Creative_Cloud_mnemonic_RGB_48px

Dostępna jest aktualizacja programu Illustrator CC

Więcej informacji można znaleźć w artykule Podsumowanie nowych funkcji.


Obsługa technologii HiDPI

Program Illustrator zapewnia obsługę wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu można w pełni korzystać z dobrodziejstw najnowocześniejszych technologii. Ta funkcja jest obecnie dostępna w systemie Mac OS (na przykład w komputerach MacBook Pro wyposażonych w wyświetlacze Retina). Urządzenia wyposażone w wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości zapewniają większą wyrazistość i przejrzystość interfejsu. Lepiej wyglądają także miniatury umieszczone w panelach.

Tekst oraz kompozycje są teraz czytelniejsze, a kolory i odcienie są żywsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Kompozycja wygląda czytelniej na wyświetlaczu HiDPI o wysokiej rozdzielczości
Kompozycja wygląda czytelniej na wyświetlaczu HiDPI o wysokiej rozdzielczości

A. Illustrator ze wsparciem HiDPI B. Illustrator bez wsparcia HiDPI 

Tylko Adobe Creative Cloud

Pliki pakietów

Zgromadź wszystkie używane pliki, w tym połączoną grafikę i czcionki, w pojedynczym folderze, który ułatwia przekazywanie zadań. Wybierz polecenie Plik > Pakiet, aby zgromadzić wszystkie zasoby w jednej lokalizacji. Zobacz Pliki pakietów.

Cofanie osadzenia plików

Zastąp osadzone obrazy łączami do ich wyodrębnionych plików PSD lub TIFF. Zaznacz osadzony obraz i wybierz polecenie Cofnij osadzenie w menu panelu Łącza lub kliknij przycisk Cofnij osadzenie w panelu sterowania. Zobacz Cofanie osadzenia obrazów.

Rozszerzenia panelu Łącza

Przeglądaj i śledź dodatkowe informacje o umieszczonych kompozycjach bezpośrednio w panelu Łącza. Zobacz Informacje o łączach

System wydajności Adobe Mercury

System wydajności Adobe Mercury jest połączeniem rozwiązań, dzięki którym program Illustrator jest szybszy, lepiej reaguje i jest w stanie obsługiwać większe pliki.

Natywna obsługa trybu 64-bitowego

Przyspiesza ogólne przetwarzanie w 64-bitowych systemach operacyjnych Macintosh i Windows. Program Illustrator może teraz korzystać z pamięci RAM większej niż 3 GB.

Obsługa większych plików

Jednoczesna obsługa dużych plików stwarza mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, takich jak wyjątki braku pamięci. Złożone zadania, takie jak tworzenie projektów pakietów, grafiki o dużym formacie lub kartografii są lepiej obsługiwane.

Lepsza obsługa pamięci

Zmniejsza liczbę błędów braku pamięci dla operacji, takich jak rasteryzacja, eksport i praca na kilku dużych plikach jednocześnie.

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj wideo dotyczące Systemu wydajności Adobe Mercury przygotowane przez witrynę Lynda.com.

Udoskonalony interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika jest bardziej wydajny, szybszy i konfigurowalny, przez co zapewnia większy komfort pracy z programem Illustrator. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych aspektów interfejsu użytkownika, które zostały udoskonalone, zobacz Udoskonalony interfejs użytkownika.

Konfigurowalne poziomy jasności i odpowiednie kolory obszaru roboczego
Konfigurowalne poziomy jasności i odpowiednie kolory obszaru roboczego

Uproszczone obiegi pracy

Wzorki

Uproszczono tworzenie wzorków oraz zadania edycji, dzięki czemu można zaoszczędzić sporo czasu na wykonywaniu powtarzających się, żmudnych czynności. Nowy panel Opcje wzoru zapewnia użytkownikowi możliwość eksperymentowania i modyfikowania projektu aż do uzyskania pożądanego wzorku.

Więcej informacji na temat panelu Opcje wzorka oraz pracy z nim można znaleźć w artykule Tworzenie i edycja wzorków.

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj wideo dotyczące tworzenia i edytowania wzorów przygotowane przez witrynę Lynda.com.

Stwórz lub edytuj wzór przy użyciu nowego panelu Wzorków
Tworzenie wzorków

Gradient na obrysie

Funkcja gradientu na obrysie pozwala zastosować na obrysie trzy rodzaje gradientów. Nie trzeba już więcej rozszerzać obrysu, aby go wypełnić, a następnie zastosować na nim gradient. Zastosuj gradient na obrysie przy pomocy panelu Gradient (Okno > Gradient):

Wewnętrzny: Zachowuje się tak, jakby pociągnięcie zostało rozciągnięte, aby wypełnić obiekt gradientem.

Wzdłuż: Gradient zostaje zastosowany wzdłuż długości obrysu.

W poprzek: Gradient zostaje zastosowany w poprzek szerokości obrysu.

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj wideo dotyczące stosowania gradientów na obrysie przygotowane przez witrynę Lynda.com.

Stosowanie gradientu na obrysie
Stosowanie gradientu na obrysie

Obrys obrazu

Obieg pracy służący do wektoryzacji obrazu rastrowego zapewnia teraz wyraźniejsze obrysy. Materiał wyjściowy ma mniej ścieżek i punktów kontrolnych oraz lepsze rozpoznawanie barw niż funkcja Aktywny obrys znana z wcześniejszych wersji. 

Więcej informacji na temat działania funkcji Obrys obrazu można znaleźć w artykule lub w filmie przygotowanym przez Lynda.com.

Rozmycie gaussowskie

Nowy efekt Rozmycie gaussowskie (Efekt > Rozmycie > Rozmycie gaussowskie) jest szybki i wydajny. Zaznacz pole wyboru Podgląd, aby w czasie rzeczywistym zobaczyć Rozmycie gaussowskie zastosowane względem kompozycji.

Nowe lub udoskonalone profile i składniki

Użyj ulepszonych profili i dodatkowych składników bibliotek, aby szybciej rozpocząć pracę nad projektami graficznymi:

  • Do okna dialogowego Nowy dokument wprowadzono nowy profil o nazwie Urządzenia (Plik > Nowy). Nowy profil zawiera ustawienia domyślne dla urządzeń iPad, iPhone, Xoom, Fire, Nook i Galaxy.
  • Profil WWW ma nowy rozmiar domyślny, wynoszący (960 × 560 piks.).
  • Dodano nowe biblioteki wzorków oraz biblioteki kolorów Pantone Plus™.

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj wideo dotyczące ulepszonych profili startowych oraz innych zmian przygotowane przez witrynę Lynda.com

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online