Na tej stronie przedstawiono omówienie wytycznych dla dostawców Adobe Stock. Przed rozpoczęciem przesyłania prac należy zapoznać się z tymi wytycznymi.

Uwaga:

Zobacz także Umowa z dostawcą Adobe Stock.

Tworzenie konta i regulamin

Wymagania wiekowe: Prace na konto Adobe Stock mogą przekazywać tylko użytkownicy, którzy ukończyli 18 lat.

Adobe ID: Aby uzyskać dostęp do portalu, należy utworzyć identyfikator Adobe ID (lub użyć istniejącego identyfikatora). Pamiętaj, aby wybrać właściwy kraj zamieszkania, ponieważ kraju powiązanego z identyfikatorem Adobe ID nie można zmienić.

Urzędowy dokument tożsamości: Przekazując prace po raz pierwszy, musisz zweryfikować swoje konto, przesyłając również plik JPEG zawierający ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, wystawiony przez organ urzędowy. Dokument ten musi być zgodny z imieniem i nazwiskiem zarejestrowanym dla identyfikatora Adobe ID używanego na potrzeby konta Dostawcy Adobe Stock. Musi także zawierać datę urodzenia. Po weryfikacji Adobe usunie przesłany plik z dokumentem tożsamości.

Twoje prace: Adobe Stock nie rości sobie żadnych praw własności z wyjątkiem licencji udzielonej przez Ciebie w ramach „Umowy z dostawcą”. Ponadto zobowiązujesz się nie naruszać prywatności, praw autorskich osobistych oraz wszelkich pozostałych praw innych osób.

Podatki: W danych konta muszą zostać wprowadzone prawidłowe informacje rozliczeniowe i podatkowe. Więcej informacji: Płatności i podatki.

Dostawcy Fotolia: Jeśli jesteś już dostawcą Fotolia, podczas tworzenia identyfikatora Adobe ID (lub logowania się za pomocą istniejącego identyfikatora) w portalu Dostawcy system poprosi o zsynchronizowanie konta Fotolia. Synchronizacja nie ma wpływu na status dostawcy w serwisie Fotolia. Jeśli chcesz, nadal możesz przesyłać tam prace i zarządzać nimi.

Działania zabronione

Zabronione zachowania związane z przesyłaniem prac lub zarządzaniem kontem mogą spowodować wysłanie ostrzeżenia lub zawieszenie albo zamknięcie Twojego konta. Po kilku ostrzeżeniach konto może zostać zawieszone lub zamknięte.

Poniżej podano kilka przykładów zabronionych zachowań:

  • Spamowanie pracami, na przykład wielokrotne przesyłanie identycznych lub niemal identycznych plików.
  • Wprowadzanie słów kluczowych, które nie mają związku z treścią lub stanowią spam 
  • Kupowanie własnej zawartości w celu podwyższenia pozycji w rankingu sprzedaży i poprawy wyników wyszukiwania.
  • Kopiowanie słów kluczowych lub plików innych artystów.
  • Przesyłanie zawartości dostępnej w domenie publicznej.
  • Przesyłanie prac nielegalnych, naruszających prawa innych osób albo zawierających treści pornograficzne.

Zamykanie własnego konta

Jeśli postanowisz zamknąć swoje konto, skontaktuj się z naszym działem obsługi dostawców.

Właściciel treści

Prawo autorskie: Musisz posiadać lub kontrolować wszelkie prawa do plików, które przesyłasz do serwisu Adobe Stock. Nie wolno przesyłać plików, które nie należą do Ciebie (na przykład zdjęć wykonanych przez współmałżonka), ani plików zawierających nienależące do Ciebie elementy, na przykład treści znalezione w Internecie.

Prawa lokalne i federalne: Tworząc i przesyłając prace do serwisu Adobe Stock, musisz przestrzegać praw lokalnych i federalnych. Nie akceptujemy prac niezgodnych z prawem, pornograficznych lub niemoralnych.

Formularze zgody: Niektóre prace wymagają załączenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu. Więcej informacji: Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby, Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu oraz Znane ograniczenia dotyczące obrazów

Dane osobowe: W plikach nie należy osadzać osobistego lub firmowego logo, nazwiska lub nazwy firmy, znaku wodnego ani informacji umożliwiających śledzenie.

Nagość: Jeśli praca zawiera nagość przedstawioną w ujęciu artystycznym, model lub modelka muszą mieć ukończone 18 lat, a zgoda na rozpowszechnianie wizerunku musi zawierać dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający weryfikację wieku modela lub modelki. Nie wolno w żadnym wypadku przesyłać materiałów o wyraźnym charakterze seksualnym.

Zastrzegamy sobie prawo do decyzji o przyjęciu, odrzuceniu lub usunięciu plików z dowolnego powodu. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online