Problem: ESD-extraktorn övergår till ett läge där den inte svarar när du avbryter extraheringsåtgärden

Om du avbryter en extraheringsåtgärd när extraktorn förbereder extrahering av din .exe ESD-fil övergår extraktorn till ett läge där den inte svarar.

Lösning: Avsluta extraheringsprocessen eller vänta tills den slutförts

Vänta tills extraheringen slutförts (omkring 10–20 sekunder) innan du klickar på Avbryt eller tvingar extraheringsprocessen att sluta.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy