De viktigste nye funksjonene i mai 2019-versjonen av Acrobat DC
Acrobat_DC_logo_SCREEN_RGB_96px

Acrobat DC med Adobe Document Cloud-tjenester er en fullstendig PDF-løsning for å arbeide med de viktigste dokumentene hvor som helst. I den nyeste versjonen er Acrobat DC fullstendig gjenskapt med en enkel og konsistent brukeropplevelse på tvers av skrivebords-, nett- og mobilenheter, inkludert berøringsaktiverte enheter.


Ny introduksjonsopplevelse i appen

Acrobat viser nå en progressiv hjemskjerm med flere tilstander som hjelper deg med

 • oppsett for suksess ved å kreve PDF-eierskap og laste ned relaterte mobilapper
 • flotte Acrobat-verktøy som Rediger PDF, Ordne PDF, Kombiner PDF-filer, Send til gjennomgang og flere
 • en intuitiv førstegangsopplevelse i appen innenfor verktøyene
introduksjonsopplevelse i appen

Se Grunnleggende om arbeidsområdet hvis du vil vite mer.

Forenklet deling for visning, gjennomgang og signering

Den nye deleopplevelsen forenkler måten du deler PDF-filer for visning, gjennomgang eller signering på. Del-grensesnittet i den høyre ruten er nå erstattet med en ny modal dialogboks der du kan velge mellom disse fire hovedoppgavene:

 • Få en kobling: Del en kobling til PDF-filen for visning eller gjennomgang. Velg deretter Tillat kommentarer for gjennomgang for å få enkel og rask tilbakemelding.
 • Inviter personer: Velg dette alternativet for å invitere personer til å vise eller gjennomgå PDF-filer, via e-post. Velg deretter Tillat kommentarer for gjennomgang for å få enkel og rask tilbakemelding.
 • Legg ved i e-post: Velg dette alternativet for å sende en PDF-fil som et vedlegg i en e-postmelding.
 • Be om signaturer: Send dokumentene til signering ved å bruke Adobe Sign.
Del-vindu

Merk:

Adobe tester denne nye PDF-delingen i Acrobat DC. Det er derfor ikke sikkert at den nye opplevelsen er tilgjengelig for alle brukere av Acrobat DC.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Dele og spore PDF-filer på nettet (Ny opplevelse | Gammel opplevelse).

Enhetlig signeringsverktøy for både underskrivere og avsendere

Fyll ut og signer og Adobe Sign (tidligere kalt Send til signering) er nå konsolidert i ett enkelt signeringsverktøy der du enten kan fylle ut og signere et dokument eller få et dokument signert av andre. Det har en forenklet brukeropplevelse som spør deg om hvem som må fylle ut og signere først, du eller noen andre, og leder deg deretter gjennom trinnene for å fullføre oppgaven. Det er ett sted for all skjemautfylling og signering.

1. Velg Fyll ut og signer i panelet til høyre eller fra Verktøy-senteret.  Fyll ut og signer-grensesnittet vises.

Fyll ut og signer, hjem

2. Velg et alternativ basert på hvem som må fylle ut og signere dokumentet/skjemaet først:

a. Hvis du vil fylle ut og signere dokumentet/skjemaet, velger du Meg.  Fyll ut og signer-alternativene vises.

b. Hvis du vil sende dokumentet til andre for signering, velger du Andre.  Alternativene for Send til signering med Adobe Sign vises.

Veiledet utfylling og signering med nye alternativer for deling

Acrobat oppdager nå om du har et skjema som skal fylles ut, så snart du åpner det for visning. Deretter ledes du gjennom utfylling av skjemaet akkurat der.  Når du er i Fyll ut og signer-grensesnittet og har klikket på Meg, vises alternativene for utfylling og signering på verktøylinjen automatisk.  Når du har fylt ut skjemaet og klikket på Neste, åpnes en ny dialogboks for deling der du kan velge mellom disse alternativene:

 • Få en kobling: Velg dette alternativet hvis du vil dele en skrivebeskyttet kopi av dokumentet med andre.
 • Be om signaturer: Velg dette alternativet hvis du vil sende dokumentet til andre for å få deres signaturer.
Del-alternativer for utfylt skjema

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sende dokumenter til signering.

Gjenåpne PDF-filer fra forrige Acrobat-/Reader-økt

Du kan nå gjenopprette forrige økt med åpne PDF-filer i Acrobat. Når Acrobat uventet lukkes, vises det kontekstavhengige tipset Åpne på nytt lukkede PDF-filer.  Klikk på Gjenopprett.

Gjenåpne lukkede PDF-filer

Hvis du skal gjenopprette den forrige økten, kan du også klikke på Fil > Gjenåpne PDF-filer fra forrige økt.

Gjenåpne PDF-filer fra forrige økt

Gjenåpne nylig lukkede faner

Hvis du vil åpne på nytt en fane som nylig ble lukket, høyreklikker du på fanen for en åpen PDF-fil og velger Gjenåpne lukket fane. Velg dette alternativet igjen for å åpne flere lukkede faner. Du kan også bruke tastatursnarveien Alt + Skift + T. Acrobat åpner filene på nytt i samme rekkefølge som de ble lukket i.

Gjenåpne lukket fane

Forbedret søkeopplevelse

Når du skriver inn de første få bokstavene for å søke i en PDF-fil, gir Acrobat forslag til ord og hvor hyppig ordet opptrer i dokumentet. Når du velger et ord, uthever Acrobat alle søkesamsvar i PDF-filen.

Søk mens du skriver
Søk mens du skriver
Navigere i uthevede samsvar
Navigere i uthevede samsvar

Hvis du vil vite mer, kan du se Søke i PDF-filer.

Kontekstavhengig oppdaging av Acrobat-verktøy

Acrobat har nå kontekstavhengige tips som er basert på handlingen som utføres på en PDF-fil. Disse tipsene er intuitive og svært tidsbesparende.  Acrobat veileder deg når du skal

 • Dele etter at du har endret en PDF-fil
Acrobat-tips for deling av PDF
 • bruke verktøyet Ordne sider etter at du har kombinert filer eller prøver å bruke sideminiatyrer
 • legge til en kommentar og bruke verktøyet Forbedre skanninger når du bruker uthevingsverktøyet på et skannet dokument. Og i Forbedre skanninger-verktøyet, når det ikke er oppført noen skannere, veileder Acrobat deg i å bruke Adobe Scan-mobilappen.
Kontekstavhengig tips om å bruke Adobe Scan-mobilappen hvis det ikke blir funnet noen skanner
 • bruke gjennomgangstjenesten hvis du lager kommentarer i en PDF-fil eller arbeider med en endret versjon av et dokument du har mottatt tilbakemeldinger i
Acrobat-tips for å dele for gjennomgang

Forbedringer i kommentering

Acrobat har nå hurtighandlinger på en flytende verktøylinje slik at du kan utføre kontekstavhengige handlinger når du viser en PDF-fil. Du trenger ikke å åpne kommenteringsverktøyet for å få tilgang til disse handlingene.

 • Handlinger på merket tekst: Uthev tekst, Gjennomstrek tekst, Understrek tekst, Rediger tekst og bilder og Kopier tekst.
Handlinger på merket tekst
 • Handlinger på merket bilde: Legg til notat, Uthev tekst, Rediger tekst og bilder og Kopier bilde.
Handlinger på merket bilde
 • Handlinger på valgt utheving: Legg til eller slett notat.
Handlinger på valgt utheving

Forbedret @omtale-opplevelse ved gjennomgang av dokumenter

Når du legger til en kommentar, er @omtale hele tiden tilstede i kommentarboksen for enkel tilgang og valg av leser.

Ny og forbedret integrering med Microsoft-programmer

Opprett og del PDF-filer direkte fra PowerPoint- og Word-filer på Mac

Nå kan du bruke alternativet Opprett og del Adobe PDF direkte fra Hjem-menyen i Microsoft PowerPoint og Microsoft Word for å opprette PDF-filer og dele dem med andre for visning eller gjennomgang.  Og mens du deler, kan du tillate kommentering for å få tilbakemeldinger enkelt og raskt.

Opprett og del PDF-filer fra Word eller PowerPoint på Mac

Mac PDFMaker for PowerPoint bruker Opprett PDF-tjenesten

Opprett rike, detaljerte og tilgjengelige PDF-filer fra Microsoft PowerPoint på Mac ved å bruke det nye Acrobat-båndgrensesnittet. Denne funksjonen benytter Document Cloud Opprett PDF-tjenesten.

Del for signering fra Microsoft Word- og Microsoft PowerPoint-dokumenter

Send dokumenter til signering direkte fra Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint. Det gjør du ved å åpne et Microsoft Word- eller PowerPoint-dokument og velge Be om signaturer fra Hjem-fanen.

Be om signaturer

Åpne PDF-vedlegg i Acrobat fra Microsoft Outlook

Når du mottar et PDF-vedlegg i Outlook, kan du nå velge å åpne filen i Acrobat. Bruk ett av følgende alternativer fra Outlook:

 • Klikk på Åpne PDF-filer i Acrobat som vises på høyre side på vedleggslinjen.  (Linjen vises når Acrobat ikke er standard PDF-visningsprogram på maskinen din.)
Åpne PDF i Acrobat fra Outlook
 • Velg Åpne i Adobe Acrobat fra nedtrekkslisten for PDF-vedlegget.
Åpne i Acrobat fra nedtrekkslisten for vedlegget

Merk:

Når du har installert eller oppgradert Acrobat DC til den nyeste versjonen, starter du Outlook på nytt for å se de nye alternativene.  

Åpne PDF-filer i Acrobat fra Google Chrome

En ny flytende Åpne i Acrobat-knapp vises i Google Chrome når du åpner en PDF-fil på nettet. Når du klikker på knappen, lastes PDF-filen ned og åpnes i Acrobat.

Åpne i Acrobat fra Chrome

Tilgjengelighetsforbedring

Angre eller omgjøre kodeendringer som er gjort ved å bruke verktøyet Leserekkefølge

Angre-Gjør om-funksjonen er nå lagt til verktøyet Leserekkefølge i Tilgjengelighet. Du kan reversere de forrige koderelaterte endringene i et dokument, én for én, ved å bruke verktøyet Leserekkefølge. Hvis du vil angre endringer i leserekkefølgen, klikker du på Rediger > Angre redigering. Hvis du vil gjøre om endringene, klikker du på Rediger > Gjør om redigering.

Angre-gjøre om kodeendringer

Hvis du vil vite mer, kan du se Verktøyet Leserekkefølge for PDF-filer.

Forbedringer til VoiceOver-navigering på Mac

VoiceOver-navigeringen er forbedret på Mac. Det er nye VoiceOver-beholdere i Hjem-, Verktøysenter- og Dokument-visningen i Acrobat DC og Acrobat Reader DC. 

Nye VoiceOver-beholdere i Hjem-visning
Nye VoiceOver-beholdere i Hjem-visning: [1] Øverste linje [2] Verktøyruten på høyre side
Nye VoiceOver-beholdere i Verktøysenter
Nye VoiceOver-beholdere i Verktøysenter: [1] Øverste linje [2] Verktøyruten på høyre side [6] Verktøysenter
Nye VoiceOver-beholdere i dokumentvisning
Nye VoiceOver-beholdere i dokumentvisning: [1] Øverste linje [2] Verktøyruten på høyre side [3] Navigeringsruten [4] Oppgaveruten til venstre [5] Dokumentruten

Fjerne sist brukte filer

Du kan nå velge å fjerne alle nylig brukte filer, inkludert delte filer, filer for visning og filer for gjennomgang, i Acrobat DC.  Det gjør du ved å gå til Hjem > Nylige og klikke på Fjern nylige.

Fjerne sist brukte filer

Vis MIP-beskyttede filer i Acrobat Reader DC og Acrobat DC på Mac-skrivebordet

Nå kan du bruke Mac-skrivebordsprogrammene Adobe Acrobat DC og Acrobat Reader DC til å åpne filer som er beskyttet med MIP-løsninger (Microsoft Information Protection), inkludert Azure Information Protection (AIP) og Information Protection med Office 365.

Acrobat Reader DC og Acrobat DC oppdager nå automatisk en MIP-beskyttet fil og ber deg om å laste ned den tilhørende plugin-modulen fra Hjelp-siden.  Når du har lastet ned og installert plugin-modulen, åpnes de beskyttede filene på samme måte som andre PDF-filer i Acrobat eller Reader.

Droppet støtte for Mac OS X 10.11

Acrobat støtter ikke lenger Mac OS 10.11 fordi Apple kunngjorde slutt på støtte for denne versjonen i august 2018.  Adobe anbefaler at du oppdaterer Mac OS til den nyeste versjonen og installerer den nyeste versjonen av Acrobat for å fortsette å motta Acrobat-oppdateringer.

Du finner de nyeste systemkravene i Systemkrav Acrobat DC.

Nye Preflight-profiler

Følgende profiler er lagt til Preflight-verktøyet i Acrobat:

 • GWG 2015-spesifikasjoner for emballasje: Ser etter spesifikke problemer som er relevante for emballasje- og etikettproduksjon for Packaging Offset (GWG2015)-, Packaging Gravure (GWG2015)- og Packaging Flexographic (GWG2015)-design.
 • Processing Steps: Gir informasjon om behandlingstrinnene der metadata finnes i en PDF-fil, og rapporterer tomme lag.
 • Bruker PDF 2.0-funksjoner: Finner ut om en PDF-fil bruker noen utskriftsrelaterte funksjoner fra PDF 2.0. 
 • Plasser 100 % svart tekst fremst: Plasserer tekst som bruker 100 % svart, fremst ved kjøretid.

Sikkerhetsforbedringer

 • Acrobat DC og Acrobat Reader DC er nå mer forsterket og sikret mot ondsinnede angrep gjennom forhindring av lekkasjer, "sandboxing" av flere arbeidsflyter og kodesanering.
  • Binære filer i Acrobat og Reader er nå CFG-aktivert (Control Flow Guard) i Windows.
  • Introduserte "sandboxing" i bildekonverteringsarbeidsflyter.
 • Acrobat Reader DC har nå AppContainer aktivert som standard.

Ytelsesforbedringer

Acrobat DC arbeider nå mye raskere. Du vil oppleve:

 • Raskere programoppstart i macOS 10.14
 • 50 % reduksjon i tid for å starte en gjennomgang
 • Forbedret ytelse i ulike funksjoner
 • Forbedret produktstabilitet

Flere forbedringer

OS-varsel om å angi Acrobat DC som standardapp for PDF-filer

Hvis Acrobat DC ikke er standard PDF-eier på datamaskinen, vil du se et OS-varsel om å angi Acrobat DC som standardapp for PDF-filer. Klikk på varselet for å følge en veiledet arbeidsflyt som angir Acrobat DC for visning av alle PDF-filer.

Varsel om å angi Acrobat som standard PDF-eier

Ett rullefelt for Hjem-visningen

Hjem-visningen har nå ett enkelt rullefelt for hele vinduet som dekker delene Anbefalte verktøy, Oppgavekort og Nylige.

Last ned og start Acrobat DC fra Acrobat Reader DC

Hvis du er en aktiv Acrobat-abonnent, men fremdeles bruker Reader, vil Acrobat Reader DC be deg om å laste ned Acrobat DC.

To gratis Adobe Sign-transaksjoner for brukere av Acrobat Reader DC

Kommer snart: Brukere av Acrobat Reader DC vil få to gratis Sign-transaksjoner hver måned når de logger på, slik at de kan oppleve Sign-arbeidsflyten.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet