Łatwe wyrównywanie kompozycji na siatce pikseli…

Wprowadzono w programie Illustrator CC 2017

Program Illustrator pozwala tworzyć idealne kompozycje zachowujące ostrość i wyrazistość przy różnych szerokościach obrysu i opcjach wyrównania. Wybierz, czy chcesz wyrównać istniejący obiekt do siatki pikseli za pomocą jednego kliknięcia, czy też wyrównać nowy obiekt od razu podczas rysowania. W trakcie przekształcania obiektów można zachować wyrównanie do pikseli bez zniekształcania kompozycji. Wyrównanie do pikseli można stosować wobec obiektów, poszczególnych segmentów ścieżek i ich punktów kontrolnych.

Obiekt przed i po wyrównaniu za pomocą siatki pikseli

A. Obiekt nie jest wyrównany za pomocą siatki pikseli B. Obiekt jest wyrównany do pikseli 

Wyrównywanie istniejących obiektów za pomocą siatki pikseli

Możesz zaznaczyć obiekty lub segmenty obiektu w istniejącej kompozycji i wyrównać je za pomocą siatki pikseli. Ta funkcja jest szczególnie przydatna podczas kopiowania i wklejania niewyrównanych do pikseli obiektów z innych dokumentów.

 1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zaznacz obiekt, który chcesz wyrównać do siatki pikseli.

  Ewentualnie można wyrównywać do pikseli poszczególne segmenty obiektu. Aby to zrobić, użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, aby zaznaczyć pionowe lub poziome segmenty obiektu.

 2. Aby ulepszyć istniejący obiekt według pikseli, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę Wyrównaj wybraną kompozycję do siatki pikseli () w panelu sterowania.
  • Wybierz opcję Obiekt > Ulepsz według pikseli.
  • W menu kontekstowym kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Ulepsz według pikseli.

Uwaga:

Zamiast wyrównywania według pikseli całego obiektu można wyrównać do pikseli tylko jego poszczególne segmenty. Aby to zrobić, użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (), aby zaznaczyć pionowe lub poziome segmenty obiektu. Teraz użyj jednej z opcji wyrównywania do pikseli tak samo jak w przypadku całego obiektu.

Ograniczenia

 • Obiekty, które nie mają żadnego segmentu pionowego ani poziomego nie są modyfikowane pod kątem wyrównania do siatki pikseli.
 • Jeśli zaznaczony obiekt jest już wyrównany do pikseli, program Illustrator wyświetli następujący komunikat:
 • Program Illustrator wyświetli komunikat, jeśli kompozycja objęta zaznaczeniem nie może być wyrównana do pikseli. Na przykład w poniższej ilustracji zaznaczona kompozycja nie zawiera poziomych ani pionowych segmentów.

Wyrównywanie nowych/przekształconych obiektów za pomocą siatki pikseli

Podczas tworzenia lub przekształcania obiektów można ustawić przyciąganie do siatki pikseli, aby umożliwić precyzyjne umieszczanie krawędzi i ścieżek. Opcja ta jest domyślnie włączona dla dokumentów utworzonych za pomocą profili dokumentów internetowych i mobilnych.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę Wyrównaj kompozycję do siatki pikseli podczas tworzenia i przekształcania () w panelu Sterowanie.
  • Wybierz opcję Widok > Przyciągaj do pikseli.
 2. Możesz opcjonalnie zmienić ustawienia opcji Przyciągaj do pikseli, korzystając z menu rozwijanego (). Kliknij ikonę strzałki i wybierz żądane opcje w oknie dialogowym Opcje przyciągania do pikseli.

  Okno dialogowe Opcje przyciągania do pikseli

  Przyciągnij do pikseli podczas rysowania

  Rysuje ścieżki równo względem najbliższego piksela, aby zachować ostre segmenty.

  Rysowanie obiektów wyrównanych do siatki pikseli

  Przyciągnij do pikseli podczas przenoszenia

  Przyciąga przenoszony obiekt w kierunku najbliższego piksela. Podczas przesuwania obiektu można wybrać opcję przyciągania do ścieżek, segmentów i punktów kontrolnych.

  Zachowanie wyrównania obiektu do pikseli podczas przenoszenia

  Przyciągnij do pikseli podczas skalowania

  Przyciąga krawędzie skalowanego obiektu do najbliższego piksela.

  Zachowanie wyrównania obiektu do pikseli podczas skalowania

 3. Kliknij przycisk OK.

Załącznik: wyświetlanie siatki pikseli

 1. W programie Illustrator wybierz polecenie Widok > Podgląd pikseli.
 2. Powiększ obszar roboczy o 600% lub więcej.

Uwaga:

W trybie podglądu pikseli można ukryć widok siatki pikseli nawet podczas dużego powiększenia. W programie Illustrator cofnij zaznaczenie opcji Preferencje > Linie pomocnicze i siatki > Pokaż siatkę pikseli (powiększenie powyżej 600%).

Wyłączanie siatki pikseli

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online