Ändra hastighet för ett klipp

Du kan ändra klippets hastighet om du vill skapa en effekt av långsam eller snabb rörelse. Om du ändrar ett klipps hastighet ändras också dess längd. Om du gör ett klipp snabbare tas bildrutor bort så att klippet blir kortare. På samma sätt blir klippet längre om du gör det långsammare, eftersom bildrutor upprepas. För ljudklipp ändras dessutom tonläget om du ändrar hastigheten. Kommandot Tidssträckning innehåller ett alternativ för att bibehålla det ursprungliga tonläget i ett ljudklipp, oavsett hastighet.

Du kan endast ändra ett klipps hastighet med tidslinjen i expertvyn. Inte med tidslinjen i snabbvyn.

Obs!

När du ändrar hastighet för ett klipp som innehåller sammanflätade fält kan du behöva justera hur Premiere Elements bearbetar fälten, särskilt om hastigheten underskrider 100 % av den ursprungliga hastigheten.

Ändra hastighet för ett klipp med Tidssträckning

 1. Om du vill göra ett klipp som har ett annat klipp till höger på tidslinjen i expertvyn långsammare, drar du det till ett tomt spår eller till slutet av filmen. På det sättet kan du sträcka ut det, utan att stöta ihop med ett intilliggande klipp.
 2. Markera klippet på tidslinjen i expertvyn.

  Obs!

  Om du ännu inte infogat klippet på tidslinjen i expertvyn kan du i stället välja det på panelen Projektresurser.

 3. Välj Klipp > Tidssträckning. Du kan även klicka på panelen Verktyg i åtgärdsfältet och sedan välja Tidssträckning.
 4. Ange ett procenttal för Hastighet i dialogrutan Tidssträckning. Ett värde under 100 % gör klippet långsammare och ett värde över 100 % gör klippet snabbare.
 5. (Valfritt) Om du vill bibehålla tonläget i ett ljudklipp markerar du Behåll tonläge för ljud.
 6. Klicka på OK. Förhandsgranska ändringarna och gör sedan justeringar om det behövs.
 7. Om du flyttade klippet i steg 1 drar du tillbaka det på plats i filmen.

Ändra hastighet och längd för flera klipp

Du kan ändra hastigheten och längden på flera klipp när du använder expertvyn.

 1. Om du vill välja flera klipp gör du något av följande:
  • Om du vill välja klipp som inte kommer efter varandra håller du ned Skift-tangenten och klickar på varje klipp.

  • Om du vill markera på varandra följande klipp klickar du på panelen Projektresurser och drar markeringsramen runt de markerade klippen.

  • Om du vill markera alla klipp trycker du på Ctrl-A.

 2. Välj Klipp > Tidssträckning om du vill ändra hastighet och längd för alla markerade klipp.

Tidsförändring

Premiere Elements har en guidad redigering som visar hur du skapar en långsam eller snabb rörelseeffekt. Använd den här guidade redigeringen för tidsförändring när du vill lägga till dramatiska effekter i dina videofilmer. Du hittar mer information i Tidsförändring.

Ange ett klipps längd

Ett video- eller ljudklipps längd är den tid det tar att spela upp det från den första bildrutan (ingångspunkten) till den sista bildrutan (utgångspunkten). Klippets ursprungliga längd är den längd klippet hade när det importerades eller hämtades. Det vanligaste sättet att ändra klippets längd är att trimma bildrutor från någon av dess ändar. Du kan även trimma klippets ände genom att ange en viss längd.

Till skillnad från video är stillbilder inte begränsade till originalklippets längd. Du kan ange vilken längd du vill för dem.

 1. Välj ett klipp på panelen Projektresurser eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Välj Klipp > Tidssträckning.
 3. Klicka på knappen Länka i dialogrutan Tidssträckning för att bryta länken mellan hastighet och längd. Om du ändrar längden när klippet är länkat ändras även klippets uppspelningshastighet.

  Obs!

  Om du ökar hastigheten över en viss gräns ändras längden, även om du har brutit länken för hastighet och längd.

 4. Ange en ny längd och klicka på OK.

Spela upp ett klipp baklänges

Om du inverterar ett klipp spelas det upp baklänges, från utgångspunkten till ingångspunkten. Du kan även invertera klippet och ändra dess hastighet. På tidslinjen i expertvyn kan du spela tillbaka ett klipp. Använd funktionen Tidsförändring i snabbvyn för att spela tillbaka ett klipp.

 1. Markera klippet på tidslinjen i expertvyn.
 2. Välj Klipp > Tidssträckning.
 3. (Valfritt) Om du vill ändra klippets hastighet anger du ett procenttal för Hastighet i dialogrutan Tidssträckning. Ett värde under 100 % gör klippet långsammare och ett värde över 100 % gör klippet snabbare.
 4. Välj Invertera hastighet och klicka på OK.

  Obs!

  Om du både vill invertera klippet och ändra hastigheten på en gång anger du ett negativt procenttal för Hastighet, där -200 spelar upp klippet baklänges och dubbelt så snabbt som normalt och -50 spelar upp klippet baklänges hälften så snabbt som normalt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy