Przesyłając prace wektorowe, stosuj specyfikacje określone na tej stronie.

Jeśli przesyłasz ilustracje, które nie są grafiką wektorową, zobacz Wymagania dotyczące fotografii i ilustracji

Wymagania techniczne

Istnieją dwie różne opcje przesyłania plików wektorowych.

Przesyłanie pojedynczego pliku wektorowego

Wymagania techniczne

Istnieją dwie różne opcje przesyłania plików wektorowych.

Przesyłanie pojedynczego pliku wektorowego (tylko formaty AI, EPS i SVG)

W przypadku plików AI i EPS:

 • Rozmiary obszaru roboczego: od 15 MP do 68 MP;
 • Maksymalny rozmiar pliku: 45 MB;
 • Przy zapisywaniu musi zostać zaznaczona opcja „Utwórz plik zgodny z formatem PDF”.

W przypadku pliku SVG:

 • Tylko wersja 1.1
 • Brak wymagań dotyczących rozmiaru obszaru roboczego 
 • Maksymalny rozmiar pliku: 45 MB

Uwaga:

Przesyłając plik AI, EPS lub SVG jako pojedynczy plik wektorowy, można zauważyć przesunięcie kolorów obrazu wyświetlanego w portalu Dostawcy lub w serwisie Adobe Stock. Przesunięcie to wpływa tylko na kolory podglądu. Aby go uniknąć, skorzystaj z procedury przesyłania pliku ZIP (opisanej poniżej).

Folder ZIP

 • Tylko formaty AI i EPS;
 • Prace wektorowe muszą być umieszczone w archiwum ZIP wraz z podglądem w formacie JPEG;
 • Minimalna rozdzielczość podglądu JPEG: 5000 x 3000 pikseli (15 MP);
 • Maksymalny rozmiar pliku: 45 MB;
 • Przy zapisywaniu musi zostać zaznaczona opcja „Utwórz plik zgodny z formatem PDF”.
 • W każdym folderze mogą się znajdować tylko dwa pliki: plik wektorowy + podgląd JPEG.

Uwaga:

W celu wygenerowania podglądu JPEG zaleca się wykonanie następującej procedury w programie Adobe Illustrator CC:

 1. Wybierz polecenie Plik>Eksportuj>Zapisz do pokazania w Internecie.
 2. Ustawienie domyślne: JPEG, Maksimum, Jakość 100%.
 3. Rozmiar obrazu: Wstaw wymagany rozmiar (15 MP).
 4. Zapisz.

Tytuły i słowa kluczowe

Jeśli w pliku nie osadzono żadnych słów kluczowych, portal Stock — Dostawcy upraszcza proces ich dodawania, automatycznie generując propozycje 25 słów kluczowych. Automatyczne słowa kluczowe można edytować i usuwać oraz zmieniać ich kolejność. Ta funkcja pozwala oszczędzić wiele czasu.

Jeśli w programie Lightroom Classic CC, Lightroom CC, Bridge, Photoshop lub innym oprogramowaniu do edycji obrazu dodano już słowa kluczowe, to informacje te zostaną zachowane po przesłaniu pliku do portalu Dostawcy. Można je przejrzeć i edytować przed wprowadzeniem pracy.

W słowach kluczowych i tytułach nie należy używać nazw chronionych znakiem towarowym (np. Porsche, iPad, Ferrari), specyfikacji aparatu fotograficznego lub kamery (np. Nikon lub 12 MP) ani określeń typu pracy (np. wektor, ilustracja). Więcej informacji: Tytuły i słowa kluczowe.

Podstawowe informacje prawne

Jeśli tworzysz pracę wektorową opartą na fotografii lub dziele sztuki, musisz przedstawić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku obiektu — nawet wtedy, gdy jest to Twoja własna fotografia lub utwór.

Ponadto jeśli praca jest narysowana na podstawie obserwacji lub z natury, zadaj sobie pytanie, czy przedstawiona w niej osoba rozpoznałaby siebie, lub czy właściciel obiektu rozpoznałby swoją własność. Jeśli ten ktoś rozpoznałby się na zdjęciu, konieczne będzie dostarczenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby. Jeśli właściciel obiektu rozpoznałby swoją własność, należy sprawdzić, czy jest to obiekt chroniony prawem do prywatności, znakiem towarowym albo prawem autorskim, ponieważ w takiej sytuacji może być konieczna zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obiektu.

Zasoby licencjonowane bez tantiem nie mogą zawierać znaków logo, znaków towarowych, nazw firm ani nazw marek (np. Apple, Nike, Gucci, BMW) ani wizerunków dzieł chronionych prawem autorskim, na przykład dzieł sztuki, rzeźb lub dzieł architektury. Nie możemy przyjąć prac zawierających takie elementy do usługi Stock.

Więcej informacji: Wytyczne prawne.

Standardy jakości

Aby prace wektorowe miały wartość komercyjną, muszą spełniać następujące oczekiwania:

 • dobra kompozycja,
 • uporządkowane, z informacyjnymi nazwami warstw,
 • brak warstw zablokowanych lub ukrytych,
 • brak osadzonych plików JPEG.

Więcej informacji o tym, jak uzyskać prace dobrej jakości, podano w artykułach Proces recenzji oraz Tworzenie grafiki wektorowej do usługi Adobe Stock: 7 porad.

Zakaz spamowania

Nie próbuj zbudować katalogu prac, przesyłając tę samą grafikę wektorową z różnymi kolorami, tłami i teksturami. W przypadku prac wektorowych akceptujemy maksymalnie trzy warianty kolorystyczne tego samego obrazu. Przesyłanie wielu kopii podobnych lub identycznych prac może jednak zostać uznane za spam przez nasz zespół moderatorów. Spamowanie jest surowo zabronione i może doprowadzić do zablokowania lub trwałego usunięcia Twojego konta.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online