W tym artykule podano informacje o tym, gdzie znaleźć i jak zmienić ustawienia konta w portalu Adobe Stock.

Strona Konto dostawcy

Twój publiczny profil, nazwisko, adres, preferencje e-mail, informacje podatkowe i powiązania z usługą Fotolia znajdują się na stronie Konto dostawcy.

Pasek menu
Konto dostawcy można otworzyć z paska menu

W portalu Dostawcy odszukaj odsyłacz do strony Konto, otwierając pasek menu na górze ekranu.

Ołówek i profil publiczny
Edytuj informacje profilu lub przejrzyj portfolio, wybierając odsyłacz Profil publiczny

Aby edytować pole, zatrzymaj nad nim kursor myszy, aż pojawi się ikona ołówka. Kliknij tę ikonę i wprowadź zmiany.

W tej sekcji można także kliknąć odsyłacz umożliwiający wyświetlenie swojego profilu publicznego. Jeśli chcesz udostępnić swoje portfolio potencjalnym klientom, skopiuj adres URL do tego profilu publicznego.

Preferencje e-mail
Określ, kiedy chcesz otrzymywać wiadomości e-mail

W sekcji Preferencje e-mail można określić, czy chcesz otrzymywać wiadomość e-mail za każdym razem, gdy Twój plik zostanie poddany moderacji, po każdej sprzedaży, czy też w żadnym z tych przypadków.

Odsyłacz podatkowy
Kliknij ten przycisk, aby przesłać formularze podatkowe

Po wybraniu opcji Dodaj informacje podatkowe serwis wyświetli serię pytań ułatwiających wybranie odpowiedniego formularza podatkowego do wypełnienia. Formularz można wypełnić bezpośrednio w portalu i od razu przesłać do Adobe Stock.

Uwaga:

Jeśli nie złożysz deklaracji podatkowych, automatycznie potrącimy podatek w wysokości 30% od wszystkich Twoich przychodów.

Informacje z serwisu Fotolia
W sekcji Fotolia można sprawdzić swoją rangę

W sekcji Informacje o koncie Fotolia znajduje się odsyłacz umożliwiający otwarcie dodatkowych informacji z serwisu Fotolia oraz sprawdzenie swojej rangi. Więcej informacji o rankingu w serwisie Adobe Stock oraz Fotolia podano w artykule Informacje o prowizji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online