Oktober 2018-versjonen av Acrobat DC
Acrobat_DC_logo_SCREEN_RGB_96px

Acrobat DC med Adobe Document Cloud-tjenester er en fullstendig PDF-løsning for å arbeide med de viktigste dokumentene hvor som helst. I den nyeste versjonen er Acrobat DC fullstendig gjenskapt med et enkelt og konsistent brukergrensesnitt på tvers av skrivebords-, nett- og mobilenheter, inkludert berøringsaktiverte enheter.


Enhetlig delingsopplevelse på tvers av skrivebords-, mobil- og nettenheter

Den enhetlige delingsopplevelsen gjør det mulig å samarbeide om dokumenter på skrivebords-, mobil- og nettenheter på en enkel måte. Del en kobling til en PDF-fil for å vise eller kommentere den. PDF-filer som deles som koblinger, kan åpnes i alle nettlesere, på alle enheter. Acrobat gjør det like enkelt som e-post, men med mye større kontroll og full sporing. Mottakere får en e-postmelding med en kobling de kan klikke på for å vise og kommentere dokumenter i en nettleser. Ingen pålogging kreves og ingen programvare må installeres.

Den nye opplevelsen gjør det mulig å dele dokumenter på en av disse måtene:

  • Sende personlige invitasjoner med alternativet for Document Clouds-deling
  • Sende en anonym eller offentlig kobling via e-post
  • Legge dem ved e-post
En ny, enhetlig delingsopplevelse

Se Dele og spore PDF-filer på nett for å få mer informasjon.

Enhetlig Hjem-visning på skrivebords-, mobil- og nettenheter

Med den nye Hjem-visningen har du fått ett sted hvor du kan spore og behandle alle dokumenter som deles for visning, gjennomgang og signering på tvers av skrivebords-, mobil- og nettenheter.

Den inkluderer nye handlingsverktøy som hjelper deg med å holde tritt med dokumentene:

Enhetlig Nylige filer-liste

Viser filene som deles med deg, eller som deles av deg for visning, gjennomgang eller signering, i tillegg til filer som er åpnet for visning på datamaskinen, i Document Cloud-lager eller på tredjeparts lagringssteder som OneDrive, Dropbox, Box, SharePoint og Google Drive.

Merk: I Acrobat Reader-mobilappen vises ikke Sign-avtaler som du har sendt til signering, i Nylige filer-listen. Du kan imidlertid se varslene og Oppgave-kortene for de Sign-avtalene som venter på at du skal fullføre dem.

Oppgaver-kort

Viser dokumenter som er mottatt for visning, gjennomgang eller signering og som venter på handling fra deg.

Søkeboks

Gir deg mulighet til å søke etter alle Document Cloud-filer og filer som er sendt eller mottatt for visning, gjennomgang eller signering.

Varslingsklokke

Stedet hvor du kan se alle innkommende og utgående forespørsler om dokumenter som deles for visning, gjennomgang og signering.

Kontekstrute

Hjelper deg med å utføre handlinger på filer i hele Hjem-visningen med kontekstavhengige menyer, og med å sjekke status for deltakere og historikk for aktiviteter knyttet til delte dokumenter.

Delte filer

Hjelper til med å spore og administrere delte filer. Alle delte filer blir gruppert på grunnlag av arbeidsstrøm for å forenkle tilgangen. Filene som er delt for visning, er oppført i For visning, filene som er delt for gjennomgang, er oppført i For gjennomgang, og filene som er sendt eller mottatt for signering, er oppført i For signatur.

Hjem-visning
A. Nylige filer B. Oppgaver-kort C. Enhetlig søk D. Varsler E. Kontekstrute F. Delte filer 

Se Grunnleggende om arbeidsområdet hvis du vil vite mer.

Enhetlig tjeneste for Document Cloud-gjennomgang

Den nye tjenesten for Adobe Document Cloud-gjennomgang gjør det mulig å dele PDF-filer for gjennomgang fra skrivebordsprogrammet Acrobat DC, Document Cloud-nettet eller mobilappen Acrobat Reader. Det forenkler innhentingen og behandlingen av tilbakemeldinger på ett sted i stedet for mange e-postvedlegg, og du blir informert om fremdriften. Det gjør også lesere produktive med en brukervennlig kommentarløsning som hjelper dem med å finne relevant informasjon raskt, og det krever ikke at de logger seg på eller installerer ekstra programvare.

Intuitive funksjoner som @omtaler, tidsfrister, påminnelser og "Jeg er ferdig" for å informere initiativtakeren om at du er ferdig eller fremdeles arbeider med saken, gjør prosessen transparent, sørger for fremdrift og fører til raskere avslutning.

Initiativtakere og lesere blir varslet om statusendringer for gjennomganger eller når de tagges for en handling, i tillegg til å få et daglig sammendrag. De blir også varslet hvis andre legger inn en kommentar.

Gjennomgang pågår
Gjennomgangsstatus og deltakere oppe i venstre hjørne av verktøylinjen, synkroniseringsstatus for kommentarer og veksling mellom administrasjon av gjennomganger og visning av kommentarer oppe i høyre hjørne av verktøylinjen, og kommentarer i ruten til høyre

Se Starte en PDF-gjennomgang og Delta i en PDF-gjennomgang for å få mer informasjon.

Enhetlig dokumentsøk

Den nye søkeboksen øverst i midten på Hjem-visningen søker på tvers av alle filer på Document Cloud-kontoen i tillegg til filer som sendes og mottas for visning, gjennomgang eller signering. Du kan også få tilgang til handlingslisten fra søkeresultatene uten å åpne filen i et nytt dokumentvindu.

Enhetlig søk

Fylle ut og signere med låsing og sporing

Fyll ut og signer-verktøyet drives nå av Adobe Sensei. Verktøyet leveres med følgende nye egenskaper:

  • Fyller ut skjemaer raskere med ny Sensei-drevet deteksjon og justering av skjemafelt for tekst, haker, avkrysninger, alternativknapper og kombinasjonsfelt. Automatisk justering sørger for at skriftstørrelsen er i samsvar med feltstørrelsen og godt på linje med feltboken eller -linjen.
  • Send en kobling med kopien av det utfylte og signerte skjemaet, som ikke kan redigeres. Kopien er sertifisert med Adobe Sign. Mottakere vil ikke kunne endre kopien på noen enkel måte, og all modifisering gjør sertifiseringen ugyldig.
Sende en kopi av det utfylte og signerte skjemaet
Sende en kopi av det utfylte og signerte skjemaet

Se Fylle ut og signere PDF-skjemaer for å få mer informasjon.

Send til signering drevet av Adobe Sign

Send til signering-verktøyet, som er avhengig av skytjenester som Adobe Sign sørger for, har nå endret navn til Adobe Sign i Acrobat DC for skrivebord. Verktøyet leveres nå med avanserte funksjoner som gir deg mer styring over hele prosessen. Avsendere kan legge til utløpsdato, påminnelser, godkjenning av underskrivere og så videre. Når du har sendt dokumenter til signering, er det nå også enklere å vise og spore status, sende påminnelser, kansellere forespørsler og vise historikk i den enhetlige Hjem-visningen.

Avanserte funksjoner gir deg bedre styring over signeringsprosessen
Avanserte funksjoner gir deg bedre styring over signeringsprosessen

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sende PDF-dokumenter for signatur.

Få tilgang til Google Drive-filer fra Acrobat

Du får nå enkelt tilgang til og kan lagre filer fra Google Drive-fillagringskontoen mens du arbeider i Hjem-visningen.

Se Få tilgang til Google Drive-filer i Acrobat.

Tekst- og bilderedigering på iOS- eller Android-nettbrett

Med Acrobat Reader-mobilappen og et abonnement på Acrobat Pro DC kan du nå enkelt legge til tekst og bilder, redigere og formatere tekst, oppdatere lister eller legge til, rotere og endre størrelse på bilder i PDF-filer – direkte fra iPad- eller Android-nettbrett.

  • iPad-funksjonaliteten er forbedret
  • Android-funksjonaliteten er helt ny
Redigere tekst på et Android-nettbrett
Redigere tekst på et Android-nettbrett
Bilderedigering på et Android-nettbrett
Bilderedigering på et Android-nettbrett

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet