Przesyłając prace wektorowe, stosuj specyfikacje określone na tej stronie.

Jeśli przesyłasz ilustracje, które nie są grafiką wektorową, zobacz Wymagania dotyczące fotografii i ilustracji

Przesyłanie zasobów wektorowych

W portalu Adobe Stock Contributor można przesyłać prace wektorowe w postaci plików AI, EPS i SVG.

 

Istnieją dwa sposoby przesyłania plików wektorowych:

1. W postaci pojedynczego pliku wektorowego (tylko formaty AI, EPS i SVG)

Przesyłanie plików AI i EPS:

Zalecane w przypadku większości prac, a zwłaszcza w przypadku skomplikowanych zasobów

Przesyłanie plików SVG:

Zalecane w przypadku prostych elementów, takich jak ikony i inne elementy interfejsu użytkownika

  • Przy zapisywaniu musi zostać zaznaczona opcja „Utwórz plik zgodny z formatem PDF

  • Nie obowiązuje minimalny limit rozmiaru obszaru roboczego (zalecenia dotyczące rozmiaru)

  • Maksymalny rozmiar pliku: 45 MB

  •  Przyjmowana jest wersja SVG 1.1
  • Nie obowiązuje minimalny limit rozmiaru obszaru roboczego (zalecenia dotyczące rozmiaru)

  • Maksymalny rozmiar pliku: 45 MB

2. Jako folder ZIP (tylko formaty AI i EPS)

Przesyłane foldery mogą zawierać tylko:

●    Plik wektorowy AI lub EPS (przy zapisywaniu musi zostać zaznaczona opcja „Utwórz plik zgodny z formatem PDF”)

●    Plik podglądu w formacie JPEG o minimalnych wymiarach 2048 x 1424 px

●    Rozmiar folderu: minimum 4 MB — maksimum 100 MB

 

Aby wygenerować obraz podglądu JPEG w programie Adobe Illustrator:

●    Wybierz opcje Plik ➞ Tryb kolorów dokumentu ➞ Kolor RGB

●    Wybierz polecenie Plik ➞ Eksportuj ➞ Zapisz do pokazania w Internecie

●    Ustawienie domyślne: JPEG, Maksimum, Jakość 100%

●    Rozmiar obrazu: wprowadź wymagany rozmiar (minimalny rozmiar pliku to 15 MP)

●    Zapisz w folderze zawierającym plik .ai

 

Ilustracja obiegu pracy związanego z zapisywaniem obrazu do wyświetlenia w Internecie: kliknięcie pliku, wybranie opcji Zapisz do pokazania w Internecie, a następnie opcji Eksportuj jako JPEG.
Zapisywanie do wyświetlenia w Internecie, aby wyeksportować obraz podglądu.

Uwaga:

Przesyłając plik AI, EPS lub SVG jako pojedynczy plik wektorowy, można zauważyć przesunięcie kolorów obrazu wyświetlanego w portalu Contributor lub w serwisie Adobe Stock. Przesunięcie to wpływa tylko na kolory podglądu.Aby uniknąć tego przesunięcia kolorów, przesyłaj prace wektorowe w postaci folderów ZIP z obrazem podglądu w formacie JPEG i przestrzeni kolorów sRGB, jak opisano powyżej

Wytyczne techniczne

Tworząc doskonałą grafikę wektorową, wzbogacającą różnorodność i wartość Twojej kolekcji, szybko przejdziesz przez proces recenzji i dotrzesz do szerszego grona odbiorców, aby zwiększyć uzyskiwane przychody. Skorzystaj z opisanych poniżej sprawdzonych procedur dotyczących projektów wektorowych i automatyzacji pracy.  

Sprawdzone procedury dotyczące dostarczania prac wektorowych do usługi Adobe Stock

Przykład ilustracji wektorowych z grupami zasobów uporządkowanymi na osobnych warstwach o nazwach „Scena” i „Tło”.
Dobrze zorganizowane warstwy i grupy.
Zamiast: Wypróbuj:
Blokować lub ukrywać warstwy
Odblokować i pokazać wszystkie warstwy i obiekty w pliku programu Illustrator
Wstawiać połączone lub rasteryzowane zasoby projektowe
Importować i osadzać elementy projektu jako edytowalne warstwy w pliku programu Illustrator
Opisywać tekst przekształcony na kontury jako edytowalny
Zamienić tekst na kontury, a w tytule i słowach kluczowych pliku wektorowego dodać informację, że zawiera on „zastępowalny” tekst
Stosować tło w kratkę, aby pokazać przezroczystość
Wyeksportować grafikę z przezroczystym tłem zarówno w pliku pracy wektorowej, jak i pliku podglądu

 

Zapoznaj się z artykułem dotyczącym sprawdzonych procedur technicznych tworzenia doskonałej grafiki wektorowej w celu przesyłania i sprzedawania prac, a także artykułem o sprawdzonych procedurach optymalizacji plików wektorowych w programie Adobe Illustrator zawierających ścieżki, obrysy i punkty kontrolne.

Wytyczne dotyczące rozmiaru

Chociaż grafika wektorowa jest skalowalna, Adobe zaleca tworzenie prac w rozmiarach możliwie zbliżonych do docelowego zastosowania, tak aby użytkownicy mogli je bezpośrednio edytować. Użytkownicy mogą również pobierać pliki wektorowe w formacie JPEG. Jeśli małe pliki wektorowe nie będą miały odpowiedniej skali, to będą pobierane jako pliki JPEG o niskiej rozdzielczości.

Stosuj następujące zakresy rozmiarów różnych rodzajów plików wektorowych:

Kategoria
Przykłady treści
Minimalny rozmiar
Maksymalny rozmiar
Elementy i zestawy graficzne
Ikony, znaki logo, wzorki, postacie, napisy
600 x 600 px
4800 x 4800 px
Scenerie i ilustracje
Scenerie z postaciami, bajki, sztuka cyfrowa
1200 x 1200 px
4800 x 4800 px
Małe układy do druku
Pocztówki, wizytówki, przywieszki
96 x 96 px 
3600 x 3600 px
Duże układy do druku
Ulotki, plakaty, koperty
2400 x 2400 px
4800 x 4800 px
Małe projekty cyfrowe
Zestawy do mediów społecznościowych, mobilne interfejsy użytkownika, małe reklamy
250 x 250 px
3600 x 3600 px 
Duże projekty cyfrowe
Układy stron internetowych, interfejsy użytkownika na komputery stacjonarne, duże reklamy
600 x 600 px
7200 x 7200 px

Tytuły i słowa kluczowe

Portal Stock Contributor sugeruje tytuły i maksymalnie 25 automatycznie generowanych słów kluczowych. Przejrzyj te sugestie i sprawdź, czy są odpowiednie. Portal ułatwia edycję, usuwanie i zmianę kolejności automatycznych słów kluczowych. Uporządkuj słowa kluczowe według ważności, ponieważ pierwsze 10 słów z tej listy ma pierwszeństwo w wynikach wyszukiwania.Nie używaj nazwisk ani nazw znaków towarowych (na przykład Instagram, iPad lub Ferrari) jako słów kluczowych i w tytułach.

Słowa kluczowe można samodzielnie dodać w programach Adobe Photoshop, Bridge, Lightroom Classic, Lightroom i innych programach graficznych; metadane te zostaną zachowane wraz z folderem ZIP i przesłane do portalu Contributor. Będzie można je przejrzeć i edytować przed wprowadzeniem pracy.  

Dodatkowe informacje i przykłady podano w artykule dotyczącym dodawania tytułów i słów kluczowych za pomocą portalu oraz sekcji praktycznego podręcznika dla artystów dotyczącej ilustracji.

Spamowanie metadanymi

Spamowanie za pomocą tytułów i słów kluczowych (metadanych) może spowodować odrzucenie pracy przez zespół recenzentów oraz za zawieszenie lub zamknięcie konta dostawcy w Adobe Stock. Spamowanie metadanymi obejmuje wszystkie wymienione poniżej przypadki:

  • Tytuły długie (składające się z wielu zdań) lub niemające charakteru opisów
  • Powtarzające się tytuły lub słowa kluczowe, w tym powtórzenia rdzeni słowotwórczych
  • Metadane niezwiązane z pracą
  Zamiast: Wypróbuj:
Tytuł Kobieta biegaczka biegacz biega przyroda na zewnątrz z psem głaskać spacer lub ćwiczenia
Młoda kobieta biegnie z psem na zewnątrz
Tytuł Dziewczyna z psem. Kobieta biegacz z psem. Kobieta biega z husky.
Wysportowana kobieta biegnie z psem na zewnątrz
Słowa kluczowe dziewczyna, pies, bieganie, biegacz, biegać, psy, dziewczyny, na zewnątrz, natura, naturalny, piękny, maraton, odchudzanie, sportowiec, wysportowany, wektor, graficzny, grafika liniowa, projekt, sztuka,
dziewczyna, pies, biegać, wysportowany, ćwiczenia, natura, fitness, rysunek odręczny, kreskówka, wektor

Użyteczna różnorodność

Adobe Stock akceptuje maksymalnie 3 użyteczne warianty plików wektorowych. Proste zmiany kolorów nie są uznawane za użyteczne warianty edytowalnej grafiki wektorowej.

Warianty muszą modyfikować styl, tematykę lub kompozycję pliku w sposób użyteczny dla potencjalnego nabywcy. Więcej informacji na temat użyteczności i zastosowań treści podano na stronie Wskazówki techniczne > Dodatkowe sprawdzone procedury.

Przykłady ikon z dopuszczalnymi i niedopuszczalnymi różnicami przesyłanych jako oddzielne zasoby do usługi Adobe Stock. Dopuszczalne, użyteczne warianty muszą wiązać się z czymś więcej niż prosta zamiana kolorów.
Zaakceptowane warianty prac wektorowych.

Spamowanie jest surowo zabronione i może doprowadzić do zablokowania lub trwałego usunięcia Twojego konta.

Podstawowe informacje prawne

Jeśli tworzysz pracę wektorową opartą na fotografii lub dziele sztuki, musisz przedstawić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku obiektu — nawet wtedy, gdy jest to Twoja własna fotografia lub utwór.  

Jeśli praca jest narysowana na podstawie obserwacji lub z natury, zadaj sobie pytanie, czy przedstawiona w niej osoba rozpoznałaby siebie, lub czy właściciel obiektu rozpoznałby swoją własność. Jeśli ten ktoś rozpoznałby się na zdjęciu, konieczne będzie dostarczenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby. Jeśli właściciel obiektu rozpoznałby swoją własność, należy sprawdzić, czy jest to obiekt chroniony prawem do prywatności, znakiem towarowym albo prawem autorskim, ponieważ w takiej sytuacji może być konieczna zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obiektu.

Zasoby licencjonowane bez tantiem nie mogą zawierać znaków logo, znaków towarowych, nazw firm, nazw marek (np. Apple, Nike, Gucci, BMW) ani wizerunków dzieł chronionych prawem autorskim, na przykład dzieł sztuki, rzeźb lub obiektów architektonicznych. Prace wektorowe zawierające takie elementy nie mogą zostać przyjęte. Ilustracje przedstawiające marki lub produkty mogą być brane pod uwagę jako materiały redakcyjne o charakterze ilustracyjnym.

 

Więcej informacji: Wytyczne prawne.


 

 

 

 

 

Dostawcy wykorzystanych prac: ThanakornmacrovectorMaxim Basinski