Wytyczne dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby oraz ochrony praw w serwisie Adobe Stock.

Kiedy trzeba dołączyć zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osoby

Zarówno w przypadku sesji zdjęciowych z udziałem profesjonalnych lub amatorskich modeli i modelek, jak i zdjęć przyjaciół i rodziny, konieczne jest uzyskanie od tych osób zezwolenia na opublikowanie ich fotografii do celów komercyjnych. 

Należy zadać sobie pytanie: „Czy dana osoba rozpozna się na moim zdjęciu?” Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, wówczas należy dołączyć zgodę na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. Należy pamiętać, że rozpoznanie może nastąpić na podstawie zarówno czynników zewnętrznych (np. innych rozpoznawalnych osób, charakterystycznego ubrania, wyposażenia lub lokalizacji), jak i cech osobistych (np. tatuaży lub znamion). Dlatego najbezpieczniej jest zawsze uzyskać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osoby, nawet wtedy, gdy zdjęcie prezentuje tylko zbliżenie części ciała. W przypadku fotografii przedstawiających modela lub modelkę nago lub w sposób nacechowany seksualnie, na których sama osoba nie jest jednak rozpoznawalna, nadal wymagany jest formularz zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Zgoda taka musi zawierać kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem, aby potwierdzić, że przedstawiona osoba jest pełnoletnia.

Te same zasady dotyczą przesyłanych filmów, w których pojawiają się aktorzy, przyjaciele, rodzina, a nawet przypadkowe osoby. Jeśli film zawiera kwestie dźwiękowe, konieczne jest uzyskanie zgody na rozpowszechnianie od lektora.

Formularze zgody na rozpowszechnianie wizerunku są również konieczne w przypadku prac, które utworzono w oparciu o ludzi lub części ich ciała. Przykładem może być fotografia twarzy nadrukowanej na koszulce lub portretu wiszącego na ścianie.  

Należy również pamiętać o dołączeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby do autoportretów. W takiej sytuacji dostawca pracy musi podpisać formularz zgody zarówno jako fotograf, jak i jako model/modelka.

Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby

Formularz zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby jest dostępny do pobrania z portalu Adobe Stock — Dostawcy. Wersję w języku angielskim można znaleźć tutaj, odsyłacze do innych wersji językowych podano poniżej. Dokument zgody można również bezpośrednio z portalu Dostawcy wysłać do podpisu elektronicznego w ramach usługi Adobe Sign. Jest to prosty proces, który nie wymaga pobierania żadnego oprogramowania. Szczegółowe informacje: Przesyłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu.

Pobierz szczegółową listę kontrolną, aby sprawdzić, czy załączasz wszystkie wymagane informacje:

Pobierz

Należy pamiętać o następujących wymaganiach:

 • Wszystkie nazwiska i nazwy należy wpisywać WIELKIMI LITERAMI, tak aby były czytelne 
 • Imię i nazwisko fotografa musi być takie samo, jak imię i nazwisko posiadacza konta Adobe Stock.
 • Firmy i agencje są uprawnione do korzystania z usług różnych fotografów i filmowców. w takiej sytuacji jednak obok nazwiska fotografa/filmowca musi być zawsze podana nazwa firmy.
 • Jeśli modelem jest osoba, która nie ukończyła 18 lat, trzeba uzyskać podpis od jej rodzica lub opiekuna prawnego. Należy starać się uzyskać podpisy obojga rodziców na formularzu zgody. Jeden z rodziców podpisuje się jako „rodzic” lub „opiekun prawny”, a drugi jako świadek. Pozwala to ograniczyć ryzyko, że jeden z rodziców będzie usiłował odebrać zgodę udzieloną przez drugiego.
 • Jeśli jesteś rodzicem i fotografujesz lub filmujesz swoje dziecko, musisz podać swoje nazwisko pismem drukowanym i podpisać się w dwóch miejscach: raz jako wykonawca, a raz jako rodzic. 
 • Fotografując lub filmując grupę osób, należy dostarczyć nazwiska i podpisy każdej z osób w tej grupie na osobnym formularzu zgody. Na przykład w przypadku fotografii lub filmu zespołu futbolowego trener nie może podpisać się za cały zespół.
 • Model/modelka ani fotograf nie mogą występować w roli świadka. Podpis świadka nie jest wymagany, jeśli użyto funkcji Adobe Sign w celu zebrania podpisów cyfrowych.
 • Wszystkie podpisy muszą być opatrzone datą, a poszczególne daty muszą się zgadzać.
 • Moderatorzy nie mogą zaakceptować zgody, która wygląda na cyfrowo modyfikowaną.
 • Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby musi być zawarta w pliku JPEG o tytule krótszym niż 30 znaków.

Informacje opcjonalne, ale zalecane:

 • przynależność etniczna modela/modelki,
 • informacje o dacie i lokalizacji sesji zdjęciowej,
 • zdjęcie referencyjne modela/modelki; jeśli użyto funkcji Adobe Sign w celu zebrania podpisów cyfrowych, to zdjęcie referencyjne jest informacją wymaganą.

Akceptowane formularze zgody

Akceptujemy zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby zredagowane w różnych językach, a także sporządzone na formularzach pobranych z innych źródeł, pod warunkiem, że zawierają one wszystkie wymagane informacje podane na naszej liście kontrolnej i są prawidłowo wypełnione. Powyżej opisano listę kontrolną zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby, dostępną do pobrania.

Obsługiwane są następujące języki:

Obsługiwane są następujące źródła formularzy:

 • 123rf 
 • Alamy
 • American Society of Media Photographers: tekst zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby, osoby niepełnoletniej oraz obiektu, a także aplikacja ASMP Release 
 • Bigstock: zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby, osoby niepełnoletniej oraz obiektu
 • Corbis 
 • Dreamstime 
 • Aplikacja Easy Release z ustawieniami domyślnymi
 • Fotolia: zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby, osoby niepełnoletniej oraz obiektu
 • Getty Images, iStockphoto 
 • Aplikacja iD Release 
 • Aplikacja LeaseMe 
 • Shutterstock 
 • Aplikacja Top Model Release 
 • Aplikacja VMRelease 

Instrukcje tworzenia, ponownego wykorzystywania i dołączania formularzy zgody do swoich prac można znaleźć w sekcji Przesyłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu.

Newreleasefeature