Podręcznik użytkownika Anuluj

Jakość i problemy techniczne

 1. Podręcznik użytkownika Stock Contributor
 2. Dlaczego warto dostarczać prace do usługi Adobe Stock
  1. Korzyści wynikające z dostarczania prac
  2. Czego poszukujemy w pracach
  3. Porady ułatwiające pomyślne dostarczanie prac
 3. Tworzenie konta i zarządzanie nim
  1. Tworzenie konta
  2. Zarządzanie stroną profilu dostawcy
  3. Nawigacja na koncie
  4. Potrzebujesz pomocy?
 4. Wytyczne prawne
  1. Wytyczne dotyczące konta i przesyłania prac
  2. Terminologia prawna i prawa autorskie
  3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby i ochrona praw modela/modelki
  4. Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu
  5. Znane ograniczenia dotyczące obrazów
  6. Korzystanie z prac
  7. Zgłaszanie podejrzenia niewłaściwego wykorzystania adresu IP
 5. Wymagania dotyczące prac
  1. Wymagania dotyczące fotografii i ilustracji
  2. Wymagania dotyczące prac wektorowych
  3. Wymagania dotyczące wideo
  4. Wymagania dotyczące treści wygenerowanych przy pomocy sztucznej inteligencji
  5. Wymagania dotyczące plików PNG z przezroczystością
  6. Wymagania dotyczące prac ilustracyjnych do użytku redakcyjnego
  7. Wymagania dotyczące szablonów animacji
  8. Wymagania dotyczące szablonów projektowych
  9. Kolekcje Premium i 3D
  10. Wytyczne dotyczące zróżnicowanych i inkluzywnych prac
 6. Przygotowywanie i przesyłanie pracy
  1. Zdjęcia: co robić, a czego unikać
  2. Prace wektorowe: co robić, a czego unikać
  3. Prace wideo: co robić, a czego unikać
  4. Przesyłanie prac
  5. Przesyłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu
 7. Skuteczny opis pracy
  1. Tytuły i słowa kluczowe
  2. Wybór odpowiedniej kategorii
  3. Edytowanie i usuwanie plików
  4. Organizowanie prac za pomocą plików CSV
 8. Procedura recenzji
  1. Recenzja
  2. Przyczyny odrzucenia pracy
  3. Jakość i problemy techniczne
  4. Prace podobne a spam
 9. Płatności i podatki
  1. Wypłata
  2. Informacje o honorarium dla dostawców prac
  3. Częste pytania dotyczące podatków — informacje dla dostawców prac

Aby praca miała wartość komercyjną, musi mieć wysoką jakość. W tym artykule omówiono kwestie jakości i zagadnienia techniczne oraz wskazówki pozwalające uniknąć odrzucenia pracy.

Jakość

Zdjęcia i wideo powinny być zasadniczo ostre i dobrze doświetlone oraz pozbawione artefaktów. Prace wektorowe powinny być zorganizowane, a wypełnione ścieżki tworzące kształty powinny być zamknięte. Niektóre prace mogą wyglądać świetnie w galerii sztuki, ale nie są przydatne jako materiały udostępniane bez tantiem. Zanim prześlesz pracę, zadaj sobie pytanie, w jaki sposób można ją wykorzystać komercyjnie. Czy jako klient kupiłabyś/kupiłbyś takie zdjęcie? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, zastanów się, w jakim celu można by wykorzystać tę pracę.

Poniżej omówiono kwestie związane z jakością, na które zespół recenzentów może zwracać szczególną uwagę.

Brak ostrości

Przed przesłaniem pracy należy zawsze obejrzeć ją uważnie przy 100% powiększeniu. 

Poruszenie to efekt, który może być wykorzystywany w celu zasygnalizowania szybkości i ruchu na zdjęciu lub w filmie, należy jednak pamiętać, że główny przedmiot pracy nie może być nieostry.

Mała głębia ostrości może ułatwić kierowanie wzroku odbiorcy w pożądane miejsce, jednak musi to być efekt zamierzony. W przypadku fotografii wykonanych przy dużej szerokości przysłony głębia ostrości powinna podkreślać zdjęcie, nie może natomiast powodować, że jego istotne elementy są nieostre. Jeśli obraz jest ostry, ale ma zbyt mały kontrast szczegółów, należy zwrócić uwagę na to, aby wyostrzanie zastosowane na etapie postprodukcyjnym nie doprowadziło do powstania artefaktów.

Uwaga:

Aby uzyskać większą ostrość, należy korzystać ze statywu lub podpórki. Może tu również pomóc krótszy czas otwarcia migawki, ale należy pamiętać, że jednym ze sposobów skrócenia czasu otwarcia migawki jest zwiększenie wartości przysłony, co z kolei skutkuje większą głębią ostrości. Konieczne jest znalezienie odpowiedniej równowagi między tymi parametrami, aby uzyskać maksymalną jakość pracy. Czas otwarcia migawki można również skrócić, zwiększając wartość ISO. Jednak zbyt wysokie ustawienie ISO może skutkować powstaniem szumu lub artefaktów.

Pamiętaj, aby poznać ograniczenia swojego aparatu fotograficznego. Sięganie granic możliwości sprzętu jest jak najbardziej wskazane, należy jednak uważać, aby zbytnio ich nie przekroczyć

Artefakty

Najczęściej występującym problemem z artefaktami jest nadmiar szumu, który powoduje ziarnistość obrazu. Jest to zazwyczaj spowodowane użyciem zbyt wysokiej wartości ISO w przypadku zdjęć wykonywanych przy słabym oświetleniu. Pamiętaj, aby poznać ograniczenia swojego aparatu fotograficznego. Większość urządzeń generuje niedopuszczalnie duże poziomy szumu przy wartości ISO 1600; w przypadku niektórych aparatów może się to zdarzać także przy niższych wartościach. 

Powstawanie artefaktów może być spowodowane nadmiernym przetwarzaniem postprodukcyjnym. Zawsze należy zachować oryginał pliku. Jeśli praca zostanie odrzucona ze względu na artefakty, porównaj przesłany obraz z oryginałem i oceń, na jakim etapie te artefakty powstały.  

Przyczyną artefaktów może być także kurz. Nawet najmniejszy pyłek na czujniku może powodować plamy na zdjęciu. Takie plamy można usunąć podczas przetwarzania, ale łatwiej po prostu dbać o czystość czujnika. Informacje i porady dotyczące jego czyszczenia można uzyskać w lokalnym sklepie fotograficznym.

Problem z naświetleniem

Zbyt dużo światła (prześwietlenie) lub zbyt słabe światło (niedoświetlenie) może w znacznym stopniu obniżyć ogólną jakość fotografii. Wykonując zdjęcie, należy sprawdzić histogram lub skontrolować obraz na ekranie urządzenia, aby się upewnić, że praca jest prawidłowo naświetlona.

O ekspozycji decydują trzy główne czynniki: czas otwarcia migawki, wielkość przysłony i wartość ISO. Należy poznać najlepsze metody dopasowania ekspozycji zarówno w przypadku światła otoczenia, jak i oświetlenia studyjnego, aby prawidłowo zaprezentować fotografowaną scenę.

Niekiedy ekspozycja obrazu podkreśla wprawdzie charakter fotografowanej sceny, nie jest jednak dobrym wyborem w przypadku materiałów udostępnianych bez tantiem. Gdy zespół moderatorów znajdzie tego rodzaju problem, jako powód odrzucenia zostanie wskazany „Problem z naświetleniem”.

Jakość obrazu

Jeśli zespół moderatorów stwierdzi problemy techniczne inne niż związane z ostrością, ekspozycją lub artefaktami (które są wyszczególniane osobno), lub jeśli plik nie spełnia ogólnych standardów jakości Adobe, jako powód odrzucenia zostanie wskazana „Jakość obrazu”.  

Problemy techniczne z fotografiami i wideo obejmują między innymi:

Balans bieli: zbyt ciepły lub zbyt chłodny balans bieli.

Uwaga:

Fotografując prace w formatach nieskompresowanych, można korzystać z licznych opcji dostosowywania balansu bieli podczas przetwarzania końcowego.

Kontrast: Nie może być zbyt mały ani zbyt duży.

Nasycenie: Przesycenie może powodować, że praca wygląda nienaturalnie; jednak niedostateczne nasycenie lub jednolite plamy koloru również mogą spowodować odrzucenie pliku ze względów technicznych.

Uwaga:

W programie Lightroom spróbuj skorzystać z suwaka Jaskrawość, a nie z suwaka Nasycenie.

Zaznaczenia: Wykonane zmiany edycyjne nie mogą być wyraźnie widoczne. Zaznaczanie obiektów i wycinanie ich z tła (maskowanie) w celu wkomponowania w nowe obrazy to czynność czasochłonna i wymagająca cierpliwości oraz staranności. Nie należy przesyłać obrazów, które zostały niedbale zaznaczone lub w nienaturalny sposób wyróżniają się ze scenerii.

Aberracja chromatyczna: Jest to efekt kolorowych obwódek wokół niektórych obiektów.

Ogólna kompozycja: Czy linia horyzontu przebiega prosto? Czy obraz nie został nadmiernie wykadrowany? Rozważ pozostawianie wolnego miejsca, które pozwoli klientowi na dodanie do pracy własnego tekstu lub obiektów.

Obok kwestii omówionych powyżej, w przypadku wideo występują między innymi następujące problemy techniczne:

Stabilność obrazu: We wszystkich ujęciach powinno uwidaczniać się właściwe wsparcie kamery i stabilizacja obrazu. Jeśli niestabilność ujęcia jest celowym zabiegiem estetycznym, moderujemy plik zgodnie z tym zamysłem. Stabilizacja na etapie postprodukcji jest dopuszczalna, jeśli nie obniża jakości obrazu.

Dźwięk: Należy usunąć materiał dźwiękowy, który nie jest użyteczny, na przykład dźwięk nadmiernie zmodulowany lub dźwięk, który może być chroniony znakiem towarowym. Wideoklipy bez dźwięku są jak najbardziej dopuszczalne. Jeśli klip zawiera nagranie głosu ludzkiego, dla każdego z głosów konieczna jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

Zniekształcenia wynikające z efektu rolling shutter: Ujęcia zawierające zniekształcenia spowodowane efektem postępującej migawki (rolling shutter) są przyjmowane lub odrzucane decyzją zespołu moderatorów. Ujęcia z defektem chybotania (wobble), zwanym też „galaretą”, będą odrzucane. Ujęcia z defektami skrzywienia będą oceniane na podstawie tego, na ile dany artefakt jest oczywisty, na ile przeszkadza w odbiorze i na ile pomniejsza estetykę lub efektowność obrazu. Ujęcia z defektem flash banding nie są dopuszczalne i będą odrzucane.

Materiał nagrany w formacie Log Gamma: Do materiału nagranego w tym formacie powinna zostać zastosowana prosta gradacja kolorów — zaleca się użycie podstawowej tabeli LUT Rec 709.

Konwertowanie na wyższą rozdzielczość: Nie należy konwertować materiału na wyższą rozdzielczość (na przykład z formatu HD na 4K). Nagranie należy przesyłać w takiej wielkości, w jakiej je zarejestrowano, lub w razie potrzeby w mniejszej. O ile to możliwe, należy nagrywać w formacie 4K.

Problemy techniczne w pracach wektorowych

Otwarte ścieżki: Wszystkie wypełnione ścieżki kształtów muszą być zamknięte.

Obrazy rastrowe: Nie należy osadzać obrazów pikselowych (JPEG) w pracach wektorowych — ponieważ nie są to wektory.

Automatyczny obrys: Nie należy używać funkcji automatycznego obrysowywania na złożonych obrazach, takich jak zdjęcia. Powstałe w ten sposób materiały wektorowe są zbyt trudne do edycji.

Wielkość obszaru roboczego: Obszar roboczy musi mieć co najmniej 15 megapikseli; mniejszych prac nie można przesłać za pośrednictwem portalu Dostawcy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online