Edytowanie i usuwanie plików

Informacje o edytowaniu i usuwaniu plików w portalu Adobe Stock — Dostawcy.

Po przesłaniu pliku do portalu może się okazać, że trzeba zmienić jego tytuł, kategorię lub słowa kluczowe. Niekiedy trzeba także całkowicie usunąć plik. Zmiany tego typu można wprowadzać przed przesłaniem pliku lub po jego zatwierdzeniu. Nie jest natomiast możliwe wprowadzanie zmian w okresie, gdy plik przechodzi recenzję. 

Poniżej podano instrukcje edytowania i usuwania plików w różnych obszarach portalu.

Edytowanie pliku we własnym portfolio:

 1. W portalu Dostawcy otwórz stronę Portfolio w sekcji Konsola.
 2. Kliknij plik, który chcesz edytować.
 3. Zostanie wyświetlona większa miniatura obrazu. Pod nią znajduje się pole, w którym jest widoczny tytuł, kategoria i słowa kluczowe (zobacz ilustrację poniżej):

   4.  Zatrzymaj kursor nad pozycją, którą chcesz edytować, a następnie kliknij ikonę ołówka. 
   5.  Wprowadź zmiany i kliknij opcję Zapisz

Aby usunąć plik w swoim portfolio:

 1. W portalu Dostawcy otwórz stronę Portfolio w sekcji Konsola.
 2. Kliknij plik, który chcesz edytować. 
 3. Kliknij opcję Usuń plik obok ikony kosza, jak pokazano poniżej.

Aby edytować plik w sekcji Przesłane pliki:

 1. Przejdź do sekcji Przesłane pliki.
 2. Aby wyświetlić większą miniaturę obrazu, zaznacz odpowiednią miniaturkę, a następnie kliknij podwójną strzałkę u góry panelu indeksu po prawej stronie, co spowoduje rozwinięcie podglądu.
 3. Edytuj tytuł, kategorię lub słowa kluczowe.
 4. Aby zamknąć obraz podglądu, kliknij ikonę X w prawym górnym rogu.

Aby zmienić kolejność słów kluczowych:

 1. Umieść kursor nad liczbą po lewej stronie słowa kluczowego. Gdy liczba zmieni się w siatkę z kropkami, kliknij i przeciągnij słowo kluczowe w górę lub w dół (1).
 2. Aby przenieść słowo kluczowe na początek, kliknij strzałkę po prawej stronie tego słowa kluczowego (2).
 3. Aby usunąć słowo kluczowe, kliknij ikonę X po prawej stronie tego słowa kluczowego (3).

Aby usunąć i zastąpić słowa kluczowe:

 1. Jeśli chcesz usunąć istniejące słowa kluczowe i zacząć na nowo, wybierz opcję Usuń wszystkie słowa kluczowe.  

Aby usunąć plik w sekcji Przesłane pliki:
 1. Przejdź do sekcji Przesłane pliki.
 2. Kliknij plik, który chcesz usunąć.
 3. W prawym górnym rogu strony wybierz ikonę Usuń plik, tak jak pokazano poniżej.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto