Podręcznik użytkownika Anuluj

Wymagania dotyczące szablonów projektowych

 1. Podręcznik użytkownika Stock Contributor
 2. Dlaczego warto dostarczać prace do usługi Adobe Stock
  1. Korzyści wynikające z dostarczania prac
  2. Czego poszukujemy w pracach
  3. Porady ułatwiające pomyślne dostarczanie prac
 3. Tworzenie konta i zarządzanie nim
  1. Tworzenie konta
  2. Zarządzanie stroną profilu dostawcy
  3. Nawigacja na koncie
  4. Potrzebujesz pomocy?
 4. Wytyczne prawne
  1. Wytyczne dotyczące konta i przesyłania prac
  2. Wytyczne dotyczące praw własności intelektualnej
  3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby i ochrona praw modela/modelki
  4. Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu
  5. Znane ograniczenia dotyczące obrazów
  6. Korzystanie z prac
  7. Zgłaszanie podejrzenia niewłaściwego wykorzystania adresu IP
 5. Wymagania dotyczące prac
  1. Wymagania dotyczące fotografii i ilustracji
  2. Wymagania dotyczące prac wektorowych
  3. Pojedyncze ikony i arkusze ikon
  4. Wymagania dotyczące wideo
  5. Wymagania dotyczące treści wygenerowanych przy pomocy sztucznej inteligencji
  6. Wymagania dotyczące plików PNG z przezroczystością
  7. Wymagania dotyczące prac ilustracyjnych do użytku redakcyjnego
  8. Wymagania dotyczące szablonów animacji
  9. Wymagania dotyczące szablonów projektowych
  10. Kolekcje Premium i 3D
  11. Wytyczne dotyczące zróżnicowanych i inkluzywnych prac
 6. Przygotowywanie i przesyłanie pracy
  1. Zdjęcia: co robić, a czego unikać
  2. Prace wektorowe: co robić, a czego unikać
  3. Prace wideo: co robić, a czego unikać
  4. Przesyłanie prac
  5. Przesyłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu
 7. Skuteczny opis pracy
  1. Tytuły i słowa kluczowe
  2. Wybór odpowiedniej kategorii
  3. Edytowanie i usuwanie plików
  4. Organizowanie prac za pomocą plików CSV
  5. Często zadawane pytania dotyczące tagowania modeli
 8. Procedura recenzji
  1. Recenzja
  2. Przyczyny odrzucenia pracy
  3. Jakość i problemy techniczne
  4. Prace podobne a spam
 9. Płatności i podatki
  1. Wypłata
  2. Informacje o honorarium dla dostawców prac
  3. Częste pytania dotyczące podatków — informacje dla dostawców prac

Wprowadzenie do wymagań technicznych, jakościowych i prawnych związanych ze sprzedażą szablonów projektu w usłudze Adobe Stock, a także informacje kontaktowe dla projektantów zainteresowanych przesyłaniem swoich prac.

Szablony to projekty, które umożliwiają użytkownikom edytowanie poszczególnych elementów i zastępowanie ich własną treścią w programach Adobe Photoshop, Illustrator lub InDesign. Adobe Stock poszukuje szablonów, które będą inspirować i edukować nowych użytkowników, utrzymując jednocześnie spójne standardy dla użytkowników doświadczonych.  

Uwaga:

Szablonów nie można obecnie przesyłać za pośrednictwem portalu Contributor. 

Prace do kolekcji szablonów są obecnie przyjmowane tylko za zaproszeniem i pochodzą od niewielkiej grupy artystów oraz agencji. Z czasem Adobe może objąć tą współpracą szersze grono dostawców.

Przykłady szablonów z serwisu Adobe Stock
Przykłady szablonów

Dopuszczalne formaty                          

Niedopuszczalne formaty

 • Makiety
 • Wizytówki
 • Broszury, czasopisma i oferty
 • Ulotki i plakaty
 • Zaproszenia i karty
 • Życiorysy
 • Papeteria
 • Infografika
 • Znaki logo i zestawy ikon
 • Prezentacje
 • Media społecznościowe
 • Zestawy UI / UX

 • Pliki ze spłaszczoną lub nieedytowalną grafiką i tekstem
 • Ilustracje
 • Tła na pulpit lub „tapety”
 • Układy o niestandardowym rozmiarze (zobacz Rozmiary standardowe)

Wymagane elementy każdej przesyłanej pracy

Pakiet ZIP zawierający następujące trzy pliki:

 • Pojedynczy plik szablonu w formacie PSDT, AIT lub INDT;
 • Miniaturka: musi mieć nazwę Thumbnail.jpg;

Szerokość: 2048 px;

    Wysokość: 1424 px;

 • Podgląd: musi mieć nazwę Preview1.jpg;

Szerokość: 2048 px;

    Wysokość: 1536–6144 px.

 

Szczegółowe informacje: Wytyczne dotyczące przesyłania szablonów Adobe Stock.

 

 

Podstawowe wytyczne

Przyczyny odrzucenia

Wszystkie szablony przesyłane do usługi Adobe Stock są poddawane recenzji, która ma na celu sprawdzenie, czy praca spełnia standardy wzornictwa i jakości technicznej Adobe. Przyczyny odrzucenia pracy są podawane grzecznościowo; zgodnie z „Umową z dostawcą”, Adobe ma prawo odrzucać i przyjmować prace według własnego uznania. Aby ułatwić dostawcom szablonów Adobe Stock osiągnięcie sukcesu, przygotowaliśmy listę typowych przyczyn odrzucenia, których można uniknąć: 

Przyczyna odrzucenia

Na czym to polega?

Rozwiązanie

Użycie czcionek niepochodzących z usługi Adobe Fonts 

Plik zawiera czcionki, które nie są dostępne do synchronizacji z biblioteki Adobe Fonts.    

Zastąp czcionki niepochodzące z biblioteki Adobe Fonts, przechodząc do serwisu Adobe Fonts i wyszukując według stylu, aby znaleźć wizualnie podobne kroje czcionek.

Naruszenie praw własności intelektualnej 

Obraz, grafika lub obszar tekstowy w pliku zawiera treść naruszającą wytyczne dotyczące majątku intelektualnego 

W miniaturkach i podglądach można używać tylko obrazów na licencji uzyskanej z Adobe Stock lub stanowiących wyłączną własność Dostawcy. Należy je przesłać wraz ze zgodami na rozpowszechnianie wizerunku osób.

Prześlij zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób lub obiektów przedstawionych w pracy, a także usuń wszystkie rozpoznawalne oznaczenia marek, znaki towarowe lub wzornictwo handlowe widoczne w pracy lub uwzględnione w nazwach warstw.

 

Nie użyto standardowego tekstu 

Szablon zawiera odniesienia tekstowe do adresów lub inną treść nadmiernie podobną do istniejących nazw, nazwisk, firm lub lokalizacji. 

Dostawcy powinni unikać używania w szablonach rzeczywistych nazw i odniesień do dających się zidentyfikować osób, firm i lokalizacji. Sugeruje się użycie fikcyjnych, standardowych nazw firm i nazwisk osób, logo itd. 

Przykłady:

 • Nazwiska: „John Smith”, „Jane Smith”, „Mary Doe”.
 • Firmy: „Twoja firma”, „Twoje logo”.
 • Łącza: „Ty@przykład.com”, „TwojeInfo@przykład.com”.
 • Adresy: „123 Street, City, State 45678”.
 • Tekst zastępczy: „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...” 

Użycie standardowego tekstu stanowi jasną informację dla odbiorców, że te pola tekstowe są tylko elementami zastępczymi i użytkownik może tam wprowadzić własny tekst. 

Problemy z użytecznością

Szablon jest niepełny, uszkodzony, niezorganizowany lub niejasny, co obniża jego użyteczność. 

Przejrzyj strony z listami wytycznych dotyczących poszczególnych aplikacji, na których podano więcej informacji o najlepszych procedurach konfigurowania pliku szablonu oraz weryfikowania, czy szablon spełnia wszelkie standardy techniczne i jest dobrze skonstruowany:

Niestandardowe rozmiary

Pliki szablonu zawierają układy o rozmiarach, które nie są przyjmowane do Adobe Stock.

Na liście Standardowe rozmiary papieru i ekranu podano aktualny wykaz akceptowanych formatów. Zmodyfikuj swoją pracę tak, aby była zgodna z tymi standardami.

Praca nie jest niepowtarzalna

Plik szablonu jest zbyt podobny do innych prac, które już zostały przesłane przez danego dostawcę.

Akceptujemy nie więcej niż 3 bardzo podobne prace.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online