Edytowanie i usuwanie plików

Informacje o edytowaniu i usuwaniu plików w portalu Adobe Stock — Dostawcy.

Edytowanie portfolio

Po przesłaniu plików może się okazać, że trzeba zmienić ich tytuł, kategorię lub słowa kluczowe. Niekiedy trzeba także całkowicie usunąć plik. Te zmiany można z łatwością wprowadzić w odniesieniu do plików, które zostały już zaakceptowane lub których jeszcze nie przesłano do recenzji. Nie można natomiast usuwać ani edytować pliku, który przechodzi właśnie recenzję lub który został odrzucony.

Tutaj można usunąć plik lub zmienić tytuł albo słowa kluczowe

Aby edytować plik w swoim portfolio:

 1. Przejdź do swojego Portfolio.
 2. Kliknij plik, który chcesz edytować.
 3. Zostanie wyświetlona większa miniatura obrazu, a poniżej niej pole zawierające tytuł, kategorię i słowa kluczowe (1).
 4. Zatrzymaj kursor nad pozycją, którą chcesz edytować, a następnie kliknij ikonę ołówka (2).
 5. Wprowadź zmiany i kliknij opcję Zapisz.

Aby usunąć plik w swoim portfolio:

 1. Przejdź do swojego Portfolio.
 2. Kliknij plik, który chcesz edytować.
 3. Kliknij ikonę kosza (3).
Poszczególne słowa kluczowe można przenosić lub usuwać. Można także usunąć wszystkie słowa kluczowe i zastąpić je słowami kluczowymi wygenerowanymi automatycznie.

Aby edytować plik w sekcji Przesłane pliki:

 1. Przejdź do sekcji Przesłane pliki.
 2. Aby wyświetlić większą miniaturę obrazu: zaznacz miniaturę, którą chcesz edytować. 
 3. Następnie kliknij ikonę podwójnych strzałek na górze po prawej stronie panelu indeksowania, aby rozwinąć podgląd.
 4. Aby zamknąć obraz podglądu, kliknij ikonę X w jego prawym górnym rogu.

Aby zmienić kolejność słów kluczowych:

 1. Umieść kursor nad liczbą po lewej stronie słowa kluczowego. Liczba zmieni się w siatkę kropek (4). Kliknij i przeciągnij słowo kluczowe w górę lub w dół. 
 2. Aby przenieść słowo kluczowe na początek, kliknij strzałkę po prawej stronie tego słowa kluczowego (5). 
 3. Aby usunąć słowo kluczowe, kliknij ikonę X po prawej stronie tego słowa kluczowego (6).

Aby usunąć i zastąpić słowa kluczowe:

 1. Jeśli chcesz usunąć istniejące słowa kluczowe i zacząć na nowo od słów wygenerowanych automatycznie, wybierz opcję Usuń wszystkie słowa kluczowe (7) 
 2. Następnie wybierz opcję Odśwież automatyczne słowa kluczowe (8). 
Zanim plik trafi do moderacji, można go usunąć

Aby usunąć plik w sekcji Przesłane pliki:

 1. Przejdź do sekcji Przesłane pliki.
 2. Kliknij plik, który chcesz usunąć.
 3. Wybierz opcję Usuń plik, która znajduje się na dole panelu Słowa kluczowe (zob. ilustracja powyżej).
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto