Organizowanie prac za pomocą plików CSV

Na tej stronie podano porady dotyczące indeksowania prac za pomocą formatu CSV.

Dokument CSV zawiera wartości rozdzielone przecinkami. Jest to format arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dodawanie tytułów, słów kluczowych i dokumentów zgody na rozpowszechnianie wizerunku do wielu plików naraz. Użycie pliku CSV ułatwia organizowanie prac, ale jest opcjonalne. Plik CSV można utworzyć w programie Microsoft Excel lub innym oprogramowaniu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, zapisując dokument w formacie CSV.

Uwaga:

Jeśli pracujesz poza Stanami Zjednoczonymi i korzystasz z programu Microsoft Excel w celu zapisania pliku CSV, wybierz format kodowania znaków UTF-8. Jeżeli używasz starszej wersji programu Excel, który nie ma takiej opcji, to otwórz plik CSV w programie Notatnik, a następnie zapisz go w formacie CSV z kodowaniem UTF-8.

Wymagania dotyczące plików CSV

Zacznij od szablonu: Pobierz przykładowy plik CSV, aby użyć go jako szablonu.

Nazwa pliku: Nadaj plikowi CSV nazwę zawierającą Twoje nazwisko oraz datę przesyłania pliku. Nie używaj spacji w tytule pliku CSV. Na przykład jeśli nazywasz się Jan Nowak, to nazwa pliku powinna mieć postać JanNowak_17_7_17.CSV.

Nagłówek: Nagłówki poszczególnych kolumn muszą być takie same jak w przykładowym pliku CSV. Nie należy tłumaczyć wiersza nagłówka na inny język.

Wiersze: Każdy wiersz w pliku CSV musi odpowiadać plikowi przesyłanemu do usługi Adobe Stock.

Maksymalna liczba wierszy: Długość pliku CSV nie może przekroczyć 1000 wierszy.

Rozmiar dokumentu: Łączny rozmiar dokumentu nie może przekroczyć 1 MB.

Wymagane kolumny: Kolumny „filename” (nazwa pliku), „keywords” (słowa kluczowe) oraz „title” (tytuł) są wymagane. Pozostałe kolumny są opcjonalne, ale nie zaleca się pomijania kategorii.

KOLUMNY 

OCZEKIWANE INFORMACJE 

Filename (nazwa pliku)

Dokładna nazwa przesłanego zasobu wraz z rozszerzeniem, np. mojezdjecie1.jpg lub moje_wideo1.mov.

Długość nie może przekroczyć 30 znaków.

Title (tytuł)

Krótki i prosty opis pliku (maksymalnie 70 znaków).

W tytułach nie można używać przecinków.

Keywords (słowa kluczowe)

Słowa kluczowe rozdzielane przecinkami i uporządkowane według istotności (maksymalnie 50).

Słowa kluczowe nie mogą zawierać danych technicznych. Więcej informacji: Tytuły i słowa kluczowe.

Category (Kategoria)

Wprowadź liczbę oznaczającą kategorię, która najlepiej opisuje plik. Więcej informacji: Wybór właściwej kategorii

Releases (Zgody na rozpowszechnianie wizerunku)

Podaj dokładną nazwę zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu przesłanej w portalu Dostawcy. Długość nazwy pliku nie może przekroczyć 30 znaków.

Jeśli istnieje wiele zgód o takiej samej nazwie, to zostanie użyta najnowsza. 

Wszystkie zgody muszą być plikami JPEG.

Opcja przesyłania pliku CSV znajduje się na karcie Prześlij

Aby przesłać plik CSV, przejdź do sekcji Przesłane pliki > Nowe i kliknij opcję Prześlij plik CSV.

Kliknij, aby przejść do pliku CSV

Kliknij przycisk Wybierz plik CSV i przejdź do odpowiedniego pliku. Teraz można użyć przycisku Prześlij. Jeśli podane nazwy plików są poprawne, system połączy wszystkie metadane (tytuły, kategorie i słowa kluczowe) z odpowiednimi plikami.

Raz użyty plik CSV można stale aktualizować i przesyłać ponownie — do czasu, gdy jego długość osiągnie 1000 wierszy.

Uwaga:

Nie są obsługiwane pliki XLS ani inne formaty plików. Należy wprowadzić jeden plik CSV dla całej grupy przesłanych prac.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto