Podręcznik użytkownika Anuluj

Edytowanie i usuwanie plików

 1. Podręcznik użytkownika Stock Contributor
 2. Dlaczego warto dostarczać prace do usługi Adobe Stock
  1. Korzyści wynikające z dostarczania prac
  2. Czego poszukujemy w pracach
  3. Porady ułatwiające pomyślne dostarczanie prac
 3. Tworzenie konta i zarządzanie nim
  1. Tworzenie konta
  2. Zarządzanie stroną profilu dostawcy
  3. Nawigacja na koncie
  4. Potrzebujesz pomocy?
 4. Wytyczne prawne
  1. Wytyczne dotyczące konta i przesyłania prac
  2. Terminologia prawna i prawa autorskie
  3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby i ochrona praw modela/modelki
  4. Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu
  5. Znane ograniczenia dotyczące obrazów
  6. Korzystanie z prac
  7. Zgłaszanie podejrzenia niewłaściwego wykorzystania adresu IP
 5. Wymagania dotyczące prac
  1. Wymagania dotyczące fotografii i ilustracji
  2. Wymagania dotyczące prac wektorowych
  3. Wymagania dotyczące wideo
  4. Wymagania dotyczące treści wygenerowanych przy pomocy sztucznej inteligencji
  5. Wymagania dotyczące plików PNG z przezroczystością
  6. Wymagania dotyczące prac ilustracyjnych do użytku redakcyjnego
  7. Wymagania dotyczące szablonów animacji
  8. Wymagania dotyczące szablonów projektowych
  9. Kolekcje Premium i 3D
  10. Wytyczne dotyczące zróżnicowanych i inkluzywnych prac
 6. Przygotowywanie i przesyłanie pracy
  1. Zdjęcia: co robić, a czego unikać
  2. Prace wektorowe: co robić, a czego unikać
  3. Prace wideo: co robić, a czego unikać
  4. Przesyłanie prac
  5. Przesyłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu
 7. Skuteczny opis pracy
  1. Tytuły i słowa kluczowe
  2. Wybór odpowiedniej kategorii
  3. Edytowanie i usuwanie plików
  4. Organizowanie prac za pomocą plików CSV
 8. Procedura recenzji
  1. Recenzja
  2. Przyczyny odrzucenia pracy
  3. Jakość i problemy techniczne
  4. Prace podobne a spam
 9. Płatności i podatki
  1. Wypłata
  2. Informacje o honorarium dla dostawców prac
  3. Częste pytania dotyczące podatków — informacje dla dostawców prac

Informacje o edytowaniu i usuwaniu plików w portalu Adobe Stock — Dostawcy.

Po przesłaniu pliku do portalu może się okazać, że trzeba zmienić jego tytuł, kategorię lub słowa kluczowe. Niekiedy trzeba także całkowicie usunąć plik. Zmiany tego typu można wprowadzać przed przesłaniem pliku lub po jego zatwierdzeniu. Nie jest natomiast możliwe wprowadzanie zmian w okresie, gdy plik przechodzi recenzję. 

Poniżej podano instrukcje edytowania i usuwania plików w różnych obszarach portalu.

Edytowanie pliku we własnym portfolio:

 1. W portalu Dostawcy otwórz stronę Portfolio w sekcji Konsola.
 2. Kliknij plik, który chcesz edytować.
 3. Zostanie wyświetlona większa miniatura obrazu. Pod nią znajduje się pole, w którym jest widoczny tytuł, kategoria i słowa kluczowe (zobacz ilustrację poniżej):

   4.  Zatrzymaj kursor nad pozycją, którą chcesz edytować, a następnie kliknij ikonę ołówka. 
   5.  Wprowadź zmiany i kliknij opcję Zapisz

Aby usunąć plik w swoim portfolio:

 1. W portalu Dostawcy otwórz stronę Portfolio w sekcji Konsola.
 2. Kliknij plik, który chcesz edytować. 
 3. Kliknij opcję Usuń plik obok ikony kosza, jak pokazano poniżej.

Aby edytować plik w sekcji Przesłane pliki:

 1. Przejdź do sekcji Przesłane pliki.
 2. Aby wyświetlić większą miniaturę obrazu, zaznacz odpowiednią miniaturkę, a następnie kliknij podwójną strzałkę u góry panelu indeksu po prawej stronie, co spowoduje rozwinięcie podglądu.
 3. Edytuj tytuł, kategorię lub słowa kluczowe.
 4. Aby zamknąć obraz podglądu, kliknij ikonę X w prawym górnym rogu.

Aby zmienić kolejność słów kluczowych:

 1. Umieść kursor nad liczbą po lewej stronie słowa kluczowego. Gdy liczba zmieni się w siatkę z kropkami, kliknij i przeciągnij słowo kluczowe w górę lub w dół (1).
 2. Aby przenieść słowo kluczowe na początek, kliknij strzałkę po prawej stronie tego słowa kluczowego (2).
 3. Aby usunąć słowo kluczowe, kliknij ikonę X po prawej stronie tego słowa kluczowego (3).

Aby usunąć i zastąpić słowa kluczowe:

 1. Jeśli chcesz usunąć istniejące słowa kluczowe i zacząć na nowo, wybierz opcję Usuń wszystkie słowa kluczowe.  

Aby usunąć plik w sekcji Przesłane pliki:
 1. Przejdź do sekcji Przesłane pliki.
 2. Kliknij plik, który chcesz usunąć.
 3. W prawym górnym rogu strony wybierz ikonę Usuń plik, tak jak pokazano poniżej.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?