Kopiere innhold fra PDF-filer

Kopiere tekst og bilder fra PDF-filer

Du kan enkelt kopiere innhold i Reader, med mindre forfatteren av PDF-en har angitt sikkerhetsinnstillinger som ikke tillater kopiering.

Hvis du mottar en passordbeskyttet PDF-fil, kan du bruke det utpekte passordet til å åpne dokumentet. Noen sikrede dokumenter har begrensninger som gjør at du ikke kan skrive ut, redigere eller kopiere innhold. Hvis et dokument har begrensede funksjoner, er alle verktøy og kommandoer knyttet til disse funksjonene nedtonet i Reader.

Hvis du har problemer med å åpne et PDF-dokument, eller hvis du hindres i å bruke enkelte funksjoner, kontakter du forfatteren av PDF-dokumentet.

Kontroller at kopiering av innhold er tillatt

 1. Åpne PDF-dokumentet i Reader. Høyreklikk på dokumentet i nettleseren, og velg Dokumentegenskaper.

 2. Klikk på Sikkerhet-fanen og se gjennom Sammendrag av dokumentbegrensninger.

  Kontroller om kopiering av innhold er tillatt
  Kontroller om kopiering av innhold er tillatt

Kopiere spesifikt innhold fra en PDF-fil

 1. Åpne PDF-dokumentet i Reader. Høyreklikk på dokumentet og velg Valg-verktøy fra hurtigmenyen.

  Velg markeringsverktøyet

 2. Dra for å velge tekst, eller klikk for å velge et bilde. Høyreklikk på det valgte elementet og velg Kopi.

  Kopier valgt innhold

 3. Innholdet kopieres til utklippstavlen. I en annen applikasjon velger du Rediger > Lim inn for å lime inn det kopierte innholdet.

Kopiere en hel PDF-fil (bare Windows® Reader-applikasjonen, ikke nettleser)

 1. Åpne PDF-dokumentet i Reader. Velg Redigere > Kopier fil til utklippstavlen.

  Kopier fil til utklippstavle

 2. Innholdet kopieres til utklippstavlen. I en annen applikasjon velger du Rediger > Lim inn for å lime inn det kopierte innholdet.

Kopiere et område av en PDF-fil (bare Reader -applikasjonen, ikke nettleser)

Øyeblikksbilde-verktøyet kopierer et område som et bilde som du kan lime inn i andre apper.

 1. Velg Rediger > Ta øyeblikksbilde.

 2. Dra et rektangel rundt området du vil kopiere, og slipp deretter museknappen.

 3. Trykk på Esc-tasten for å avslutte Øyeblikksbilde-modus.

I en annen app velger du Rediger > Lim inn for å lime inn det kopierte bildet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?