W tym artykule podano przyczyny, które powodują odrzucenie prac w Adobe Stock. Informacje te ułatwią przygotowanie pracy, która może zostać przyjęta do naszej kolekcji.

Przegląd

Wszystkie pliki przesyłane do usługi Adobe Stock są poddawane recenzji, która ma na celu sprawdzenie, czy praca spełnia standardy jakości tej usługi. Zasadniczo staramy się powiadomić dostawców o statusie przesłanej pracy w ciągu pięciu dni roboczych.

Poniżej omówiono przyczyny odrzucania niektórych plików oraz cechy weryfikowane podczas recenzji. Pragniemy pomóc naszym dostawcom w osiągnięciu sukcesu w Adobe Stock. W przypadku odrzucenia pracy przez zespół moderatorów przekazywane jest również wyjaśnienie tej decyzji. Przyczyn odrzucenia może być wiele, jednak aby nie opóźniać procedury, recenzenci na ogół podają tylko jedną z nich. Jeśli Twoja praca zostanie odrzucona, skorzystaj z tej okazji, aby starannie przejrzeć plik, przeanalizować przyczynę odrzucenia i zastanowić się, czy warto podjąć próbę poprawienia i ponownego przesłania pracy. Pamiętaj, aby wprowadzone zmiany były wyraźnie widoczne i usuwały przyczyny odrzucenia pliku.

Już przesłano podobny plik

Duża oferta treści zwiększa możliwości zarobkowe przy licencjonowaniu prac bez tantiem. Zachęcamy jednak do kierowania się raczej jakością niż ilością. Zadbaj o to, aby każdy przesyłany plik oferował klientowi coś wyjątkowego. Fakt istnienia podobnych prac jest jedną z głównych przyczyn odrzucenia plików w Adobe Stock. Więcej informacji o różnicach między użytecznymi wariacjami a spamowaniem obrazami podano w sekcji Prace podobne a spam

Uwaga:

Wysyłanie wielu kopii identycznej pracy może zostać uznane za spam i spowodować tymczasowe zablokowanie lub całkowite usunięcie konta.      

Wartość estetyczna lub komercyjna

Należy zadać sobie pytanie „Czy jako klient kupiłabym/kupiłbym ten obraz”?"

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na to pytanie, lepiej będzie zmienić koncepcję prac przesyłanych do Adobe Stock. Zwracaj uwagę na szczegóły. Jeśli Twoja fotografia przedstawia szczęśliwą rodzinę bawiącą przy grillu, ale sam grill jest przerdzewiały, to wartość komercyjna takiego zdjęcia będzie znacznie obniżona. 

Uwaga:

Adobe Stock zawiera już bardzo wiele prac poruszających typową tematykę, taką jak kwiaty, zwierzęta domowe, zachody słońca i jedzenie. Nowe prace z tych kategorii zostaną przyjęte tylko wtedy, gdy się wyróżniają i prezentują te typowe tematy na niezwykłe sposoby.

Plik niespełniający wymagań

Taka przyczyna oznacza, że praca nie jest zgodna z postanowieniami Umowy z dostawcą. Mogą to być prace niezgodne z powodu znaków wodnych, nieodpowiednich lub niezwiązanych z treścią słów kluczowych albo tytułów obrazów, a także prace zawierające treści obraźliwe lub kontrowersyjne. Plik zostanie odrzucony jako niezgodny także wtedy, gdy dostawca otrzyma monit o przesłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu albo rozwiązanie problemu z taką zgodą, ale prześle ponownie pracę bez koniecznych uzupełnień.

Odmowa związana z prawami własności intelektualnej 

Nie możemy przyjąć do kolekcji plików, które zawierają elementy chronione przez prawa dotyczące własności intelektualnej. Więcej informacji: Wytyczne prawne. Te środki zostały wdrożone w celu zapewnienia ochrony zarówno dostawcom prac, jak i naszym klientom i serwisowi Adobe Stock.

Jakość i problemy techniczne

Pliki mogą zostać odrzucone z powodu różnych problemów technicznych i problemów z jakością. Szczegółowe informacje: Problemy związane z jakością.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online