Podręcznik użytkownika Anuluj

Często zadawane pytania dotyczące tagowania modeli

 1. Podręcznik użytkownika Stock Contributor
 2. Dlaczego warto dostarczać prace do usługi Adobe Stock
  1. Korzyści wynikające z dostarczania prac
  2. Czego poszukujemy w pracach
  3. Porady ułatwiające pomyślne dostarczanie prac
 3. Tworzenie konta i zarządzanie nim
  1. Tworzenie konta
  2. Zarządzanie stroną profilu dostawcy
  3. Nawigacja na koncie
  4. Potrzebujesz pomocy?
 4. Wytyczne prawne
  1. Wytyczne dotyczące konta i przesyłania prac
  2. Wytyczne dotyczące praw własności intelektualnej
  3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby i ochrona praw modela/modelki
  4. Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu
  5. Znane ograniczenia dotyczące obrazów
  6. Korzystanie z prac
  7. Zgłaszanie podejrzenia niewłaściwego wykorzystania adresu IP
 5. Wymagania dotyczące prac
  1. Wymagania dotyczące fotografii i ilustracji
  2. Wymagania dotyczące prac wektorowych
  3. Pojedyncze ikony i arkusze ikon
  4. Wymagania dotyczące wideo
  5. Wymagania dotyczące treści wygenerowanych przy pomocy sztucznej inteligencji
  6. Wymagania dotyczące plików PNG z przezroczystością
  7. Wymagania dotyczące prac ilustracyjnych do użytku redakcyjnego
  8. Wymagania dotyczące szablonów animacji
  9. Wymagania dotyczące szablonów projektowych
  10. Kolekcje Premium i 3D
  11. Wytyczne dotyczące zróżnicowanych i inkluzywnych prac
 6. Przygotowywanie i przesyłanie pracy
  1. Zdjęcia: co robić, a czego unikać
  2. Prace wektorowe: co robić, a czego unikać
  3. Prace wideo: co robić, a czego unikać
  4. Przesyłanie prac
  5. Przesyłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu
 7. Skuteczny opis pracy
  1. Tytuły i słowa kluczowe
  2. Wybór odpowiedniej kategorii
  3. Edytowanie i usuwanie plików
  4. Organizowanie prac za pomocą plików CSV
  5. Często zadawane pytania dotyczące tagowania modeli
 8. Procedura recenzji
  1. Recenzja
  2. Przyczyny odrzucenia pracy
  3. Jakość i problemy techniczne
  4. Prace podobne a spam
 9. Płatności i podatki
  1. Wypłata
  2. Informacje o honorarium dla dostawców prac
  3. Częste pytania dotyczące podatków — informacje dla dostawców prac

Funkcja tagowania modeli to nowy formularz przeznaczony do zbierania dodatkowych informacji o tożsamości modelek i modeli przedstawionych w pracach dostawcy. Formularz jest dodawany do informacji dostępnych w zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku osoby. 

Zdajemy sobie sprawę, że autentyczne tożsamości są intersekcjonalne i często nie można ich odpowiednio odzwierciedlić w formularzach, dlatego utworzyliśmy funkcję Model Tagger, która umożliwi dokładne i autentyczne opisywanie modelek i modeli. Adobe Stock użyje danych z formularzy do tworzenia filtrów i poprawy efektów wyszukiwania, aby Twoje prace były lepiej widoczne dla kupujących. 

Model Tagger to dodatkowa kolumna na karcie Zgody w sekcji Przesłane pliki portalu Adobe Stock Contributor. Zachęcamy dostawców do dodawania informacji o wieku, tożsamości płciowej i pochodzeniu etnicznym do zgód na rozpowszechnianie wizerunku osoby.

Wykonaj następujące kroki, aby wypełnić formularz Model Tagger:

 • Otwórz kartę Zgody.
 • Kliknij ikonę + obok zgody. 
 • Wybierz odpowiedni dokument: zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu
 • W przypadku zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby zaznacz odpowiednie parametry płci, wieku i pochodzenia etnicznego, według stanu w czasie sesji. 

Jeśli modelka/model mieści się w wielu kategoriach etnicznych lub tożsamości płciowej, należy wybrać wszystkie wartości, które najlepiej reprezentują tożsamość danej osoby. 

Jeśli nie znasz pochodzenia etnicznego modela/modelki, wybierz opcję „Nie wiem”.

Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

 

Zebrane dane z kategorii wieku, płci i pochodzenia etnicznego będą używane w filtrach w serwisie internetowym Adobe Stock. Obecnie nie będą używane w wynikach wyszukiwania słów kluczowych. Należy nadal dodawać słowa kluczowe i tytuły do prac, tak samo jak poprzednio.

Usługa Adobe Stock przeskanowała podzbiór zgód z ostatnich dwóch lat i automatycznie dodała informacje o pochodzeniu etnicznym do formularza Model Tagger. 

Zaleca się edycję tych informacji w celu dodania informacji o płci i wieku, ponieważ w przyszłości planowane są dodatkowe filtry. 

Zgód utworzonych za pomocą programu Adobe Sign nie można obecnie edytować. 

Informacje o pochodzeniu etnicznym i płci zarejestrowane w tytułach i słowach kluczowych są wykorzystywane podczas określania trafności wyszukiwania. Informacje rejestrowane w formularzu Model Tagger mają na celu pełniejsze uchwycenie autoidentyfikacji modeli i modelek. Są one używane w filtrach, aby pomóc nabywcom w znalezieniu prac na podstawie tożsamości etnicznej lub płci osoby w niej przedstawionej. 

Im dokładniejsze i szczegółowe będą to informacje, tym lepiej. Dane te mają na celu potwierdzenie, jak identyfikują się i przedstawiają modele i modelki. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do pochodzenia etnicznego lub płci modela/modelki, najlepiej zostaw tę sekcję pustą lub wybierz opcję „Nie wiem”.

Model Tagger zawiera otwarte pole tekstowe umożliwiające wpisanie płci lub pochodzenia etnicznego, których nie ma na liście. Będziemy regularnie przeglądać te opcje i rozważać dodanie ich do filtra. 

Tytuły i słowa kluczowe pracy określają jej widoczność w wyszukiwarce. Dodatkowe informacje podane w formularzu Model Tagger zostaną wykorzystane do zawężenia wyników wyszukiwania. 

Wprowadzimy aktualizację umożliwiającą dodawanie informacji o wieku, płci i pochodzeniu etnicznym do plików CSV. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online