Podręcznik użytkownika Anuluj

Wymagania dotyczące wideo

 1. Podręcznik użytkownika Stock Contributor
 2. Dlaczego warto dostarczać prace do usługi Adobe Stock
  1. Korzyści wynikające z dostarczania prac
  2. Czego poszukujemy w pracach
  3. Porady ułatwiające pomyślne dostarczanie prac
 3. Tworzenie konta i zarządzanie nim
  1. Tworzenie konta
  2. Zarządzanie stroną profilu dostawcy
  3. Nawigacja na koncie
  4. Potrzebujesz pomocy?
 4. Wytyczne prawne
  1. Wytyczne dotyczące konta i przesyłania prac
  2. Terminologia prawna i prawa autorskie
  3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby i ochrona praw modela/modelki
  4. Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu
  5. Znane ograniczenia dotyczące obrazów
  6. Korzystanie z prac
  7. Zgłaszanie podejrzenia niewłaściwego wykorzystania adresu IP
 5. Wymagania dotyczące prac
  1. Wymagania dotyczące fotografii i ilustracji
  2. Wymagania dotyczące prac wektorowych
  3. Wymagania dotyczące wideo
  4. Wymagania dotyczące treści wygenerowanych przy pomocy sztucznej inteligencji
  5. Wymagania dotyczące plików PNG z przezroczystością
  6. Wymagania dotyczące prac ilustracyjnych do użytku redakcyjnego
  7. Wymagania dotyczące szablonów animacji
  8. Wymagania dotyczące szablonów projektowych
  9. Kolekcje Premium i 3D
  10. Wytyczne dotyczące zróżnicowanych i inkluzywnych prac
 6. Przygotowywanie i przesyłanie pracy
  1. Zdjęcia: co robić, a czego unikać
  2. Prace wektorowe: co robić, a czego unikać
  3. Prace wideo: co robić, a czego unikać
  4. Przesyłanie prac
  5. Przesyłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu
 7. Skuteczny opis pracy
  1. Tytuły i słowa kluczowe
  2. Wybór odpowiedniej kategorii
  3. Edytowanie i usuwanie plików
  4. Organizowanie prac za pomocą plików CSV
 8. Procedura recenzji
  1. Recenzja
  2. Przyczyny odrzucenia pracy
  3. Jakość i problemy techniczne
  4. Prace podobne a spam
 9. Płatności i podatki
  1. Wypłata
  2. Informacje o honorarium dla dostawców prac
  3. Częste pytania dotyczące podatków — informacje dla dostawców prac

Chcesz, aby Twoje pliki wideo zostały przyjęte do kolekcji Adobe Stock? Dowiedz się, jak spełnić standardy jakościowe oraz wymagania techniczne i prawne Adobe. 

Przyjmujemy nagrania wykonane dowolną kamerą — w tym również telefonem lub tabletem — pod warunkiem, że spełniają one wymagania techniczne, prawne i jakościowe.   

Staraj się osiągać najwyższe standardy jakości.  

Firmy, agencje reklamowe, studia projektowe i marketerzy chcą kupować świetnie wyglądające, wyróżniające się wideo, takie jak te: Aby nagrania miały wartość komercyjną, należy zadbać o odpowiednie naświetlenie i ekspozycję, brak zniekształceń graficznych i dźwiękowych, stabilny obraz (chyba że brak stabilności jest istotny pod względem treściowym) obraz braku widocznego efektu chybotania („jello artifacts”) i błyskających pasów na ekranie.  

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces: 

 

Cięcia  

Tak: Stosuj czyste cięcia, tak aby materiał wideo nie zaczynał się od osobnego klipu. 

Tak: Twórz krótkie klipy oddzielające każde ujęcie. Przyjmujemy materiał filmowy o długości 5-60 sekund. Zalecamy, aby klipy trwały co najmniej 15 sekund. 

Tak: Pozostaw uchwyty montażowe na początku i końcu klipów wideo — zalecamy 1-5 sekund. 

Tak: Wytnij dopasowania kamery, takie jak wyostrzenia i powiększenia. 

 

Montaż i postprodukcja 

Tak: Subtelnie przetwarzaj wideo — ostre nagrania w czystych kolorach sprzedają się najlepiej. 

Tak: Dopasuj poziomy, krzywe lub jasność/kontrast, aby uzyskać najlepszy zakres tonalny.  

Nie: Nie stosuj nadmiernego wyostrzania, ponieważ może uwydatniać szum i niepożądane tekstury. 

Nie: Nie zwiększaj drastycznie kontrastu, ponieważ może to powodować powstanie szumu i utratę szczegółów. 

Nie: Nie zwiększaj nadmiernie nasycenia — jeśli chcesz mocno uwydatnić kolory w celu uzyskania konkretnego efektu estetycznego, użyj dodatkowego modułu korekcji koloru lub funkcji jaskrawości na panelu gradacji kolorów Lumetri w programie Premiere Pro. 

Nie: Nie przesyłaj nieprzetworzonych plików wideo ani nagrań z niepoprawionym logarytmem gamma (log). Gradacja kolorów nagranego materiału wideo powinna być prosta — zalecamy zastosowanie Rec 709 LUT. 

Nie: Nie dodawaj winiet lub innych efektów, chyba że mają istotne znaczenie dla ujęcia. 

Nie: Nie twórz materiału wideo z obrazów nieruchomych. Wyjątek stanowią filmy poklatkowe. 

 

Obrazy podglądu  

Tak: Pamiętaj, że obraz podglądu wideo będzie automatycznie generowany z klatki w 5 sekundzie trwania filmu. 

 

Audio  

Tak: Zachowaj dźwięk otoczenia, jeśli jest dobrej jakości. 

Tak: Uzyskaj zgody na rozpowszechnianie materiału od wszystkich dających się zidentyfikować osób wypowiadających się w nagraniu albo usuń taki dźwięk. 

Tak: Usuń materiał dźwiękowy, który nie jest użyteczny, na przykład dźwięk nadmiernie zmodulowany lub dźwięk, który może być chroniony znakiem towarowym. Wideoklipy bez dźwięku są jak najbardziej dopuszczalne. 

Nie: Nie dodawaj muzyki ani efektów dźwiękowych. 

 

Warianty

Tak: Możesz przesłać wiele wariantów wideo, w tym ujęcia wykonane pod różnymi kątami i przy ruchu kamery, oraz wiele opcji kompozycji, takich jak ujęcia szerokie, bliskie itd. 

Nie: Nie przysyłaj materiałów, które różnią się tylko nieznacznie lub których różnice wynikają z efektów wprowadzonych na etapie postprodukcji. Pamiętaj, aby każdy materiał był wyjątkowo wartościowy dla klientów. 

 

Przesyłanie  

Nie: Nie zwiększaj rozdzielczości nagrania, np. z HD do 4K. Nagranie należy przesyłać w takiej wielkości, w jakiej je zarejestrowano, lub w razie potrzeby w mniejszej. 

 

Dowiedz się więcej o procesie recenzji Adobe Stock

 

Stosuj się do następujących wytycznych i specyfikacji technicznych: 

 

Czas trwania i rozmiar pliku 

Minimalna długość: 5 sekund

Maksymalna długość: 60 sekund 

Maksymalny rozmiar pliku: 3900 MB (3,9 GB) 

 

Rozdzielczość w poziomie 

 • Przesyłaj treść źródłową w jednej z następujących rozdzielczości:  
 1. 1920 x 1080 pikseli
 2. 2048 x 1080 pikseli
 3. 3840 x 2160 pikseli
 4. 4096 x 2160 pikseli
 5. 4096 x 2304 pikseli 
 • Przesyłaj materiał z klatkami w natywnej wielkości. Nie konwertuj oryginalnej rozdzielczości kamery na większą ani na mniejszą, chyba że rozdzielczość źródła jest większa niż 4K. 
 • Adobe akceptuje klipy wideo o szerokości od 1920 do 4096 pikseli (pełna rozdzielczość DCI 4K). 
 • Standardowe rozmiary to 1920 x 1080 (HD), 2048 x 1080 (2K), 3840 x 2160 (UHD), 4096 x 2160 (4K) i 4096 x 2304 (4K-16x9). Przyjmowane są jednak także materiały w większości proporcji szerokoekranowych, takich jak 2,39:1, które mogą skutkować obniżeniem liczby pikseli wysokości.

Rozdzielczość w pionie

 • Przesyłaj treść źródłową w jednej z następujących rozdzielczości:

   1. 2304 x 4096

   2. 2160 x 4096

   3. 2160 x 3840   

   4. 1080 x 1920

 • Nagraj wideo w natywnym formacie, czyli w pionie, i prześlij wideo ze współczynnikiem proporcji klipu 9:16. Nie konwertuj wideo na współczynnik proporcji 16:9 i prześlij je jako poziome. 
 • W przypadku wideo w pionie zalecamy klipy o długości 10–30 sekund, chociaż minimalna długość wynosi 5 sekund, a maksymalna 60 sekund. 
 • W tytułach i słowach kluczowych umieść słowa kluczowe „pionowe” i „wideo”. 

Rozdzielczość kwadratowa

 • Przesyłaj treść źródłową w jednej z następujących rozdzielczości:

      1. 1080 x 1080

      2. 2160 x 2160

 • Prześlij wideo ze współczynnikiem proporcji 1:1.

Liczba klatek 

 • Nie należy zmieniać natywnej liczby klatek klipu, chyba że przesyłasz wideo ze spowolnionym lub przyspieszonym ruchem. 
 • Nagrania powinny mieć standardową liczbę klatek — 23,98; 24; 25; 29,97; 30; 50; 59,94 lub 60. 
 •  

Formaty kontenera wideo 

 • Akceptujemy formaty MOV, MPG i MP4. 
 • Jeśli jest to możliwe, korzystaj z profesjonalnego narzędzia do dekodowania, np. Adobe Media Encoder, aby zachować oryginalną jakość wideo i uniknąć ponownej kompresji. 
 •  

Kompresja wideo (kodeki) 

Zalecenia: 

 • ProRes 
 • H.264 

Przyjmujemy również: 

 • MPEG 2 
 • MPEG 4 
 • Motion JPEG (MJPEG) 
 • PNG 

 

Audio 

 • Dźwięk musi być nieskompresowany przy 48 kHz i 16 bitach. 
 •  

Używaj skutecznych tytułów i słów kluczowych. 

Do plików w portalu Contributor można dodawać tytuły i słowa kluczowe. Jeśli pliki zawierają już tytuły i słowa kluczowe dodane w programie w Premiere Pro lub Adobe Bridge, Adobe Stock je zachowa. Te metadane można zawsze przejrzeć i edytować przed przesłaniem pracy. Możesz też przesłać plik CSV zawierający odpowiednie metadane. Więcej informacji

W słowach kluczowych i tytułach nie należy używać nazw chronionych znakiem towarowym (np. Porsche, iPad, Ferrari), specyfikacji aparatu fotograficznego lub kamery (np. Nikon lub 4K) ani określeń typu treści (np. wideo).  

Jeśli w klipie zastosowano specjalną technikę lub ustawiono kamerę pod specjalnym kątem (np. zastosowano powiększenie, animację poklatkową lub ujęcie z satelity), należy pamiętać o dodaniu takiej informacji w tytule i słowach kluczowych. Szczegółowa lista słów kluczowych z technikami filmowymi i kątami kamery znajduje się w naszym przewodniku po metadanych

Więcej informacji o tytułach i słowach kluczowych. 

 

Poznaj podstawowe informacje prawne. 

Prace Adobe Stock muszą być zgodne ze wszystkimi przepisami dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych, praw dotyczących ochrony prywatności, praw własności itd. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą wytycznych prawnych w tym podręczniku użytkownika, aby dobrze zrozumieć kluczowe terminy prawne i dowiedzieć się, kiedy konieczne jest dołączenie do pracy formularza zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub formularza zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu.  

Kluczowe jest to, że nie możemy przyjąć wideo, które zawiera logo, znaki towarowe, nazwy firm lub marek. — można jednak przesłać pracę, w której takie elementy zostały cyfrowo usunięte.  

 

Filmy wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji:

 

 • Pamiętaj, że przesyłane przez Ciebie prace muszą spełniać wszystkie wymagania dotyczące generatywnej SI.
 • Sprawdź, czy materiał wideo spełnia standardy jakościowe produkcji — jest pozbawiony artefaktów, zniekształceń i niespójności. 

 

 • Przesyłane filmy muszą mieć rozdzielczość co najmniej 1080 pikseli na każdym boku (poziomo: 1920 x 1080, pionowo: 1080 x 1920).

 • Klipy wideo muszą mieć długość od 5 do 60 sekund.

 

Nie należy wysyłać spamu.  

Wybierz tylko najlepsze nagrania i upewnij się, czy każda z przesłanych prac jest inna. Nie przesyłaj wielu klipów z minimalnymi różnicami kąta ujęcia lub głębi ostrości albo kopii tego samego nagrania z zastosowanymi różnymi efektami postprodukcyjnymi. Nasz zespół moderacyjny może uznać przesyłanie wielu prac o podobnej lub identycznej zawartości za spam. Przesyłanie wielu wersji pracy wideo utworzonych za pomocą tego samego polecenia będzie bezwzględnie uważane za spamowanie. Używanie długich, niemających wartości opisowej, powtarzających się lub nieistotnych tytułów i słów kluczowych również może być postrzegane jako spam. Spamowanie jest surowo zabronione i może doprowadzić do zablokowania lub trwałego usunięcia Twojego konta. Więcej informacji

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?