Dostosuj swoją stronę profilu w portalu Dostawcy, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Dostosowywanie nagłówka profilu

Na stronie profilu w portalu Dostawcy można dodać niestandardowy obraz nagłówka. Wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Portfolio kliknij obraz wybrany na nagłówek.

 2. Kliknij opcję Ustaw jako obraz okładki profilu ().

  v3_make-profile-image
  Ustawianie obrazu jako nagłówka profilu

Obraz zostanie ustawiony jako nagłówek strony profilu w portalu Dostawcy.

Uwaga:

Obraz nagłówka jest automatycznie kadrowany od środka. Zaleca się wybranie obrazu o orientacji poziomej z punktem ostrości wypadającym na środku.

profile-page-done

Polecanie kolekcji na swojej stronie profilu

W portalu Dostawcy można tworzyć wyselekcjonowane kolekcje, aby organizować swoje najlepsze prace i prezentować je nabywcom. Kolekcja może zawierać maksymalnie 1000 zasobów. Można utworzyć dowolnie wiele kolekcji, ale na stronie profilu dostawcy mogą być jednocześnie polecane tylko dwie.

Tworzenie kolekcji

 1. Na karcie Portfolio wybierz zasoby, które chcesz dodać do nowej kolekcji.

 2. Kliknij opcję Dodaj do kolekcji.

Polecanie kolekcji na swojej stronie profilu

 1. Przejdź do sekcji Kolekcje w portalu Dostawcy.

 2. Wybierz opcję Polecaj w moim profilu dostawcy dla kolekcji, którą chcesz wyświetlić na swojej stronie profilu.

  feature-a-collection
  Polecanie kolekcji na swojej stronie profilu