När du lägger till en stillbild kan du ange en särskild längd för den. Längden anger hur mycket tid bilden upptar på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. Du kan ange en standardlängd för alla stillbilder som du lägger till, och du kan även ändra deras längd på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn.

Projektets bildrutefrekvens avgör hur mycket tid ett visst antal bildrutor upptar. Om du anger 30 bildrutor för ett NTSC-projekt med 29,97 bildrutor per sekund (fps) får varje stillbild en längd på cirka en sekund. Om du anger 25 bildrutor för ett PAL-projekt med 25 bildrutor per sekund (fps) får varje stillbild på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn en längd på en sekund.

Ändra standardlängden på stillbilder

 1. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Inställningar > Allmänt på Windows. Välj Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Allmänt på Mac OS.

  • Högerklicka/Ctrl-klicka på panelen Projektresurser och välj Stillbildslängd.

 2. Ange det antal bildrutor du vill använda som Standardlängd för stillbild.

  Obs!

  När du ändrar standardtiden för stillbilder påverkas inte tiden för stillbilder som redan finns på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn eller på panelen Projektresurser. Om du vill använda en ny standardlängd på alla stillbilder i projektet tar du först bort dem från panelen Projektresurser och återimporterar dem sedan till projektet.

Ange en unik längd för en stillbild

 1. Gör något av följande:
  • Placera i expertvyn markeringsverktyget över någon ände av bilden och dra.

  • Markera klippet och välj Klipp > Tidssträckning. Ange en ny längd och klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy