Adobe Stock oferuje wiele sposobów przesyłania prac. Na tej stronie omówiono poszczególne metody w podziale na typy pracy.

Omówienie przesyłania prac

Portal Adobe Stock — Dostawcy to serwis umożliwiający łatwe przesyłanie fotografii, ilustracji i prac wektorowych. Do portalu można przeciągać pliki o rozmiarze do 45 MB. Natomiast pliki wideo muszą być przesyłane w protokole FTP. Za pośrednictwem protokołu FTP można także przesyłać inne typy plików. Proces ten można sobie dodatkowo ułatwić, przesyłając pliki z coraz szerszej listy aplikacji stacjonarnych Adobe Creative Cloud i aplikacji mobilnych. Niezależnie od wybranej metody można przesłać dowolną liczbę plików. Nie obowiązują żadne limity danych.

Uwaga:

W przypadku utraty połączenia sieciowego już przesłane pliki będą dostępne w portalu Dostawcy. Po ponownym nawiązaniu połączenia będzie można kontynuować przesyłanie pozostałych plików.

Przesyłanie zdjęć oraz ilustracji (JPEG)

Zanim prześlesz plik, sprawdź, czy obraz ma rozdzielczość co najmniej 1600 x 2400 pikseli i jest zapisany w formacie JPEG. 
  • Portal Adobe Stock — Dostawcy: wybierz opcję Prześlij i przeciągnij pliki JPEG albo przeglądaj, aby je wybrać.
  • Lightroom Classic: Przeciągnij zdjęcia na panel Publikuj. Instrukcje podano w materiałach do nauki i pomocy technicznej programu Lightroom Classic: Publikowanie zdjęć online.
  • Bridge: Prześlij zdjęcia za pomocą panelu Publikuj. Instrukcje podano w materiałach do nauki i pomocy technicznej programu Bridge: Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock.
  • Photoshop Mix: wybierz opcję Adobe Stock w opcjach wysyłania. Więcej informacji podano w typ wpisie na blogu dotyczącym przesyłania z aplikacji mobilnych.

Uwaga:

Zdjęcia w formacie Raw można wysyłać z programów Lightroom Classic i Bridge. Obrazy są automatycznie konwertowane na format JPEG z próbkowaniem 300 ppi i otrzymują profil kolorów sRGB. Jeśli wcześniej został im przypisany inny profil, należy sprawdzić, czy wygląd kolorów nie odbiega od oczekiwań.

Przesyłanie prac wektorowych (AI lub EPS)

Jeśli przesyłasz pojedynczy plik wektorowy, obszar roboczy musi mieć rozmiary co najmniej 3000 x 5000 pikseli (15 MP).

  • Portal Adobe Stock — Dostawcy: wybierz opcję Prześlij i przeciągnij dokumenty AI, EPS lub ZIP. Możesz także kliknąć opcję przeglądania i wybrać odpowiednie dokumenty.'
  • FTP: Skorzystaj z własnego klienta FTP, na przykład Filezilla, i wykonaj instrukcje podane w portalu Dostawcy. Aby uzyskać informacje o serwerze FTP i osobistych danych logowania, w portalu Adobe Stock — Dostawcy wybierz opcję Prześlij, a następnie opcję Więcej informacji.

Przesyłanie prac wideo

  • Premiere Pro: Wybierz polecenie File (Plik) > Export (Eksportuj). Zostanie wyświetlone okno Export (Eksportuj), w którym można wybrać kartę Publish (Publikuj) i zaznaczyć pole wyboru Adobe Stock. W tym obiegu pracy nie jest konieczne używanie klienta FTP.
  • FTP: Skorzystaj z własnego klienta FTP, na przykład Filezilla, i wykonaj instrukcje podane w portalu Dostawcy. Aby uzyskać informacje o serwerze FTP i osobistych danych logowania, w portalu Adobe Stock — Dostawcy wybierz opcję Prześlij, a następnie opcję Więcej informacji.