Podręcznik użytkownika Anuluj

Jak uzyskać wypłatę

 1. Podręcznik użytkownika Stock Contributor
 2. Dlaczego warto dostarczać prace do usługi Adobe Stock
  1. Korzyści wynikające z dostarczania prac
  2. Czego poszukujemy w pracach
  3. Porady ułatwiające pomyślne dostarczanie prac
 3. Tworzenie konta i zarządzanie nim
  1. Tworzenie konta
  2. Zarządzanie stroną profilu dostawcy
  3. Nawigacja na koncie
  4. Potrzebujesz pomocy?
 4. Wytyczne prawne
  1. Wytyczne dotyczące konta i przesyłania prac
  2. Terminologia prawna i prawa autorskie
  3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby i ochrona praw modela/modelki
  4. Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu
  5. Znane ograniczenia dotyczące obrazów
  6. Korzystanie z prac
  7. Zgłaszanie podejrzenia niewłaściwego wykorzystania adresu IP
 5. Wymagania dotyczące prac
  1. Wymagania dotyczące fotografii i ilustracji
  2. Wymagania dotyczące prac wektorowych
  3. Wymagania dotyczące wideo
  4. Wymagania dotyczące treści wygenerowanych przy pomocy sztucznej inteligencji
  5. Wymagania dotyczące plików PNG z przezroczystością
  6. Wymagania dotyczące prac ilustracyjnych do użytku redakcyjnego
  7. Wymagania dotyczące szablonów animacji
  8. Wymagania dotyczące szablonów projektowych
  9. Kolekcje Premium i 3D
  10. Wytyczne dotyczące zróżnicowanych i inkluzywnych prac
 6. Przygotowywanie i przesyłanie pracy
  1. Zdjęcia: co robić, a czego unikać
  2. Prace wektorowe: co robić, a czego unikać
  3. Prace wideo: co robić, a czego unikać
  4. Przesyłanie prac
  5. Przesyłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu
 7. Skuteczny opis pracy
  1. Tytuły i słowa kluczowe
  2. Wybór odpowiedniej kategorii
  3. Edytowanie i usuwanie plików
  4. Organizowanie prac za pomocą plików CSV
 8. Procedura recenzji
  1. Recenzja
  2. Przyczyny odrzucenia pracy
  3. Jakość i problemy techniczne
  4. Prace podobne a spam
 9. Płatności i podatki
  1. Wypłata
  2. Informacje o honorarium dla dostawców prac
  3. Częste pytania dotyczące podatków — informacje dla dostawców prac

Informacje o tym, jak zgłosić zlecenie wypłaty w Adobe Stock.

Wniosek o wypłatę można zgłosić, gdy przychody dostawcy z tantiem w Adobe Stock przekroczą 25 USD. Muszą być spełnione następujące kryteria:

 • Na Twoim koncie musi być zarejestrowany zweryfikowany formularz podatkowy.

 • Od pierwszej sprzedaży Adobe Stock musi minąć co najmniej 45 dni. (Kolejne zlecenia wypłaty można zgłaszać po ponownym osiągnięciu progu 25 USD).

 • Musisz dysponować kontem PayPal, Payoneer lub Skrill, na które wpłyną środki. 

Rachunki do płatności i informacje walutowe

Rachunek można skonfigurować w ramach procesu zlecania wypłaty. Usługa Payoneer jest dostępna tylko dla dostawców spoza Stanów Zjednoczonych. Instrukcje konfigurowania konta podano w artykule Często zadawane pytania dotyczące usługi Payoneer.

Od 1 marca 2023 r. wszystkie konta dostawców Adobe Stock są opłacane w dolarach amerykańskich, niezależnie od tego, gdzie się znajduje dany dostawca. Nie można zmienić waluty konta dostawcy.  

Adobe oblicza honoraria na podstawie punktów, przyjmując przeliczenie: 1 punkt = 1 USD.

Uwaga: Użytkownicy usługi PayPal w Japonii mogą przyjmować wpływy pieniężne tylko wtedy, gdy mają konto na poziomie Premium.   

W Indonezji, Afryce Południowej, Korei Południowej i Turcji do otrzymywania wpływów pieniężnych potrzebne jest konto Payoneer.

Wykonaj następujące czynności aby zgłosić zlecenie wypłaty:

 1. W prawym górnym rogu portalu Dostawcy jest widoczne łączne saldo dostępnych środków. Kliknij tę łączną kwotę. Serwis otworzy stronę Informacje.

 2. Jeśli przychód wynosi co najmniej 25 USD, to będzie aktywny przycisk Wypłata.

 3. Kliknij przycisk Wypłata i wybierz opcję PayPal, Payoneer lub Skrill.

 4. Wpisz adres e-mail powiązany z kontem operatora płatności. (Twój adres e-mail musi być poprawny, ponieważ w przeciwnym razie zlecenie wypłaty zostanie odrzucone).
   

  Wypłaty są realizowane w kolejności otrzymania zgłoszeń. Zazwyczaj płatność następuje w ciągu 7–10 dni roboczych.

  Informacja podatkowa: Jeśli nie prześlesz formularza podatkowego w sekcji Konto dostawcy w serwisie Contributor, przychody ze sprzedaży wszystkich Twoich prac zostaną obciążone podatkiem według maksymalnej stawki 30% (uzależnionej od Twojego kraju zamieszkania). 

Dostawcy z Rosji i Białorusi

Wpływ nowych sankcji, przepisów o kontroli eksportu i embarg

Dostawcy w Rosji lub na Białorusi mogą napotkać problemy podczas próby przeniesienia środków z połączonego konta PayPal, Payoneer lub Skrill („zewnętrznego operatora usług płatniczych”) na swoje konto bankowe z powodu nowych oficjalnych sankcji, regulacji o kontroli eksportu i embarga, które już zostały lub mogą zostać w przyszłości nałożone na instytucje i osoby znajdujące się w tych krajach.

Tak jak tutaj opisano, dostawcy mogą zgłaszać zlecenia wypłaty za pośrednictwem wielu zewnętrznych operatorów usług płatniczych. Adobe nie ma jednak żadnego wpływu na politykę płatności obowiązującą u tych zewnętrznych operatorów usług płatniczych.

Operatorzy zewnętrzni mogą podlegać zobowiązaniom wynikającym z nakładanych przez administrację państwową sankcji, przepisów o kontroli eksportu lub embarga, zgodnie z którymi będą mieć obowiązek blokowania przelewu środków do banku, z którego korzysta Dostawca — na przykład w sytuacji, gdy bank ten stanie się przedmiotem sankcji lub gdy Dostawca przebywa na obszarze objętym embargiem.

W przypadku problemów z przelewem środków do zewnętrznego operatora płatności (np. w sytuacji, gdy środki nie wpłyną na konto u zewnętrznego operatora w ciągu tygodni od złożenia zlecenia wypłaty) lub przelewem środków z konta u zewnętrznego operatora na rachunek bankowy należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta tego operatora. Oto odsyłacze do stron pomocy zewnętrznych operatorów płatności: PayPal, Payoneer oraz Skrill. Zostały one tu zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

Aktualizacja z 30 listopada 2022 r.: Jeśli jesteś dostawcą z Rosji, dostawcy usług płatniczych PayPal i Payoneer zakończyli działalność regionalną z powodu sankcji nałożonych przez rząd lub innych ograniczeń. Dostawcy, którzy mają konto Skrill, mogą nadal otrzymywać płatności, ale Skrill nie będzie akceptować nowych kont w Rosji. Jeśli nie mieszkasz już w Rosji, możesz połączyć swoje konto Adobe Stock z innym kontem Payoneer. Aby to zrobić, skontaktuj się z zespołem obsługi dostawców, aby odłączyć poprzednie konto Payoneer od swojego konta Adobe Stock.

Dostawcy w Białorusi nadal mogą otrzymywać wypłaty za pomocą usług Skrill i Payoneer.

Firma Adobe udostępnia te informacje dla wygody dostawców prac. Aby uzyskać najnowsze informacje, wejdź na strony pomocy zewnętrznych operatorów płatności: PayPal, Payoneer i Skrill.

Adobe Stock monitoruje wszystkie wypłaty, aby sprawdzić, czy środki zostały pomyślnie przelane na konto u zewnętrznego operatora płatności. W przypadku odrzucenia wypłaty przez zewnętrznego operatora Adobe przeniesie te środki z powrotem na konto dostawcy w Adobe Stock. Ze względu na aktualną sytuację powrót środków na konto dostawcy Adobe Stock może trwać dłużej niż zwykle.

Można skontaktować się z zespołem obsługi dostawców i poprosić o anulowanie zlecenia wypłaty. Uwaga: Jeśli wypłata została już odebrana i zaakceptowana przez zewnętrznego operatora płatności, to nie można jej anulować.

Podczas zgłaszania zlecenia wypłaty może być możliwe wybranie innego operatora płatności. Więcej informacji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto