Prace wideo: co robić, a czego unikać

Przejrzyj nasze wskazówki, aby wszystkie Twoje prace wideo zostały przyjęte do naszej kolekcji.

Sesja nagraniowa zakończona? Pora teraz wybrać najlepsze ujęcia i wprowadzić zmiany edycyjne, aby przesłać prace wideo do usługi Adobe Stock. Poniższe wskazówki przygotowano z myślą o ułatwieniu dostawcom przesyłania prac wideo, które mogą zostać sprzedane klientom. Nie obowiązują tu żadne rygorystyczne zasady, ale jest kilka polecanych czynności i rzeczy, których warto unikać na poszczególnych etapach.

Cięcia

Tak: Stosuj czyste cięcia, tak aby materiał wideo nie zaczynał się na osobnym klipie.

Tak: Twórz krótkie klipy, rozdzielając każde ujęcie. Akceptujemy nagrania o długości do 60 sekund, a rekomendowana długość wynosi 10–20 sekund. 

Tak: Pozostaw punkty montażowe na początku i końcu klipów wideo — zaleca się pozostawienie 1–5 sekund. 

Tak: Wytnij korekty kamery, takie jak ustawianie ostrości lub przybliżenia.

Dopasowania

Tak: Przetwarzanie zastosowane do materiału wideo powinno być subtelne. Najlepiej sprzedają się ostre nagrania w czystych kolorach.

Nie: Nie stosuj nadmiernego wyostrzania, ponieważ może uwydatnić szum i niepożądane tekstury.

Nie: Nie zwiększaj drastycznie kontrastu, ponieważ może to spowodować powstanie szumu i utratę szczegółów.

Obrazy podglądu

Tak: Pamiętaj, że obraz podglądu wideo będzie automatycznie wybierany z klatki w 5 sekundzie trwania filmu.

Korekcja kolorów

Tak: Dopasuj poziomy, krzywe lub jasność/kontrast, aby uzyskać najlepszy zakres tonalny.

Nie: Nie zwiększaj nadmiernie nasycenia — jeśli chcesz mocno uwydatnić kolory w celu uzyskania konkretnego efektu estetycznego, użyj dodatkowego modułu korekcji koloru lub funkcji Jaskrawość na panelu gradacji kolorów Lumetri w programie Premiere Pro.

Nie: Nie przesyłaj materiału nagranego w formacie Log Gamma bez korekcji. Do materiału nagranego w tym formacie powinna zostać zastosowana prosta gradacja kolorów — zaleca się użycie podstawowej tabeli LUT Rec 709.

Efekty

Nie: Nie dodawaj winiet lub innych efektów, chyba że mają istotne znaczenie dla ujęcia.

Nie: Nie twórz materiału wideo z obrazów nieruchomych. Wyjątek stanowią filmy poklatkowe (fotografia time-lapse lub animacja typu stop motion).

Audio

Tak: Zachowaj dźwięk otoczenia, jeśli ma akceptowalną jakość.

Tak: Uzyskaj zgody na rozpowszechnianie od wszystkich dających się zidentyfikować osób wypowiadających kwestie, albo usuń taki dźwięk.

Tak: Usuń materiał dźwiękowy, który nie jest użyteczny, na przykład dźwięk nadmiernie zmodulowany lub dźwięk, który może być chroniony znakiem towarowym. Wideoklipy bez dźwięku są jak najbardziej dopuszczalne.

Nie: Nie dodawaj muzyki ani efektów dźwiękowych.

Wariacje

Nie: Nie przysyłaj materiałów które różnią się tylko nieznacznie lub których różnice wynikają z efektów wprowadzonych na etapie postprodukcji. Pamiętaj, aby każda praca oferowała klientowi niepowtarzalną wartość.

Przesyłanie

Nie: Nie zwiększaj rozdzielczości nagrania (na przykład z HD do 4K). Nagranie należy przesyłać w takiej wielkości, w jakiej je zarejestrowano, lub w razie potrzeby w mniejszej.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto