Dostępna jest aktualizacja programu Illustrator CC

Więcej informacji można znaleźć w artykule Podsumowanie nowych funkcji.


Obrazy w pędzlach

A. Pociągnięcie pędzla B. Kawałek koralowca C. Kawałek koralowca zastosowany do definicji pędzla D. Gotowa praca graficzna 

Pędzle mogą teraz zawierać obrazy w definicji pędzla. Obrazy rastrowe mogą znajdować się w pędzlach artystycznych, pędzlach wzorka i pędzlach rozpraszających. Takie pędzle zachowują się dokładnie tak, jak zwykłe — można zmieniać ich kształt lub modyfikować je. Możesz teraz szybko i łatwo tworzyć projekty graficzne, które cechują się naturalnym, spójnym i organicznym wyglądem.

Dowiedz się, jak korzystać z tej funkcji, oglądając film poświęcony korzystaniu z obrazów w pędzlach.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Obrazy w pędzlach.

Usprawnienia dla urządzeń z ekranami dotykowymi

Narzędzie Tekst dotykowy

Tekst jest renderowany normalnie (po lewej) i gdy każdy znak jest traktowany oddzielnie w celu wyróżnienia komunikatu (po prawej)
A. Tekst formatowany normalnie (do lewej) B. Tekst, w którym każdy znak jest traktowany oddzielnie w celu wyróżnienia komunikatu  

Narzędzie Tekst dotykowy pozwala na kreatywną pracę z tekstem, umożliwiając tworzenie atrakcyjnie wizualnych i silnych komunikatów za pomocą samych znaków alfabetycznych. Każdy znak tekstu jest edytowalny, tj. program traktuje każdy znak jako oddzielny obiekt. Możesz wybrać jedną literę alfabetu w słowie lub zdaniu, a następnie dowolnie ją przesuwać, skalować i obracać. Usprawnienia interfejsu (takie jak większe elementy sterowania) ułatwiają obsługę programu użytkownikom ekranów wielodotykowych (obsługiwanych dłonią lub rysikiem). Osoby nieposiadające urządzeń z ekranami dotykowymi mogą po prostu korzystać z myszy.

Dowiedz się, jak korzystać z tej funkcji, oglądając film poświęcony narzędziu Retusz tekstu.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Narzędzia dotykowe i ulepszenia.

Narzędzie Przekształcanie swobodne na elemencie

Program umożliwia przekształcanie pracy graficznej (po lewej) (skalowanie, obracanie itp.) w taki sposób, aby przypominała znacznik, na którym będzie uruchomiony znacznik (po prawej)

Usprawnione narzędzie Przekształć dowolnie (skrót klawiaturowy: E) ułatwia przekształcanie pracy graficznej. Narzędzie wyświetla widżet z czynnościami, które można wykonać na wybranym obiekcie. Wybieraj działania i modyfikuj prace graficzne za pomocą urządzenia wielodotykowego lub rysika. Osoby nieposiadające urządzeń z ekranami dotykowymi mogą po prostu korzystać z myszy.

Na powyższym obrazie przedstawiono pracę graficzną, która została zmodyfikowana na urządzeniu dotykowym. Praca została przeskalowana; użyto także działania zakrzywienia perspektywy, aby stworzyć efekt znacznika ułożonego pod kątem.

Dowiedz się, jak korzystać z tej funkcji, oglądając film poświęcony narzędziu Przekształcanie swobodne.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Narzędzia dotykowe i ulepszenia.

Obsługa gestów systemu operacyjnego

Oprócz nowych lub usprawnionych narzędzi ułatwiających obsługę program Illustrator obsługuje również czynności dotykowe systemu operacyjnego. Na przykład: na urządzeniu dotykowym można powiększać oraz pomniejszać obraz gestami rozsunięcia i ściśnięcia.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Narzędzia dotykowe i ulepszenia.

Automatyczne tworzenie narożników

Użyto linii przerywanej do obrysowania pracy graficznej (po lewej). Narożniki są generowane automatycznie w oknie dialogowym Opcje pędzla wzorka (po prawej).

Tworzenie pędzla wzorka jest teraz prostą i automatyczną czynnością, która nie wymaga używania problematycznych regulacji pędzla (np. kafelków naroży). Generowanie możliwie najlepszych kafelków naroży podczas pracy z ostrymi kątami i kształtami jest teraz całkowicie automatycznym procesem. Program Illustrator sam wykona proces, który poprzednio wymagał wiele czasu, prób i błędów, automatycznie generując naroża dopasowane do pozostałych elementów pociągnięcia.

Dowiedz się, jak korzystać z tej funkcji, oglądając film poświęcony automatycznemu tworzeniu narożników.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Automatyczne tworzenie narożników.

Umieszczanie wielu plików

Importowanie wielu plików do programu do programu Illustrator za pomocą funkcji umieszczania wielu plików. Możesz dokładnie określić miejsce wstawiania materiałów, a także w pełni kontrolować skalę umieszczania plików. Możesz wyświetlać miniaturę podglądu importowanego zasobu w układzie Illustrator, nawet w trakcie umieszczania pliku.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Umieszczanie wielu plików.

Ustawienia w chmurze

Synchronizuj ustawienia programu Illustrator i przestrzeni roboczych, w tym preferencje, ustawienia domyślne, pędzle i biblioteki, do usługi Creative Cloud — dzięki temu zawsze będą pod ręką. Na przykład — jeśli udasz się do innej lokalizacji lub usiądziesz przy innym komputerze, możesz zsynchronizować ustawienia do tej lokalizacji lub tego komputera, uzyskując jednolite środowisko pracy wszędzie tam, gdzie jesteś.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Synchronizacja ustawień przy pomocy Adobe Creative Cloud.

Udostępnianie w serwisie Behance

Behance to internetowa platforma, na której możesz prezentować swoje prace. Serwis ten umożliwia aktualizowanie prac oraz ich skuteczne rozpowszechnianie. Możesz zbierać komentarze i opinie o swojej kompozycji od wybranych osób lub od wszystkich użytkowników serwisu Behance. 

Z poziomu programu Illustrator CC możesz wysłać pracę bezpośrednio do serwisu Behance (Plik > Udostępnij w serwisie Behance. Po podaniu kilku szczegółów dotyczących pracy zostaje ona opublikowana w serwisie Behance jako Work in Progress (Praca w toku).

Więcej informacji na temat Udostępniania w serwisie Behance.

Panel Kuler

Możesz utworzyć motyw gdziekolwiek jesteś, używając aplikacji Adobe Kuler dla telefonów iPhonelub bezpośrednio w serwisie internetowym Kuler. Po udostępnieniu nowego motywu na koncie Kuler powiązanym z usługą Creative Cloud możesz zsynchronizować go i wyświetlić w panelu Kuler programu Illustrator. Możesz użyć tych motywów natychmiast lub dodać je do panelu Próbki, bądź zmodyfikować je i przetworzyć.

Ważne: panel Kuler nie jest dostępny we francuskiej wersji programu Illustrator.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Panel Kuler.

Generowanie i wyodrębnianie kodu CSS

Projektowanie eleganckich układów HTML z możliwością zachowania stylizacji, rozmieszczenia i wyglądu obiektów dzięki precyzyjnemu kodowi CSS, który jest zgodny z wieloma różnymi przeglądarkami. Oszczędność czasu, jakie zapewnia możliwość odtwarzania wyglądu i zachowania układów zaprojektowanych w programie Illustrator poprzez skopiowanie lub eksport kodu CSS dla wybranego obiektu lub całej strony.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz, jak wygenerować i wyodrębnić kod CSS z układu zaprojektowanego w programie Illustrator.

Eksportowanie stylów graficznych SVG w CSS

Dwa nowe usprawnienia w obiegu pracy umożliwiają zapisywanie pracy graficznej do pliku SVG. Możesz teraz eksportować wszystkie style CSS wraz z powiązanymi nazwami, aby ułatwić ich odczyt i ponownie używanie. Możesz zadecydować o eksportowaniu wszystkich stylów CSS do pliku pracy graficznej, a nie tylko tych, które zostały użyte w tej pracy.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Eksportowanie stylów graficznych SVG w CSS.

Usprawnienie: biały nadruk

Dzięki temu usprawnieniu możesz uniknąć problemów z nieumyślnym nadrukiem, które mogą powstać, gdy praca graficzna programu Illustrator zawiera białe obiekty. Możliwość wykrycia tego problemu podczas produkcji zapewni oszczędność czasu i eliminuje konieczność ponownego drukowania materiałów. Teraz możesz po prostu wybrać ustawienie w oknach dialogowych Ustawienia dokumentu lub Drukowanie, aby drukować prace bez sprawdzania i dokonywania korekty nadruku białych obiektów.

Dowiedz się, jak efektywnie korzystać z tej funkcji, oglądając film poświęcony opcji białego nadruku.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Biały nadruk.

Wsparcie dla indyjskich alfabetów sylabicznych

Poznaj nową funkcję obsługi języków indyjskich. Nowe kompozytory jedno- i wieloliniowe dla języków bliskowschodnich i południowoazjatyckich obsługują szereg języków indyjskich, w tym:

 • Bengalski
 • Gudżarati
 • Hindi
 • Kannada
 • Malajalam
 • Marathi
 • Oriya
 • Pendżabski
 • Tamilski
 • Telugu

Więcej informacji można znaleźć w artykule Wsparcie dla indyjskich alfabetów sylabicznych z nowymi kompozytorami.

Ulepszenie: wyszukiwanie kolorów i próbek

Próbnik kolorów   

Okno dialogowe Próbnik kolorów (kliknij dwukrotnie pole Wypełnij na pasku narzędzi) ma teraz widżet wyszukiwania w oknie dialogowym Próbki kolorów Po kliknięciu Próbki kolorów zostaje wyświetlony pasek wyszukiwania poniżej predefiniowanej listy próbek kolorów. Wpisz nazwę koloru lub wartość CMYK. Jeśli wpiszesz „niebieski”, zostaną wyświetlone wszystkie próbki kolorów ze słowem niebieski w nazwie. Wpisanie Y=10 spowoduje wyświetlenie wszystkich próbek kolorów zawierających kolor żółty o wartości 10 w skali CMYK Widżet wyszukiwania jest domyślnie włączony.

Próbki

Opcja wyszukiwania (panel Próbki > menu wysuwane > Pokaż pole wyszukiwania) w panelu Próbki zostało ulepszone. Wystarczy wpisać nazwę koloru lub kombinację CMYK, aby sprawdzić, czy taka kombinacja kolorystyczna istnieje. Podobnie jak w poprzednich wydaniach, pole to nie wymusza autouzupełniania koloru. Wpisywane znaki nie są teraz automatycznie zmieniane na najbliższą znalezioną próbkę koloru.

Pole Znajdź nie jest domyślnie włączone i trzeba je włączyć po raz pierwszy z menu wysuwanego.


Ulepszenie: wyszukiwanie czcionek

Spędzaj mniej czasu w panelu Tekst szukając potrzebnej czcionki w dokumencie programu Illustrator. Nowy pasek wyszukiwania w panelu Tekst umożliwia wyszukanie czcionki oraz wszystkich dostępnych dla niej stylów.

Wyszukiwanie czcionek

Dodano nową opcję o nazwie Wyszukaj pełną nazwę czcionki. Po rozpoczęciu wpisywania nazwy czcionki zostaje wyświetlona lista pokrewnych czcionek, która jest odświeżana w miarę wprowadzania tekstu. Ta funkcja została dodana do menu rozwijanych dotyczących czcionek w panelu znaków, panelu sterowania oraz panelu znaków wywoływanym z poziomu panelu sterowania.

Grupowanie czcionek

Po kliknięciu strzałki rozwijanej i podczas przeglądania zawartości paneli dotyczących czcionek, wyświetlane są nazwy rodzin czcionek z ikoną trójkąta po lewej. Kliknięcie trójkąta powoduje rozwinięcie nazwy czcionki i wyświetlenie wszystkich powiązanych z nią zestawów stylów. Przykład: kliknięcie trójkąta po lewej stronie czcionki Calibri spowoduje wyświetlenie opcji: normalna, kursywa, pogrubiona oraz pogrubiona kursywa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat paska wyszukiwania w panelu Tekst, obejrzyj film poświęcony wyszukiwaniu czcionek.

Ulepszenie: panel Podgląd rozbarwień

W oknie dialogowym Pogląd rozbarwień są wyświetlane wszystkie kolory dodatkowe w próbce (po lewej) oraz tylko te kolory, które użyto w pracy graficznej (po prawej)

W panelu Podgląd rozbarwień są wyświetlane kolory procesu i dodatkowe. Na liście wyświetlone są kolory dodatkowe dostępne w próbkach. W tej wersji programu Illustrator dodano opcję wyświetlania kolorów dodatkowych, użytych w pracy graficznej. Po wybraniu opcji Pokaż jedynie użyte kolory dodatkowe w panelu Pogląd rozbarwień, z listy zostaną usunięte wszystkie kolory, których nie użyto w pracy graficznej.

Ulepszenie: Linie pomocnicze

W programie Illustrator CC usprawniono linie pomocnicze.

 1. Podwójne kliknięcie na miarce (Ctrl/Cmd + R) tworzy linię pomocniczą na określonym miejscu na miarce.
 2. Po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza Shift oraz podwójnym kliknięciu na miarce linia pomocnicza stworzona w tym punkcie automatycznie zostaje przyciągnięta do najbliższego znacznika (podziałki) na linijce.
 3. Jednoczesne tworzenie poziomych i pionowych linii pomocniczych. Metoda:
  1. W lewym górnym roku okna programu Illustrator kliknij w miejscu przecięcia Miarek, naciśnij klawisz Ctrl (lub Cmd w komputerze Mac) i przeciągnij wskaźnik do dowolnego miejsca w oknie programu Illustrator.
  2. Wskaźnik myszy zmieni się w skrzyżowane linie w miejscach, gdzie można stworzyć poziomą i pionową linię pomocniczą.
  3. Uwolnij kursor myszy, aby stworzyć Linie pomocnicze.

Ulepszenie: funkcjonalność siatki perspektywy

Jeśli nie potrzebujesz narzędzia Siatka perspektywy, możesz je łatwiej wyłączyć. Aby ukryć narzędzie Siatka perspektywy:

 • Uaktywnij narzędzie Siatka perspektywy lub Zaznaczanie w perspektywie, a następnie, gdy siatka perspektywy jest widoczna, naciśnij klawisz Esc.

Ulepszenie: nowoczesne okno dialogowe plików (tylko Windows)

Wszystkie okna dialogowe umożliwiające otwieranie, zaznaczanie i obsługę plików korzystają teraz z nowej technologii Windows. Przykład: okna dialogowe Otwórz, Zapisz, Zapisz jako, Umieść, Eksportuj itp.

Korzyści płynące z nowego rozwiązania:

 • Ulubione: użytkownik może oznaczyć często używane foldery jako ulubione i korzystać z nich zaraz po wyświetleniu okna dialogowego pliku. Przykład: skrót Creative Cloud Files (Pliki Creative Cloud) zapewnia wygodny dostęp do wszystkich plików kompozycji oraz innych materiałów, które mogą znajdować się w chmurze.
 • Podglądy: panel podglądu automatycznie wyświetla podgląd zaznaczonego pliku.

Obsługa bibliotek AutoCAD

Illustrator CS6 umożliwia otwieranie i eksport następujących formatów AutoCAD:

 • er21 (w AutoCAD 2007, 2008 i 2009) 
 • er24 (w AutoCAD 2010, 2011 i 2012)

Illustrator CS6 nie obsługuje funkcji dodanych w wersjach:

 • AutoCAD 2007, 2008 i 2009 (format plików er21)
 • AutoCAD 2010, 2011 i 2012 (format plików er24)

Funkcje AutoCAD będą obsługiwane dopóki będzie dostępny program Illustrator CS6. Ponadto:

 • Możliwość stosowania skalowania obiektów znajdujących się na ukrytych warstwach. 
 • Dodano skrypty pozwalające na otwieranie i eksportowanie plików w formacie er21 (AutoCAD 2007, 2008 i 2009) oraz er24 (AutoCAD 2010, 2011 i 2012).

Pliki pakietów

Zgromadź wszystkie używane pliki, w tym połączoną grafikę i czcionki, w pojedynczym folderze, który ułatwia przekazywanie zadań. Wybierz polecenie Plik > Pakiet, aby zgromadzić wszystkie zasoby w jednej lokalizacji. Zobacz Pliki pakietów.

Cofanie osadzenia plików

Zastąp osadzone obrazy łączami do ich wyodrębnionych plików PSD lub TIFF. Zaznacz osadzony obraz i wybierz polecenie Cofnij osadzenie w menu panelu Łącza lub kliknij przycisk Cofnij osadzenie w panelu sterowania. Zobacz Cofanie osadzenia obrazów.

Rozszerzenia panelu Łącza

Przeglądaj i śledź dodatkowe informacje o umieszczonych kompozycjach bezpośrednio w panelu Łącza. Zobacz Informacje o łączach

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online