Organisera filer i bibliotek

Vill du organisera filer i bibliotek? Så här kan du göra det med hjälp av grupper och undergrupper. 

Användarna kan skapa grupper och undergrupper i bibliotek. De här grupperna kallas kapslade grupper om flera grupper skapas i huvudgruppen. 

Det finns två olika vyer när filer ordnas i grupper:

Trädvy:

Grupper och undergrupper ordnas i en hierarki. Du måste välja ikonen ***(växla Träd/Sökväg) i panelen uppe till höger för att växla till trädvyn.

Sökvägsvy:

Varje sökväg har en grupp i en lista med gruppsökvägar, och dess kapslade undergrupper är avgränsade med snedstreck (/). Sökvägsvyn gör det enkelt att söka igenom alla filerna i undergrupper. Välj (Träd/Sökväg) uppe till höger i bibliotekspanelen om du vill växla till sökvägsvyn.

 Trädvy (vänster) och sökvägsvy (höger) i bibliotek
trädvy (vänster) och sökvägsvy (höger) i bibliotek

Du kan skapa grupper i varje filkategori (Färger, Teckenformat och så vidare) på något av följande sätt:

 • Markera flera filer, högerklicka och välj Ny grupp från markeringen.
 • Högerklicka på filkategorin (Färger, Teckenformat, Komponenter och så vidare) och välj Skapa undergrupper.
 • Högerklicka på en fil och välj Ny grupp från elementet.
 • Högerklicka på en fil, välj Flytta till, välj mappikonen, välj Skapa och välj sedan Flytta.
 • Markera flera filer, högerklicka, välj Flytta markerade objekt till, välj mappikonen, välj Skapa och välj sedan Flytta.
Skapa en undergrupp i en grupp
Markera flera filer, högerklicka och skapa en grupp

Utför någon av följande åtgärder genom att högerklicka på grupperna.

 • Skapa undergrupp: Skapa flera undergrupper.
 • Flytta till: Flytta filer till en annan grupp i filkategorin.
 • Byt namn på grupp: Ange ett eget namn.
 • Dela upp: Ta bort gruppen och flytta filerna i den en nivå upp.
 • Ta bort: Ta bort gruppen och filerna i den.

När du har skapat grupper och undergrupper kan du dra filer för att flytta dem till de här grupperna. Du kan också högerklicka på filerna, välja Flytta till och välja de grupper som du vill flytta filerna till.

Om du använder snedstreck kan du nu skapa grupper i stället för att bara konvertera grupper till undergrupper.

Du kan skapa flera undergrupper (kapslade grupper) samtidigt genom att använda snedstreck (/) i gruppsökvägen och enkelt ordna filer genom att redigera sökvägar. 

Ordna filer genom att redigera sökvägar

Använd snedstreck (/) för att enkelt ordna eller skapa grupper och undergrupper i valfri filkategori. Du kan utföra följande:

Skapa en grupp med kapslade undergrupper

Skapa flera undergrupper (kapslade grupper) i en grupp genom att använda snedstreck (/).

Du kan skapa kapslade undergrupper genom att använda snedstreck i:

 • Sökvägsvyn och trädvyn i bibliotekspanelen
 • Lagerpanelen (endast huvudkomponenter)

När du har skrivit in ett gruppnamn lägger du till ett snedstreck och skriver undergruppens namn. Du kan kapsla så många nivåer som behövs. De två undergrupperna slås samman om en undergrupp med samma namn finns på en kapslingsnivå.

Redigera sökvägar för att dela upp och flytta filer

Med hjälp av sökvägsredigeringar kan du utföra flera funktioner för att dela upp samtidigt eller kombinera funktionerna Flytta till och Dela upp.

Du kan redigera sökvägar i:

 • Sökvägsvyn i bibliotekspanelen
 • Lagerpanelen (endast huvudkomponenter)

Dubbelklicka på sökvägen om du vill redigera den. När du tar bort en grupp eller undergrupp från en sökväg, flyttas alla filer i den upp en nivå.

Du kan ta bort valfritt antal kapslingsnivåer från en sökväg samtidigt och flytta upp filer till flera nivåer. När du anger en befintlig sökväg flyttas alla filer till den sökvägen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?