Wprowadzenie do wymagań technicznych, jakościowych i prawnych związanych ze sprzedażą szablonów projektu w usłudze Adobe Stock, a także informacje kontaktowe dla projektantów zainteresowanych przesyłaniem swoich prac.

Szablony to projekty, które umożliwiają użytkownikom edytowanie poszczególnych elementów i zastępowanie ich własną treścią w programach Photoshop CC, Illustrator CC lub InDesign CC. Adobe Stock poszukuje szablonów, które będą inspirować i edukować nowych użytkowników, utrzymując jednocześnie spójne standardy dla użytkowników doświadczonych.  

Uwaga:

Szablonów nie można obecnie przesyłać za pośrednictwem portalu Dostawcy.

Jeśli chcesz przesyłać szablony projektowe, wypełnij ten formularz, aby zgłosić się jako kandydat na dostawcę szablonów Adobe Stock.

Przykłady szablonów
Przykłady szablonów
Dopuszczalne formaty                          
Niedopuszczalne formaty
 • Układy do druku
 • Układy prezentacji
 • Układy stron WWW
 • Zestawy interfejsów użytkownika
 • Makiety wydruków i papeterii
 • Makiety urządzeń
 • Maski zdjęć
 • Zestawy znaków logo
 • Infografika
 • Pliki ze spłaszczoną lub nieedytowalną grafiką i tekstem
 • Ilustracje
 • Tła na pulpit lub „tapety”
 • Układy o niestandardowym rozmiarze (zobacz Rozmiary standardowe)

Wymagane elementy każdej przesyłanej pracy

Pakiet ZIP zawierający następujące trzy pliki:

 • Pojedynczy plik szablonu w formacie PSDT, AIT lub INDT;
 • Miniaturka: musi mieć nazwę Thumbnail.jpg;

Szerokość: 2048 px;

    Wysokość: 1424 px;

 • Podgląd: musi mieć nazwę Preview1.jpg;

Szerokość: 2048 px;

    Wysokość: 1536–6144 px.

 

Szczegółowe informacje: Wytyczne dotyczące przesyłania szablonów Adobe Stock.

 

 

Podstawowe wytyczne

Wymagania dotyczące tekstu zastępczego w szablonie
Wymagania dotyczące tekstu zastępczego

Przyczyny odrzucenia

Wszystkie szablony przesyłane do usługi Adobe Stock są poddawane recenzji, która ma na celu sprawdzenie, czy praca spełnia standardy wzornictwa i jakości technicznej Adobe. Przyczyny odrzucenia pracy są podawane grzecznościowo; zgodnie z „Umową z dostawcą”, Adobe ma prawo odrzucać i przyjmować prace według własnego uznania. Aby ułatwić dostawcom szablonów Adobe Stock osiągnięcie sukcesu, przygotowaliśmy listę typowych przyczyn odrzucenia, których można uniknąć. 

Przyczyna odrzucenia Na czym to polega? Rozwiązanie
Użycie czcionek niepochodzących z usługi Adobe Fonts  Plik zawiera czcionki, które nie są dostępne do synchronizacji z biblioteki Adobe Fonts.     Zastąp czcionki niepochodzące z biblioteki Adobe Fonts, przechodząc do serwisu Adobe Fonts/Typekit i wyszukując według stylu, aby znaleźć wizualnie podobne kroje czcionek.
Naruszenie praw własności intelektualnej  Obraz, grafika lub obszar tekstowy w pliku zawiera treść naruszającą wytyczne dotyczące majątku intelektualnego  Prześlij zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób lub obiektów przedstawionych w pracy, a także usuń wszystkie rozpoznawalne oznaczenia marek, znaki towarowe lub wzornictwo handlowe widoczne w pracy lub uwzględnione w nazwach warstw.
Nie użyto standardowego tekstu  Szablon zawiera odniesienia tekstowe do adresów lub inną treść nadmiernie podobną do istniejących nazw, nazwisk, firm lub lokalizacji. 

Dostawcy powinni unikać używania w szablonach rzeczywistych nazw i odniesień do dających się zidentyfikować osób, firm i lokalizacji. Sugeruje się użycie fikcyjnych, standardowych nazw firm i nazwisk osób, logo itd. 

Przykłady:

 • Nazwiska: „John Smith”, „Jane Smith”, „Mary Doe”.
 • Firmy: „Twoja firma”, „Twoje logo”.
 • Łącza: „Ty@przykład.com”, „TwojeInfo@przykład.com”.
 • Adresy: „123 Street, City, State 45678”.
 • Tekst zastępczy: „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...” 

Użycie standardowego tekstu stanowi jasną informację dla odbiorców, że te pola tekstowe są tylko elementami zastępczymi i użytkownik może tam wprowadzić własny tekst. 

Problemy z użytecznością Szablon jest niepełny, uszkodzony, niezorganizowany lub niejasny, co obniża jego użyteczność. 

Przejrzyj strony z listami wytycznych dotyczących poszczególnych aplikacji, na których podano więcej informacji o najlepszych procedurach konfigurowania pliku szablonu oraz weryfikowania, czy szablon spełnia wszelkie standardy techniczne i jest dobrze skonstruowany:

Niestandardowe rozmiary
Pliki szablonu zawierają układy o rozmiarach, które nie są przyjmowane do Adobe Stock.
Na liście Standardowe rozmiary papieru i ekranu podano aktualny wykaz akceptowanych formatów. Zmodyfikuj swoją pracę tak, aby była zgodna z tymi standardami.
Praca nie jest niepowtarzalna Plik szablonu jest zbyt podobny do innych prac, które już zostały przesłane przez danego dostawcę.
Akceptujemy nie więcej niż 3 bardzo podobne prace.

Skontaktuj się z nami 

Jeśli chcesz przesyłać szablony projektowe, wypełnij ten formularz, aby zgłosić się jako kandydat na dostawcę szablonów Adobe Stock.

W przypadku innych pytań napisz na adres template@adobe.com.