Dowiedz się, jakie są nowości w wydaniach programu Illustrator CC z 2018 r.
ai_cc_appicon_128

W wydaniach programu Illustrator CC z marca 2018 roku i października 2017 roku (22.x) wprowadzono niesamowite nowe funkcje dla projektantów i ilustratorów. Niniejszy artykuł zawiera krótkie omówienie tych funkcji oraz łącza do materiałów z dodatkowymi informacjami.

Listę funkcji wprowadzonych we wcześniejszych wersjach programu Illustrator CC można znaleźć w artykule Podsumowanie funkcji | Wcześniejsze wersje.


Importowanie wielostronicowych plików Adobe PDF

 Nowość w wersji z marca 2018 r.

Możesz teraz używać polecenia Otwórz w celu zaimportowania wielostronicowego pliku Adobe PDF do programu Illustrator. Użyj okna dialogowego Opcje importu PDF w celu połączenia lub osadzenia pojedynczej strony, zakresu stron lub wszystkich stron wybranego pliku PDF w dokumencie programu Illustrator. W tym oknie dialogowym można również wyświetlić miniaturę strony przed jej zaimportowaniem.

PDF-import-options-dialog-(what's-new)

 Więcej informacji znajduje się w części Importowanie plików Adobe PDF.

Dostosowywanie rozmiaru punktów kontrolnych, uchwytów i obwiedni

 Nowość w wersji z marca 2018 r.

Teraz program Illustrator umożliwia kontrolowanie rozmiaru punktów kontrolnych, uchwytów i obwiedni. Można zwiększyć ich rozmiar w celu zapewnienia lepszej widoczności lub kontroli podczas pracy na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości lub tworzenia złożonej kompozycji.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Zaznaczanie i wyświetlanie punktów kontrolnych (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Zaznaczanie i wyświetlanie punktów kontrolnych (macOS).
 2. W obszarze Punkty kontrolne i wyświetlanie uchwytów przesuń suwak, aby zmienić rozmiar wyświetlania punktów kontrolnych, uchwytów i obwiedni.
 3. (Opcjonalnie) Aby ustawić wyświetlanie wypełnionych lub pustych uchwytów, wybierz żądaną opcję.
 4. Kliknij przycisk OK.

 Więcej informacji znajduje się w części Dostosowywanie rozmiaru punktów kontrolnych, uchwytów i obwiedni.

adjust-anchor-point-display-size_1

Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne

 Ulepszenia w wydaniu z marca 2018 r.

Za pomocą panelu Zmienne możesz teraz scalić plik źródła danych w formacie CSV z dokumentem programu Illustrator, aby utworzyć wiele wariantów kompozycji. Na przykład — zamiast ręcznie modyfikować obiekty w szablonie — możesz użyć funkcji scalania danych, aby szybko i precyzyjnie tworzyć setki wariantów szablonu dla różnych powierzchni wyjściowych. Analogicznie możesz zmieniać nazwiska uczestników na identyfikatorach lub obrazy na banerach internetowych i pocztówkach bez potrzeby zmieniania kompozycji. Wystarczy przygotować jeden projekt i szybko tworzyć różne warianty, importując nazwy obrazów z pliku źródła danych.

variable-panel
Używając panelu Zmienne, możesz tworzyć niestandardowe warianty szablonu dla różnych projektów, na przykład drukowalnych plakatów, banerów internetowych oraz identyfikatorów.

 Więcej informacji znajduje się w części Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne.

Panel Właściwości

 Nowość w wersji z października 2017 r.

Nowy panel Właściwości w programie Illustrator pozwala wyświetlać ustawienia i elementy sterujące w kontekście bieżącego zadania lub obiegu pracy. Ten nowy panel został zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, jednocześnie zapewniając dostęp do odpowiednich elementów sterujących zawsze wtedy, gdy są potrzebne.

Panel Właściwości jest domyślnie dostępny w przestrzeni roboczej Podstawy. Możesz również wybrać opcję Okno > Właściwości, aby je wyświetlić.

properties-panel-1
Panel Właściwości

Informacje na temat jego używania można znaleźć w artykule Panel właściwości.

Wypaczenie marionetkowe

 Nowość w wersji z października 2017 r.

Wypaczenie marionetkowe pozwala na skręcanie i zniekształcanie części kompozycji w taki sposób, aby przekształcenia wyglądały naturalnie. Użytkownik może dodawać, przesuwać i obracać punkty, aby bezproblemowo przekształcać kompozycję w różne pozycje i postawy za pomocą narzędzia Wypaczenie marionetkowe programu Illustrator.

Dostęp to nowego narzędzia można uzyskać z panelu Narzędzia. Informacje na temat jego używania można znaleźć w artykule Wypaczenie marionetkowe.

Puppet Warp 02
Rozmieść punkty na danej kompozycji, używając narzędzia Wypaczenie marionetkowe
Puppet Warp 03
Przenieś lub obróć wybrany punkt, aby przekształcić daną kompozycję

Ulepszenia związane z obszarem roboczym

 Usprawnienia w wersji z października 2017

Korzystanie z obszarów kompozycji jest o wiele łatwiejsze w tej wersji programu Illustrator CC. Ponadto możesz teraz tworzyć od 1 do 1000 obszarów roboczych na dokument, w zależności od rozmiaru obszarów roboczych.

Zaznaczanie wielu obszarów roboczych

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij obszary robocze z naciśniętym klawiszem Shift.
 • Kliknij kanwę z naciśniętym klawiszem Shift i przeciągnij kursor, aby zaznaczyć wiele obszarów roboczych za pomocą ramki zaznaczania.
 • Naciśnij kombinację klawiszy Control/Command+A, aby zaznaczyć wszystkie obszary robocze w dokumencie.
select_multiple_artboardsfinal
Aby zaznaczyć wiele obszarów roboczych przy użyciu ramki zaznaczania, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift w trakcie przeciągania narzędzia Obszar roboczy.

Wyrównywanie i rozmieszczanie obszarów roboczych

Możesz teraz wyrównać lub rozmieścić zaznaczone obszary robocze w panelu Wyrównaj lub w panelu Sterowanie. Wykonaj następujące czynności:

 • Zaznacz obszary robocze, które chcesz wyrównać lub rozmieścić.
 • Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Wyrównaj w panelu Sterowanie, a następnie kliknij ikonę wybranego typu wyrównania lub rozmieszczenia.
  • Wybierz opcję Okno > Wyrównaj, a następnie kliknij ikonę wybranego typu wyrównania lub rozmieszczenia.
align-artboards-2
Wyrównywanie obszarów roboczych

 Więcej informacji można znaleźć w artykule Obszary kompozycji.

Czcionki zmienne

 Nowość w wersji z października 2017 r.

Do programu Illustrator wprowadzono obsługę czcionki zmiennej OpenType, nowego formatu czcionki OpenType obsługującego niestandardowe atrybuty takie jak grubość, szerokość, pochylenie, wielkość optyczna itp. Ta wersja programu Illustrator jest wyposażona w kilka czcionek zmiennych, dla których można dostosować grubość, szerokość i pochylenie za pomocą wygodnego suwaka, dostępnego po kliknięciu  w panelu Sterowanie, panelu Typografia, panelu Style znakowe i Style akapitowe.

Wyszukaj frazy zmienna na liście czcionek, aby wyszukać czcionki zmienne. Można również wyszukać ikonę   obok nazwy czcionki.

Variable-fonts-in-the-Character-panel
Przesuń suwak, aby dostosować grubość, szerokość i pochylenie czcionki.
variable-font-list
Lista czcionek: niektóre czcionki zmienne

 Więcej informacji można znaleźć w artykule Czcionki.

Czcionki SVG OpenType

 Nowość w wersji z października 2017 r.

Do programu Illustrator wprowadzono obsługę czcionek SVG OpenType, które zawierają wiele kolorów i gradientów w pojedynczym glifie.

SVG font_example
Czcionki SVG OpenType: wiele kolorów i gradientów

Aby użyć czcionek SVG OpenType, wykonaj następujące czynności.

 • Utwórz obiekt tekstowy za pomocą narzędzia Tekst.
 • Ustaw czcionkę SVG OpenType. Takie czcionki są oznaczone ikoną  na liście czcionek.
 • Wybierz określone glify za pomocą panelu Glify. Aby wyświetlić panel Glify, wybierz opcję Tekst > Glify. Alternatywnie możesz otworzyć panel Glify, wybierając opcje Okno > Tekst > Glify.

Czcionki emotikonów pozwalają używać w dokumentach różnych kolorowych i graficznych znaków, zawierających na przykład emotikony, flagi, znaki uliczne, zwierzęta, osoby, jedzenie i atrakcje turystyczne. Czcionki emotikonów SVG OpenType, na przykład czcionka EmojiOne, umożliwiają tworzenie niektórych glifów kompozytowych na podstawie glifu lub kilku glifów. Program pozwala na przykład tworzyć flagi państw lub zmieniać kolory skóry w przypadku glifów przedstawiających osoby lub części ciała — takie jak dłonie czy nos.

Flag composite
Łącząc glify, można tworzyć flagi państw.
Face color composite
Łączenie znaków pojedynczych postaci z kolorami skóry

 Więcej informacji można znaleźć w artykule Czcionki.

Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator

 Nowość w wersji z października 2017 r.

Do programu Illustrator wprowadzono obsługę paska Touch Bar — ekranu z technologią wielodotykową umieszczonego nad klawiaturą nowych laptopów MacBook Pro. Za pomocą paska Touch Bar można uzyskać szybki dostęp do funkcji i elementów sterujących programu Illustrator potrzebnych w kontekście zadania wykonywanego na ekranie głównym. Pasek Touch Bar obsługuje znane gesty, takie jak dotykanie, przeciąganie i przesuwanie.

W konfiguracji domyślnej część interfejsu paska Touch Bar jest zarezerwowana dla elementów sterujących systemu macOS. Elementy sterujące programu Illustrator są wyświetlane w środkowej części paska Touch Bar przeznaczonej dla aplikacji.

default-touch-workspace
Interfejs paska Touch Bar

Więcej informacji można znaleźć w artykule Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator.

Stosowanie zestawów stylistycznych do tekstu

 Nowość w wersji z października 2017 r.

Zestaw stylistyczny to grupa wariantów glifów, które można zastosować do zaznaczonego bloku tekstu. Po zastosowaniu zestawu stylistycznego glify zdefiniowane w zestawie zastąpią domyślne glify czcionki w zaznaczonym tekście. Nazwa zestawu stylistycznego nadana przez Twórców czcionki jest wyświetlana w różnych miejscach w programie Illustrator. W przypadku niektórych czcionek program Illustrator wyświetla nazwy zestawów stylistycznych jako Zestaw 1, 2 itd. Możesz zastosować wiele zestawów stylistycznych do danego fragmentu tekstu.

Aby zastosować zestawy stylistyczne do obiektu tekstowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz blok tekstu lub fragment tekstu, do którego chcesz zastosować zestaw stylistyczny.
 2. Wybierz opcję Okno > Tekst > OpenType, aby otworzyć panel OpenType. Teraz wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Kliknij ikonę Zestaw stylistyczny w dolnej części panelu i wybierz żądany zestaw.
 • Wybierz opcję Zestawy stylistyczne z menu panelu i wybierz żądany zestaw.
opentype-panel_stylistic-sets
Stosowanie zestawów stylistycznych za pomocą panelu OpenType
Character-panel--stylistic-sets
Dodaj zestawy stylistyczne do stylu znakowego

Aby dodać zestawy stylistyczne do stylów znakowych lub akapitowych, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Okno > Tekst > Style znakowe / Style akapitowe, aby otworzyć panel Style znakowe lub panel Style akapitowe.
 2. Wybierz opcję Nowy styl znakowy/Nowy styl akapitowy z menu panelu.
 3. Wybierz kartę Funkcje OpenType po lewej stronie okna dialogowego Nowy styl znakowy/akapitowy.
 4. Kliknij i wybierz żądane zestawy stylistyczne z listy.
 5. Kliknij przycisk OK.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Znaki specjalne.

Ulepszona obsługa eksportowania

 Nowość w wersji z października 2017 r.

Web

Możesz teraz zebrać obiekty w panelu Eksport zasobów w celu eksportu jako pojedynczy zasób lub jako wiele zasobów. Po prostu przeciągnij i upuść kompozycję do panelu Eksport zasobów. Możesz też kliknąć kompozycję prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Zbierz do eksportu > Jako wiele zasobów z menu kontekstowego.

Podczas eksportu zasobów program Illustrator domyślnie tworzy podfoldery w lokalizacji eksportu na podstawie wybranych opcji skalowania. Na przykład, jeżeli wybierzesz wiele formatów skalowania w panelu eksportu zasobów, np. 1x, 2x i 3x w celu eksportowania pliku w formacie PNG, program Illustrator tworzy podfoldery o nazwach 1x, 2x i 3x dla eksportowanych plików. W przypadku formatów, które nie obsługują opcji skalowania, program Illustrator nada podfolderom nazwy na podstawie formatów pliku wybranych do eksportu — np. SVG i PDF

Program Illustrator również dokładnie eksportuje obiekty rastrowe, gdy wykonujesz jedną z następujących czynności podczas eksportu zasobów z poziomu panelu Eksport zasobów lub okna dialogowego Eksportuj dla ekranów:

 • Definiowanie skali nieintegralnej — wartości skalowania niebędącej wielokrotnością 72 pikseli.
 • Określenie pożądanej szerokości i wysokości, które nie są wielokrotnością 100 pikseli.

Uwaga: zachowaj ostrożność podczas eksportu kompozycji i obszarów roboczych niewyrównanych do siatki pikseli lub zawierających obrysy niewyrównane do Wewnątrz. Eksportowany zasób takiej kompozycji może nadal mieć dodatkowy piksel.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Zbieranie zasobów i masowe eksportowanie.

Dodawanie i udostępnianie zasobów tekstowych za pomocą bibliotek Creative Cloud

 Nowość w wersji z października 2017 r.

Możesz teraz dodawać obiekty tekstowe z dokumentów programu Illustrator do biblioteki Creative Cloud, a następnie udostępnić je innym użytkownikom, niezależnie od użytej aplikacji. Zasoby tekstowe w bibliotece zachowują style znakowe/akapitowe i inne pierwotnie zastosowane atrybuty. Możesz ponownie użyć tych zasobów tekstowych w bibliotekach w dokumentach programu Illustrator lub InDesign. Jeśli jednak do obiektu tekstowego zastosowano efekty i określono jego wygląd, aby je zachować, należy dodać obiekt do biblioteki jako zasób graficzny.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator.

Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator

 Nowość w wersji z października 2017 r.

Do programu Illustrator wprowadzono obsługę pokrętła Microsoft Surface Dial w systemach Windows 10 Anniversary i nowszych lub bezpośrednio w komputerze Surface Studio. Pokrętła Surface Dial można używać do dostosowywania ustawień i parametrów dla dokumentów programu Illustrator.

MS-Dial

Podczas korzystania z programu Illustrator naciśnij długo pokrętło Surface Dial, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

 • Cofnij/Ponów
 • Ułóż
 • Powiększanie
 • Poruszanie się po obszarze roboczym
 • Narzędzia, w tym Obróć, Skaluj, Pędzel, Kropla i Gumka

Więcej informacji można znaleźć w artykule Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Illustrator.

Pozostałe ulepszenia  i poprawki

Wydanie z marca 2018 r. (wersja 22.1)

Teraz podczas przesuwania obszaru roboczego program Illustrator domyślnie nie będzie przesuwać zablokowanych lub ukrytych obiektów na obszarze roboczym. W razie potrzeby można wyłączyć to zachowanie i przywrócić domyślne zachowanie programu Illustrator z wcześniejszych wersji. Przejdź do opcji Preferencje > Zaznaczanie i wyświetlanie punktów kontrolnych, a następnie zaznacz opcję Przenieś zablokowaną lub ukrytą kompozycję za pomocą obszaru roboczego.

Teraz po wklejeniu kodu SVG w programie Illustrator obiekt SVG jest wyświetlany w miejscu skopiowanego kodu.

Teraz można wyłączyć wyświetlanie ostatnio używanych czcionek na górze listy. Przejdź do opcji Preferencje > Tekst i wybierz pozycję 0 z menu rozwijanego Liczba ostatnich czcionek.

Teraz po otwarciu folderu Dropbox w programie Illustrator przy użyciu polecenia Plik > Otwórz zostaną automatycznie zsynchronizowane lokalnie tylko pliki w formatach obsługiwanych przez program Illustrator.

Wydanie z października 2017 r. (wersja 22.0)

Możesz teraz wyłączyć powiększanie do zaznaczenia. Przejdź do opcji Preferencje > Zaznaczanie i wyświetlanie punktów kontrolnych, a następnie usuń zaznaczenie opcji Powiększ do zaznaczenia.

Możesz teraz tworzyć obiekty tekstowe, zaznaczać tekst lub edytować tekst w sekwencji bez konieczności ponownego wybierania narzędzia Tekst. 

Możesz teraz wyświetlić podgląd ustawień czcionki, takich jak rozmiar, styl, interlinia i opcja światła w czasie rzeczywistym po umieszczeniu wskaźnika myszy na ustawieniach czcionki w panelu Sterowanie i panelu Typografia. Więcej informacji można znaleźć w artykule Czcionki.

Okno dialogowe Brakujące czcionki jest teraz dostępne dla Czcionek kompozytowych. Jeśli w danym dokumencie brakuje co najmniej jednej czcionki kompozytowej, po otworzeniu dokumentu na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Kursor tekstowy jest bardziej responsywny. Na przykład, kursor tekstowy pojawia się teraz na ekranie bezpośrednio po rozpoczęciu pisania na klawiaturze. Długość kursora tekstowego zwiększa się lub zmniejsza po zmianie rozmiaru czcionki.

Teraz po trzykrotnym kliknięciu w dowolnym miejscu akapitu lub użyciu klawiszy Ctrl/Cmd + Strzałka w górę / Strzałka w dół program Illustrator zaznaczy cały akapit, nawet jeśli zawiera wymuszone łamanie wiersza.

Podczas konwersji koloru dodatkowego na kolor podstawowy (CMYK) program Illustrator wyświetla odpowiednie wartości kolorów CMYK, zgodne ze standardami określonymi przez organizację ICC (International Color Consortium).

Teraz skrypty w panelu Operacje są zachowywane przy ponownym uruchamianiu programu Illustrator.

Nowa próbka jest teraz domyślnie Globalną próbką.

Ulepszenia okna dialogowego Nowy dokument:

 • Okno dialogowe Nowy dokument wyświetla w polach tekstowych jednostki miary takie jak szerokość i wysokość.
 • Możesz używać wzorów dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia do szybkiego obliczania predefiniowanych wymiarów w oknie dialogowym Nowy dokument. 
 • Możesz określić Tryb koloru, Efekty rastrowe oraz Tryb podglądu dokumentu.

Możesz teraz używać polecenia Ścieżka > Połącz (Ctrl/Command + J) w programie Illustrator, aby połączyć punkty końcowe ścieżek złożonych i kompozycji w inne grupy.

Jeśli zostanie zmieniona lokalizacja folderu zawierającego dokument programu Illustrator i połączone pliki, program automatycznie znajduje i aktualizuje połączone pliki, używając obecnej ścieżki dokumentu.

Usunięte problemy zgłaszane przez klientów

Lista problemów rozwiązanych w tej wersji programu Illustrator CC jest dostępna w sekcji Rozwiązane problemy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online