Podręcznik użytkownika Anuluj

Organizowanie prac za pomocą plików CSV

 1. Podręcznik użytkownika Stock Contributor
 2. Dlaczego warto dostarczać prace do usługi Adobe Stock
  1. Korzyści wynikające z dostarczania prac
  2. Czego poszukujemy w pracach
  3. Porady ułatwiające pomyślne dostarczanie prac
 3. Tworzenie konta i zarządzanie nim
  1. Tworzenie konta
  2. Zarządzanie stroną profilu dostawcy
  3. Nawigacja na koncie
  4. Potrzebujesz pomocy?
 4. Wytyczne prawne
  1. Wytyczne dotyczące konta i przesyłania prac
  2. Terminologia prawna i prawa autorskie
  3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby i ochrona praw modela/modelki
  4. Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu
  5. Znane ograniczenia dotyczące obrazów
  6. Korzystanie z prac
  7. Zgłaszanie podejrzenia niewłaściwego wykorzystania adresu IP
 5. Wymagania dotyczące prac
  1. Wymagania dotyczące fotografii i ilustracji
  2. Wymagania dotyczące prac wektorowych
  3. Wymagania dotyczące wideo
  4. Wymagania dotyczące treści wygenerowanych przy pomocy sztucznej inteligencji
  5. Wymagania dotyczące plików PNG z przezroczystością
  6. Wymagania dotyczące prac ilustracyjnych do użytku redakcyjnego
  7. Wymagania dotyczące szablonów animacji
  8. Wymagania dotyczące szablonów projektowych
  9. Kolekcje Premium i 3D
  10. Wytyczne dotyczące zróżnicowanych i inkluzywnych prac
 6. Przygotowywanie i przesyłanie pracy
  1. Zdjęcia: co robić, a czego unikać
  2. Prace wektorowe: co robić, a czego unikać
  3. Prace wideo: co robić, a czego unikać
  4. Przesyłanie prac
  5. Przesyłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu
 7. Skuteczny opis pracy
  1. Tytuły i słowa kluczowe
  2. Wybór odpowiedniej kategorii
  3. Edytowanie i usuwanie plików
  4. Organizowanie prac za pomocą plików CSV
 8. Procedura recenzji
  1. Recenzja
  2. Przyczyny odrzucenia pracy
  3. Jakość i problemy techniczne
  4. Prace podobne a spam
 9. Płatności i podatki
  1. Wypłata
  2. Informacje o honorarium dla dostawców prac
  3. Częste pytania dotyczące podatków — informacje dla dostawców prac

Informacje o indeksowaniu własnych prac Adobe Stock za pomocą plików CSV.

Plik CSV zawiera wartości rozdzielone przecinkami. Jest to format arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dodawanie tytułów, słów kluczowych i dokumentów zgody na rozpowszechnianie wizerunku do wielu plików naraz. Chociaż pliki nie są obowiązkowe CSV, mogą ułatwić uporządkowanie prac. 

Plik CSV można utworzyć i zapisać w programie Microsoft Excel lub innym oprogramowaniu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Pamiętaj, że Adobe Stock nie przyjmuje plików XLS ani innych formatów zamiast plików CSV. 

Instrukcje tworzenia pliku CSV

Oto nasze wytyczne i specyfikacje dotyczące plików CSV:

 • Zacznij od szablonu: Pobierz przykładowy plik CSV, aby użyć go jako szablonu.
 • Nazwa pliku: Nadaj plikowi CSV nazwę zawierającą Twoje nazwisko oraz datę przesyłania pliku. Nie dodawaj spacji w nazwie pliku. Na przykład jeśli nazywasz się Janina Nowak, to nazwa pliku powinna mieć formę typu JaninaNowak_17_7_17.csv.
 • Nagłówek: Nagłówki poszczególnych kolumn muszą być takie same jak w przykładowym pliku CSV. Nie należy tłumaczyć wiersza nagłówka na inny język.
 • Wiersze: Każdy wiersz w pliku CSV musi odpowiadać plikowi przesyłanemu do usługi Adobe Stock.
 • Maksymalna liczba wierszy: Długość pliku CSV nie może przekroczyć 5000 wierszy.
 • Rozmiar dokumentu: Łączny rozmiar dokumentu nie może przekroczyć 1 MB.
 • Wymagane kolumny: Kolumny „filename” (nazwa pliku), „keywords” (słowa kluczowe) oraz „title” (tytuł) są wymagane. Pozostałe kolumny są opcjonalne, ale zdecydowanie zaleca się dodanie kategorii (kolumna Category).
 • Uwagi dotyczące programu Excel: Jeśli pracujesz poza Stanami Zjednoczonymi i korzystasz z programu Excel w celu zapisania pliku CSV, wybierz format kodowania znaków UTF-8. Jeżeli w używanej przez Ciebie wersji programu Excel nie ma takiej opcji, to otwórz plik CSV w programie Notatnik, a następnie zapisz go w formacie CSV z kodowaniem UTF-8.

Oto informacje, które muszą się znaleźć w każdej kolumnie pliku CSV:

 • Filename (nazwa pliku): Dokładna nazwa przesłanego zasobu wraz z rozszerzeniem, np. mojezdjecie1.jpg lub moje_wideo1.mov. Maksymalna długość nazwy pliku to 30 znaków.
 • Title (tytuł): Powinien to być prosty opis pliku, który nie przekracza 70 znaków. Nie używaj przecinków. Więcej informacji na temat tytułów
 • Keywords (słowa kluczowe): Uporządkuj je według istotności i rozdziel przecinkami. Dodaj maksymalnie 50 słów kluczowych. Nie uwzględniaj w nich danych technicznych. Więcej informacji o słowach kluczowych
 • Category (kategoria): Wprowadź liczbę oznaczającą kategorię, która najlepiej opisuje plik. Więcej informacji o kategoriach
 • Releases (zgody): Podaj dokładną nazwę zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu przesłanej w portalu Contributor. Zgody muszą być przesyłane w postaci plików JPEG, a długość nazwy takiego pliku nie może przekroczyć 30 znaków. Jeśli istnieje wiele zgód o takiej samej nazwie, to zostanie użyta najnowsza.

Należy wprowadzić jeden plik CSV dla całej grupy przesłanych prac. Instrukcje:

     1. Przejdź do sekcji Przesłane pliki > Nowe i kliknij opcję Prześlij plik CSV.

     2. Kliknij przycisk Wybierz plik CSV i przejdź do odpowiedniego pliku.

     3. Kliknij przycisk Prześlij. Jeśli nazwy plików podane w arkuszu CSV są poprawne, Adobe Stock połączy wszystkie tytuły, kategorie i słowa kluczowe z odpowiednimi plikami.

Po przesłaniu pliku CSV można go aktualizować i przesyłać ponownie, aż osiągnie maksymalny rozmiar 5000 wierszy.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto