Du kan raskt dele en kobling til et PDF-dokument med andre for visning eller kommentering. Dokumentet delt som en kobling, åpnes i alle nettlesere på alle typer enheter. Dokumentet er trygt lagret i Adobe Document Cloud.

Mottakerne får en e-postmelding med en kobling, og de kan klikke koblingen for å vise og kommentere dokumentet i en nettleser. Ingen pålogging er nødvendig.

Merk:

Du finner informasjon om hvordan du setter opp gjennomganger for PDF-dokumentene i Starte en PDF-gjennomgang.

Dele PDF-filer

 1. Klikk på Del-knappen øverst til høyre når et PDF-dokument er åpent Acrobat DC eller Acrobat Reader DC. Du kan også velge Verktøy > Del og deretter navigere til og velge PDF-filen.

  Delingsalternativene vises i høyre rute.

 2. Velg Vise fil. Hvis du vil legge til flere filer, klikker du Legg til filer. Deretter navigerer du til og velger filer.

  Legg til filer
 3. Del filen på en av følgende måter:

Sende personlige invitasjoner med alternativet for Adobe Document Clouds-deling

Detaljert sporingsinformasjon er tilgjengelig for filer delt ved hjelp av en tilpasset kobling til enkeltpersoner.

 1. Oppgi eller velg e-postadressen til alle dem du ønsker skal motta filen, under Inviter personer. Du kan også bruke Adressebok-koblingen til å velge e-postadresser. Hver enkelt mottaker får en tilpasset kobling til filen.

 2. Feltene Navn og Melding er de samme som dem du bruker når du sender en e-postmelding, og de vises for mottakerne på samme måte. Skriv inn ønsket informasjon, og klikk deretter Send.

  Mottakerne vil få en e-postmelding som varsler dem om at file er delt med dem.

Dele en anonym eller offentlig kobling

En anonym eller offentlig kobling gjør filene tilgjengelige for alle som klikker koblingen. Den detaljerte sporingsinformasjonen er ikke tilgjengelig for filer delt ved å bruke offentlige koblinger.

 1. Klikk Hent kobling.

 2. Klikk Opprett kobling under Hent kobling. De valgte filene blir lastet opp til Adobe Document Cloud, og det opprettes en offentlig kobling.

 3. Klikk på Kopier kobling og lukk Del-ruten.

 4. Del koblingen med mottakerne.

Legg ved i e-post

Den detaljerte sporingsinformasjonen er ikke tilgjengelig for filer delt som vedlegg.

 1. Klikk Send som vedlegg.

 2. Gjør ett av følgende under Send som vedlegg.

  • Velg Standard e-postprogram og klikk på Fortsett.
  • Velg E-post på web. Velg ett av følgende i nedtrekkslisten Gjør et valg:
   • Legg til Gmail: Oppgi e-postadressen din og klikk Fortsett. Oppgi passordet og gi tillatelse når du blir bedt om det.
   • Legg til annen: Oppgi e-postadresse, passord og innstillinger for IMAP/SMTP-postserver. Klikk på Legg til.
  Bruke webmail til å dele filer
 3. Et e-postutkast vises med filen som vedlegg. Oppgi e-postadressen til mottakerne, skriv en melding i emnet og brødteksten og send e-postmeldingen.

Mottakernes opplevelse

Mottakerne får en e-postmelding som varsler dem om at filen er delt med dem. E-postmeldingen inneholder Vise fil-knappen og en kobling til det delte dokumentet. Når koblingen eller knappen klikkes, åpnes dokumentet i en nettleser. Mottakerne kan også laste ned dokumentet ved behov.

 Se eksempelskjermbildet nedenfor som viser e-postvarslet mottatt av en mottaker.

Mottatt kobling i e-post
E-postvarslet med en kobling til det delte dokumentet

Spor delte filer

Filene du nylig har delt, vises under Hjem > Nylige. Når mottakeren åpner filen, får du et varsel i Acrobat og en e-postmelding. Gjør følgende for å vise og spore alle filene som er delt for visning:

 1. Klikk Hjem. Klikk For visning under Delt. Alle filene som er delt for visning, vises sammen med følgende informasjon:

  • Navn: Navnet på filen som er delt for visning.
  • Sendt/mottatt: Tidsstempelet for sending eller mottak av filen for visning.
  • Avsender: Navnet på personen som sendte filen.
  • Status: Viser hvor mange personer som har vist filen.
  Operasjoner på delte filer
 2. Velg filen for å se på detaljene om den. Det vises en miniatyr av filen i ruten til høyre. Handlingslisten i ruten til høyre viser hvilke handlinger du kan utføre på filen. Handlingene som vises, varierer avhengig av om du har delt filen eller mottatt den for visning, som vist nedenfor:

  Handlinger på filer som er delt

  • Vise aktiviteten og tidsstempelet i den delte filen. Åpne Aktivitet for å vise detaljer som Opprettet av, Sendt til, Vist av og Lastet ned av blant mottakerne.
  • Opphev deling av filen hvis du vil hindre at andre viser eller laster den ned.
  • Kopier delt kobling og del med andre mottakere for visning.
  • Slett delt fil for å fjerne filen permanent fra Adobe Document Cloud.
  • Last ned filen til enheten din.
  Handlinger på filer som er delt for visning
  Handlinger på filer som er delt for visning

  Handlinger på filer som er mottatt

  • Vis tidsstempelet til filen som er mottatt.
  • Kopier delt kobling for enten å dele filen med andre mottakere eller åpne den i en nettleser.
  • Last ned filen til enheten din.
  • Fjern kobling fra Document Cloud for å fjerne filen permanent.
  • Rapporter misbruk hvis du mottar upassende innhold.
    
  Handlinger på filer som er mottatt for visning
  Handlinger på filer som er mottatt for visning

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet