Ibland kanske du vill använda olika effekter i olika delar av ett klipp, till exempel för att öka hastigheten på den första delen och låta den andra delen behålla normalhastigheten. Om du vill göra detta delar du klippet i separata delar och använder sedan effekter och övergångar i de olika delarna. Du kan dela upp ett klipp i en film med Dela klipp i närheten av indikatorn för aktuell tid. Det eller de valda klippen delas vid indikatorn för aktuell tid.

När du delar ett klipp delas det i två delar, vilket skapar en ny, separat instans av originalklippet. Om klippet är länkat till ett annat klipp skapas även en ny instans av det länkade klippet.

De två klippen motsvarar originalklippet när de kombineras. Klippen du får är fullständiga versioner av originalklippet, men in- och utgångspunkterna har ändrats så att de överensstämmer med den plats som markerats med verktyget. Du kan markera och ta bort klippen.

Obs!

Om du vill ändra effektinställningarna behöver du inte dela klippet. Då kan du i stället använda nyckelbildrutor på ett enskilt klipp.

Dela upp ett klipp

Du kan dela ett klipp vid valfri bildruta och på så sätt skapa ett klipp som slutar vid den bildrutan och ett annat som börjar där. Du kan redigera de båda resulterande klippen precis som andra klipp.

 1. Klicka på Lägg till media när du vill importera videoklippet som du vill dela. Eller välj videoklippet om det redan finns på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn.

 2. (Valfritt) Klicka på Anpassa efter synlig tidslinje eller tryck på \ om du vill visa alla bildrutor i videoklippet. Alternativt kan du zooma in på videoklippet genom att dra zoomknappen åt höger eller trycka på =.

 3. Dra indikatorn för aktuell tid till bildrutan där du vill skapa det delade klippet.

  Split_clip_CTI
  A. Current-time indicator 
 4. Du kan dela klippet genom att klicka på Dela klipp i närheten av indikatorn för aktuell tid.

  Split_clip_button
  A. Split Clip button 

  Alternativt kan du dela klippet genom att trycka på Cmd/Ctrl + K eller välja Tidslinje > Dela klipp.

  De två nya klippen ersätter originalklippet. Det ena klippet slutar vid indikatorn för aktuell tid medan det andra börjar där.

Dela klipp med lager

Du kan dela två eller flera klipp med lager samtidigt (klipp som överlappar varandra på tidslinjen i expertvyn).

 1. Byt till tidslinjen i expertvyn

 2. Klicka på Lägg till media när du vill importera videoklippen som du vill dela. Eller välj videoklippen om de redan finns på tidslinjen i expertvyn.

 3. (Valfritt) Klicka på Anpassa efter synlig tidslinje eller tryck på \ om du vill visa alla bildrutor i videoklippen. Alternativt kan du zooma in på videoklippen genom att dra zoomknappen åt höger eller trycka på =.

 4. Dra en markeringsram när du vill dela klipp på olika spår som överlappar en viss tidpunkt.

 5. Dra indikatorn för aktuell tid till bildrutorna där du vill dela klippet.

  Split_clip_CTI_layers
  A. Current-time indicator 
 6. Dela klippen genom att klicka på Dela klipp i närheten av indikatorn för aktuell tid.

  Split_clip_button_layers
  A. Split Clip button 

  Alternativt kan du dela klippen genom att trycka på Cmd/Ctrl + K eller välja Tidslinje > Dela klipp.

  De nya klippen ersätter originalklippet och de börjar och slutar vid indikatorn för aktuell tid.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy