Na tej stronie przedstawiono szczegółowe instrukcje przesyłania zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu i dołączania jej do swoich prac.

Podstawowe informacje o zgodach na rozpowszechnianie wizerunku osoby i obiektu

Jeśli obraz lub film prezentuje rozpoznawalną osobę, konieczna jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby. Natomiast w przypadku obrazów lub filmów prezentujących obiekty chronione prawami własności intelektualnej lub prywatną własność konieczna jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obiektu. Termin ten oznacza dokument prawny podpisany przez osobę widoczną na obrazie albo właściciela obiektu chronionego prawem autorskim, udzielający zgody na użycie tej treści do celów komercyjnych.

Należy zadać sobie pytanie: „Jeśli pójdę w to miejsce, spotkam te osoby albo zobaczę to dzieło sztuki, to czy rozpoznam je na podstawie tego obrazu?” Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, to prawdopodobnie nie jest potrzebna zgoda na rozpowszechnianie wizerunku. Natomiast jeśli odpowiedź jest twierdząca, to trzeba uzyskać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku danej osoby oraz zbadać, czy przedstawiony przedmiot jest chroniony prawami własności intelektualnej lub podlega innej ochronie prawnej.

Więcej informacji: Ochrona wizerunku osoby i zgoda na jego rozpowszechnianie oraz Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu. Więcej informacji o materiałach chronionych prawem znajduje się tutaj.

Omówienie procesu przesyłania

Sekcja Zgody w portalu Dostawcy zawiera narzędzia umożliwiające tworzenie i zapisywanie formularzy zgody. Dokumenty zgody można również dodać w sekcji Nowe na karcie Przesłane pliki, która służy do przesyłania i indeksowania plików. Formularze zgody można zeskanować albo użyć programu Adobe Sign, aby zebrać podpisy drogą cyfrową. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o przesyłaniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu.

Sekcja Zgody

Sekcja Zgody
Karta Zgody w sekcji Przesłane pliki w portalu Dostawcy

W sekcji Przesłane pliki wybierz kartę Zgody.

Następnie kliknij opcję Utwórz zgodę.

Wybierz opcję Adobe Sign lub zeskanuj zgodę
Wybierz użycie narzędzia Adobe Sign lub wprowadzenie zeskanowanej zgody

Zostaną wyświetlone opcje utworzenia nowego formularza zgody za pomocą programu Adobe Sign albo przesłania zeskanowanego dokumentu.

Tworzenie zgody za pomocą Adobe Sign

Korzystając z Adobe Sign, trzeba tylko podać adres e-mail modela/modelki albo właściciela obiektu. Wypełnienie formularza jest łatwe i nie wymaga instalacji oprogramowania.

Po wybraniu opcji Adobe Sign zostanie wyświetlone okno, w którym można utworzyć zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu.

Formularze zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby i obiektu
Wybierz zakładkę zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby albo obiektu i wprowadź imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, która podpisuje tę zgodę.

Wprowadź imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby podpisującej; możesz także dodać informacje o sesji zdjęciowej i uwagi.

Podgląd formularza zgody
Wyświetl podgląd zgody, aby ją wysłać

Zostanie wyświetlony podgląd umożliwiający przejrzenie i zmodyfikowanie lub wysłanie formularza zgody.  

Adres e-mail osoby podpisującej
Osoba podpisująca otrzymuje formularz do podpisu

Gdy klikniesz opcję Wyślij, osoba podpisująca otrzyma wiadomość e-mail od Adobe. W wiadomości jest dołączony podgląd formularza i odsyłacz do niego oraz instrukcje podpisania zgody. Po podpisaniu formularz zostanie automatycznie odesłany na Twój adres e-mail. Możesz go teraz podpisać i przesłać razem z obrazem.

Przesyłanie zeskanowanej zgody

Wybierz kartę Zgody, a następnie opcję Prześlij zeskanowaną zgodę. Serwis poprosi o podanie nazwy dokumentu zgody w polu tekstowym. Zapamiętaj wprowadzoną nazwę, aby w przyszłości móc odnaleźć ten dokument. Aby ułatwić ten proces, użyj imienia i nazwiska osoby podpisującej zgodę. Uwaga: Aby przycisk Załącz zgodę stał się dostępny, trzeba wpisać co najmniej pięć znaków.

Przycisk Załącz zgodę umożliwia przeglądanie plików na komputerze w celu wybrania zgody. Obsługiwane są tylko pliki w formacie JPEG. Po wybraniu pliku zgody kliknij przycisk Utwórz zgodę.

Załączanie zgody
Dołącz zgodę w pliku JPEG z komputera

Jeśli nie masz już sporządzonego dokumentu zgody, możesz pobrać i wydrukować szablon do podpisu przez wszystkie wymagane osoby. Dokument taki należy następnie zeskanować lub sfotografować i przesłać w pliku JPEG zgodnie z podanymi powyżej instrukcjami.

Przesyłanie zgody podczas indeksowania plików

Formularze zgody można także dołączyć podczas indeksowania plików. Aby to zrobić, otwórz sekcję Nowe na karcie Przesłane pliki i wybierz odpowiedni dokument. W odpowiedzi na pytanie „Czy przesyłasz plik zawierający rozpoznawalnych ludzi lub obiekty” zaznacz opcję Tak.

Przesyłanie zgody podczas indeksowania
Wybierz wyszukiwanie istniejącej zgody albo utwórz nową

Tutaj można odszukać i załączyć istniejącą zgodę lub wybrać opcję Utwórz nową zgodę. Następnie wybiera się przesyłanie zgody drukowanej lub opcję Utwórz zgodę za pomocą Adobe Sign. Od tego punktu proces przebiega tak jak to opisano powyżej. Po przesłaniu zgody zostaną załączone do plików i będą dostępne na karcie Zgody.