Odpowiedzi na częste pytania dostawców dotyczące podatków.

General tax FAQs

Do kogo mogę się zwrócić z pytaniami dotyczącymi formularzy podatkowych?

Zespół Adobe Stock nie udziela porad dotyczących indywidualnych kwestii podatkowych ani pomocy w wypełnianiu deklaracji. Możemy natomiast pomóc w kwestiach technicznych. Wyślij zapytanie na adres adobetax@adobe.com.

Czy można przesłać już wypełnioną deklarację podatkową?

Nie. Nie można przesyłać już wypełnionych deklaracji podatkowych. Trzeba wypełnić formularz elektroniczny na stronie Tax Center.

Moja deklaracja jest odrzucana, gdy próbuję wprowadzić stawkę podatku WHT w wierszu 10. Co należy zrobić, aby formularz został przyjęty?

W stawce podatku WHT nie należy wstawiać ułamków dziesiętnych (zamiast 10,00% należy wpisać 10%).

Skąd można pobrać swoją deklarację 1099?

Obecnie nie udostępniamy możliwości pobrania deklaracji 1099. Pod koniec stycznia wysyłamy kopie tych deklaracji w postaci drukowanej. Aby ją otrzymać, sprawdź, czy adres podany w profilu konta dostawcy jest aktualny.

Czy Adobe może mi wystawić zestawienie przychodów?

Tak. Wyślij wiadomość na adres adobetax@adobe.com z wnioskiem o podpisane zestawienie przychodów z honorariów i zaliczek na podatek (WHT) za dowolny rok.

Czy muszę samodzielnie wpłacać do urzędu IRS podatki od zarobionych honorariów, czy są one odprowadzane automatycznie?

Z chwilą osiągnięcia przychodu z honorariów należne podatki są automatycznie pobierane i przekazywane urzędowi skarbowemu Stanów Zjednoczonych (IRS). Zajmuje się tym nasz zespół ds. podatków.

Przesyłam właśnie odpowiednią deklarację podatkową. Czy podatki pobrane w przeszłości (przed przekazaniem prawidłowej deklaracji podatkowej) zostaną mi zwrócone?

Nie. Zweryfikowana deklaracja oraz należna stawka podatku WHT dotyczą tylko przyszłych transakcji.

FAQs specific to U.S. citizens and registered aliens

Jaki formularz podatkowy mam wypełnić?

Dostawcy ze Stanów Zjednoczonych będący osobami fizycznymi lub przedsiębiorcami muszą wypełnić formularz deklaracji W-9.

Czy do zgłoszenia wniosku o wypłatę konieczne jest wypełnienie deklaracji podatkowej?

Dostawcy ze Stanów Zjednoczonych (obywatele lub osoby z prawem pobytu w USA) muszą zarejestrować w naszym systemie zweryfikowaną deklarację podatkową, aby zgłosić wniosek o wypłatę.

Jestem obywatelem/obywatelką USA i muszę wypełnić deklarację W-9, jednak mam zagraniczny adres zamieszkania. Strona Tax Center nie przyjmuje zagranicznych adresów w formularzu W-9. Co należy w tej sytuacji zrobić?

Wypełnij taką deklarację W-9 stacjonarnie (nie na stronie Tax Center) i wyślij ją pocztą elektroniczną na adres adobetax@adobe.com. Przekażemy ją naszemu działowi informatycznemu, który ręcznie wprowadzi w systemie odpowiednią zmianę, aby umożliwić Ci korzystanie ze stawki 0%.

Jestem dostawcą z USA. Nie dotarła do mnie kopia mojej deklaracji 1099. Czy mogę prosić o wysłanie jej na e-mail?

Tak. Wyślij wiadomość z wnioskiem na adres adobetax@adobe.com. Pamiętaj także o uaktualnieniu adresu w profilu konta dostawcy, aby w przyszłym roku automatycznie otrzymać papierowy egzemplarz.

Dlaczego otrzymuję deklarację 1099 mimo braku wniosku o wypłatę?

System Adobe Stock jest skonfigurowany w taki sposób, że wysyła deklaracje 1099 zgodnie z przychodami z honorariów osiągniętymi w danym roku.

Wynika to z kilku powodów.

  • Uniemożliwia to dostawcom „oszczędzanie” honorariów i wypłacanie ich dopiero wtedy, kiedy są gotowi zapłacić od nich podatek.
  • Zgodnie z zasadami urzędu IRS, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystąpienia przychodu do dyspozycji (zasada „constructive receipt”).
  • Mimo że dostawcy nie mogą wypłacić honorarium, dopóki nie osiągnie ono kwoty co najmniej 50 $, to technicznie mają możliwość zamknięcia konta i odbioru honorariów.

Uwaga: Honoraria podlegają opodatkowaniu w roku, w którym wystąpił przychód. Nie są opodatkowywane ponownie z chwilą wypłaty środków.

FAQs specific to non-U.S. citizens

Jaki formularz podatkowy mam wypełnić?

Dostawcy zagraniczni będący osobami fizycznymi: formularz deklaracji W-8BEN

Dostawcy zagraniczni będący przedsiębiorcami: formularz deklaracji W-8BEN-E

Czy do zgłoszenia wniosku o wypłatę konieczne jest wypełnienie deklaracji podatkowej?

Dostawcy spoza USA mogą złożyć wniosek o wypłatę bez rejestrowania wypełnionego formularza podatkowego. Aby skorzystać z tej funkcji, należy klikną opcję „Nie, nie jestem rezydentem USA dla celów podatkowych”.

Czy do złożenia poprawnej deklaracji W-8 muszę mieć numer identyfikacji podatkowej wydany w USA lub za granicą?

Nie. Do skorzystania z umowy podatkowej między krajem dostawcy a USA i złożenia deklaracji W-8 nie jest konieczny amerykański lub zagraniczny numer identyfikacji podatkowej. Uwaga: Taki numer jest zazwyczaj wymagany, jednak firma Adobe zawarła z urzędem IRS specjalną umowę umożliwiającą składanie deklaracji W-8 bez numeru identyfikacji podatkowej.

Mieszkam w kraju, który nie zawarł umowy podatkowej z USA. Czy muszę wypełniać formularz podatkowy?

Nie. Wypełnienie takiego formularza nie przynosi żadnych efektów, jeśli dostawca jest mieszkańcem kraju, który nie zawarł umowy podatkowej z USA. Stawka podatku WHT wynosi wówczas 30% niezależnie od tego, czy formularz został wypełniony, czy też nie.

Podczas rozliczania podatków kraj, w którym mieszkam, wymaga przekazania certyfikatu rezydenta USA przez Adobe. Czy Adobe może go wystawić?

Tak. Wyślij wiadomość na adres adobetax@adobe.com, aby otrzymać kopię najnowszego dostępnego dokumentu.

Kraj, w którym mieszkam, wymaga przedstawienia przez Adobe dokumentu „1042-S” (Foreign Person’s U.S. Source Income Subject to Withholding — dochód obcokrajowca osiągnięty w USA, który podlega opodatkowaniu podatkiem WHT). Czy Adobe może go wystawić?

Ze względu na specjalną umowę zawartą z urzędem IRS, Adobe nie wystawia formularzy deklaracji 1042-S każdemu dostawcy z osobna. Możemy jednak na życzenie przesłać pocztą elektroniczną podpisany dokument zawierający zestawienie przychodów i kwoty pobranych podatków. Wyślij zapytanie w tej sprawie na adres adobetax@adobe.com.

 

Jaka stawka podatku WHT mnie obowiązuje?

Napisz na adres adobetax@adobe.com z wnioskiem o informacje o stawce podatku WHT i inne niezbędne dane dotyczące podatków.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online