Användarhandbok Avbryt

Dela upp klipp

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Ibland kanske du vill använda olika effekter i olika delar av ett klipp, till exempel för att öka hastigheten på den första delen och låta den andra delen behålla normalhastigheten. Om du vill göra detta delar du klippet i separata delar och använder sedan effekter och övergångar i de olika delarna. Du kan dela upp ett klipp i en film med Dela klipp i närheten av indikatorn för aktuell tid. Det eller de valda klippen delas vid indikatorn för aktuell tid.

När du delar ett klipp delas det i två delar, vilket skapar en ny, separat instans av originalklippet. Om klippet är länkat till ett annat klipp skapas även en ny instans av det länkade klippet.

De två klippen motsvarar originalklippet när de kombineras. Klippen du får är fullständiga versioner av originalklippet, men in- och utgångspunkterna har ändrats så att de överensstämmer med den plats som markerats med verktyget. Du kan markera och ta bort klippen.

Obs!

Om du vill ändra effektinställningarna behöver du inte dela klippet. Då kan du i stället använda nyckelbildrutor på ett enskilt klipp.

Dela upp ett klipp

Du kan dela ett klipp vid valfri bildruta och på så sätt skapa ett klipp som slutar vid den bildrutan och ett annat som börjar där. Du kan redigera de båda resulterande klippen precis som andra klipp.

 1. Klicka på Lägg till media när du vill importera videoklippet som du vill dela. Eller välj videoklippet om det redan finns på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn.

 2. (Valfritt) Klicka på Anpassa efter synlig tidslinje eller tryck på \ om du vill visa alla bildrutor i videoklippet. Alternativt kan du zooma in på videoklippet genom att dra zoomknappen åt höger eller trycka på =.

 3. Dra indikatorn för aktuell tid till bildrutan där du vill skapa det delade klippet.

  A. Current-time indicator 

 4. Du kan dela klippet genom att klicka på Dela klipp i närheten av indikatorn för aktuell tid.

  A. Split Clip button 

  Alternativt kan du dela klippet genom att trycka på Cmd/Ctrl + K eller välja Tidslinje > Dela klipp.

  De två nya klippen ersätter originalklippet. Det ena klippet slutar vid indikatorn för aktuell tid medan det andra börjar där.

Dela klipp med lager

Du kan dela två eller flera klipp med lager samtidigt (klipp som överlappar varandra på tidslinjen i expertvyn).

 1. Byt till tidslinjen i expertvyn

 2. Klicka på Lägg till media när du vill importera videoklippen som du vill dela. Eller välj videoklippen om de redan finns på tidslinjen i expertvyn.

 3. (Valfritt) Klicka på Anpassa efter synlig tidslinje eller tryck på \ om du vill visa alla bildrutor i videoklippen. Alternativt kan du zooma in på videoklippen genom att dra zoomknappen åt höger eller trycka på =.

 4. Dra en markeringsram när du vill dela klipp på olika spår som överlappar en viss tidpunkt.

 5. Dra indikatorn för aktuell tid till bildrutorna där du vill dela klippet.

  A. Current-time indicator 

 6. Dela klippen genom att klicka på Dela klipp i närheten av indikatorn för aktuell tid.

  A. Split Clip button 

  Alternativt kan du dela klippen genom att trycka på Cmd/Ctrl + K eller välja Tidslinje > Dela klipp.

  De nya klippen ersätter originalklippet och de börjar och slutar vid indikatorn för aktuell tid.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?