Podręcznik użytkownika Anuluj

Prace wideo: co robić, a czego unikać

 1. Podręcznik użytkownika Stock Contributor
 2. Dlaczego warto dostarczać prace do usługi Adobe Stock
  1. Korzyści wynikające z dostarczania prac
  2. Czego poszukujemy w pracach
  3. Porady ułatwiające pomyślne dostarczanie prac
 3. Tworzenie konta i zarządzanie nim
  1. Tworzenie konta
  2. Zarządzanie stroną profilu dostawcy
  3. Nawigacja na koncie
  4. Potrzebujesz pomocy?
 4. Wytyczne prawne
  1. Wytyczne dotyczące konta i przesyłania prac
  2. Terminologia prawna i prawa autorskie
  3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby i ochrona praw modela/modelki
  4. Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu
  5. Znane ograniczenia dotyczące obrazów
  6. Korzystanie z prac
  7. Zgłaszanie podejrzenia niewłaściwego wykorzystania adresu IP
 5. Wymagania dotyczące prac
  1. Wymagania dotyczące fotografii i ilustracji
  2. Wymagania dotyczące prac wektorowych
  3. Wymagania dotyczące wideo
  4. Wymagania dotyczące treści wygenerowanych przy pomocy sztucznej inteligencji
  5. Wymagania dotyczące plików PNG z przezroczystością
  6. Wymagania dotyczące prac ilustracyjnych do użytku redakcyjnego
  7. Wymagania dotyczące szablonów animacji
  8. Wymagania dotyczące szablonów projektowych
  9. Kolekcje Premium i 3D
  10. Wytyczne dotyczące zróżnicowanych i inkluzywnych prac
 6. Przygotowywanie i przesyłanie pracy
  1. Zdjęcia: co robić, a czego unikać
  2. Prace wektorowe: co robić, a czego unikać
  3. Prace wideo: co robić, a czego unikać
  4. Przesyłanie prac
  5. Przesyłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu
 7. Skuteczny opis pracy
  1. Tytuły i słowa kluczowe
  2. Wybór odpowiedniej kategorii
  3. Edytowanie i usuwanie plików
  4. Organizowanie prac za pomocą plików CSV
 8. Procedura recenzji
  1. Recenzja
  2. Przyczyny odrzucenia pracy
  3. Jakość i problemy techniczne
  4. Prace podobne a spam
 9. Płatności i podatki
  1. Wypłata
  2. Informacje o honorarium dla dostawców prac
  3. Częste pytania dotyczące podatków — informacje dla dostawców prac

Przejrzyj nasze wskazówki, aby wszystkie Twoje prace wideo zostały przyjęte do naszej kolekcji.

Sesja nagraniowa zakończona? Pora teraz wybrać najlepsze ujęcia i wprowadzić zmiany edycyjne, aby przesłać prace wideo do usługi Adobe Stock. Poniższe wskazówki przygotowano z myślą o ułatwieniu dostawcom przesyłania prac wideo, które mogą zostać sprzedane klientom. Nie obowiązują tu żadne rygorystyczne zasady, ale jest kilka polecanych czynności i rzeczy, których warto unikać na poszczególnych etapach.

Cięcia

Tak: Stosuj czyste cięcia, tak aby materiał wideo nie zaczynał się na osobnym klipie.

Tak: Twórz krótkie klipy, rozdzielając każde ujęcie. Akceptujemy nagrania o długości do 60 sekund, a rekomendowana długość wynosi 10–20 sekund. 

Tak: Pozostaw punkty montażowe na początku i końcu klipów wideo — zaleca się pozostawienie 1–5 sekund. 

Tak: Wytnij korekty kamery, takie jak ustawianie ostrości lub przybliżenia.

Dopasowania

Tak: Przetwarzanie zastosowane do materiału wideo powinno być subtelne. Najlepiej sprzedają się ostre nagrania w czystych kolorach.

Nie: Nie stosuj nadmiernego wyostrzania, ponieważ może uwydatnić szum i niepożądane tekstury.

Nie: Nie zwiększaj drastycznie kontrastu, ponieważ może to spowodować powstanie szumu i utratę szczegółów.

Obrazy podglądu

Tak: Pamiętaj, że obraz podglądu wideo będzie automatycznie wybierany z klatki w 5 sekundzie trwania filmu.

Korekcja kolorów

Tak: Dopasuj poziomy, krzywe lub jasność/kontrast, aby uzyskać najlepszy zakres tonalny.

Nie: Nie zwiększaj nadmiernie nasycenia — jeśli chcesz mocno uwydatnić kolory w celu uzyskania konkretnego efektu estetycznego, użyj dodatkowego modułu korekcji koloru lub funkcji Jaskrawość na panelu gradacji kolorów Lumetri w programie Premiere Pro.

Nie: Nie przesyłaj materiału nagranego w formacie Log Gamma bez korekcji. Do materiału nagranego w tym formacie powinna zostać zastosowana prosta gradacja kolorów — zaleca się użycie podstawowej tabeli LUT Rec 709.

Efekty

Nie: Nie dodawaj winiet lub innych efektów, chyba że mają istotne znaczenie dla ujęcia.

Nie: Nie twórz materiału wideo z obrazów nieruchomych. Wyjątek stanowią filmy poklatkowe (fotografia time-lapse lub animacja typu stop motion).

Audio

Tak: Zachowaj dźwięk otoczenia, jeśli ma akceptowalną jakość.

Tak: Uzyskaj zgody na rozpowszechnianie od wszystkich dających się zidentyfikować osób wypowiadających kwestie, albo usuń taki dźwięk.

Tak: Usuń materiał dźwiękowy, który nie jest użyteczny, na przykład dźwięk nadmiernie zmodulowany lub dźwięk, który może być chroniony znakiem towarowym. Wideoklipy bez dźwięku są jak najbardziej dopuszczalne.

Nie: Nie dodawaj muzyki ani efektów dźwiękowych.

Wariacje

Nie: Nie przysyłaj materiałów które różnią się tylko nieznacznie lub których różnice wynikają z efektów wprowadzonych na etapie postprodukcji. Pamiętaj, aby każda praca oferowała klientowi niepowtarzalną wartość.

Przesyłanie

Nie: Nie zwiększaj rozdzielczości nagrania (na przykład z HD do 4K). Nagranie należy przesyłać w takiej wielkości, w jakiej je zarejestrowano, lub w razie potrzeby w mniejszej.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?