Uwaga:

  Usługa Typekit zmieniła nazwę na Adobe Fonts i wchodzi teraz w skład Creative Cloud i innych subskrypcji. Więcej informacji.

Współpraca przy użyciu bibliotek Creative Cloud

Działaj z innymi użytkownikami! Udostępniaj biblioteki innym użytkownikom usługi Creative Cloud i współpracuj z nimi. Po udostępnieniu biblioteki Creative Cloud innym użytkownikom będą oni mogli przeglądać, edytować, kopiować i usuwać zasoby biblioteki, zmieniać ich nazwy i korzystać z nich.

Więcej informacji o tej ulepszonej funkcji można znaleźć w sekcji Współpraca w artykule Biblioteki Creative Cloud.

Biblioteki Creative Cloud

Panel Biblioteki Creative Cloud
Panel Biblioteki Creative Cloud

Masz ulubione kolory, style tekstowe lub elementy graficzne? Możesz je teraz mieć zawsze pod ręką — w każdej chwili i w każdym miejscu, gdy tylko ich potrzebujesz — dzięki Bibliotekom Creative Cloud. Biblioteki Creative Cloud pomagają gromadzić ulubione komponenty, organizować je w logiczny sposób, uzyskiwać do nich dostęp, przeglądać je i wykorzystywać ponownie w innych dokumentach i projektach. Wystarczy przeciągnąć i upuścić kolory, style tekstowe lub elementy graficzne w nowym panelu Biblioteka (Okno > Biblioteka) w programie Illustrator CC.

Dla wielu projektów programu Illustrator. Każdy element zapisany w bibliotece jest dostępny we wszystkich projektach programu Illustrator, nad którymi pracujesz.

Na wielu komputerach. Biblioteki są zsynchronizowane z usługą Creative Cloud. Biblioteka jest dostępna na każdym komputerze, na którym zalogowano się przy użyciu identyfikatora Creative Cloud.

Photoshop CC. Program Photoshop CC 2014 został również wyposażony w biblioteki Creative Cloud. Każda biblioteka zapisana w programie Illustrator jest również automatycznie dostępna w programie Photoshop.

Aplikacje. Za pomocą nowych aplikacji Brush CC, Shape CC oraz Color CC można zapisywać projekty w bibliotekach Creative Cloud. Oznacza to, że podczas podróży można nieustannie projektować, korzystając z aplikacji na urządzenia mobilne i stale rozbudowywać repozytorium swoich projektów.

Więcej informacji znajduje się w artykule na temat bibliotek Creative Cloud.

Dotykowy obszar roboczy

Nowy dotykowy obszar roboczy
Nowy dotykowy obszar roboczy

Dotykowy obszar roboczy został stworzony z myślą o tabletach z systemem Windows 8 i zawiera najbardziej niezbędne narzędzia i funkcje, których projektanci mogą potrzebować w podróży. Praca z programem Illustrator na tablecie została wzbogacona o możliwość użycia rysika wrażliwego na nacisk i gestów dotykowych.

Ponadto można również skorzystać z nowej funkcji Wzory, która zawiera zbiór krzywików. Można użyć konturów w niezmienionej formie lub przeskalować je i zmienić ich pozycję, aby stworzyć różne, udoskonalone wzory.

Ponadto można też w dowolnym momencie powrócić do tradycyjnego obszaru roboczego, aby wykorzystać w pełni narzędzia i funkcje programu Illustrator.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Dotykowa przestrzeń robocza.

Narzędzie Krzywizna

Dostępne zarówno w dotykowym, jak i tradycyjnym obszarze roboczym

Narzędzie Krzywizna
(po lewej) Gitara.</br> (drugie od lewej) Ogólny wygląd gitary został przechwycony przy użyciu aplikacji Shape CC, a następnie szybko odtworzony za pomocą narzędzia Krzywizna w programie Illustrator CC.

Twórz ścieżki szybko i dokładnie z funkcją wizualnego przewidywania efektu końcowego. Wybierz narzędzie Krzywizna (Shift + ~). Rozpocznij z dwoma podstawowymi punktami, a następnie przyjrzyj się, jak dana krzywizna będzie wyglądać, jeśli umieścisz kolejny punkt w obecnej lokalizacji kursora.

Nie chcesz krzywizny? Naciśnij przycisk Option/Alt podczas tworzenia punktu, a zostanie utworzona linia prosta łącząca go z poprzednim punktem. Jeśli już utworzono gładką krzywiznę, kliknij dwukrotnie wybrany punkt, aby przełączyć się między gładką krzywizną i linią prostą.

Możesz używać tej techniki w przypadku każdego punktu, w dowolnym kształcie. Rysuj i edytuj — teraz dużo szybciej!

Więcej informacji można znaleźć w artykule Narzędzie Krzywizna.

Narzędzie Połączenie

Dostępne zarówno w dotykowym, jak i tradycyjnym obszarze roboczym

Nowe narzędzie Połączenie
Nowe narzędzie Połączenie

A. Przytnij zachodzące na siebie części ścieżek B. Wydłuż i połącz ścieżki C. Przytnij jedną, wydłuż drugą i połącz je 

Dzięki narzędziu Połączenie może teraz wprowadzać poprawki do ścieżek, które nie przecinają się tak, jak tego chcesz. Czy narysowane ścieżki są za krótkie, żeby się przeciąć? A może spotkały się, ale przechodzą poza punkt przecięcia? Wybierz narzędzie Połączenie, popraw punkty ścieżek w miejscu, w którym mają się przeciąć i gotowe! Ścieżki zostają połączone i skrócone w punkcie przecięcia — bez zmieniania lub modyfikowania trajektorii ścieżek wyjściowych.

Uwaga:

Połączenia utworzone przy pomocy narzędzia Połączenie są zawsze punktami narożnika.

Automatyczne dopasowanie rozmiaru tekstu akapitowego

Za pomocą narzędzia Tekst akapitowy można teraz rozciągnąć lub zmniejszyć obszar ramki tekstowej, do której wprowadzany jest tekst. Możesz wybierać między automatycznym dopasowaniem rozmiaru i stałym rozmiarem ramki. Przy ustawieniu automatycznej zmiany rozmiaru nie musisz zarządzać zakrywanymi oknami ani nawet zwracać na nie uwagi.

Kliknij dwukrotnie widżet na dole ramki Tekstu akapitowy, aby dla danej ramki tekstu akapitowego wybrać automatyczne dopasowanie rozmiaru lub stałą wysokość ramki. W trakcie dodawania, usuwania i edytowania tekstu rozmiar ramki jest automatycznie dopasowywany do wprowadzanych zmian.

Uwaga:

Funkcja automatycznego dopasowywania rozmiaru ramki tekstu akapitowego dotyczy tylko ramek prostokątnych, które mają zdefiniowany jeden wiersz i zdefiniowaną jedną kolumnę.

Aktywne kształty

Prostokąty i zaokrąglone prostokąty

Wszystkie prostokąty i zaokrąglone prostokąty posiadają modyfikowalne narożniki. Mimo, że każdy narożnik może posiadać osobną wartość promienia, wszystkie cechy prostokąta pozostają niezmienione podczas obracania i skalowania. Informacje o modyfikacjach na prostokątach oraz zaokrąglonych prostokątach zostają zachowane niezależnie od tego, czy zmieniono ich szerokość, wysokość, obrót, czy też właściwości narożników. To oznacza, że zawsze istnieje możliwość przywrócenia pierwotnego kształtu obiektu.

Aktywne kształty
<b>(po lewej)</b> Kształt wokół wałków kasety to zwykły Aktywny prostokąt <br> <b>(w środku i po prawej)</b> Użyj panelu Przekształcenia lub widżetów Aktywnych narożników, by przekształcić Aktywny prostokąt w Aktywny zaokrąglony prostokąt

Więcej informacji można znaleźć w artykule Aktywne kształty.

Podgląd narzędzia Pióro i ulepszenia rysowania

Podgląd narzędzia Pióro

Narzędzie Pióro wyświetla podgląd tego co zostanie narysowane w obszarze roboczym jeszcze zanim klikniesz i ustawisz kolejny punkt. W ten sposób otrzymujesz wizualizację następnej krzywej przed wprowadzeniem następnego punktu, co zapewnia większą kontrolę nad rysowaniem oraz skraca czas wprowadzania poprawek i ponownego rysowania źle wytyczonych ścieżek.

Więcej informacji można znaleźć w artykule na temat podglądu elastycznego pasma dla narzędzia Pióro.

Ulepszenia punktów kontrolnych

Wprowadzanie precyzyjnych zmian w krzywych zostało uproszczone. W celu kontroli gładkości każdego segmentu, ulepszone operowanie punktami kontrolnymi pozwala na przeciąganie nierównych uchwytów lub uchwytów o różnych kierunkach podczas rysowania. Możesz nawet zmienić narożnik na gładki, nie psując tym samym całego kształtu.

Aktualizacja przyciągania (punkt, piksel, siatka)

Przy włączonym przyciąganiu punkty kontrolne i uchwyty (linie kierunkowe) zostaną wyrównane do wybranego piksela, siatki lub punktu. Należy pamiętać, że przyciąganie uchwytów do siatki ogranicza swobodę rysowania. W wydaniu 2014 programu Illustrator CC niezależnie od tego, co wybrano jako cel przyciągania, uchwyty pozostają nieograniczone. Zrezygnowanie z przyciągania uchwytów do siatki pozwala na dużo większą precyzję podczas rysowania i edycji.

Lepsza kontrola zamykania ścieżek

Zamykanie ścieżek jest często wykonywaną czynnością przy pracy nad grafiką wektorową. Wydanie 2014 programu Illustrator CC zapewnia znacznie lepszą kontrolę i precyzję przy łączeniu punktów końcowych z początkowymi. Dzięki temu ulepszeniu możesz teraz przemieścić punkt końcowy lub rozdzielić uchwyty, aby uzyskać pożądany efekt edycji końcowej krzywej.

Film

Zapoznaj się z krótkim filmem na temat punktów kontrolnych, uchwytów oraz ulepszeń narzędzia Pióro i technik posługiwania się nim. Przejdź do filmu.

Wydajność GPU

(tylko Windows)

Wydanie 2014 programu Illustrator CC może wykorzystać moc procesora graficznego (GPU) zamontowanego w komputerze. Z funkcji Wydajność GPU mogą korzystać użytkownicy, którzy dysponują systemem Windows 7 lub 8 oraz zgodną kartą graficzną NVIDIA.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy na temat funkcji Wydajność GPU.

Typekit: Obieg pracy przy brakujących czcionkach

W kompozycjach programu Illustrator CC można z łatwością korzystać zarówno z czcionek dostępnych lokalnie, jak i pochodzących z biblioteki Typekit. Po otwarciu pliku kompozycji na innym komputerze, może się okazać, że brakuje niektórych czcionek. W takiej sytuacji każdy element tekstowy korzystający z niedostępnej czcionki zostanie wyświetlony z użyciem domyślnej czcionki i podświetlony na różowo. Program Illustrator CC od wydania 2014 automatycznie przeszuka internetową bibliotekę czcionek Typekit pod kątem brakującej czcionki. Jeżeli brakująca czcionka jest dostępna w sieci, masz możliwość pobrać ją na komputer, na którym obecnie pracujesz.

Więcej informacji można znaleźć w artykule na temat wyszukiwania brakujących czcionek z użyciem obiegu pracy Typekit.

Ekran powitalny

Ekran powitalny
Ekran powitalny

W wydaniu 2014 programu Illustrator CC wprowadzono również nową funkcję, która pomaga uczyć się i korzystać z funkcji programu oraz wspiera pełne wykorzystanie jego możliwości. Ekran powitalny w jednym miejscu wyświetla zawartość odpowiednią do używanego członkostwa oraz sposobu korzystania z programu. Ekran jest wyświetlany przy każdym uruchomieniu programu Illustrator lub po kliknięciu pozycji Pomoc > Witamy. Ekran powitalny wyświetla wszystkie związane z programem Illustrator samouczki, filmy, gry, zawartość pomocy oraz wiele innych. Budowa oparta na kartach pozwala łatwo znaleźć interesującą zawartość, taką jak informacje o nowych funkcjach, artykuły z serii Pierwsze kroki lub przydatne porady i techniki.

Uwaga:

Funkcja Ekranu powitalnego jest dostępna dla wszystkich użytkowników korzystających z angielskich wersji językowych US (en_US)) i UK (en_GB) programu Illustrator CC 2014.

Inne ważne ulepszenia

Ulepszone narzędzie Ołówek

Narzędzie ołówek zostało wzbogacone o dodatkowe ustawienie Dokładność zwiększające kontrolę nad rysowaną ścieżką. Ustawienie to dostępne jest także dla narzędzi Pędzel i Kropla.

Ponadto możesz włączyć opcję, która pozwala na przekształcenie narzędzi Ołówek i Pędzel w narzędzie Gładzik poprzez wciśnięcie klawisza Option/Alt.

Więcej informacji można znaleźć w artykule na temat usprawnionego narzędzia Ołówek.

Ulepszenia dotyczące tekstu

Moduł tekstowy w wydaniu 2014 programu Illustrator CC został ulepszony, aby zapewnić większą intuicyjność pracy z tekstem oraz czcionkami w różnych językach. Ponadto dodano nowe notacje typograficzne, a część istniejących notacji została zaktualizowana.

Więcej informacji można znaleźć w artykule na temat ulepszeń dotyczące tekstu.

Panel Operacje

  • Po wczytaniu zapisanego Zestawu Operacji niektóre operacje mogły wywoływać błędy. Naprawiono przyczynę tych błędów.
  • Po ponownym uruchomieniu programu Illustrator odtworzenie niektórych operacji mogło wywoływać błędy. Błąd ten został naprawiony.

Ulepszenia dotyczące plików SVG

  • W oknie dialogowym podczas zapisywania plików SVG pole wyboru Użyj elementu textPath jest domyślnie zaznaczone. Zmniejsza to liczbę generowanych znaczników, co w rezultacie daje mniejsze pliki wyjściowe SVG.
  • Oczyszczono znaczniki generowanego podglądu HTML.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online