Användarhandbok Avbryt

Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Om ljudmixning

Ljudmixning består i grunden av att du justerar volymnivåerna så att de ligger i lämpliga intervall inom ett klipp, varefter du justerar dem i förhållande till andra klipp som används i filmen. Du kan till exempel justera volymen i ett klipp med en berättarröst först, så att det inte är för stora skillnader mellan de lägsta och högsta delarna. Därefter höjer du den övergripande volymen, så att rösten hörs tydligt över bakgrundsljud eller -musik i andra klipp.

I Premiere Elements mäts volymändringar i decibel. Nivån 0,0 dB är originalvolymen (inte tystnad). Om du ändrar nivån till ett negativt tal minskar volymen, och om du ändrar nivån till ett positivt tal ökar volymen.

Använd volymgrafen – den gula linje som går vågrätt över ljudspåret i varje klipp – eller Ljudmixning för att styra klippets volym. Du kan använda fönstret Ljudmätare om du vill visa projektets övergripande ljudvolym.

Tänk på följande när du justerar volymnivåer:

 • Om du kombinerar ljudklipp med mycket hög volym på flera spår kan du råka ut för ljudbortfall (en staccatoliknande förvrängning). Minska volymnivåerna för att undvika ljudbortfall.

 • Om du behöver justera volymen separat i olika delar av ett klipp, till exempel för att en persons röst hörs svagt och en annans hörs för mycket, kan du använda nyckelrutor för att variera volymen genom klippet.

 • Om klippets ursprungliga nivå är för hög eller för låg kan du ändra ingångsnivån. Tänk dock på att eventuell förvrängning som orsakas av att klippet har spelats in med för hög volym inte tas bort när du justerar ingångsnivån. I sådana fall är det bäst att spela in klippet på nytt.

Justera volym och mixa ljud i Ljudmixning

Använd Ljudmixning för att justera balans och volym för ljudet i projektets olika spår. Du kan justera balans och nivå för ljud som ingår i videoklipp och för ljudspår och berättarröster. Du kanske vill öka volymen för berättarrösten och minska den för ljudspåret vid olika tidpunkter för att understryka rösten eller för att en tyst röst ska höras över musiken.

Du kan justera inställningarna samtidigt som du lyssnar på ljudspår och visar videospår. Varje spår i Ljudmixning motsvarar ett ljudspår på tidslinjen i expertvyn, och namnges därefter. Efterhand som du justerar läggs nyckelrutor till i spåret. Du kan ange ett minimiintervall för nyckelrutor i ljudinställningarna.

Obs!

Du bör mixa volymen för ett spår från början till slut innan du går vidare till nästa spår. Detsamma gäller balansen.

 1. (Valfritt) Välj Redigera > Inställningar > Ljud/Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Ljud och ange ett värde mellan 1 och 2 000 millisekunder för Minsta tidsintervall för uttunning för att begränsa nyckelrutor till intervall som är större än det värdet. Om du inte vill höra ljudet när du arbetar med det avmarkerar du Spela upp ljud under stegning.

 2. Klicka, på tidslinjen i expertvyn, på panelen Verktyg och välj ljudmixningsalternativet eller välj Verktyg > Ljudmixning.
  Obs!

  Om du vill dölja eller visa spår väljer du Visa/dölj spår på ljudmixningspanelens meny och anger sedan de spår du vill visa.

 3. Dra indikatorn för aktuell tid till den plats där du vill börja ljudmixningen.
 4. Klicka på Spela upp på monitorpanelen och justera kontrollerna i Ljudmixning för att lägga till nyckelrutor i spåret automatiskt:
  • Om du vill justera balansen för ett spår vrider du (drar) balansreglaget åt vänster eller höger.

  • Om du vill öka volymen för ett spår drar du nivåreglaget uppåt eller nedåt.

   Anm: Du kan ange avståndet mellan nyckelbildrutor i ljudinställningarna.

   Om du vill stänga av ljudet i ett spår när du mixar klickar du på Ljud av. Det här alternativet stänger bara av ljudet när du mixar, inte permanent.

SmartMix

Ibland är bakgrundsmusiken hög och dialogerna i ett klipp är inte hörbara. För att säkerställa att det går att höra dialogerna måste volymen på bakgrundsmusiken sänkas. SmartMix möjliggör automatisk nivåjustering av bakgrundsmusiken. För bästa resultat ska du placera dialogklippen på spåret Ljud 1 eller på berättarröstspåret (förgrundsspår) och musik på ljudspåret (bakgrundsspår). Premiere Elements söker efter dialog på alla förgrundsspår. Nyckelrutor skapas sedan smart/automatiskt för att sänka volymnivån och säkerställa att dialogen på förgrundsspåret är hörbar. SmartMix-ändringar gäller för alla ljudklipp på tidslinjen i expertvyn, inte bara för det valda klippet. När du använder SmartMix på ett ljudspår tas nyckelrutor som tidigare använts på ljudspåret bort.

Ändra förgrunds- och bakgrundsspår

När du skapar ett spår blir det som standard ett förgrundsspår. Du kan ändra spårtyp efter önskemål. Du kan även inaktivera ett spår för att säkerställa att spåret ignoreras när du utför en SmartMix.

 1. Markera Verktyg > SmartMix.
 2. Välj på panelen SmartMixer ett av följande alternativ på menyn under spårnamnet.
  • Förgrund

  • Bakgrund

  • Inaktiverat

   Anm: Välj alternativet Inaktiverat om du vill ignorera spåret när du använder SmartMix.

Ändra inställningar för Smart Mix

Om du vill ändra SmartMix-alternativen väljer du Redigera > Inställningar > Ljud/Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Ljud. Du kan ändra följande alternativ:

Villkor för spårstandard

Ange spårtyp. De tillgängliga alternativen är Förgrund, Bakgrund och Inaktivera. När du skapar ett spår blir det som standard ett bakgrundspår.

Paus i sammanfogning

Ange tröskelvärdet i sekunder.

Lägre bakgrund

Ange en procentsats för hur mycket du vill att volymen ska sänkas.

Normalisera dialogruta

Normalisera dialogerna för att säkerställa att volymen förblir konstant under hela klippet.

Justera volymen på tidslinjen i expertvyn

Du kan justera klippens volym direkt i ljudspåret på tidslinjen i expertvyn. Genom att dra volymgrafen uppåt eller nedåt kan du till exempel få ett klipps volym att matcha intilliggande klipp eller stänga av ljudet helt.

Obs!

Du kan även höja och sänka volymen med nyckelrutor.

 1. Om du vill ändra storlek på ljudspåret så att det syns bättre placerar du pekaren mellan två spår i spårhuvudområdet tills ikonen för höjdjustering visas och drar sedan uppåt eller nedåt.
 2. Välj Volym i det övre vänstra hörnet av klippet. Välj sedan Volym > Klippvolym.
 3. Placera pekaren över volymgrafen, d.v.s. den gula linjen som löper vågrätt över klippets ljudspår. Pekaren ändrar form till en vit dubbelpil.
 4. Dra uppåt eller nedåt för att justera nivån enhetligt. Dra befintliga nyckelrutor om du vill flytta dem.

  När du drar visas decibelnivån. Positiva tal innebär höjd volym och negativa tal innebär sänkt volym.

Justera ingångsnivån för klipp

Om klippets ursprungliga volym är för hög eller för låg kan du ändra ingångsnivån ellerökningen innan du justerar utgångsnivåerna. Men om nivån för källjudet hade en för låg inställning när det spelades in förstärks bruset om ökningen blir större. Du får bäst resultat om du spelar in ljud med en volym som är hög, men inte så hög att den orsakar förvrängning. Utan justering toppar inspelat ljud med bra kvalitet vid mellan 0 och -6 dB på panelen Ljudmätare. Ljudinspelning över 0 dB orsakar ljudbortfall.

 1. Välj klippet på tidslinjen i expertvyn. Om du vill arbeta med flera klipp gör du något av följande:
  • Om du vill markera klipp som inte följer varandra håller du ned Ctrl-/Cmd-tangenten och klickar på varje klipp.

  • Om du vill markera på varandra följande klipp klickar du på panelen Projektresurser och drar markeringsramen runt de markerade klippen.

  • Om du vill markera alla klipp trycker du på Ctrl-A/Cmd-A.

 2. Välj Klipp > Ljudalternativ > Ljudökning.
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på nollvärdet och ange ökningsvärdet (0 dB är lika med klippets ursprungliga ökning).

  • Klicka på Normalisera om du automatiskt vill förstärka ökningen om den är för tyst eller reducera den om den är för hög. I Premiere Elements visas vilket värde som krävs för att uppnå maximal ökning utan ljudbortfall.

Stänga av ljudet för ett klipp

 1. Gör något av följande på tidslinjen i expertvyn:
  • Om klippet är länkat till video Alt-klickar du på ljudspåret i klippet på tidslinjen i expertvyn för att markera enbart ljuddelen.

  • Om klippet inte är länkat till video klickar du på det för att markera det.

 2. Välj Klipp > Aktivera. (När du inaktiverar ett klipp försvinner markeringen bredvid alternativet i klippmenyn, och klippnamnet tonas ned i spåret.)

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?