ESD-extraktorn slutar att svara när extraheringen är avbruten

Problem: ESD-extraktorn övergår till ett läge där den inte svarar när du avbryter extraheringsåtgärden

Om du avbryter en extraheringsåtgärd när extraktorn förbereder extrahering av din .exe ESD-fil övergår extraktorn till ett läge där den inte svarar.

Lösning: Avsluta extraheringsprocessen eller vänta tills den slutförts

Vänta tills extraheringen slutförts (omkring 10–20 sekunder) innan du klickar på Avbryt eller tvingar extraheringsprocessen att sluta.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto