Användarhandbok Avbryt

Ändra klippets hastighet och längd

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Ändra hastighet för ett klipp

Du kan ändra klippets hastighet om du vill skapa en effekt av långsam eller snabb rörelse. Om du ändrar ett klipps hastighet ändras också dess längd. Om du gör ett klipp snabbare tas bildrutor bort så att klippet blir kortare. På samma sätt blir klippet längre om du gör det långsammare, eftersom bildrutor upprepas. För ljudklipp ändras dessutom tonläget om du ändrar hastigheten. Kommandot Tidssträckning innehåller ett alternativ för att bibehålla det ursprungliga tonläget i ett ljudklipp, oavsett hastighet.

Du kan endast ändra ett klipps hastighet med tidslinjen i expertvyn. Inte med tidslinjen i snabbvyn.

Obs!

När du ändrar hastighet för ett klipp som innehåller sammanflätade fält kan du behöva justera hur Premiere Elements bearbetar fälten, särskilt om hastigheten underskrider 100 % av den ursprungliga hastigheten.

Ändra hastighet för ett klipp med Tidssträckning

 1. Om du vill göra ett klipp som har ett annat klipp till höger på tidslinjen i expertvyn långsammare, drar du det till ett tomt spår eller till slutet av filmen. På det sättet kan du sträcka ut det, utan att stöta ihop med ett intilliggande klipp.
 2. Markera klippet på tidslinjen i expertvyn.
  Obs!

  Om du ännu inte infogat klippet på tidslinjen i expertvyn kan du i stället välja det på panelen Projektresurser.

 3. Välj Klipp > Tidssträckning. Du kan även klicka på panelen Verktyg i åtgärdsfältet och sedan välja Tidssträckning.
 4. Ange ett procenttal för Hastighet i dialogrutan Tidssträckning. Ett värde under 100 % gör klippet långsammare och ett värde över 100 % gör klippet snabbare.
 5. (Valfritt) Om du vill bibehålla tonläget i ett ljudklipp markerar du Behåll tonläge för ljud.
 6. Klicka på OK. Förhandsgranska ändringarna och gör sedan justeringar om det behövs.
 7. Om du flyttade klippet i steg 1 drar du tillbaka det på plats i filmen.

Ändra hastighet och längd för flera klipp

Du kan ändra hastigheten och längden på flera klipp när du använder expertvyn.

 1. Om du vill välja flera klipp gör du något av följande:
  • Om du vill välja klipp som inte kommer efter varandra håller du ned Skift-tangenten och klickar på varje klipp.

  • Om du vill markera på varandra följande klipp klickar du på panelen Projektresurser och drar markeringsramen runt de markerade klippen.

  • Om du vill markera alla klipp trycker du på Ctrl-A.

 2. Välj Klipp > Tidssträckning om du vill ändra hastighet och längd för alla markerade klipp.

Tidsförändring

Premiere Elements har en guidad redigering som visar hur du skapar en långsam eller snabb rörelseeffekt. Använd den här guidade redigeringen för tidsförändring när du vill lägga till dramatiska effekter i dina videofilmer. Du hittar mer information i Tidsförändring.

Ange ett klipps längd

Ett video- eller ljudklipps längd är den tid det tar att spela upp det från den första bildrutan (ingångspunkten) till den sista bildrutan (utgångspunkten). Klippets ursprungliga längd är den längd klippet hade när det importerades eller hämtades. Det vanligaste sättet att ändra klippets längd är att trimma bildrutor från någon av dess ändar. Du kan även trimma klippets ände genom att ange en viss längd.

Till skillnad från video är stillbilder inte begränsade till originalklippets längd. Du kan ange vilken längd du vill för dem.

 1. Välj ett klipp på panelen Projektresurser eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Välj Klipp > Tidssträckning.
 3. Klicka på knappen Länka i dialogrutan Tidssträckning för att bryta länken mellan hastighet och längd. Om du ändrar längden när klippet är länkat ändras även klippets uppspelningshastighet.
  Obs!

  Om du ökar hastigheten över en viss gräns ändras längden, även om du har brutit länken för hastighet och längd.

 4. Ange en ny längd och klicka på OK.

Spela upp ett klipp baklänges

Om du inverterar ett klipp spelas det upp baklänges, från utgångspunkten till ingångspunkten. Du kan även invertera klippet och ändra dess hastighet. På tidslinjen i expertvyn kan du spela tillbaka ett klipp. Använd funktionen Tidsförändring i snabbvyn för att spela tillbaka ett klipp.

 1. Markera klippet på tidslinjen i expertvyn.
 2. Välj Klipp > Tidssträckning.
 3. (Valfritt) Om du vill ändra klippets hastighet anger du ett procenttal för Hastighet i dialogrutan Tidssträckning. Ett värde under 100 % gör klippet långsammare och ett värde över 100 % gör klippet snabbare.
 4. Välj Invertera hastighet och klicka på OK.
  Obs!

  Om du både vill invertera klippet och ändra hastigheten på en gång anger du ett negativt procenttal för Hastighet, där -200 spelar upp klippet baklänges och dubbelt så snabbt som normalt och -50 spelar upp klippet baklänges hälften så snabbt som normalt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?