Przesyłanie prac

Adobe Stock oferuje wiele sposobów przesyłania prac. Na tej stronie omówiono poszczególne metody w podziale na typy pracy.

Omówienie przesyłania prac

Portal Adobe Stock — Dostawcy to serwis umożliwiający łatwe przesyłanie fotografii, ilustracji i prac wektorowych. Do portalu można przeciągać pliki o rozmiarze do 45 MB. Natomiast pliki wideo muszą być przesyłane w protokole SFTP. Za pośrednictwem protokołu SFTP można także przesyłać inne typy plików. Poniżej podano szczegółowe instrukcje dotyczące przesyłania za pomocą protokołu SFTP.Proces ten można sobie dodatkowo ułatwić, przesyłając pliki z coraz szerszej listy aplikacji stacjonarnych Adobe Creative Cloud i aplikacji mobilnych. Niezależnie od wybranej metody można przesłać dowolną liczbę plików. Nie obowiązują żadne limity danych.

Uwaga:

W przypadku utraty połączenia sieciowego już przesłane pliki będą dostępne w portalu Dostawcy. Po ponownym nawiązaniu połączenia będzie można kontynuować przesyłanie pozostałych plików.

Przesyłanie zdjęć oraz ilustracji (JPEG)

Zanim prześlesz plik, sprawdź, czy obraz ma rozdzielczość co najmniej 1600 x 2400 pikseli (4 MP) i jest zapisany w formacie JPEG. 

 • Portal Adobe Stock — Dostawcy: wybierz opcję Prześlij i przeciągnij pliki JPEG albo przeglądaj, aby je wybrać.
 • Lightroom Classic: Przeciągnij zdjęcia na panel Publikuj. Instrukcje podano w materiałach do nauki i pomocy technicznej programu Lightroom Classic: Publikowanie zdjęć online.
 • Bridge: Prześlij zdjęcia za pomocą panelu Publikuj. Instrukcje podano w materiałach do nauki i pomocy technicznej programu Bridge: Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock.
 • Photoshop Mix: W polu Wyślij do wybierz opcję Adobe Stock.
Uwaga:

Zdjęcia w formacie Raw można wysyłać z programów Lightroom Classic i Bridge. Obrazy są automatycznie konwertowane na format JPEG z próbkowaniem 300 ppi i otrzymują profil kolorów sRGB. Jeśli wcześniej został im przypisany inny profil, należy sprawdzić, czy wygląd kolorów nie odbiega od oczekiwań.

Przesyłanie prac wektorowych (AI lub EPS)

Jeśli przesyłasz pojedynczy plik wektorowy, obszar roboczy musi mieć rozmiary co najmniej 3000 x 5000 pikseli (15 MP).

 • Portal Adobe Stock — Dostawcy: wybierz opcję Prześlij i przeciągnij dokumenty AI, EPS lub ZIP. Możesz także kliknąć opcję przeglądania i wybrać odpowiednie dokumenty.'
 • FTP: Skorzystaj z własnego klienta FTP, na przykład Filezilla, i wykonaj instrukcje podane w portalu Dostawcy. Aby uzyskać informacje o serwerze FTP i osobistych danych logowania, w portalu Adobe Stock — Dostawcy wybierz opcję Prześlij, a następnie opcję Więcej informacji.

Przesyłanie prac wideo

 • Premiere Pro: Wybierz polecenie File (Plik) > Export (Eksportuj). Zostanie wyświetlone okno Export (Eksportuj), w którym można wybrać kartę Publish (Publikuj) i zaznaczyć pole wyboru Adobe Stock. W tym obiegu pracy nie jest konieczne używanie klienta FTP.
 • SFTP: Skorzystaj z własnego klienta SFTP, na przykład Filezilla, i wykonaj instrukcje podane poniżej.

Przesyłanie za pośrednictwem protokołu SFTP

 1. Zaloguj się na konto dostawcy Adobe Stock.

 2. Kliknij przycisk „Prześlij” w prawym górnym panelu nawigacyjnym. 

 3. Kliknij odsyłacz „Więcej informacji”, znajdujący się pod niebieskim kółkiem przesyłania.

 4. Kliknij przycisk „Generuj hasło”, aby uzyskać hasło.

  Kliknięcie tego przycisku jest konieczne, ponieważ Twoje hasło zostało zmienione. 

 5. Zaloguj się w kliencie SFTP, używając nowego hasła. (Wszystkie pozostałe dane uwierzytelniające pozostają bez zmian).  

  Uwaga:

  Obecny klient FTP powinien działać — wystarczy po prostu przełączyć protokół z FTP na SFTP w ustawieniach. Numer portu pozostaw pusty. Jeśli podasz numer portu, musi to być „22”. Jeśli korzystasz z narzędzia innej firmy (takiego jak Stocksubmitter) w celu przesyłania prac do Adobe Stock, nie zapomnij zaktualizować swoich danych uwierzytelniających również w tym narzędziu. Jeśli przełączenie protokołu z FTP na SFTP w ustawieniach nie zadziała, pobierz program kliencki SFTP.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto