Wymagania dotyczące szablonów projektowych

Wprowadzenie do wymagań technicznych, jakościowych i prawnych związanych ze sprzedażą szablonów projektu w usłudze Adobe Stock, a także informacje kontaktowe dla projektantów zainteresowanych przesyłaniem swoich prac.

Szablony to projekty, które umożliwiają użytkownikom edytowanie poszczególnych elementów i zastępowanie ich własną treścią w programach Adobe Photoshop, Illustrator lub InDesign. Adobe Stock poszukuje szablonów, które będą inspirować i edukować nowych użytkowników, utrzymując jednocześnie spójne standardy dla użytkowników doświadczonych.  

Uwaga:

Szablonów nie można obecnie przesyłać za pośrednictwem portalu Contributor. 

Prace do kolekcji szablonów są obecnie przyjmowane tylko za zaproszeniem i pochodzą od niewielkiej grupy artystów oraz agencji. Z czasem Adobe może objąć tą współpracą szersze grono dostawców.

Przykłady szablonów z serwisu Adobe Stock
Przykłady szablonów

Dopuszczalne formaty                          

Niedopuszczalne formaty

 • Makiety
 • Wizytówki
 • Broszury, czasopisma i oferty
 • Ulotki i plakaty
 • Zaproszenia i karty
 • Życiorysy
 • Papeteria
 • Infografika
 • Znaki logo i zestawy ikon
 • Prezentacje
 • Media społecznościowe
 • Zestawy UI / UX

 • Pliki ze spłaszczoną lub nieedytowalną grafiką i tekstem
 • Ilustracje
 • Tła na pulpit lub „tapety”
 • Układy o niestandardowym rozmiarze (zobacz Rozmiary standardowe)

Wymagane elementy każdej przesyłanej pracy

Pakiet ZIP zawierający następujące trzy pliki:

 • Pojedynczy plik szablonu w formacie PSDT, AIT lub INDT;
 • Miniaturka: musi mieć nazwę Thumbnail.jpg;

Szerokość: 2048 px;

    Wysokość: 1424 px;

 • Podgląd: musi mieć nazwę Preview1.jpg;

Szerokość: 2048 px;

    Wysokość: 1536–6144 px.

 

Szczegółowe informacje: Wytyczne dotyczące przesyłania szablonów Adobe Stock.

 

 

Podstawowe wytyczne

Przyczyny odrzucenia

Wszystkie szablony przesyłane do usługi Adobe Stock są poddawane recenzji, która ma na celu sprawdzenie, czy praca spełnia standardy wzornictwa i jakości technicznej Adobe. Przyczyny odrzucenia pracy są podawane grzecznościowo; zgodnie z „Umową z dostawcą”, Adobe ma prawo odrzucać i przyjmować prace według własnego uznania. Aby ułatwić dostawcom szablonów Adobe Stock osiągnięcie sukcesu, przygotowaliśmy listę typowych przyczyn odrzucenia, których można uniknąć: 

Przyczyna odrzucenia

Na czym to polega?

Rozwiązanie

Użycie czcionek niepochodzących z usługi Adobe Fonts 

Plik zawiera czcionki, które nie są dostępne do synchronizacji z biblioteki Adobe Fonts.    

Zastąp czcionki niepochodzące z biblioteki Adobe Fonts, przechodząc do serwisu Adobe Fonts i wyszukując według stylu, aby znaleźć wizualnie podobne kroje czcionek.

Naruszenie praw własności intelektualnej 

Obraz, grafika lub obszar tekstowy w pliku zawiera treść naruszającą wytyczne dotyczące majątku intelektualnego 

W miniaturkach i podglądach można używać tylko obrazów na licencji uzyskanej z Adobe Stock lub stanowiących wyłączną własność Dostawcy. Należy je przesłać wraz ze zgodami na rozpowszechnianie wizerunku osób.

Prześlij zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób lub obiektów przedstawionych w pracy, a także usuń wszystkie rozpoznawalne oznaczenia marek, znaki towarowe lub wzornictwo handlowe widoczne w pracy lub uwzględnione w nazwach warstw.

 

Nie użyto standardowego tekstu 

Szablon zawiera odniesienia tekstowe do adresów lub inną treść nadmiernie podobną do istniejących nazw, nazwisk, firm lub lokalizacji. 

Dostawcy powinni unikać używania w szablonach rzeczywistych nazw i odniesień do dających się zidentyfikować osób, firm i lokalizacji. Sugeruje się użycie fikcyjnych, standardowych nazw firm i nazwisk osób, logo itd. 

Przykłady:

 • Nazwiska: „John Smith”, „Jane Smith”, „Mary Doe”.
 • Firmy: „Twoja firma”, „Twoje logo”.
 • Łącza: „Ty@przykład.com”, „TwojeInfo@przykład.com”.
 • Adresy: „123 Street, City, State 45678”.
 • Tekst zastępczy: „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...” 

Użycie standardowego tekstu stanowi jasną informację dla odbiorców, że te pola tekstowe są tylko elementami zastępczymi i użytkownik może tam wprowadzić własny tekst. 

Problemy z użytecznością

Szablon jest niepełny, uszkodzony, niezorganizowany lub niejasny, co obniża jego użyteczność. 

Przejrzyj strony z listami wytycznych dotyczących poszczególnych aplikacji, na których podano więcej informacji o najlepszych procedurach konfigurowania pliku szablonu oraz weryfikowania, czy szablon spełnia wszelkie standardy techniczne i jest dobrze skonstruowany:

Niestandardowe rozmiary

Pliki szablonu zawierają układy o rozmiarach, które nie są przyjmowane do Adobe Stock.

Na liście Standardowe rozmiary papieru i ekranu podano aktualny wykaz akceptowanych formatów. Zmodyfikuj swoją pracę tak, aby była zgodna z tymi standardami.

Praca nie jest niepowtarzalna

Plik szablonu jest zbyt podobny do innych prac, które już zostały przesłane przez danego dostawcę.

Akceptujemy nie więcej niż 3 bardzo podobne prace.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto