De viktigste nye funksjonene og endringene i august 2019-versjonen av Acrobat DC
Acrobat DC

Acrobat DC med Adobe Document Cloud-tjenester er en fullstendig PDF-løsning for å arbeide med de viktigste dokumentene hvor som helst. I den nyeste versjonen er Acrobat DC fullstendig gjenskapt med en enkel og konsistent brukeropplevelse på tvers av skrivebords-, nett- og mobilenheter, inkludert berøringsaktiverte enheter.


Acrobat er fullt kompatibel med 64-bits macOS

Følgende varselmeldinger ble vist ved installering eller oppstart av tidligere versjoner av Acrobat i macOS 10.14 (Mojave):

Advarsel - installeringsprogram ikke optimalisert for din Mac
Advarsel - Adobe Application Manager ikke optimalisert for din Mac

Kjernekodebasen i Acrobat ble overført til 64-bits med Acrobat DC-versjonen i 2015. Delte komponenter ble imidlertid ikke overført da, og det har forårsaket disse varselmeldingene.

I denne versjonen er alle delte komponenter overført til 64-bits for alle Acrobat-sporene – DC, Classic 2017 og Classic 2015. Følgelig blir ingen slike varseldialoger vist når programmet installeres og startes.

Avskrevne Mac API-er fjernet

I denne versjonen av Acrobat er mange avskrevne Mac OS X API-er, spesielt knyttet til filsystemtilgang, erstattet av nyere, optimaliserte API-er i kjerneområder, som i leseren, Distiller, Synchronizer og plugin-moduler. Det har ført til en enorm forbedring (70 prosent) i programmets oppstartstid i alle Mac OS med APFS-filsystem som støttes. Det har også forbedret programmets svartider når det gjelder en rekke funksjoner, og gjort det dobbelt så raskt.

Disse forbedringene er tilgjengelig både for DC- og Classic 2017-sporene.

Innstilling for å skjule verktøylinjen for hurtighandlinger

Når du merker tekst eller bilder i Acrobat, vises en verktøylinje for hurtighandlinger. Nå kan du skjule verktøylinjen med en ny innstilling. Verktøylinjen er aktivert som standard.

Slik skjuler du verktøylinjen:

 1. Gå til Rediger > Innstillinger (Windows) eller Acrobat > Valg (Mac) i Acrobat.

 2. I ruten til venstre velger du Generelt, og fjerner deretter avmerkingen for Vis hurtighandlinger ved tekstvalg.

  Vise eller skjule verktøylinjen for hurtighandlinger
 3. Klikk OK.

Se Vise PDF-filer og releterte innstillinger for å få mer informasjon om innstillinger.

Innstilling for å gjenåpne PDF-filer fra forrige Acrobat-økt

Acrobat kan nå automatisk gjenåpne PDF-filer fra forrige økt ved oppstart. En ny innstilling er lagt til for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen. Innstillingen er deaktivert som standard.

Slik aktiverer du innstillingen:

 1. Gå til Rediger > Innstillinger (Windows) eller Acrobat > Valg (Mac) i Acrobat.

 2. I ruten til venstre velger du Generelt, og velger deretter Åpne PDF-filer fra forrige økt ved oppstart av Acrobat.

  Angi at Acrobat skal gjenåpne PDF-filer fra forrige økt ved oppstart
 3. Klikk OK.

Forbedret meldingsutveksling for gjennomgangs- og delingsarbeidsflyter

Alle strenger, inkludert etiketter, alternativer og meldinger, i Del-brukergrensesnittet er ytterligere forenklet.

Merk:

Adobe tester denne nye PDF-delingen i Acrobat DC. Det er derfor ikke sikkert at den nye opplevelsen er tilgjengelig for alle brukere av Acrobat DC.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Dele og spore PDF-filer på nettet (Ny opplevelse | Gammel opplevelse).

Støtte for CTK-baserte smartkort i macOS

Nå kan du signere og sertifisere PDF-filer i Acrobat DC og Acrobat Reader DC i macOS ved bruk av CryptoTokenKit-baserte smartkort.

Tidligere versjoner av Acrobat har støtte for digital signatur ved bruk av smartkort basert på CDSA og brukte TokenD-moduler. Støtte for CryptoTokenKit-baserte smartkort er lagt til i denne versjonen av Acrobat for både DC- og Classic 2017-sporene. Alternativet er tilgjengelig under Program > Innstillinger.

Aktiver støtte for CryptoTokenKit-rammeverk

Forbedringer i sikkerhet, stabilitet og ytelse

 • De seks viktigste svartidsproblemene er løst for å forbedre oppstarten av programmer og åpningen av dokumenter for brukere av både Windows og Mac.
 • De 15 viktigste produktkrasjene som er rapportert av brukere, er løst for Windows og Mac.
 • 69 unike potensielle sikkerhetsproblemer er løst.

Se Produktmerknader for å få mer informasjon.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet