Podręcznik użytkownika Anuluj

Przesyłanie zgody

 1. Podręcznik użytkownika Stock Contributor
 2. Dlaczego warto dostarczać prace do usługi Adobe Stock
  1. Korzyści wynikające z dostarczania prac
  2. Czego poszukujemy w pracach
  3. Porady ułatwiające pomyślne dostarczanie prac
 3. Tworzenie konta i zarządzanie nim
  1. Tworzenie konta
  2. Zarządzanie stroną profilu dostawcy
  3. Nawigacja na koncie
  4. Potrzebujesz pomocy?
 4. Wytyczne prawne
  1. Wytyczne dotyczące konta i przesyłania prac
  2. Terminologia prawna i prawa autorskie
  3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby i ochrona praw modela/modelki
  4. Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu
  5. Znane ograniczenia dotyczące obrazów
  6. Korzystanie z prac
  7. Zgłaszanie podejrzenia niewłaściwego wykorzystania adresu IP
 5. Wymagania dotyczące prac
  1. Wymagania dotyczące fotografii i ilustracji
  2. Wymagania dotyczące prac wektorowych
  3. Wymagania dotyczące wideo
  4. Wymagania dotyczące treści wygenerowanych przy pomocy sztucznej inteligencji
  5. Wymagania dotyczące plików PNG z przezroczystością
  6. Wymagania dotyczące prac ilustracyjnych do użytku redakcyjnego
  7. Wymagania dotyczące szablonów animacji
  8. Wymagania dotyczące szablonów projektowych
  9. Kolekcje Premium i 3D
  10. Wytyczne dotyczące zróżnicowanych i inkluzywnych prac
 6. Przygotowywanie i przesyłanie pracy
  1. Zdjęcia: co robić, a czego unikać
  2. Prace wektorowe: co robić, a czego unikać
  3. Prace wideo: co robić, a czego unikać
  4. Przesyłanie prac
  5. Przesyłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu
 7. Skuteczny opis pracy
  1. Tytuły i słowa kluczowe
  2. Wybór odpowiedniej kategorii
  3. Edytowanie i usuwanie plików
  4. Organizowanie prac za pomocą plików CSV
 8. Procedura recenzji
  1. Recenzja
  2. Przyczyny odrzucenia pracy
  3. Jakość i problemy techniczne
  4. Prace podobne a spam
 9. Płatności i podatki
  1. Wypłata
  2. Informacje o honorarium dla dostawców prac
  3. Częste pytania dotyczące podatków — informacje dla dostawców prac

Informacje o tym, jak przesłać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu w ramach swojej pracy.

Narzędzia służące do tworzenia i zapisywania formularzy zgody na rozpowszechnianie wizerunku znajdują się w obszarze Zgody na karcie Przesłane pliki w portalu Contributor. Zgody można dodawać także w obszarze Nowy na karcie Przesłane pliki. Przesyłać można zeskanowane formularze. Można również użyć usługi Adobe Acrobat Sign, aby zebrać podpisy w formie cyfrowej.

Oto instrukcje:

Rozpoczynanie pracy w obszarze Zgody

 1. Na karcie Przesłane pliki wybierz opcję Zgody.

   2. Kliknij przycisk Utwórz zgodę.
   3. Na poniższym ekranie wybierz, czy chcesz użyć usługi Acrobat Sign, czy przesłać zeskanowaną zgodę.
 

Tworzenie zgody za pomocą usługi Adobe Acrobat Sign

Jeśli zdecydujesz się utworzyć zgodę za pomocą programu Acrobat Sign, potrzebujesz tylko adresu e-mail modela/modelki lub właściciela obiektu. Wypełnienie formularza jest łatwe — nie trzeba pobierać żadnego oprogramowania.

Oto instrukcje:

 1. Na powyższym ekranie wybierz opcję Użyj Acrobat Sign.
 2. Na następującym ekranie wybierz odpowiednią zgodę na rozpowszechnianie wizerunku: osoby lub obiektu.

   3. Wprowadź imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby podpisującej; możesz także dodać informacje o sesji zdjęciowej i własną wiadomość. 

   4.  Kliknij przycisk Wyświetl podgląd wniosku, aby przejrzeć zgodę i wiadomość e-mail.

   5. Wprowadź imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby podpisującej; możesz także dodać informacje o sesji zdjęciowej i własną wiadomość. 

   6. Kliknij przycisk Wyświetl podgląd wniosku, aby przejrzeć zgodę i wiadomość e-mail.

   7. Po podpisaniu formularz zostanie wysłany do Ciebie na e-mail do podpisu. Następnie będzie można go przesłać do portalu Contributor wraz z obrazem.

Przesyłanie zeskanowanej zgody

Jeśli zdecydujesz się przesłać zeskanowany formularz zgody, wykonaj następujące czynności:

   1. Wpisz nazwę zgody. (Zaleca się użycie pełnego imienia i nazwiska osoby, która podpisała zgodę, aby ułatwić jej późniejsze odnalezienie). Aby przycisk „Dołącz zgodę” stał się dostępny, trzeba wpisać co najmniej pięć znaków.

   2. Kliknij przycisk Dołącz zgodę, aby przeglądać pliki na komputerze w celu wybrania zgody. Pliki zgody muszą mieć format JPEG.

   3. Po wybraniu pliku zgody kliknij przycisk Utwórz zgodę, aby przesłać plik.

Przesyłanie zgody podczas indeksowania plików

Formularze zgody można także dołączyć podczas indeksowania prac. Metoda:

 1. Otwórz sekcję Nowy na karcie Przesłane pliki i wybierz odpowiedni plik. W odpowiedzi na pytanie o rozpoznawalnych ludzi lub obiekty wybierz opcję Tak. Ta opcja jest dostępna na następującym ekranie.

   2. Odszukaj i załącz istniejącą zgodę lub wybierz opcję Utwórz nową zgodę.

   3.Jeśli zdecydujesz się utworzyć nową zgodę, prześlij dokument zgody wypełniony na papierze albo lub utwórz zgodę za pomocą usługi Acrobat Sign, korzystając z procesu opisanego powyżej. 

   4.  Przesłane zgody zostaną dołączone do plików i będą dostępne w sekcji Zgody

Jeśli nie planujesz używać tej samej zgody na rozpowszechnianie wizerunku w przyszłości, możesz ją ukryć, aby nie pojawiała się na liście dostępnych zgód. Zgoda mimo ukrycia pozostaje dołączona do dostępnych w sieci prac przedstawiających danego modela lub modelkę. 

Aby ukryć zgodę, zaznacz pole wyboru Ukryj w kolumnie Widoczna podczas indeksowania. Aby ukryta zgoda stała się ponownie widoczna, po prostu usuń zaznaczenie tego pola.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?