Wymagania dotyczące szablonów animacji

Na tej stronie przedstawiono omówienie szablonów animacji i podano informacje kontaktowe dla potencjalnych dostawców.

Szablony animacji (MoGRTS) to zasoby przydatne dla całej społeczności użytkowników produktów do obróbki wideo. Początkujący zyskują dzięki nim gotową zawartość wysokiej jakości, pozwalającą doszlifować projekty kreatywne. Doświadczeni artyści mogą natomiast wykorzystać te szablony jako źródło inspiracji i wydajne narzędzie, które pozwala oszczędzić czas i udostępnia nowe obiegi pracy. Szablony prezentują sprawdzone procedury, pozwalając użytkownikom poznawać opcje i efektywnie rozwijać umiejętności. Chcesz zostać dostawcą szablonów MoGRTS? Przejrzyj pełne wytyczne i skontaktuj się z nami pod adresem motion@adobe.com, przesyłając swoje prace do oceny. Nie należy przesyłać żadnych szablonów MoGRTS do recenzji, dopóki nie zostanie zakończony przegląd Twojej kolekcji lub portfolio.

Przejrzyj te bezpłatne szablony animacji, aby zapoznać się z przykładami plików, które zostały prawidłowo przygotowane do akceptacji. Dodatkowej inspiracji mogą dostarczyć te płatne szablony animacji. Pobudź swoją kreatywność, korzystając z szablonów do aplikacji graficznych i animacyjnych.

Uwaga:

Dostawcy przesyłający szablony animacji do Adobe Stock nie mogą tego obecnie robić za pomocą portalu Dostawcy. Jeśli chcesz zostać dostawcą, prześlij swoją kolekcję lub portfolio do przeglądu na adres motion@adobe.com.

Jakie rodzaje prac można przesyłać

Tytułypełne animacje i sekwencje, nakładki tekstowe, wyróżnienia, animacje czołówki i końcówki.

Przejścia: z opcjami zmiany kierunku animacji lub wieloma stylami animacji.

Tła oraz nakładki wideo: animacje warstwy nad i pod warstwą wideo.

Infografiki: animacje prezentujące dane, takie jak wykresy kołowe, wykresy słupkowe, lokalizacje itd.

Media społecznościowe: animacje używane w kanałach społecznościowych, takie jak plansze końcowe wideo.

Paski informacyjne: animacje wyrównane do lewej, do środka lub do prawej, zawierające elementy tekstowe.

Wymagania techniczne

Szablony należy tworzyć w wersji After Effects CC 16 lub nowszej bez wtyczek innych firm.

Długość: 8–60 s 

Maksymalny rozmiar pliku: 300 MB

Wtyczki innych firm: niedozwolone

Ustawienia kompozycji

Wymiary: 1920 x 1080 px

Długość: 8–60 s 

Czas trwania przejścia: w szablonach z tej kategorii długość kompozycji może wynosić 1 s

Szybkość odtwarzania: od 23,976/24 do 59,94/60 klatek

Pole tytułu: domyślny projekt animacji musi się mieścić w bezpiecznym polu tytułu

Czcionki

We wszystkich szablonach muszą być używane czcionki Adobe Fonts. Dzięki temu użytkownicy będą mieć dostęp do bibliotek i możliwość synchronizacji czcionek na swoich komputerach. Ponieważ usługa Adobe Fonts jest zintegrowana z aplikacjami Creative Cloud, nie ma konieczności wyszukiwania, pobierania i instalowania dodatkowych plików, co zapewnia użytkownikom dostęp do wysokiej jakości czcionek z odpowiednią licencją. Wybierając czcionki Adobe Fonts do swojego szablonu:

 • Należy unikać czcionek z kolekcji Adobe Fonts Marketplace, ponieważ wymagają one dodatkowego zakupu oprócz subskrypcji Creative Cloud.

Wyrażenia/skrypty

Należy przeprowadzić uniwersalizację wyrażeń w zakresie nazw MatchName. Skorzystaj z narzędzia ExpressionUniversalizer 3.0, aby umożliwić obsługę wyrażeń w wielu językach i zapobiec powstaniu błędów.

Mechanizm wyrażeń w programie After Effects 16.0 został w październiku 2018 r. zaktualizowany i używa nowoczesnej składni JavaScript. Za pomocą wbudowanego skryptu Update Legacy Expressions można sprawdzić i skorygować składnię swoich wyrażeń. Pozwoli to zapewnić, że szablon będzie nadawać się do użytku w przyszłych wersjach programu Premiere Pro. Więcej informacji o używaniu prawidłowej składni.

File (Plik) > Scripts (Skrypty) > Update LEgacy Expressions.jsx
Aby uruchomić ten skrypt, wybierz polecenie File (Plik) > Scripts (Skrypty) > Update Legacy Expressions.jsx

Zasoby w szablonach

Przypominamy, że zgodnie z umową dostawcy szablonów Adobe Stock oświadczasz, że jesteś właścicielem wszelkiego majątku intelektualnego zawartego w pliku szablonu (lub dysponujesz wystarczającymi prawami do dysponowania nimi) — w tym wszelkich praw autorskich majątkowych, praw do znaków towarowych, praw związanych z ochroną prywatności lub publicznego prezentowania wizerunku, a także autorskich praw osobistych.

Z elementów graficznych możesz korzystać tylko pod warunkiem, że stanowią własne projekty: Podobnie jak w przypadku innych prac przesyłanych do Adobe Stock, dostawcy muszą mieć pełne prawa własności do zasobów użytych w szablonach, w tym uzyskać wszelkie niezbędne licencje i zgody. Nie używaj zasobów, które nie należą do Ciebie, na przykład zdjęć zrobionych przez męża/żonę lub znalezionych w Internecie. W szablonach nie wolno używać żadnej zawartości z banków zdjęć. W szablonie nie mogą się również znajdować obrazy na licencji Creative Commons Zero (CC0) i zawartość z domeny publicznej. Dotyczy to również obrazu z banku zdjęć zmodyfikowanego w taki sposób, że nie jest już rozpoznawalny, a także używania oryginalnych lub zmodyfikowanych obrazów z banku zdjęć jako faktur 3D. Można jednak używać obrazów NASA z licencją CC0 na potrzeby map, globów i tekstur.

Obrazy z banku zdjęć można wykorzystać w miniaturce i wideo podglądu, ale nie wolno ich uwzględniać w szablonie.

Uwaga: Nie jest obecnie obsługiwane zastępowanie obrazów i obiekty inteligentne. Dlatego też nie należy przesyłać projektów, których istotny element wymaga zastąpienia obrazu lub wideo przez użytkownika.

Więcej przydatnych informacji można znaleźć w naszych wytycznych prawnych dla dostawców Adobe Stock.

Grupy

Korzystaj z funkcji grupowania, aby panel Niezbędna grafika pozostał przejrzysty i łatwy w nawigacji. Tworząc grupy, zadbaj o odpowiednie nazewnictwo i strukturę. Oznacza to grupowanie według mechanizmów globalnych, tekstu, elementów itd.

Grupy zamknięte
Po utworzeniu i odpowiednim uporządkowaniu grup można je zamknąć, aby poprawić stopień organizacji na panelu EGP (Niezbędna grafika).

Więcej informacji i ilustracje dotyczące funkcji grupowania w programie AE16 podano na stronie MoGRTS Technical Requirements.

Projektowanie elastyczne — czas

Zapewnij użytkownikom możliwość rozciągania klipu szablonu w czasie w programie Premiere Pro, tworząc projekt z elastycznym czasem. Skonfigurowanie czasu elastycznego zamiast opcji określających długość ułatwi użytkownikom korzystanie z szablonu.

Projektowanie elastyczne — czas
Przejdź do ekranu Kompozycja, aby skonfigurować opcję Projektowanie elastyczne — czas (A) i utworzyć czołówkę.

Odniesienia tekstowe

Należy unikać używania w szablonach nazw i odniesień do dających się zidentyfikować osób, firm i lokalizacji. Dotyczy to także nazwy firmy Adobe, jej logo i produktów. Zamiast nich należy korzystać z fikcyjnych, standardowych nazw i nazwisk, firm, miejsc na logo itd. W większości przypadków zaleca się używanie Lorem Ipsum jako tekstu zastępczego.

Przykłady:

 • Nazwiska: „Jan Nowak”, „Janina Kowalska”, „Maria Nowak”, „Imię Nazwisko”.
 • Firmy: „Twoja firma”, „Twoje logo”.
 • Adresy e-mail / serwisy WWW: „ty@przyklad.com”, „www.YourCompanyURL.web”.
 • Numery telefonu: „555-555-5555”.
 • Adresy: „ul. Nienazwana 1/1, Miejscowość 00-000”.
 • Media społecznościowe: „@Profil”
 • Tekst zastępczy: „Tekst napisów”, „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...” 

Użycie standardowego tekstu stanowi jasną informację dla użytkowników że te pola tekstowe są tylko elementami zastępczymi i że można tam wprowadzić własny tekst. 

Zapisywanie pliku

Eksportowanie pliku .MOGRT

Wszystkie szablony muszą zostać spakowane w formacie szablonu animacji z rozszerzeniem pliku .MOGRT. Więcej informacji: Tworzenie szablonów animacji za pomocą panelu Essential Graphics.

 • Przytnij kompozycje do długości animacji.
 • Wprowadź nazwę pliku .MOGRT w panelu Essential Graphics. Wybrana nazwa powinna stanowić opis szablonu.
 • Przed wyeksportowaniem przesuń głowicę odtwarzania do takiego obszaru animacji, który najlepiej prezentuje jej treść. Następnie zaznacz opcję Set Poster Frame (Ustaw klatkę plakatu) na panelu Essential Graphics.
 • Wybierz opcję Export Motion Graphics Template (Eksportuj szablon animacji).
 • Upewnij się, że plik używa czcionek Typekit i podstawowych funkcji, zaznaczając odpowiednie pola wyboru (zob. niżej). Jeśli praca nie będzie spełniać tych wymagań, poprosimy Cię o skorygowanie i ponowne przesłanie pliku.
Pamiętaj o zaznaczeniu obu pól opcji zgodności.

Dostarczane elementy

Przesłany pakiet musi zawierać następujące pliki:

 • AEP: oryginalny plik projektu wraz ze wszystkimi zasobami.
 • MOGRT: plik szablonu animacji nie większy niż 300 MB.
 • Thumbnail.jpg : miniaturka szablonu.
 • MP4: podgląd wideo.
 • XLSX: arkusz metadanych.

 

Proces recenzji

Pliki są oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • Standardy prawne: Zgodność z wymaganiami Adobe dotyczącymi własności intelektualnej i przepisów prawa.
 • Właściwości techniczne: Czy plik .MOGRT jest zoptymalizowany pod kątem łatwości używania i zgodny ze specyfikacją Adobe?
 • Metadane: Czy tytuły i słowa kluczowe są precyzyjne i mają właściwą formę?
 • Wartość handlowa: Czy przesłana praca jest użyteczna w aktualnych warunkach rynkowych?
 • Estetyka: Czy szablon .MOGRT jest zgodny z obecnymi standardami wyglądu i kolorystyki grafiki?
 • Podobieństwo do innych prac: Czy przesłany szablon jest podobny do innego szablonu .MOGRT już istniejącego w usłudze Stock lub przesłanego przez tego samego dostawcę?

Szablony animacji sterowane danymi

Szablony animacji (MOGRT) sterowane danymi to pliki szablonów infograficznych, które są połączone z plikami CSV w celu automatycznego pobierania z nich danych. Są to pliki zaawansowane technicznie, które przechodzą dłuższą procedurę kontroli produkcyjnej niż tradycyjne szablony animacji. Jeśli interesują Cię szablony MOGRT sterowane danymi, skontaktuj się z nami pod adresem motion@adobe.com.

 

Podstawowe informacje prawne

Podobnie jak w przypadku innych prac przesyłanych do Adobe Stock, dostawcy muszą mieć pełne prawa własności do zasobów użytych w szablonach, w tym uzyskać wszelkie niezbędne licencje i zgody. Nie wolno przesyłać plików, które nie należą do Ciebie (na przykład zdjęć wykonanych przez współmałżonka), ani plików zawierających nienależące do Ciebie elementy, na przykład treści znalezione w Internecie.

Dostawcy nie mogą prac bez tantiem w szablonach przesyłanych do usługi Adobe Stock, ponieważ licencja na takie prace (niezależnie od ich źródła) zawsze nakłada limity redystrybucji obrazu, wideo lub innej zawartości. Nie możemy również zasadniczo przyjmować obrazów z licencją Creative Commons Zero (CC0) lub przekazanych do domeny publicznej, ponieważ dostawca musi posiadać wszelkie prawa do pracy, w tym licencje i zgody na rozpowszechnianie wizerunku rozpoznawalnych osób lub obiektów. 

Wymagania te obowiązują w odniesieniu do wszystkich obrazów, ilustracji i tekstu użytego w szablonach, a wywodzą się z przepisów prawnych dotyczących prawa do prywatności i publikacji, praw autorskich, ochrony znaków towarowych i wzornictwa handlowego.

Należy unikać używania w szablonach rzeczywistych nazw i odniesień do dających się zidentyfikować osób, firm i lokalizacji. Używaj fikcyjnych, standardowych nazw firm i nazwisk osób, logo itd. Dodatkowe informacje na ten temat zawiera poprzednia sekcja: „Najlepsze procedury”.

Przesyłanie wielu kopii podobnych lub identycznych prac może zostać uznane za spam przez nasz zespół moderatorów. Spamowanie jest surowo zabronione i może doprowadzić do zablokowania lub zamknięcia Twojego konta. 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami: motion@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto