Podręcznik użytkownika Anuluj

Typowe przyczyny odrzucenia przysyłanych prac

 1. Podręcznik użytkownika Stock Contributor
 2. Dlaczego warto dostarczać prace do usługi Adobe Stock
  1. Korzyści wynikające z dostarczania prac
  2. Czego poszukujemy w pracach
  3. Porady ułatwiające pomyślne dostarczanie prac
 3. Tworzenie konta i zarządzanie nim
  1. Tworzenie konta
  2. Zarządzanie stroną profilu dostawcy
  3. Nawigacja na koncie
  4. Potrzebujesz pomocy?
 4. Wytyczne prawne
  1. Wytyczne dotyczące konta i przesyłania prac
  2. Terminologia prawna i prawa autorskie
  3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby i ochrona praw modela/modelki
  4. Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu
  5. Znane ograniczenia dotyczące obrazów
  6. Korzystanie z prac
  7. Zgłaszanie podejrzenia niewłaściwego wykorzystania adresu IP
 5. Wymagania dotyczące prac
  1. Wymagania dotyczące fotografii i ilustracji
  2. Wymagania dotyczące prac wektorowych
  3. Wymagania dotyczące wideo
  4. Wymagania dotyczące treści wygenerowanych przy pomocy sztucznej inteligencji
  5. Wymagania dotyczące plików PNG z przezroczystością
  6. Wymagania dotyczące prac ilustracyjnych do użytku redakcyjnego
  7. Wymagania dotyczące szablonów animacji
  8. Wymagania dotyczące szablonów projektowych
  9. Kolekcje Premium i 3D
  10. Wytyczne dotyczące zróżnicowanych i inkluzywnych prac
 6. Przygotowywanie i przesyłanie pracy
  1. Zdjęcia: co robić, a czego unikać
  2. Prace wektorowe: co robić, a czego unikać
  3. Prace wideo: co robić, a czego unikać
  4. Przesyłanie prac
  5. Przesyłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu
 7. Skuteczny opis pracy
  1. Tytuły i słowa kluczowe
  2. Wybór odpowiedniej kategorii
  3. Edytowanie i usuwanie plików
  4. Organizowanie prac za pomocą plików CSV
 8. Procedura recenzji
  1. Recenzja
  2. Przyczyny odrzucenia pracy
  3. Jakość i problemy techniczne
  4. Prace podobne a spam
 9. Płatności i podatki
  1. Wypłata
  2. Informacje o honorarium dla dostawców prac
  3. Częste pytania dotyczące podatków — informacje dla dostawców prac

Tu opisano przyczyny, które powodują odrzucenie prac w Adobe Stock, oraz informacje ułatwiające takie przygotowanie pracy, aby miała szanse trafić do naszej kolekcji.

Wszystkie pliki przesyłane do usługi Adobe Stock są poddawane recenzji, która ma na celu sprawdzenie, czy praca spełnia nasze standardy jakości. Chcemy pomóc Ci odnieść sukces jako dostawca Adobe Stock, dlatego jeśli Twoje materiały zostaną odrzucone, zespół moderatorów szczegółowo wyjaśni przyczyny. (Powodów może być kilka, ale ze względu na ograniczenia czasowe moderatorzy podadzą tylko jeden).

Jeżeli przesłane przez Ciebie materiały zostaną odrzucone, potraktuj to jako okazję do wnikliwego przyjrzenia się zawartości pliku. Pomyśl, czy być może warto go zmodyfikować i ponownie wysłać. Zanim ponownie wyślesz plik, koniecznie wprowadź zmiany eliminujące powód odrzucenia.

Oto najczęstsze powody odrzucania plików:

Treści utworzone za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji niespełniające kryteriów:

Twoje prace mogą zostać odrzucone, a w skrajnych przypadkach może dojść nawet do zawieszenia konta, jeśli:

 • Mimo przesyłania prac utworzonych z użyciem sztucznej inteligencji nie zaznaczono pola wyboru „Wygenerowano za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji”
 • Przesłano zasoby, które w instrukcjach tekstowych zawierają odniesienia do innych artystów. 
 • W instrukcji tekstowej, tytule lub słowach kluczowych zawarto odniesienia do nazw, imion i nazwisk (w tym artystów), miejsc lub przedmiotów będących własnością innych osób. 

Pliki mogą być również uznawane za niezgodne z wymogami z powodu obecności znaków wodnych, nieodpowiednich lub niezwiązanych z pracą słów kluczowych albo tytułów, a także treści obraźliwych lub kontrowersyjnych. Ponadto jeśli otrzymasz powiadomienie, że konieczne jest dostarczenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku lub rozwiązanie problemu z taką zgodą, a w odpowiedzi prześlesz plik pozbawiony niezbędnych poprawek, Adobe odrzuci taką pracę jako niespełniającą wymagań. 

Brak atrakcyjności wizualnej lub komercyjnej

Postaraj się jak najbardziej obiektywnie odpowiedzieć na następujące pytanie: „Czy będąc klientem, kupił(a)bym ten obraz?” Jeżeli nie jesteś w stanie podać jednoznacznie twierdzącej odpowiedzi, spróbuj zmienić podejście do tworzonej i przesyłanej zawartości — oraz koniecznie zwracaj uwagę na wszystkie detale. Jeśli na przykład zrobisz zdjęcie szczęśliwej rodziny przy grillu, ale sam grill jest pokryty rdzą, zdjęcie po prostu nie będzie miało wartości komercyjnej. 

Pamiętaj też, że popularne tematy, takie jak kwiaty, zwierzęta domowe, zachody słońca czy żywność, są już mocno reprezentowane w usłudze Adobe Stock, więc jeśli przesyłasz pracę z tych kategorii, upewnij się, że jest ona unikatowa.

W przykładach poniżej obraz z lewej strony nie ma wartości komercyjnej, natomiast praca z prawej strony zostałaby zaakceptowana:

Jeżeli Twoje pliki zawierają elementy chronione prawami własności intelektualnej, Adobe nie może ich przyjąć. Ta zasada ma na celu ochronę Ciebie, naszych klientów i usługi Adobe Stock. Więcej informacji podano w sekcji Wytyczne prawne tego przewodnika dla dostawców.

Treści chronione przepisami o własności intelektualnej mogą występować w pracy, opisie, tytule i/lub słowach kluczowych. Oto kilka przykładów:

 • Produkty, przedmioty i obiekty
  Jeżeli produkty komercyjne są jednoznacznie rozpoznawalne i wyróżniają się wyglądem, na przykład kształtem lub kolorem, nigdy nie powinny być wyostrzone w kadrze ani stanowić głównego tematu pracy. Dotyczy to m.in. zabawek, akcesoriów modowych, urządzeń elektronicznych, designerskich mebli itd. Więcej informacji
 • Znak towarowy, wzór użytkowy i własność intelektualna 
  Nie przyjmujemy prac zawierających logo, znaki towarowe albo nazwy firm lub marek. Obejmuje to również rozpoznawalne opakowania i inne wzornictwo produktowe. Więcej informacji
 • Lokalizacje, miejsca, pomniki i punkty orientacyjne 
  W lokalizacjach z płatnym biletem wstępu często obowiązują ograniczenia dotyczące fotografowania. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obiektu jest konieczna w przypadku prac przedstawiających unikatowe lokalizacje o cechach wyróżniających, które pozwalają na ich zidentyfikowanie. Obejmuje to między innymi dające się zidentyfikować tereny ogrodzone, instalacje, zwierzęta itd. Nie akceptujemy również prac przedstawiających określone punkty orientacyjne i pomniki. Dostawca prac jest odpowiedzialny za stwierdzenie, czy mają zastosowanie ograniczenia dotyczące fotografowania. Więcej informacji
 • Architektura i budynki 
  Jeśli głównym tematem obrazu jest nowoczesna architektura prezentująca unikatowe budynki i budowle, wymagana jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obiektu. Jednak w niektórych sytuacjach ogólne krajobrazy miejskie, panoramy zabudowań lub zbliżenia budynków mogą być dopuszczalne. Więcej informacji
 • Obiekty chronione prawem autorskim 
  Prace przedstawiające dzieła sztuki, rzeźby, sztukę uliczną, rysunki, ilustracje, dzieła literackie, czcionki i elementy graficzne, a także prace powstałe na bazie wymienionych tu utworów, są dopuszczalne tylko wtedy, gdy jesteś autorem oryginalnego utworu. Więcej informacji

Jakość lub problemy techniczne

Aby praca miała wartość komercyjną, musi być wysokiej jakości i technicznie bezbłędna. Zdjęcia i filmy powinny być ostre i dobrze oświetlone, bez oznak artefaktów. Prace wektorowe powinny być uporządkowane, a wypełnione ścieżki tworzące kształty powinny być zamknięte. 

Poniżej wymieniono typowe problemy jakościowe, które powodują odrzucanie przesłanych prac: 

Brak ostrości  

 • Przed przesłaniem pracy zawsze sprawdzaj ją przy powiększeniu 100%, aby mieć pewność, że jest wyraźna.

 • Jeśli używasz efektu rozmycia w ruchu, pamiętaj, że główny przedmiot pracy nie może być nieostry.

 • Głębia ostrości powinna być przemyślanym i efektywnym wyborem. W przypadku fotografii wykonanych przy dużej szerokości przysłony głębia ostrości powinna podkreślać zdjęcie. Przy małej głębi ostrości ważne elementy nie powinny być nieostre. Jeśli obraz jest ostry, ale ma zbyt mały kontrast szczegółów, należy zwrócić uwagę na to, aby wyostrzanie zastosowane na etapie postprodukcyjnym nie doprowadziło do powstania artefaktów.

 • Aby uzyskać większą ostrość, należy korzystać ze statywu lub podpórki. Może tu również pomóc krótszy czas otwarcia migawki, ale należy pamiętać, że jednym ze sposobów skrócenia czasu otwarcia migawki jest zwiększenie wartości przysłony, co z kolei skutkuje większą głębią ostrości. Konieczne jest znalezienie odpowiedniej równowagi między tymi parametrami, aby uzyskać maksymalną jakość pracy. Czas otwarcia migawki można również skrócić, zwiększając wartość ISO. Jednak zbyt wysokie ustawienie ISO może skutkować powstaniem szumu lub artefaktów.

 • Poznaj ograniczenia swojego aparatu. Sięganie granic możliwości sprzętu jest jak najbardziej wskazane, należy jednak uważać, aby zbytnio ich nie przekroczyć.

Artefakty 

 • Najczęściej występującym problemem jest nadmiar szumu, który powoduje ziarnistość obrazu. Jest to zazwyczaj spowodowane użyciem zbyt wysokiej wartości ISO w przypadku zdjęć wykonywanych przy słabym oświetleniu. Wiele urządzeń generuje niedopuszczalnie duże poziomy szumu przy wartości ISO 1600; w przypadku niektórych aparatów może się to zdarzać także przy niższych wartościach. 

 • Powstawanie artefaktów może być spowodowane nadmiernym przetwarzaniem postprodukcyjnym. Zawsze należy zachować oryginał pliku. Jeśli praca zostanie odrzucona ze względu na artefakty, porównaj przesłany obraz z oryginałem i oceń, skąd wzięły się artefakty.  

 • Przyczyną artefaktów może być także kurz. Plamy kurzu można usunąć na etapie postprodukcji, ale lepiej po prostu utrzymywać obiektyw w czystości. Porady i więcej informacji o dostępnych opcjach czyszczenia w lokalnym sklepie z aparatami fotograficznymi.

   

  Obraz z lewej strony zawiera za dużo artefaktów, natomiast ten z prawej zostałby dopuszczony:

Problemy z oświetleniem

 • Za dużo lub za mało światła może pogorszyć jakość zdjęcia, które jest wtedy odpowiednio prześwietlone lub niedoświetlone. Wykonując zdjęcie, należy sprawdzić histogram lub skontrolować obraz na ekranie urządzenia, aby się upewnić, że praca jest prawidłowo naświetlona.

 • O prawidłowości naświetlenia (ekspozycji) decydują trzy główne czynniki: czas otwarcia migawki, wielkość przysłony i wartość ISO. Należy poznać najlepsze metody dopasowania ekspozycji zarówno w przypadku światła otoczenia, jak i oświetlenia studyjnego, aby prawidłowo zaprezentować fotografowaną scenę.

 • Czasami o parametrach ekspozycji decyduje charakter fotografowanej sceny, jednak w przypadku zdjęć do kolekcji Stock nie zawsze sprawdza się naturalistyczne oświetlenie. 

Jakość obrazu 

Typowe problemy techniczne ze zdjęciami i filmami: 

 • Balans bieli: Nie powinien być zbyt ciepły ani zbyt chłodny. Fotografując prace w formatach rodzimych aparatu, można korzystać z licznych opcji dostosowywania balansu bieli podczas postprocessingu.

 • Kontrast: Nie może być zbyt mały ani zbyt duży.

 • Nasycenie: Przesycenie może skutkować nienaturalnym wyglądem, jednak zbyt mało nasycone kolory albo plamy koloru również wyglądają źle. Jeśli używasz programu Adobe Photoshop Lightroom, wypróbuj suwak Jaskrawość zamiast opcji Nasycenie.

 • Zaznaczenia: Zmiany edycyjne powinny być dyskretne. Zaznaczenie obiektów, które mają zostać usunięte z tła, jak i wkomponowanie ich w nowe obrazy, wymaga czasu, cierpliwości i staranności. Nie należy przesyłać obrazów, w których niedokładnie zaznaczono elementy do zmodyfikowania albo które zawierają treści nienaturalnie wyróżniające się ze scenerii.

 • Aberracja chromatyczna: Wokół niektórych obiektów mogą się pojawiać kolorowe obwódki.

 • Ogólna kompozycja: Czy linia horyzontu przebiega prosto? Czy nie za bardzo przycięto obraz? Warto zostawić grafikowi miejsce na dodanie własnego tekstu lub obiektów. 

Dodatkowe problemy techniczne z filmami: 

 • Stabilność wizualna: Zapewnij kamerze odpowiednie podparcie i włączaj stabilizację obrazu. Jeśli drgający obraz jest częścią estetyki Twojego filmu, weźmiemy to pod uwagę przy ocenie. Dodanie stabilizacji na etapie postprodukcji jest dozwolone, o ile tylko nie pogarsza jakości filmu.

 • Dźwięk: Usuń wszelkie nieprzydatne dźwięki, na przykład dźwięk nadmiernie zmodulowany albo dźwięk, który może być chroniony znakiem towarowym. Jeżeli klip zawiera głosy ludzi, prześlij zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osoby do każdego takiego głosu. Zachęcamy do przesyłania klipów bez dźwięku.

 • Artefakty powodowane stopniowym przesuwaniem się migawki przed matrycą: Klipy zawierające niewielką ilość takich artefaktów będą akceptowane lub odrzucane zależnie od oceny dokonanej przez zespół moderatorów. Klipy zawierające defekty skrzywienia będą oceniane na podstawie tego, na ile dany artefakt jest oczywisty, na ile przeszkadza w odbiorze i na ile pomniejsza estetykę lub efektowność obrazu. Nie przyjmujemy klipów z defektem flash banding (pasy wyraźnie różnego naświetlenia spowodowane wyzwoleniem lampy błyskowej) oraz chybotania (tzw. artefakt „galarety”).

 • Materiał nagrany z wykorzystaniem logarytmicznych krzywych gamma: Gradacja kolorów nagranego materiału wideo powinna być prosta — zalecamy zastosowanie Rec 709 LUT.

 • Konwertowanie na wyższą rozdzielczość: Nie należy konwertować materiału na wyższą rozdzielczość, na przykład z formatu HD na 4K. Nagranie należy przesyłać w takiej rozdzielczości, w jakiej je zarejestrowano, lub w razie potrzeby w mniejszej. O ile to możliwe, należy nagrywać w formacie 4K.  

Typowe problemy techniczne z grafikami wektorowymi:

 • Otwarte ścieżki: Wszystkie wypełnione ścieżki kształtów muszą być zamknięte.

 • Obrazy rastrowe: Nie osadzaj obrazów pikselowych (JPEG) w plikach wektorowych.

 • Automatyczne obrysowywanie: Nie używaj funkcji automatycznego obrysu do skomplikowanych obrazów, takich jak zdjęcia, ponieważ powstałe obiekty wektorowe będą zbyt trudne do edytowania przez klientów.

 • Rozmiar obszaru kompozycji: Obszar kompozycji przesyłany do portalu Contributor powinien mieć co najmniej 15 MP.

Typowe problemy techniczne z szablonami:

 • Czcionki spoza domeny Adobe: Zastąp czcionki niepochodzące z biblioteki Adobe Fonts, przechodząc do serwisu Adobe Fonts i wyszukując według stylu, znajdź wizualnie podobne kroje czcionek.

 • Użycie niestandardowego tekstu: Unikaj używania w szablonach rzeczywistych nazw i odniesień do dających się zidentyfikować osób, firm i lokalizacji. Zamiast tego używaj fikcyjnych i standardowych nazw.

 • Problemy z użytecznością: Odrzucimy pliki szablonów, które są niekompletne, uszkodzone, nieuporządkowane lub niejasne. Zapoznaj się ze sprawdzonymi procedurami w wytycznych dotyczących poszczególnych aplikacji na stronie Wymagania dotyczące szablonów projektowych.

 • Niestandardowe rozmiary: Na liście Standardowe rozmiary papieru i ekranu podano aktualny wykaz akceptowanych formatów. Zmodyfikuj swoją pracę tak, aby była zgodna z tymi formatami.

Każdy przesyłany plik musi oferować coś wyjątkowego. Przesyłanie wielu kopii identycznych lub podobnych prac może zostać uznane za spam. Nasz zespół moderatorów odrzuca prace podobne do już istniejących, a spamowanie może doprowadzić do zablokowania lub trwałego zamknięcia Twojego konta. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto