כדי לעבור בין עמודים או לצאת ממצב Full Screen.

קביעת העדפות סרגל ניווט במצב מסך מלא

 1. בתיבת הדו-שיח Preferences מתחת ל- Categories, בחרו Full Screen.
 2. בחרו באפשרות Show Navigation Bar ולחצו על OK.
 3. בחרו View >‏ Full Screen Mode.

סרגל הניווט של Full Screen מכיל את הלחצנים Previous Page‏ ‏, Next Page ‏ ו- Close Full Screen View‏ . לחצנים אלה מופיעים בפינה השמאלית התחתונה של מרחב העבודה.

קריאת מסמך במצב מסך מלא

אם סרגל הניווט של מסך מלא אינו מופיע, ניתן להשתמש בקיצורי מקשים כדי לנווט ב- PDF.

הערה:

אם מותקנים שני צגים, מצב מסך מלא של עמוד עשוי להופיע רק באחד מהם. כדי לנווט במסמך, לחצו על המסך המציג את העמוד במצב מסך מלא.

 1. בחרו View >‏ Full Screen Mode.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לעבור לעמוד הבא, הקישו Enter, ‏Page Down או Right Arrow.

  • כדי לחזור לעמוד הקודם, הקישו Shift+Enter‏, Page Up או חץ שמאלה.

 3. כדי לצאת ממצב מסך מלא, הקישו Ctrl+L או Esc. (כדי שתוכלו לצאת באמצעות מקש Escape, יש לבחור את האפשרות המתאימה בהעדפות Full Screen.)

הערה:

כדי להציג כלי Full Screen בסרגל הכלים Common Tools, לחצו לחיצה ימנית על אזור סרגל הכלים ובחרו Page Display >‏ Full Screen Mode. לחצו על הכלי Full Screen כדי לעבור למצב מסך מלא.

סגירת החלונית Tools ב-Acrobat DC

העדפות לתצוגת קובצי PDF

בתיבת הדו-שיח Preferences מגדירים את ברירת המחדל של פריסת העמוד ומתאימים אישית את היישום בדרכים רבות אחרות. לצורך הצגת קובצי PDF, בחנו את אפשרויות ההעדפות שנבחרו עבור Documents‏, General‏, Page Display ו- 3D & Multimedia.

ההעדפות קובעות כיצד יתנהג היישום בכל פעם שמשתמשים בו. הקביעות אינן משויכות למסמך PDF מסוים. כדי לגשת לתיבת הדו-שיח preferences, בחרו Edit‏ Preferences‏ (Windows) או Acrobat / Adobe Acrobat Reader‏ Preferences‏ (Mac OS).

הערה:

אם הותקנו תוספים של צד שלישי, השתמשו בתפריט Third-Party Preferences לקביעת העדפות אלה.

תיבת הדו-שיח preferences של Acrobat

העדפות מסמכים

Open Settings

 • Restore Last View Settings When Reopening Documents: קביעה אם מסמכים נפתחים באופן אוטומטי לעמוד האחרון שהוצג בתוך הפעלת עבודה.
 • Open Cross-document Links InSameWindow: סגירת המסמך הנוכחי ופתיחת המסמך המקושר באותו חלון, תוך כדי מזעור מספר החלונות הפתוחים. אם המסמך המקושר כבר פתוח בחלון אחר, לחיצה על קישור למסמך הפתוח לא תסגור את המסמך הנוכחי. אם האפשרות לא נבחרה, חלון חדש ייפתח עם כל לחיצה על קישור למסמך אחר.
 • Allow Layer State To Be Set By User Information: מתן אפשרות למחבר של מסמך PDF בשכבות לציין תצוגת שכבה בהתבסס על מידע המשתמש.
 • Allow Documents To Hide The Menu Bar, Toolbars, And Window Controls: מתן אפשרות ל-PDF לקבוע אם סרגל התפריטים, סרגל הכלים ופקדי החלון מוסתרים כאשר ה-PDF נפתח.
 • Documents In Recently Used List: הגדרת המספר המרבי של מסמכים המוצגים בתפריט File.

Save Settings

 • Automatically Save Document Changes To Temporary File Every _ Minutes: קביעת התדירות שבה Acrobat שומר באופן אוטומטי שינויים במסמך פתוח.
 • Save As Optimizes For Fast Web View: בנייה מחדש של מסמך PDF עבור הורדת עמוד אחד בכל פעם משרתי אינטרנט.

תצוגה במצב PDF/A

 • View Documents In PDF/A Mode ציון המועד שבו יש להשתמש במצב תצוגה זה: Never, או Only For PDF/A Documents.

חיפוש ב- PDF אחר פריטים שאינם גלויים, כגון מטא-נתונים, קבצים מצורפים, הערות ומלל ושכבות מוסתרים. תוצאות החיפוש מופיעות בתיבת דו-שיח וניתן להסיר כל סוג של פריט שמופיע שם.

 • Remove Hidden Information When Closing Document (אפשרות זו לא נבחרת כברירת מחדל.)
 • Remove Hidden Information When Sending Document By Email (אפשרות זו לא נבחרת כברירת מחדל.)

Hidden Information

Redaction

 • Adjust Filename When Saving Applied Redaction Marks: ציון קידומת או סיומת שבה יש להשתמש בעת שמירת קובץ שהוחלו עליו סימוני הכנה לפרסום.
 • Choose Localization For Search and Redact Patterns: ציון גרסת השפה המותקנת של Acrobat שבה יש להשתמש עבור התבניות. לדוגמה, אם התקנתם שתי גרסאות - אנגלית וגרמנית - יש לכם אפשרות לבחור באחת משתי השפות עבור התבניות. האפשרות Patterns מופיעה בתיבות הדו-שיח Search ו- Redaction.

העדפות מסך מלא

Full-Screen Setup

 • Current Document Only: ציון אם התצוגה מוגבלת ל-PDF בודד.
 • Fill Screen With One Page At A Time: הגדרת תצוגת העמוד לכיסוי המסך המרבי על-ידי עמוד יחיד.
 • Alert When Document Requests Full Screen: הצגת הודעה לפני מעבר למצב Full-Screen. בחירה באפשרות זו דורסת בחירה קודמת של Do Not Show This Message Again באותה הודעה.
 • Which Monitor To Use: ציון הצג שעליו יופיעו תצוגות במסך מלא (למשתמשים שתצורת המערכת שלהם כוללת מספר צגים).

Full-Screen Navigation

 • Escape Key Exits: מאפשר לך לצאת ממצב מסך מלא על-ידי הקשה על מקש Esc. אם אפשרות זו לא נבחרה, ניתן לצאת בהקשת Ctrl+L.
 • Show Navigation Bar: הצגת סרגל ניווט מזערי ללא קשר לקביעות במסמך.
 • Left Click To Go Forward One Page; Right Click To Go Back One Page: מאפשר לך לדפדף במסמך Adobe PDF על-ידי לחיצה על העכבר. ניתן גם לדפדף במסמך על-ידי הקשה על Return, צירוף המקשים Shift-Return (כדי לחזור אחורה) או מקשי החצים.
 • Loop After Last Page: מאפשר לך לדפדף בקובץ PDF ברציפות ולחזור לעמוד הראשון לאחר העמוד האחרון. השימוש הטיפוסי באפשרות זו הוא הכנת תצוגות בדוכנים ובתערוכות.
 • Advance Every _ Seconds: ציון אם להתקדם אוטומטית מעמוד לעמוד כל מספר שניות קבוע. ניתן לדפדף במסמך בלחיצות עכבר או בפקודות במקלדת, גם אם נבחר דפדוף אוטומטי.

Full-Screen Appearance

 • Background Color: ציון צבע הרקע של החלון במצב מסך מלא. ניתן לבחור צבע מלוח הצבעים כדי להתאים אישית את צבע הרקע.
 • Mouse Cursor: ציון אם להציג או להסתיר את המצביע כאשר מצב מסך מלא פעיל.

Full-Screen Transitions

 • Ignore All Transitions: הסרת אפקטי מעבר ממצגות שאתה מציג במצב מסך מלא.
 • Default Transition: ציון אפקט המעבר שיש להציג במעבר בין עמודים במצב מסך מלא כאשר לא נקבע אפקט מעבר עבור המסמך.
 • Direction: קביעת הזרימה של המעבר שנקבע כברירת מחדל, כגון למטה, שמאלה, אופקי וכן הלאה. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למעבר. אם אין אפשרויות כיוון שמשפיעות על ברירת המחדל של המעבר, אפשרות זו אינה זמינה.
 • Navigation Controls Direction: חיקוי צורת ההתקדמות של משתמש במצגת, כגון מעבר מההתחלה לסוף כשמשתמש מתקדם לעמוד הבא ומעבר מהסוף להתחלה כשהוא חוזר לעמוד הקודם. האפשרות זמינה רק למעברים עם אפשרויות כיוון.

 

העדפות כלליות

Basic Tools

 • Use Single Key Accelerators To Access Tools: מאפשר לך לבחור כלים בעזרת הקשה יחידה. אפשרות זו אינה נבחרת כברירת מחדל.
 • Create Links From URLs: ציון אם קישורי אינטרנט שלא נוצרו ב-Acrobat יזוהו אוטומטית בקובץ PDF ויהפכו לקישורים פעילים.
 • Make Hand Tool Select Text & Images: מאפשר לכלי Hand לתפקד ככלי Select כאשר הוא מרחף מעל מלל ב-Adobe PDF.
 • Make Hand Tool Read Articles: שינוי המראה של מצביע הכלי Hand כאשר הוא נמצא מעל שרשור מאמר. בלחיצה הראשונה, המאמר מוגדל עד שהוא ממלא אופקית את חלון המסמך, ולחיצות נוספות עוקבות אחר השרשור של המאמר.
 • Make Hand Tool Use Mouse-wheel Zooming: שינוי הפעולה של גלגל העכבר מגלילה לזום.
 • Make Select Tool Select Images Before Text: שינוי הסדר שבו הכלי Select בוחר.
 • Show Online Storage When Opening Files: הצגת שטח האחסון בענן בתיבת הדו-שיח file open.
 • Show Online Storage When Saving Files: הצגת שטח האחסון בענן בעת שמירת הקובץ.
 • Open Documents As New Tabs In The Same Window (דורש הפעלה מחדש): קיבוץ קבצים מרובים בכרטיסיות כאשר הם נפתחים. באפשרותכם גם להצמיד או להפריד כרטיסיות כחלונות נפרדים. לשם כך, בחרו כרטיסייה וגררו את התמונה הממוזערת שמופיעה הרחק מסרגל הכלים, ולאחר מכן שחררו את הכרטיסייה. 
 • Prompt Before Closing Multiple Tabs: קבלת אישור מהמשתמש לפני סגירת Acrobat.
 • Use Fixed Resolution For Snapshot Tool Images: הגדרת הרזולוציה המשמשת להעתקת תמונה שנלכדה בעזרת הכלי Snapshot.
 • Touch Mode: הגדרת האופן שבו Acrobat עובר למצב Touch, אם בכלל, עבור מכשירים התומכים במגע. במצב Touch, לחצני סרגל כלים, חלוניות ותפריטים מורחקים מעט זה מזה כדי לאפשר בחירה בעזרת מגע אצבע. מצב הקריאה במגע ממטב את התצוגה ותומך במרבית המחוות הנפוצות.

 

Warnings

 • Do Not Show Edit Warnings: ביטול הופעה של תיבות אזהרה, שמוצגות בדרך כלל כשמוחקים פריטים, כגון קישורים, עמודים, תמונות ממוזערות של עמודים וסימניות.
 • Reset All Warnings: שחזור קביעות ברירת מחדל עבור אזהרות.

 

Messages From Adobe

 • Show Me Messages When I Launch Acrobat: מאפשר להודעות שיווקיות בתוך המוצר מ-Adobe להופיע ב-Welcome Screen בעת הפעלת היישום כאשר אין מסמך פתוח. לחץ על הודעה כדי לקבל מידע על תכונות, עדכונים או שירותים מקוונים או כדי לפתוח רכיב ביישום, כגון חלונית משימות. בטלו את בחירת האפשרות כדי למנוע הופעת הודעות שיווק בתוך מוצרים. 

הערה:

לא ניתן לבטל הופעת הודעות טרנזאקציה, המאפשרות לספק את Adobe Online Service.

Application Startup

 • Use Only Certified Plug-Ins: מוודא שרק תוספי צד שלישי המאושרים על-ידי Adobe נטענים. ההערה Currently ב-Certified Mode מציינת Yes או No בהתאם למצב.
 • Check 2D Graphics Accelerator‏ (Windows בלבד): (מופיע רק אם חומרת המחשב שלכם תומכת בהאצת גרפיקה דו-ממדית.) כשמסמנים אפשרות זו, נעשה שימוש בהאצת חומרה כשהמסמך נפתח בפעם הראשונה. כשאפשרות זו אינה מסומנת, נעשה שימוש בהאצת חומרה לאחר שהמסמך נפתח בפעם הראשונה. אפשרות זו יכולה להאריך את משך האתחול, ולכן היא אינה נבחרת כברירת מחדל.

הערה:

אפשרות זו זמינה רק כאשר נבחרת האפשרות Use 2D Graphics Acceleration בהעדפות של Page Display.

 • Select Default PDF Handler‏ (Windows בלבד): ציון היישום, Reader או Acrobat, המשמש לפתיחת קובצי PDF. קביעה זו חלה אם במחשב שלכם מותקנים גם Acrobat וגם Reader. ב- Windows 7 או גרסה מוקדמת יותר, דפדפן ישתמש בקביעה זו רק אם הוא משתמש בתוסף של Adobe לצורך הצגת קובצי PDF. ב- Windows 8, קביעה זו קובעת איזה יישום הוא יישום ה- PDF המוגדר כברירת מחדל עבור המערכת שלכם, לרבות בדפדפן שלכם. Windows 8 מנחה אתכם לאפשר שינוי זה לפני החלתו על המערכת. לאחר שנקבע, Windows 8 משתמש גם ביישום ה- PDF שנבחר עבור משימות הקשורות לקובצי PDF, כגון הצגה בתצוגה מקדימה, הצגת תמונות ממוזערות ומתן מידע על הקובץ.

העדפות תצוגת עמוד

Default Layout And Zoom

 • Page Layout: קביעת פריסת העמוד שתשמש לגלילה כשפותחים מסמך בפעם הראשונה. קביעת ברירת המחדל היא Automatic. הקביעה Page Layout ב-File >‏ Properties >‏ Initial View דורסת ערך זה.
 • Zoom: קביעת רמת ההגדלה של מסמכי PDF בפתיחה ראשונה של המסמך. קביעת ברירת המחדל היא Automatic. הקביעה Magnification ב-File >‏ Properties >‏ Initial View עוקפת ערך זה.

הערה:

שני תנאים יכולים להשפיע על פריסת העמוד והזום. 1) מישהו כבר קבע PDF נפרד לתצוגה ראשונית אחרת ב- File >‏ Properties. ‏ 2) במחשב נבחרה האפשרות Restore Last View Settings When Reopening Documents ב- Edit >‏ Preferences >‏ בקטגוריה Document.

Resolution

 • Use System Setting: שימוש בקביעות המערכת עבור רזולוציית צג.
 • Custom Resolution: קביעת רזולוציית הצג.

Rendering

 • Smooth Text: ציון סוג החלקת המלל שיוחל.
 • Smooth Line Art: החלת החלקה להסרת זוויות פתאומיות בקווים.
 • Smooth Images: החלת החלקה למזעור שינויים פתאומיים בתמונות.
 • Use Local Fonts: ציון אם היישום משתמש בגופנים מקומיים שמותקנים במחשב או מתעלם מהם. כשהאפשרות לא נבחרה, היישום משתמש בגופנים חלופיים לכל גופן שאינו מוטמע בקובץ PDF. אם לא ניתן להחליף גופן, המלל מופיע כתבליטים ומוצגת הודעת שגיאה.
 • Enhance Thin Lines: כשבוחרים באפשרות זו, משפר תצוגת קווים דקים על המסך כדי שיהיו ברורים יותר.
 • Use Page Cache: טעינת העמוד הבא לזיכרון גם לפני הצגת העמוד הנוכחי, כדי להפחית את משך הזמן הנדרש לדפדוף במסמך.
 • Use 2D Graphics Acceleration‏ (Windows בלבד): (מופיע רק אם חומרת המחשב שלכם תומכת בהאצת גרפיקה דו-ממדית.) האצת פעולות הזום, הגלילה והציור מחדש של תוכן עמוד, והאצת העיבוד והשינוי של תוכן PDF דו-ממדי. אפשרות זו נבחרה כברירת מחדל.  

הערה:

אם אפשרות זו אינה זמינה בהעדפות Page Display, ייתכן שיהיה עליכם לעדכן את מנהל ההתקן הגרפי כדי לאפשר תכונת חומרה זו. פנו לספק הכרטיס או ליצרן המחשב לעדכון מנהל ההתקן.

Page Content And Information

 • Show Large Images: הצגת תמונות גדולות. במערכת המציגה לאט עמודים עתירי תמונות, ניתן לבטל את הבחירה באפשרות זו.
 • Use Smooth Zooming‏ (Windows בלבד): כאשר אפשרות זו לא נבחרת, אפקטי ההנפשה כבויים והביצועים משתפרים.
 • Show Art, Trim, & Bleed Boxes: הצגת כל הגרפיקה, החיתוכים או תיבות הגלישה שהוגדרו עבור מסמך.
 • Show Transparency Grid: הצגת הרשת מאחורי אובייקטים שקופים.
 • Use Logical Page Numbers: אפשרות להשתמש בפקודה Number Pages לצורך התאמה בין מיקום העמוד ב-PDF למספרו המודפס. מספר העמוד, ואחריו מיקום העמוד בסוגריים מופיעים בסרגל הכלים Page Navigation ובתיבות הדו-שיח Go To Page ו-Print. לדוגמה,אינץ' ‏(1 מתוך 1) אם המספר המודפס של העמוד הראשון הוא i. אם לא בוחרים באפשרות זו, העמודים ימוספרו בספרות ערביות, החל מ-1. בחירה באפשרות זו מסייעת למנוע תגובה בלתי צפויה ללחיצה על Back או Go Back בדפדפן האינטרנט.
 • Always Show Document Page Size: הצגת מדידות העמוד לצד סרגל הגלילה האופקי.
 • Use Overprint Preview: ציון אם מצב Overprint Preview מופעל רק בקובצי PDF/X, אף פעם או תמיד, או שהוא נקבע באופן אוטומטי. כאשר קובעים את המצב Overprint Preview לאוטומטי, אם המסמך מכיל אוברפרינט המצב מופעל. המצב Overprint Preview מאפשר לראות (על-גבי המסך) את האפקטים של החלקות דיו בפלט המודפס. לדוגמה, ספק דפוס יכול ליצור כינוי לצבע דיו אם מסמך כולל שני צבעי ספוט דומים ורק אחד מהם דרוש.
 • Default Transparency Blending Color Space: קביעת מרחב הצבע המוגדר כברירת מחדל, Working RGB או Working CMYK, עבור מיזוג שקיפות.

Reference XObjects View Mode

 • Show Reference XObject Targets: ציון סוג המסמכים שבהם ניתן להציג הפניות XObjects.
 • Location Of Referenced Files (אופציונלי) ציון מיקום עבור המסמכים שקיימת הפניה אליהם.

מצב Touch עבור מחשבי לוח והתקנים ניידים

מצב Touch מקל את השימוש ב- Acrobat DC ו- Acrobat Reader DC בהתקנים המופעלים במגע. לחצני סרגל כלים, חלוניות ותפריטים מורחקים מעט זה מזה כדי לאפשר בחירה בעזרת מגע אצבע. מצב הקריאה במגע ממטב את התצוגה ותומך במרבית המחוות הנפוצות. Acrobat DC ו- Acrobat Reader DC עוברים אוטומטית למצב Touch כאשר פותחים אותם בהתקן שמאפשר הפעלה במגע. באפשרותכם לשנות את קביעת ההעדפה המוגדרת כברירת מחדל עבור מצב Touch.

שינוי העדפות למצב Touch

 1. בחרו Edit ‏> Preferences ‏(Windows) או Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC ‏> Preferences ‏(Mac OS).

 2. תחת Categories, בחרו באפשרות General.

 3. תחת Basic Tools, בחרו בקביעת ברירת המחדל הרצויה מתוך התפריט Touch Mode.

שינוי מצב תצוגה PDF/A

PDF/A הוא תקן ISO לאחסון ארוך-טווח בארכיון ולשמירת מסמכים אלקטרוניים. מסמכים שנסרקים לקובץ PDF תואמים לתקן PDF/A. ניתן לציין אם להציג מסמכים במצב תצוגה זה.

כאשר פותחים מסמך שעומד בתקן PDF/A במצב תצוגת PDF/A, המסמך נפתח במצב קריאה כדי למנוע שינויים. ההודעה מופיעה בסרגל ההודעות של המסמך. לא תוכלו לערוך שינויים ולהוסיף ביאורים למסמך. אם תבטלו את מצב PDF/A, תוכלו לערוך את המסמך.

 1. בתיבת הדו-שיח Preferences מתחת ל- Categories, בחרו Documents.
 2. בחרו אפשרות עבור מצב View Documents In PDF/A‏: Never או Only For PDF/A Documents.

  ניתן לצאת ממצב תצוגת PDF/A ולהיכנס אליו על-ידי שינוי קביעת העדפה זו.

לווידאו בנושא עבודה עם קובצי PDF/A, ראו www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_il.

תצוגת עובי קו של מסמכי PDF

תצוגת Line Weights מציגה קווים בעוביים שנקבעו ב- PDF. כאשר תצוגת Line Weights מבוטלת, היא מחילה עובי קבוע (פיקסל אחד) על קווים, ללא תלות במצב הזום. כאשר מדפיסים את המסמך, הקו מודפס בעובי האמיתי.

 1. בחרו View >‏ Show/Hide >‏ Rulers & Grids >‏ Line Weights. כדי לבטל את תצוגת Line Weights, בחרו שוב View >‏ Show/Hide >‏ Rulers & Grids >‏ Line Weights.

הערה:

לא ניתן לבטל את תצוגת Line Weights כאשר מציגים קובצי PDF בדפדפן.

השוואה בין PDF מתוקן לגרסה קודמת (Acrobat Pro)

השתמשו בתכונה Compare Documents כדי להראות את ההבדלים בין שתי גרסאות ה- PDF. ניתן להתאים אישית אפשרויות רבות כדי להציג את תוצאות ההשוואה.

 1. בחרו View >‏ Compare Documents.
 2. ציינו את שני המסמכים שברצונכם להשוות. אם אחד מהמסמכים או שניהם נמצאים בתיק PDF, בחרו את תיק ה- PDF. מתחת ל- Package Item, בחרו את ה- PDF של רכיבים.
 3. במידת הצורך, ציינו את טווחי העמודים במסמך המיועדים להשוואה בתיבות First page ו- Last Page.
 4. בחרו Document Description המתאר באופן הטוב ביותר את המסמכים שאתם משווים ולחצו על OK.

  לאחר ניתוח שני המסמכים, יוצג מסמך התוצאות בחלונית Compare. המסמך החדש מוצג עם ביאורים המציינים את השינויים. העמוד הראשון מציג סיכום של תוצאות ההשוואה.

 5. בחלונית Compare, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להסתיר את הביאורים הכוללים שינויים, לחצו על Hide Results.

  • כדי לציין את אפשרויות התצוגה של תוצאות ההשוואה, לחצו על Show Options. ניתן לציין את סוג השינויים שיוצגו ואת תבנית הצבע והאטימות של הביאורים. כדי לחזור לתמונות הממוזערות של העמודים,לחצו על Hide Options.

  • כדי להציג כל אחד מהמסמכים בחלון משלו, בתפריט האפשרויות , בחרו Show Documents Tiled או Show Documents Side By Side. כדי לסנכרן את העמודים הרלוונטיים בזמן הצגת המסמכים בחלונות נפרדים, בתפריט האפשרויות, בחרו Synchronize Pages.

  • לחצו על תמונת עמוד ממוזערת כדי לעבור ישירות לעמוד זה. כדי לשנות את גודל התמונות הממוזערות של העמודים, בתפריט האפשרויות, בחרו Thumbnail Size >‏ [האפשרות].

  • גררו כלפי מעלה את פס הפיצול שבתחתית החלונית Compare כדי להראות תמונות ממוזערות של המסמך הישן. לחצו על תמונה ממוזערת מהמסמך הישן כדי לפתוח אותה בחלון חדש.

אפשרויות Document Description

Reports, Spreadsheets, Magazine Layouts

השוואת התוכן כגוף מלל מתמשך אחד, מקצה לקצה.

Presentation Decks, Drawings Or Illustrations

בחינת כל שקופית או עמוד כמסמך קטן, והתאמה בין מסמכים דומים. ובהמשך, השוואת התוכן של כל מסמך שנמצאה לו התאמה. זיהוי מסמכים שהועברו, כגון שקופיות במצגת.

Scanned Documents

יצירת צילום של כל עמוד שנסרק והשוואת הפיקסלים. בחינת כל עמוד שנסרק והתאמה בין עמודים דומים. בנוסף, זיהוי עמודים גם כאשר הם מופיעים בסדר שונה. זוהי אפשרות שימושית להשוואה בין תמונות או בין ציורי ארכיטקטורה.

Compare Text Only

השתמשו באפשרות זו במסמכים מכל סוג. אפשרות זו נועדה להשוואת מלל במסמכים גדולים (250 עמודים ומעלה). אפשרות זו גם משווה את המלל בין מסמכים עם גרפיקת רקע בכל עמוד, מה שמאט את התהליך.

 • כאשר בוחרים באפשרויות Reports או Presentation, האפשרות Compare Text Only מזהה רק את ההבדלים במלל בין שני המסמכים.

 • כאשר בוחרים באפשרות Scanned Documents, השוואת המלל נערכת בנפרד מהשוואת הגרפיקה ולאחר מכן מאחדים את התוצאות. במסמכים עם פרסומות כתב עת המכילות מלל מעל גרפיקת הרקע, ההשוואה של זרימת המעבר נערכת במצב מלל בלבד. השוואת הגרפיקה נערכת ברקע בנפרד. ההבדלים (הן במלל והן בגרפיקה ובתמונות) משולבים במסמך תוצאות אחד.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת