Za każdym razem, gdy ktoś kupi licencję na Twoją pracę w serwisie Adobe Stock lub Fotolia, otrzymujesz należną zapłatę. Na tej stronie przedstawiono szczegółowe informacje na temat zgłaszania zlecenia wypłaty tych środków.

Przegląd informacji o honorariach

Honorarium od prac fotograficznych i wektorowych oraz ilustracji sprzedawanych w Adobe Stock wynosi 33% kwoty zapłaconej za pracę przez nabywcę. W przypadku prac wideo honorarium wynosi 35% ceny zakupu. Cena ta zależy od planu subskrypcyjnego klienta oraz rodzaju pracy. W przypadku cen za pobrania w ramach planu subskrypcyjnego ma zastosowanie minimalna kwota gwarantowana, która może zastępować powyższą kalkulację honorarium. Adobe udziela również licencji na prace na podstawie niestandardowych umów, które nie zostały ujęte w tabeli honorariów. Płatności wynikające z umów niestandardowych są zawsze naliczane z użyciem stawki 33% od zdjęć, ilustracji i grafiki wektorowej oraz 35% od prac wideo. W serwisach Adobe Stock i Fotolia obowiązują odmienne warunki. Szczegółowe informacje podano w tabeli honorariów.

Zgłaszanie zlecenia wypłaty

Gdy Twoje honoraria osiągną co najmniej 25 $, możesz wysłać zlecenie wypłaty w serwisie PayPal, Payoneer lub Skrill. Zanim złożysz pierwsze zlecenie wypłaty, musisz spełnić następujące kryteria:

 • Na Twoim koncie musi być zarejestrowany zweryfikowany formularz podatkowy;
 • Musi upłynąć co najmniej 45 dni od daty pierwszej transakcji sprzedaży Twoich prac; kolejne zlecenia wypłaty można zgłaszać po ponownym osiągnięciu progu 25 $; 
 • Musisz mieć prawidłowe konto PayPal, Payoneer lub Skrill, na które wpłyną środki; konto takie można skonfigurować w ramach procesu zlecania wypłaty. Usługa Payoneer jest początkowo dostępna tylko dla dostawców spoza USA, którzy otrzymują wypłatę w walucie USD, czyli dostawców z Ameryki Południowej, Korei Południowej, Afryki Południowej, Australii, Rosji i Ukrainy. Instrukcje konfigurowania konta podano w artykule Często zadawane pytania dotyczące usługi Payoneer. Mamy nadzieję w najbliższej przyszłości rozszerzyć dostępność usługi Payoneer na resztę świata.

Waluta, w której otrzymasz wypłatę, zależy od kraju, w którym założono konto. Waluta jest wybierana automatycznie i nie można jej zmienić. Środki są wypłacane w następujących walutach: € / $ / £ / PLN / 円 / SEK. Niezależnie od kraju zamieszkania dostawcy, honorarium jest naliczane na podstawie ceny zakupu pliku obowiązującej w USA.  

Uwaga:

W Japonii wpływy pieniężne można przyjmować tylko na konto PayPal na poziomie Premium.

Aby zgłosić zlecenie wypłaty:

 1. W prawym górnym rogu portalu Dostawcy jest widoczne łączne saldo dostępnych środków. Kliknij tę kwotę. Serwis otworzy stronę sprzedaży.

  mat_payout_screenshotpost
 2. Jeśli przychód wynosi co najmniej 25 $, to będzie aktywny przycisk Wypłata.

 3. Kliknij przycisk Wypłata i wybierz opcję PayPal, Payoneer lub Skrill.

  Getting-paid-2
 4. Podaj prawidłowy adres e-mail, który jest powiązany z Twoim kontem w systemie operatora płatności — w przeciwnym razie transakcja zostanie odrzucona.

  Wypłaty są realizowane w kolejności otrzymania zgłoszeń. Zazwyczaj płatność następuje w ciągu siedmiu dni roboczych.

  Uwaga:

  Jeśli nie prześlesz formularza podatkowego w sekcji Konto dostawcy w serwisie Dostawcy, przychody ze wszystkich Twoich prac zostaną obciążone podatkiem według maksymalnej stawki 30% (uzależnionej od Twojego kraju zamieszkania). Bez zweryfikowanego formularza podatkowego nie można również zgłaszać zleceń wypłaty.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online