W tym artykule omówiono, w jaki sposób nabywcy mają prawo korzystać z Twoich prac.

Zasady licencjonowania dla nabywców

Nabywcy mają obowiązek korzystać z prac zgodnie z zasadami licencji. Na ogół obrazy sprzedawane bez tantiem są używane w reklamach internetowych i tradycyjnych, opakowaniach produktów, publikacjach, oprogramowaniu i projektach cyfrowych. Klientom nie wolno używać tych prac w znakach towarowych ani w sposób niezgodny z prawem lub obraźliwy.

Zdjęcia i ilustracje Adobe Stock można nabywać na licencji standardowej lub rozszerzonej.

Wideo, obrazy 3D, szablony i wszystkie obrazy z kolekcji Premium mają licencję Plus. Licencja Plus umożliwia publikację w nieograniczonym nakładzie, ale nie zezwala na tworzenie produktów do odsprzedaży (np. kubków lub koszulek), chyba że dana praca zostanie zakupiona w ramach konta Adobe Stock dla przedsiębiorstw.

Licencje standardowe

Licencja standardowa jest bezterminowa i uprawnia do publikacji w nakładzie 500 000 egzemplarzy.

Prace na tej licencji można wykorzystać w następujących zastosowaniach:

 • w serwisach WWW, blogach, biuletynach i banerach na stronach internetowych;
 • w artykułach prasowych i ilustracjach w czasopismach;
 • w reklamie drukowanej (w czasopismach i na nośnikach zewnętrznych), w dokumentach handlowych i na opakowaniach;
 • w pokazach slajdów i filmach przeznaczonych do emisji i prezentacji;
 • w dekoracjach i elementach wzornictwa, w tym jako oprawione obrazy do użytku osobistego.

Licencje rozszerzone

Licencje rozszerzone umożliwiają wykorzystanie zasobów w nieograniczonej liczbie odsłon/egzemplarzy oraz tworzenie na ich podstawie produktów przeznaczonych do sprzedaży, takich jak kubki, koszulki z nadrukiem itp.

Więcej informacji: Warunki licencji Adobe Stock.

Program API

Oferujemy program API (Application Programming Interface), który umożliwia partnerom Adobe prezentowanie prac i pośredniczenie w ich sprzedaży. Serwisy partnerów wyświetlają swoim klientom prace z Adobe Stock, na przykład umożliwiając ich nadruk na różnych produktach, takich jak koszulki czy kubki. Zakup licencji na taką pracę jest przetwarzany za pośrednictwem konta dostawcy w usłudze Adobe Stock, a należne honorarium jest przekazywane na jego konto. Jeśli inny klient takiego partnera API zechce skorzystać z tego samego obrazu, musi kupić kolejną licencję.

Uznanie autorstwa

Klienci i Adobe Stock mają prawo, ale nie obowiązek, podać w zwyczajowy sposób tożsamość autora i źródło pracy.

Zgłaszanie potencjalnych przypadków niewłaściwego wykorzystania własności intelektualnej

Zgodnie z Umową z dostawcą, dostawca udziela Adobe prawa do dochodzenia praw własności intelektualnej przeciwko naruszającym je osobom, jednak Adobe nie ma takiego obowiązku.

Jeśli uważasz, że plik innego dostawcy albo inna treść narusza Twoje prawa autorskie lub prawa wynikające ze znaku towarowego, wyślij do nas zgłoszenie roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej. Dokument „DMCA Notice”, „DMCA Counter Notice” lub „Trademark Notice” można przesłać za pomocą elektronicznego formularza

 • Roszczenia o naruszenie znaku towarowego: Przekaż precyzyjne informacje o lokalizacji pracy, która rzekomo narusza Twoje prawa, pełne informacje o swoim znaku towarowym, a także swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu).
 • Zgłoszenie naruszenia praw autorskich: Twoje zgłoszenie musi spełniać wymagania określone w amerykańskiej ustawie Digital Millennium Copyright Act („DMCA”), które opisano poniżej. Adobe Stock usuwa prace tylko w odpowiedzi na zgłoszenia DMCA, które zawierają wszystkie z wymienionych poniżej elementów:
  • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które jest rzekomo naruszane;
  • Wskazanie utworu chronionego prawem autorskim, który jest przedmiotem naruszenia, a w przypadku, gdy jedno zgłoszenie dotyczy wielu utworów chronionych prawem autorskim w ramach jednego serwisu online, reprezentacyjna lista tych utworów w rzeczonym serwisie;
  • Wskazanie materiału naruszającego lub będącego przedmiotem naruszającej czynności, który ma zostać usunięty lub dostęp do którego ma zostać zablokowany, wraz z koniecznymi informacjami w niezbędnym zakresie, umożliwiającymi Adobe Stock zlokalizowanie tego materiału;
  • Informacje niezbędne Adobe Stock do skontaktowania się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (jeśli jest dostępny);
  • Oświadczenie, że w dobrej wierze uznajesz, iż materiał został użyty w sposób, którego dotyczy roszczenie, bez zgody właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela albo w sposób niezgodny z prawem; a także
  • Oświadczenie, że informacje podane w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym i że masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo podlega naruszeniu, złożone ze świadomością odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych deklaracji.
  • Kopię zgłoszenia możemy przekazać użytkownikowi, który przesłał zakwestionowany materiał. 
  • Jeśli nie podasz wymaganych powyżej informacji, nie będziemy mogli rozpatrzyć takiego zgłoszenia.

Kontakt: Adobe Stock Copyright Agent, Adobe, 345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA; e-mail: copyright-stock@adobe.com; faks: (415) 723-7869.