Potrzebujesz pomocy?

Na tej stronie podano metody kontaktu z przedstawicielem działu pomocy Adobe Stock.

Kontakt z nami

Dziękujemy za zapoznanie się z tym serwisem materiałów do nauki i pomocy technicznej. Zebraliśmy tu odpowiedzi na częste pytania oraz informacje, które mogą pomóc dostawcom prac bez tantiem w osiągnięciu sukcesu. Jeśli masz więcej pytań, zapraszamy do kontaktu z nami. 

Odsyłacz do kontaktu z nami na dole portalu Dostawcy

Skontaktuj się z nami tutaj albo kliknij odsyłacz Kontakt z nami na dole portalu Dostawcy (przedstawiony na powyższej ilustracji). Pisząc do nas, przedstaw szczegółowo swój problem albo pytania. Tam, gdzie ma to zastosowanie, opisz wykonane kroki i napotkane problemy.

Uwaga:

Jeśli masz problem z utworzeniem identyfikatora Adobe ID, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z kontem Adobe ID i logowaniem. Możesz także skontaktować się z działem pomocy technicznej Adobe, klikając odsyłacz na dole strony konta Adobe ID.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto