Informacje o procedurze i kryteriach recenzji prac w usłudze Adobe Stock.

Kryteria recenzji

Wszystkie zdjęcia, klipy wideo, ilustracje i pliki wektorowe są recenzowane przez zespół przeszkolonych moderatorów, którzy oceniają, czy prace te są odpowiednie do naszej kolekcji. Zespół moderatorów stosuje przy ocenie każdego pliku rygorystyczne, ale sprawiedliwe zasady kontroli jakości. Przyczyny odrzucenia pracy są podawane grzecznościowo; zgodnie z „Umową z dostawcą”, Adobe ma prawo odrzucać i przyjmować prace według własnego uznania.

Pliki są oceniane na podstawie wielu kryteriów, między innymi:

  • norm prawnych,
  • parametrów technicznych,
  • precyzji tytułu i słów kluczowych,
  • wartości komercyjnej,
  • estetyki,
  • niepowtarzalności — plik musi oferować coś wyjątkowego i nie może być zbyt podobny do innych przesłanych przez Ciebie plików lub prac już oferowanych w naszej kolekcji.

Pliki są recenzowane w kolejności, w jakiej wpływają. Czas oczekiwania na recenzję jest różny, ale zazwyczaj odpowiedzi udzielamy w ciągu tygodnia. Chociaż przyjmujemy wiele plików, nawet najbardziej doświadczeni z naszych dostawców spotykają się czasem z odrzuceniem pracy. Nie bierz tej odmowy do siebie — a jeśli to możliwe, wykorzystaj odmowną recenzję jako sposobność zdobycia wiedzy na temat swojej pracy i przekonania się, jakie techniki sprawdzają się najlepiej. Jeśli Twoja praca zostanie odrzucona, przeanalizuj ją i zastanów się, czy warto ją poprawić. Odrzucone pliki można po wprowadzeniu poprawek przesłać ponownie pod zmodyfikowaną nazwą. Dodatkowe informacje podano w sekcjach Przyczyny odrzucenia pracy, Prace podobne a spam oraz Jakość i problemy techniczne

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online