Odpowiedzi na częste pytania dostawców dotyczące podatków.

General tax FAQs

Zespół Adobe Stock nie udziela porad dotyczących indywidualnych kwestii podatkowych ani pomocy w wypełnianiu deklaracji. Możemy natomiast pomóc w kwestiach technicznych. Wyślij zapytanie na adres adobetax@adobe.com.

Nie. Nie można przesyłać już wypełnionych deklaracji podatkowych. Trzeba wypełnić formularz elektroniczny na stronie Tax Center.

W stawce podatku WHT nie należy wstawiać ułamków dziesiętnych (zamiast 10,00% należy wpisać 10%).

Obecnie nie udostępniamy możliwości pobrania deklaracji 1099. Pod koniec stycznia wysyłamy kopie tych deklaracji w postaci drukowanej. Aby ją otrzymać, sprawdź, czy adres podany w profilu konta dostawcy jest aktualny.

Tak. Wyślij wiadomość na adres adobetax@adobe.com z wnioskiem o podpisane zestawienie przychodów z honorariów i zaliczek na podatek (WHT) za dowolny rok.

Z chwilą osiągnięcia przychodu z honorariów należne podatki są automatycznie pobierane i przekazywane urzędowi skarbowemu Stanów Zjednoczonych (IRS). Zajmuje się tym nasz zespół ds. podatków.

Nie. Zweryfikowana deklaracja oraz należna stawka podatku WHT dotyczą tylko przyszłych transakcji.

FAQs specific to U.S. citizens and registered aliens

Dostawcy ze Stanów Zjednoczonych będący osobami fizycznymi lub przedsiębiorcami muszą wypełnić formularz deklaracji W-9.

Dostawcy ze Stanów Zjednoczonych (obywatele lub osoby z prawem pobytu w USA) muszą zarejestrować w naszym systemie zweryfikowaną deklarację podatkową, aby zgłosić wniosek o wypłatę.

Wypełnij taką deklarację W-9 stacjonarnie (nie na stronie Tax Center) i wyślij ją pocztą elektroniczną na adres adobetax@adobe.com. Przekażemy ją naszemu działowi informatycznemu, który ręcznie wprowadzi w systemie odpowiednią zmianę, aby umożliwić Ci korzystanie ze stawki 0%.

Tak. Wyślij wiadomość z wnioskiem na adres adobetax@adobe.com. Pamiętaj także o uaktualnieniu adresu w profilu konta dostawcy, aby w przyszłym roku automatycznie otrzymać papierowy egzemplarz.

System Adobe Stock jest skonfigurowany w taki sposób, że wysyła deklaracje 1099 zgodnie z przychodami z honorariów osiągniętymi w danym roku.

Wynika to z kilku powodów.

  • Uniemożliwia to dostawcom „oszczędzanie” honorariów i wypłacanie ich dopiero wtedy, kiedy są gotowi zapłacić od nich podatek.
  • Zgodnie z zasadami urzędu IRS, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystąpienia przychodu do dyspozycji (zasada „constructive receipt”).
  • Mimo że dostawcy nie mogą wypłacić honorarium, dopóki nie osiągnie ono kwoty co najmniej 50 $, to technicznie mają możliwość zamknięcia konta i odbioru honorariów.

Uwaga: Honoraria podlegają opodatkowaniu w roku, w którym wystąpił przychód. Nie są opodatkowywane ponownie z chwilą wypłaty środków.

FAQs specific to non-U.S. citizens

Dostawcy zagraniczni będący osobami fizycznymi: formularz deklaracji W-8BEN

Dostawcy zagraniczni będący przedsiębiorcami: formularz deklaracji W-8BEN-E

Dostawcy spoza USA mogą złożyć wniosek o wypłatę bez rejestrowania wypełnionego formularza podatkowego. Aby skorzystać z tej funkcji, należy klikną opcję „Nie, nie jestem rezydentem USA dla celów podatkowych”.

Nie. Do skorzystania z umowy podatkowej między krajem dostawcy a USA i złożenia deklaracji W-8 nie jest konieczny amerykański lub zagraniczny numer identyfikacji podatkowej. Uwaga: Taki numer jest zazwyczaj wymagany, jednak firma Adobe zawarła z urzędem IRS specjalną umowę umożliwiającą składanie deklaracji W-8 bez numeru identyfikacji podatkowej.

Nie. Wypełnienie takiego formularza nie przynosi żadnych efektów, jeśli dostawca jest mieszkańcem kraju, który nie zawarł umowy podatkowej z USA. Stawka podatku WHT wynosi wówczas 30% niezależnie od tego, czy formularz został wypełniony, czy też nie.

Tak. Wyślij wiadomość na adres adobetax@adobe.com, aby otrzymać kopię najnowszego dostępnego dokumentu.

Ze względu na specjalną umowę zawartą z urzędem IRS, Adobe nie wystawia formularzy deklaracji 1042-S każdemu dostawcy z osobna. Możemy jednak na życzenie przesłać pocztą elektroniczną podpisany dokument zawierający zestawienie przychodów i kwoty pobranych podatków. Wyślij zapytanie w tej sprawie na adres adobetax@adobe.com.

 

Napisz na adres adobetax@adobe.com z wnioskiem o informacje o stawce podatku WHT i inne niezbędne dane dotyczące podatków.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online