Zarządzanie stroną profilu dostawcy

Dostosuj swoją stronę profilu w portalu Dostawcy, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Dostosowywanie nagłówka profilu

Na stronie profilu w portalu Dostawcy można dodać niestandardowy obraz nagłówka. Wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Portfolio kliknij obraz wybrany na nagłówek.

 2. Kliknij opcję Ustaw jako obraz okładki profilu ().

  Ustawianie obrazu jako nagłówka profilu

Obraz zostanie ustawiony jako nagłówek strony profilu w portalu Dostawcy.

Uwaga:

Obraz nagłówka jest automatycznie przycinany od środka i nie można go dostosowywać. Zaleca się wybranie obrazu o orientacji poziomej z punktem ostrości wypadającym na środku.

Polecanie kolekcji na swojej stronie profilu

W portalu Dostawcy można tworzyć wyselekcjonowane kolekcje, aby organizować swoje najlepsze prace i prezentować je nabywcom. Kolekcja może zawierać maksymalnie 1000 zasobów. Można utworzyć dowolnie wiele kolekcji, ale na stronie profilu dostawcy mogą być jednocześnie polecane tylko dwie.

Tworzenie kolekcji

 1. Na karcie Portfolio wybierz zasoby, które chcesz dodać do nowej kolekcji, i kliknij małe pole w prawym górnym rogu obok podglądu obrazu.

  Po kliknięciu tego pola pojawi się w nim niebieski znaczek, który potwierdza, że obraz został wybrany.

 2. Kliknij niebieski przycisk „Dodaj do kolekcji”, znajdujący się w lewym dolnym rogu strony pod wszystkimi podglądami obrazów.

Polecanie kolekcji na swojej stronie profilu

 1. Z sekcji Konsola przejdź do sekcji Kolekcje w portalu Dostawcy.

 2. Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu obrazu z kolekcji, aby otworzyć menu rozwijane. Wybierz opcję Polecaj w moim profilu publicznym przy kolekcji, którą chcesz wyświetlić na swojej publicznej stronie portfolio Adobe Stock.

  Polecanie kolekcji na swojej stronie profilu

  Uwaga:

  Dostawcy Adobe Stock mają bezpłatny dostęp do usługi Adobe Portfolio. Aby udostępnić niestandardową kolekcję Adobe Stock ze swojego konta dostawcy na stronie Adobe Portfolio, wybierz opcję „Udostępnij w Adobe Portfolio” z tego samego menu, które zostało pokazane na powyższej ilustracji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto