W tym dokumencie podano wytyczne określające, kiedy jest niezbędna zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obiektu.

Uwaga:

Poniższa lista ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wyczerpująca. 

Omówienie zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu

Przesyłając do usługi Adobe Stock pracę zawierającą rozpoznawalne miejsca, budynki lub inne przedmioty i obiekty stanowiące czyjąś własność — na przykład samochody, dzieła sztuki lub zwierzęta domowe — trzeba w pewnych sytuacjach wypełnić formularz zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu. Jest to dokument prawny, który musi zostać podpisany przez właściciela obiektu lub przedstawiciela firmy (jeśli właścicielem obiektu jest firma). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obiektu stanowi pisemne oświadczenie właściciela obiektu, identyfikujące przedstawiony przedmiot i zezwalające na używanie jego wizerunku w celach komercyjnych. Bez takiej zgody nie jest możliwe użycie fotografii w zastosowaniach komercyjnych.  

Rodzaje obiektów, które mogą wymagać zgody na rozpowszechnianie wizerunku:

 • znane lokalizacje zabytkowe, turystyczne i historyczne, a także obiekty architektury współczesnej;
 • utwory chronione prawem autorskim, takie jak sztuka, literatura, mapy, postacie fikcyjne;
 • rozpoznawalne elewacje zewnętrzne oraz wnętrza prywatnych mieszkań, domów i budynków;
 • produkty rozpoznawalne ze względu na szczególny kształt, np. zabawki, butelki, luksusowe meble, pojazdy, samoloty;
 • wyjątkowe zwierzęta, np. konie wyścigowe, sławne zwierzęta domowe, niektóre zwierzęta w zoo;
 • nieruchomości, w przypadku których określono regulaminy fotografowania — mogą to być np. muzea, stadiony, sale koncertowe, parki rozrywki.

Więcej informacji dotyczących tematyki objętej ograniczeniami ze względu na prawa własności intelektualnej, prawa ochrony prywatności i inne ograniczenia fotografowania podano w sekcji Znane ograniczenia dotyczące obrazów.

Formularz zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby jest dostępny do pobrania z portalu Adobe Stock — Dostawcy. Wersję w języku angielskim można znaleźć tutaj, odsyłacze do innych wersji językowych podano poniżej. Dokument zgody można również bezpośrednio z portalu Dostawcy wysłać do podpisu elektronicznego w ramach nowego narzędzia Adobe Sign. Adobe Sign umożliwia wysłanie formularza zgody bezpośrednio z portalu na adres właściciela obiektu i łatwe podpisanie tego dokumentu. Jest to prosty proces, który nie wymaga pobierania żadnego dodatkowego oprogramowania. Szczegółowe informacje: Przesyłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu.

Pobierz szczegółową listę kontrolną, aby sprawdzić, czy załączasz wszystkie wymagane informacje:

Pobierz

Akceptowane formularze zgody

Akceptujemy zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby zredagowane w różnych językach, a także sporządzone na formularzach pobranych z innych źródeł, pod warunkiem, że zawierają one wszystkie wymagane informacje podane na naszej liście kontrolnej i są prawidłowo wypełnione. Powyżej opisano listę kontrolną zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby, dostępną do pobrania.

Obsługiwane są następujące języki:

Prywatne mieszkania, domy i budynki

Jeśli fotografujesz, filmujesz, a nawet rysujesz rozpoznawalne obiekty, prawdopodobnie będzie potrzebna zgoda na rozpowszechnianie ich wizerunku. Wyjątek stanowią sytuacje, w których obiekt jest przedstawiony w sposób poboczny i nie stanowi głównej tematyki zdjęcia, rysunku lub wideo — jak np. krajobraz miejski z kilkoma budynkami.

Oto kilka przykładów:

 • Obiekty, które wymagają biletów wstępu, takie jak park rozrywki, muzeum, pałac lub prywatna posiadłość.
 • Konkretne domy i mieszkania, w tym również ich części (np. wnętrza), które można łatwo rozpoznać, na przykład ze względu na wystrój, wzornictwo albo właściciela. Przykładem może być budynek Casa Batlló w Barcelonie, zaprojektowany przez Antoniego Gaudiego. 
 • Prywatny obiekt rozpoznawalny jako charakterystyczna lokalizacja krajobrazowa lub biznesowa, jeśli stanowi centralną tematykę pracy. Przykładem może być hotel Burdż al-Arab w Dubaju.  

Sytuacje, w których zgoda nie jest wymagana

Nie wszystkie zdjęcia obiektów wymagają zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Jeśli praca przedstawia standardowe budynki mieszkalne i wnętrza, które nie mają rozpoznawalnych cech szczególnych, nie trzeba dołączać zgody. 

Zwykły dom
Zwykłe domy nie wymagają zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

To samo dotyczy ogólnych ujęć ulic lub panoramy miasta.

Zwykła sceneria uliczna
Zwykłe ulice i standardowe panoramy miasta nie wymagają zgody na rozpowszechnianie wizerunku

Szerokie panoramy, takie jak przedstawiona na poniższej ilustracji, w których nie ma jednego punktu ostrości, nie wymagają zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Jeśli jednak głównym tematem fotografii jest w wyraźny sposób konkretny budynek, należy dołączyć zgodę na rozpowszechnianie wizerunku. 

Szeroka panorama miasta
Szerokie ujęcia miast bez jednego wyraźnego punktu ostrości nie wymagają zgody

Znane miejsca i zabytki

W przypadku fotografii, rysunków i filmów znanych miejsc i sławnych budynków może być konieczne dołączenie zgody na rozpowszechnianie. Fotografie i filmy zabytków historycznych starszych niż 120 lat nie wymagają na ogół takiej zgody. 

Statua Wolności
Zabytki starsze niż 120 lat nie wymagają na ogół zgody na rozpowszechnianie wizerunku

Jeśli jednak budowla została w jakikolwiek sposób zmodyfikowana, to konieczne jest uzyskanie ze strony architekta zgody na rozpowszechnianie wizerunku zmian obiektu. Przykładem może być wieża Eiffla, którą zbudowano w 1889 r., jednak w 1985 r. zamontowano na niej instalację świetlną. Fotografia wieży w dzień nie wymaga zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu, natomiast zdjęcie wykonane w nocy i przedstawiające instalację świetlną będzie wymagać takiej zgody, ponieważ francuskie prawo autorskie uznaje wartość artystyczną tej instalacji i obejmuje ją ochroną.

Wieża Eiffla w dzień
Nie zapominaj o wyjątkowych sytuacjach — fotografia wieży Eiffla w dzień nie wymaga zgody, ale jej instalacja świetlna już tak.

Transport publiczny i unikalne lokalizacje

Fotografowanie lub filmowanie środków transportu publicznego wymaga uzyskania bezpośredniej zgody ze strony obsługującego je zakładu. Ponadto — podobnie tak w przypadku wielu innych produktów i usług — oznaczenia, mapy, znaki logo, symbole tras, budynki i inne elementy miejskich linii komunikacyjnych są chronione prawem autorskim lub stanowią zastrzeżone znaki towarowe.

Wszystkie elementy chronione znakiem towarowym lub prawem autorskim muszą zostać usunięte z przesyłanych zdjęć, filmów i ilustracji.

Oto kilka przykładów fotografii, które nie wymagają dołączenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu:

Stacja metra
Typowa stacja metra z usuniętymi oznakowaniami nie wymaga zgody

Ogólne ujęcia witryn sklepowych i znaków, które zostały „oczyszczone” (usunięto z nich rozpoznawalne nazwy) nie wymagają zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

Typowe sklepy i szyldy
Typowy szyld, z którego usunięto elementy umożliwiające identyfikację, nie wymaga zgody

Wszelkie rozpoznawalne przedsiębiorstwa lub tereny prywatne wymagają z zasady zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu. Niekiedy sytuacja nie jest jednoznaczna — na przykład w przypadku nowojorskiej giełdy papierów wartościowych NYSE. Znakiem towarowym są chronione tylko wizerunki frontonu NYSE, więc jeśli fotografia przedstawia ten budynek z boku, nie trzeba dołączać zgody na rozpowszechnianie.

Giełda papierów wartościowych w Nowym Jorku — New York Stock Exchange (NYSE)
Zdjęcie budynku nowojorskiej giełdy wykonane z boku nie wymaga zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu

Majątek intelektualny

Obiekty

Jeśli na zdjęciu jest widoczny znak logo lub znak towarowy, należy wyczyścić (usunąć) taki obiekt.

Jeśli obiekty nie są rozpoznawalne i stanowią tylko część ogólnej sceny, to zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest zazwyczaj wymagana.

Produkty i rozpoznawalne opakowania nie mogą stanowić głównego tematu fotografii. Niektórych produktów i opakowań w ogóle nie wolno uwzględniać w pracach przesyłanych do naszej usługi. Przykłady podano w sekcji Znane ograniczenia dotyczące obrazów

Akceptowalne jako obraz standardowego kubka kawy:

Zwykły kubek kawy
Ten obraz typowego kubka kawy został przyjęty do naszej kolekcji

Dzieła sztuki i artefakty

W przypadku dzieł sztuki i przedmiotów będących dziełem rąk ludzkich, takich jak obiekty prezentowane w muzeach, konieczne jest uzyskanie zezwolenia artysty lub instytucji, która przechowuje dane dzieło. Wykonując zdjęcia lub filmując w muzeum lub galerii, należy zapoznać się z obowiązującym w tym miejscu regulaminem fotografowania.

Sztuka nowoczesna, w tym murale i rzeźby znajdujące się w przestrzeni publicznej, wymaga dołączenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu. Jeśli jesteś twórcą dzieła, przesyłając zdjęcie własnej pracy także musisz dołączyć zgodę na rozpowszechnianie wizerunku.

Jeśli utwór nie jest rozpoznawalny, nie trzeba dołączać zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu.

Dzieło sztuki jest rozmyte
Dzieło sztuki jest niewyraźne, zatem nie trzeba dołączać zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu

Graffiti / sztuka uliczna

Graffiti i sztuka uliczna mogą być chronione prawem autorskim, dlatego niezbędna jest zgoda ze strony artysty i/lub właściciela budynku. Jeśli jednak dane dzieło graffiti lub sztuki ulicznej nie stanowi zasadniczego tła lub głównego tematu (pierwszego planu) fotografii, zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest wymagana. 

Nie jest wymagana zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obiektu (ale jest wymagana zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby)

Ludzie na tle graffiti
Wymagane są tylko zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby. Graffiti nie stanowi głównej tematyki zdjęcia, więc zgoda nie jest wymagana.

Tatuaże

Tatuaże są uznawane za dzieła sztuki, zatem trzeba rozważyć widoczność tatuażu i jego treść. Zgoda na rozpowszechnianie nie jest konieczna, jeśli tatuaż nie stanowi głównego przedmiotu fotografii. Natomiast w następujących przypadkach zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obiektu jest wymagana:

 • tatuaż jest widoczny w zbliżeniu i jest wyostrzony jako główny przedmiot fotografii,
 • tatuaż przedstawia celebrytów,
 • tatuaż jest chroniony znakiem towarowym lub prawem autorskim (np. jest to logo lub postać).

Należy pamiętać, że tatuaże stanowią znak umożliwiający rozpoznanie osoby. Z tego względu każde zdjęcie osób z tatuażami wymaga zgody na rozpowszechnianie wizerunku danej osoby, nawet jeśli na zdjęciu nie widać jej twarzy.

Jeśli tatuażysta jest widoczny na zdjęciu lub może zostać rozpoznany w kontekście wykonanego tatuażu, to może być wymagana także zgoda na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. 

Wymagane są zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu oraz wizerunku osoby — zarówno ze strony artysty, jak i klienta.

Tatuaż i artysta
Wymagane są zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu oraz osób (tatuażysty i klienta)

Wzornictwo produktowe chronione prawem

Wzornictwo produktów podlega ochronie na mocy różnych przepisów o prawach własności intelektualnej. Są to między innymi znaki towarowe, takie jak znaki logo i symbole, a także takie elementy wzornictwa, jak kształty, kolory i inne rozpoznawalne cechy.

Można przesłać prace zawierające pewne produkty, jeśli wszystkie rozpoznawalne elementy zostały usunięte (na przykład usunięto znaki logo z butów i koszulek). Poniżej podano jednak przykłady kilku produktów, które wymagają dołączenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu nawet bez znaku logo, ponieważ są powszechnie rozpoznawalne. Nie możemy przyjąć prac, które przedstawiają takie obiekty, nawet jeśli nie ma na nich widocznego logo:

 • kostka Rubika,
 • Czerwony Krzyż,
 • buty Christiana Louboutina z czerwoną podeszwą,
 • czekoladki Hershey’s Kisses,
 • urządzenia Apple,
 • klocki i figurki Lego oraz Duplo,
 • produkty Crayola,
 • produkty Louis Vuitton,
 • statuetka Oscara (Academy Award — nagroda Akademii Filmowej),
 • mundur kuriera UPS (ponieważ nawet po usunięciu logo jest rozpoznawalny ze względu na brązowy kolor).

Waluta

W każdym kraju obowiązują inne zastrzeżenia dotyczące wizerunków waluty.

Adobe odrzuca wszelkie obrazy zawierające reprodukcje walut, na których widać więcej niż 75% banknotów.

Akceptowalne obrazy przedstawiające banknoty USA:

Wizerunek dolarów prezentujący 75% lub mniej obiektu
Nie może być widoczne więcej niż 75% środka płatniczego

Zwierzęta

Prace przedstawiające zwierzęta na ogół nie wymagają dołączania zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu, istnieją jednak sytuacje szczególne, dotyczące słynnych zwierząt. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest na przykład wymagana w przypadku obrazu, na którym jest Grumpy Cat, Tyson — buldog, który jeździ na deskorolce, albo piesek Boo. Również w przypadku zwierząt z ogrodu zoologicznego konieczne jest uzyskanie takiej zgody.

Nie wymaga zgody na rozpowszechnianie wizerunku:

Zbliżenie szympansa
W przypadku tego niezidentyfikowanego szympansa nie jest konieczna zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Więcej informacji dotyczących tematyki objętej ograniczeniami ze względu na prawa własności intelektualnej, prawa ochrony prywatności i inne ograniczenia fotografowania podano w sekcji Znane ograniczenia dotyczące obrazów.