Stosowanie filtra Efekty świetlne

Filtr Efekty świetlne pozwala dodawać do obrazów RGB różne rodzaje oświetlenia. Możesz używać tekstur utworzonych z plików w skali szarości (zwanych mapami wypukłości) do efektów przypominających trójwymiarowe oraz zapisywać własne style, przeznaczone dla innych obrazów.

Uwaga:

Filtr Efekty świetlne działa w programie Photoshop CC tylko na 8-bitowych obrazach RGB. Do używania funkcji Efekty świetlne wymagana jest obsługiwana karta wideo. Więcej informacji można uzyskać w odpowiedziach na często zadawane pytania.

 1. Wybierz polecenie Filtr > Renderuj > Efekty świetlne.
 2. Wybierz styl z menu ustawień predefiniowanych w lewym górnym rogu.

 3. W oknie podglądu zaznacz światło, które chcesz dopasować. Następnie w górnej części panelu Właściwości wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Wybierz typ światła (punktowe, nieskończone lub ze źródłem punktowym) z menu górnego.
  • Dopasuj kolor, intensywność i rozmiar punktu skupienia.
 4. W dolnej części panelu Właściwości można dopasować cały zestaw świateł przy użyciu następujących opcji:

  Koloruj

  Kliknięcie pozwala zmienić ogólną tintę światła.

  Ekspozycja

  Pozwala sterować szczegółami w cieniach i obszarach oświetlonych.

  Połysk

  Określa stopień odbijania świateł przez powierzchnie.

  Metaliczny

  Pozwala określić rodzaj dominującego światła odbitego: światło ze źródła lub światło odbite od obiektu.

  Otoczenie

  Pozwala rozproszyć światło w sposób przypominający połączenie go z innym światłem w pomieszczeniu (na przykład światłem słonecznym lub świetlówką). Aby użyć tylko źródła światła, wprowadź wartość 100; aby nie uwzględniać źródła światła, wprowadź wartość –100.

  Tekstura

  Stosuje kanał tekstury.

Kilka słów od specjalisty: Efekty świetlne — samouczki

Ten artykuł pozwala szybko zapoznać się ze specjalną przestrzenią roboczą Efekty świetlne. Dan Moughamian przedstawia samouczek obejmujący procedurę krok po kroku.

Dostępny jest także film autorstwa Matta Kloskowskiego zawierający omówienie funkcji Efekty świetlne w wersji .

Typy efektów świetlnych

Można wybrać jeden z kilku typów oświetlenia:

Punkt

Świeci we wszystkich kierunkach bezpośrednio znad obrazu. Efekt przypomina użycie żarówki.

Nieskończone

Świeci na całą powierzchnię. Efekt przypomina światło słoneczne.

Punktowe

Źródło emituje eliptyczny strumień światła. Linia w oknie podglądu określa kierunek i kąt padania światła, zaś cztery gałki — krawędzie elipsy.

Dopasowywanie światła ze źródłem punktowym w oknie podglądu

 1. W panelu Właściwości wybierz opcję Punkt z menu górnego.

 2. Dopasuj światło w oknie podglądu:

  • Aby przenieść światło, przeciągnij je na obszarze roboczym.
  • Aby zmienić stopień rozproszenia światła (zbliżyć lub oddalić odbijane światło), przeciągnij białą część pierścienia Intensywność na środku obrazu.

  Uwaga:

  Wartość intensywności równa 100 oznacza najwyższą jasność. Normalne oświetlenie ma wartość około 50. Wartości ujemne oznaczają przyciemnienie, a wartość –100 eliminuje światło.

Dopasowywanie światła nieskończonego w oknie podglądu

 1. W panelu Właściwości wybierz opcję Nieskończone z menu górnego.

 2. Dopasuj światło:
  • Aby zmienić kierunek światła, przeciągnij uchwyt znajdujący się na końcu odcinka.
  • Aby zmienić jasność, przeciągnij białą część pierścienia Intensywność (środkowy element sterujący).

Dopasowywanie światła punktowego w oknie podglądu

 1. W górnej części panelu Właściwości wybierz opcję Punktowe.

 2. Dopasuj światło w oknie podglądu:

  • Aby przenieść światło, przeciągnij w obrębie elipsy zewnętrznej.
  • Aby obrócić światło, przeciągnij poza elipsą zewnętrzną.
  • Aby zmienić kąt punktu skupienia, przeciągnij krawędź elipsy wewnętrznej.
  • Aby rozciągnąć lub zmniejszyć elipsę, przeciągnij jeden z czterech uchwytów zewnętrznych.
  • Aby zmienić stopień wypełnienia elipsy światłem, przeciągnij białą część pierścienia Intensywność (środkowy element sterujący).

Predefiniowane efekty świetlne

Menu Ustawienia predefiniowane w przestrzeni roboczej Efekty świetlne umożliwia wybranie jednego z 17 stylów oświetlenia. Można tworzyć własne ustawienia predefiniowane przez dodawanie świateł do ustawienia domyślnego. Filtr Efekty świetlne wymaga zdefiniowania co najmniej jednego źródła światła. W jednej operacji możesz modyfikować tylko jedno źródło światła, ale przy tworzeniu efektu są stosowane wszystkie.

Światło punktowe na pozycji godziny 2

Jedno żółte światło punktowe o średniej intensywności (17) i niewielkiej ostrości (91).

Niebieskie rozproszone

Jedno niebieskie, nie skupione światło o pełnej intensywności (85).

Krąg światła

Cztery światła punktowe. Światło białe ma pełne natężenie (100) i dużą ostrość (8). Światło żółte ma duże natężenie (88) i dużą ostrość (3). Światło czerwone ma średnie natężenie (50) i dużą ostrość (0). Światło niebieskie ma pełne natężenie (100) i średnią ostrość (25).

Przecinające

Białe światło punktowe o średniej intensywności (35) i niewielkiej ostrości (69).

Przecinające ku dołowi

Dwa białe światła punktowe o średniej intensywności (35) i niewielkiej ostrości (100).

Domyślnie

Białe światło punktowe o średniej intensywności (35) i niewielkiej ostrości (69).

Pięć świateł skierowanych w dół/Pięć świateł skierowanych w górę

Pięć białych świateł punktowych, skierowanych odpowiednio w górę/w dół, o pełnej intensywności (100) i niewielkiej ostrości (60).

Latarka

Żółte światło rozproszone o średniej intensywności (46).

Reflektor szerokostrumieniowy

Białe światło punktowe o średniej intensywności (35) i niewielkiej ostrości (69).

Kierunkowe równoległe

Niezogniskowane, kierunkowe światło niebieskie o pełnej intensywności (98).

Światła RGB

Punktowe światło zielone, czerwone i niebieskie, rzucające w efekcie białą plamę światła o średniej intensywności (60) i niewielkiej ostrości (96).

Łagodne oświetlenie bezpośrednie

Dwa niezogniskowane światła kierunkowe o niewielkiej intensywności. Światło białe o intensywności (20). Niebieskie o średniej intensywności (67).

Łagodne światło

Miękkie światło rozproszone o średniej intensywności (50).

Łagodne punktowe

Białe, niezogniskowane (100) światło punktowe o pełnej intensywności (98).

Trzy skierowane w dół

Trzy białe światła punktowe, niezogniskowane (96), o umiarkowanej intensywności (35).

Potrójne światło punktowe

Trzy niezogniskowane (100) światła punktowe o umiarkowanej intensywności (35).

Dodawanie i usuwanie świateł

 1. W przestrzeni roboczej Efekty świetlne wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać światła ze źródłami punktowymi, punktowe i nieskończone, klikaj ikony świateł w lewym górnym rogu. Operację tę można powtórzyć dla maksymalnie 16 źródeł światła.
  • Aby usunąć światło, przeciągnij jego ikonę na ikonę kosza w panelu Światła.

Tworzenie, zapisywanie i usuwanie predefiniowanych efektów świetlnych

 1. W oknie dialogowym Efekty świetlne wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć ustawienie predefiniowane, wybierz opcję Własne z menu Ustawienie predefiniowane, a następnie klikaj ikony świateł, aby dodać światła ze źródłami punktowymi, punktowe i nieskończone. Operację tę można powtórzyć dla maksymalnie 16 źródeł światła.
  • Aby zapisać ustawienie predefiniowane, kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk OK. Zapisane ustawienia predefiniowane zawierają wszystkie ustawienia świateł i są dostępne w menu Styl przy każdym otwarciu obrazu.
  • Aby usunąć ustawienie predefiniowane, zaznacz je i kliknij przycisk Usuń.

Stosowanie kanału tekstury

Dostępna w przestrzeni roboczej Efekty świetlne funkcja Kanał tekstury pozwala sterować efektami świetlnymi za pomocą obrazów w skali szarości (tak zwanych map nierówności).Mapy nierówności można dodać do obrazu jako kanały alfa. Dowolny obraz w skali szarości można dodać do obrazu w charakterze kanału alfa. Inną opcją jest utworzenie kanału alfa i dodanie do niego tekstury. Aby utworzyć efekt wytłoczenia napisu, należy użyć kanału z białym tekstem na czarnym tle lub na odwrót.

 1. Jeśli to konieczne, dodaj kanał alfa do obrazu. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby użyć tekstury na bazie innego obrazu (np. materiału lub wody), przekonwertuj ten obraz do skali szarości, a następnie przeciągnij kanał skali szarości z tego obrazu na obraz bieżący.
  • Przeciągnij istniejący kanał alfa z innego obrazu na obraz bieżący.
  • Utwórz kanał alfa w obrazie i uzupełnij go teksturą.
 2. W przestrzeni roboczej Efekty świetlne wybierz kanał z menu Tekstura w oknie dialogowym Właściwości. (Wybierz albo kanał alfa dodany do obrazu, albo zawarty w obrazie kanał koloru czerwonego, zielonego lub niebieskiego).

 3. Przeciągnij suwak Wysokość, określający wysokość tekstury: od Płaskiej (0) do Wypukłej (100).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online