Brukerveiledning Avbryt

Nyheter i Acrobat

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Vi introduserer den nye Acrobat-opplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Hurtigtaster
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Grunnleggende om Workspace
  2. Åpne og se PDF-er
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Redigere FDF-filer
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. PDF-filer konvertert til nettsider
  12. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  13. PDF-artikler
  14. Geospatiale PDF-filer
  15. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  16. Endre standard skrift for å legge til tekst
  17. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Opprett et nettskjema
  5. Be om e-signaturer samlet
  6. Ta imot nettbetalinger
  7. Konto med egen merkevare
  8. Om sertifikatsignaturer
  9. Sertifikatbaserte signaturer
  10. Validere digitale signaturer
  11. Adobe-godkjent klareringsliste
  12. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  7. Skybasert automatisk koding
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Oversikt over verktøy for utskriftsproduksjon
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering
Acrobat

Adobe Acrobat Pro med nettbaserte tjenester er en fullstendig PDF-løsning for å arbeide med de viktigste dokumentene på tvers av skrivebordet, internett og mobile enheter. Oppdater Acrobat for skrivebordet og mobilappen, eller logg på Acrobat på nettet for å oppleve de nye funksjonene og forbedringene.

Be om e-signatur etter at tekst er lagt til

Du kan nå be om e-signaturer etter at du har lagt til tekst eller bruke et Fyll ut og signer-verktøy. Når du velger et verktøy i Fyll ut eller signer-verktøygruppen, vises det en melding for å Be om e-signaturer. Valg av Be om e-signaturer åpner Be om signaturer-dialogboksen som hjelper deg med å klargjøre dokumentet for deling for e-signaturer. 

Start arbeidsflyten for e-signatur ved å bruke ledeteksten som vises

Inviter andre til å signere ved hjelp av hurtigverktøy

Du kan nå invitere andre til å signere dokumentet ditt ved hjelp av hurtigverktøyene i Acrobat. 

Hvis du vil invitere andre til å signere, velger du   > Inviter andre til å signere.

Inviter andre til å signere med hurtigverktøyene

Når du har valgt Inviter andre til å signere, åpnes dialogboksen med Be om e-signatur. Der kan du klargjøre dokumentet som skal deles for e-signering. 

Klargjøre dokumentet for e-signaturer

Forbedret og intuitiv kommentarrute 

Med denne versjonen bringer Acrobat intuitiv grafikk i kommentarruten, for å veilede deg sømløst gjennom gjennomgangsflyten. 

Når du åpner den personlige filen din, viser kommentarruten et bilde som ber deg invitere andre til samarbeidende innspill og gjennomgang. Når du åpner en delt fil som ikke eies av deg, oppmuntres du derimot til å bidra med kommentarer som er synlige for alle brukere.

Forbedret kommentarruten for å informere brukere om arbeidsflyten for gjennomgang

Rask redigering av bilder i Acrobat

Du kan nå enkelt redigere bilder i dokumentet ved hjelp av alternativene for å redigere bilder i Acrobat. I denne versjonen har Acrobat økt antallet alternativer for bilderedigering:

 1. Verktøypalett på stedet – velg bildet du vil redigere og verktøypaletten på stedet vises. Velg alternativet Rediger bilde
 2. Rediger verktøylinje i venstre rute – Velg bildet du vil redigere, og gå til redigeringsverktøylinjen i venstre rute. Velg alternativet Rediger bilde.
 3. Høyreklikkmeny – Høyreklikk på bildet for å åpne høyreklikkmenyen. Velg Rediger

Når du velger Rediger bilde eller Rediger, lastes bildet inn i det integrerte Adobe Express-redigeringsprogrammet. Du kan redigere bildet etter behov. 

 

Redigere berøringspunkter i bilder i Acrobat

A. Verktøypalett på stedet B. Alternativet Rediger bilde på redigeringsverktøylinjen til venstre 

Rediger-alternativet i høyreklikkmenyen

A. Rediger-alternativet i høyreklikkmenyen 

Når du velger alternativet med Rediger bilde, lastes bildet inn i det integrerte Adobe Express-redigeringsprogrammet. Du kan redigere bildet ved hjelp av funksjoner som Generativt fyll, Fjern bakgrunn, Slett, Effekter og justeringer osv. 

Rediger bildet ditt ved hjelp av det integrerte Adobe Express-redigeringsprogrammet

Alternativer for Fyll ut og signer og be om signatur på den kontekstuelle verktøylinjen

Du kan nå enkelt fylle ut og signere et dokument og be om signaturer ved hjelp av den kontekstuelle verktøylinjen i Acrobat. 

Åpne et utfyllbart dokument i Acrobat. Velg skjemafeltet der du vil legge til tekst, og en kontekstuell verktøylinje åpnes med alternativer for å legge til tekst. Merk av for alternativet Fyll ut skjemafelt, og velg deretter alternativet med Legg til tekst. 

Velg alternativet Fyll ut skjemafelt

Velg alternativet Legg til tekst

Du kan legge til hakemerker i de respektive skjemafeltene. Velg skjemafeltet der du vil legge til en hake, og den kontekstuelle verktøylinjen gir deg muligheten til å legge til et hakemerke. 

Legg til hakemerke ved hjelp av den kontekstuelle verktøylinjen

Du kan også legge til signaturer ved hjelp av den kontekstuelle verktøylinjen. Velg området der du vil legge til signaturer, og den kontekstuelle verktøylinjen vises med et alternativ for å legge til en signatur. Velg alternativet Legg til signatur for å legge til signaturen. 

Legg til signatur ved hjelp av den kontekstuelle verktøylinjen

Avviklede Visual C++ Runtime 2013 fra Acrobat/Reader-installasjonsprogrammer

I tidligere versjoner var Acrobat/Reader avhengig av Visual C++ Runtime 2013. Dette betydde at for å sikre problemfri bruk av Acrobat- og Reader-funksjoner, måtte VC 2013 Runtime installeres på maskinen. For å gjøre dette enklere inkluderte vi VC 2013 Runtime i vår installasjonspakke.

Microsoft har imidlertid nylig annonsert avvikling av Visual Studio 2013 og alle tilknyttede produkter, inkludert Runtime. Som respons har vi avsluttet installasjonen av VC 2013 Runtime med våre installasjonsprogrammer. Videre har vi utført en grundig oppdatering av alle andre tillegg og komponenter for å eliminere avhengighet av VC 2013 Runtime. Dette sikrer overholdelse av Microsofts kunngjøring om avvikling og sikrer fortsatt funksjonalitet for produktene våre.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet