Användarhandbok Avbryt

SmartTrim

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Lär dig hur SmartTrim automatiskt trimmar videorna.

Vid videoredigering är den viktigaste uppgiften att trimma video vilket ibland kan vara både svårt och tidskrävande. SmartTrim extraherar automatiskt de bästa scenerna baserat på attribut som personer (en eller flera), aktivitet och scenernas kvalitet.

Om du vill ändra de automatiskt extraherade resultaten kan du ändra skjutreglagets läge för att lägga till fler scener eller ta bort scener. Du kan ändra resultaten ytterligare genom att manuellt lägga till, ta bort eller ändra längden på enskilda scener. När du är nöjd med ändringen kan du förhandsvisa och exportera det trimmade klippet till scenlinjen.

Extrahera de bästa scenerna automatiskt

Arbetsflödet för att extrahera scener automatiskt varierar i följande versioner:

Snabbvyn i Premiere Elements 2019

 1. Starta SmartTrim-skärmen via snabbmålsskärmen eller scenlinjen i snabbvyn:

  • Om du har snabbmålsskärmen öppen kan du starta SmartTrim direkt därifrån. Mer information finns i Snabbmålsskärm.
  • Om du visar scenlinjen i snabbvyn kan du importera media via panelen Lägg till media. Mer information om snabbvyn finns i Premiere Elements 2019iÖversikt.
 2. Markera ett videoklipp på scenlinjen i snabbvyn.

 3. Starta SmartTrim-skärmen på ett av följande sätt:

  • Klicka på ikonen Redigera videoklipp > SmartTrim på videoklippet.
  Ikonen Redigera videoklipp.
  Ikonen Redigera videoklipp.

  • Välj Verktyg > SmartTrim.
  • Klicka på ikonen Verktyg > SmartTrim i verktygsfältet till höger på skärmen.

  SmartTrim-skärmen öppnas med det valda videoklippet. 

  Som standard markeras 20 % av klippet från startpunkten automatiskt. Dra handtagen till vänster eller höger när du vill ändra de markerade segmenten.

 4. Använd en tillgänglig förinställning när du vill markera de bästa scenerna automatiskt. Klicka på Visa förinställningar när du vill se de tillgängliga förinställningarna.

  Knappen Visa förinställningar
  Knappen Visa förinställningar

  Tre förinställningar visas.

  Förinställningar för SmartTrim
  Förinställningar för SmartTrim

 5. Välj en förinställning baserat på videons stil.

  Folk Den här förinställningen fokuserar på ansikten i videoklippet i kombination med andra kvalitetsfilter för att hitta scener med människor. Den här förinställningen rekommenderas för videor av evenemang med familj och vänner (till exempel bröllop, födelsedagar, midsommar- och julfester).

  Action Den här förinställningen fokuserar på aktiviteter i videoklippet i kombination med andra kvalitetsfilter för att hitta scener där aktiviteten är medelhög eller hög. Den här förinställningen rekommenderas för sport- och dansvideor (till exempel actionsporter, skolidrott, balettuppvisningar och barn som dansar och leker).

  Mix Den här förinställningen fokuserar på en mix av ansikten, aktiviteter och kamerarörelser i kombination med andra kvalitetsfilter för att hitta scener. Den här förinställningen rekommenderas för rese- och naturvideor (till exempel landskap, kryssningar och semestrar med familjen.)

  När du har valt en förinställning, analyserar SmartTrim klippet automatiskt och markerar relevanta segment. Klipp som analyserats en gång analyseras inte igen. 

 6. Kontrollera de extraherade scenerna som är markerade på scenlinjen. Du kan se längden på den extraherade videon längst ner på scenlinjen.

 7. Om du inte är nöjd med den automatiska extraheringen gör du något av följande:

  • Använd skjutreglaget för att bestämma antalet extraherade scener. Dra skjutreglaget åt vänster om du vill extrahera färre scener eller åt höger för att extrahera fler scener.

 8. Använd ett av följande SmartTrim-alternativ efter behov:

  Alternativ för SmartTrim
  Alternativ för SmartTrim

  Återställ

  Klicka för att ta bort alla extraherade scener. Information om att ta bort en viss extraherad scen finns i Ta bort oönskade extraherade scener.

  Markera manuellt

  Klicka när du manuellt vill extrahera scener från klippet. Mer information finns i Extrahera scener manuellt.

  Använd övergångar

  Välj om du vill använda övergångar när klippet går från en extraherad scen till en annan.

  Förhandsgranska

  Klicka när du vill förhandsvisa genererade utdata.

  Exportera

  Klicka när du vill exportera alla extraherade scener som ett enda klipp till scenlinjen. Mer information om dialogrutan Exportera och dela finns i Exportera och dela videoklipp.

  Fortsätt redigera

  Klicka när du vill fortsätta att skapa film med de trimmade klippen i snabbvyn.

Expertvyn i Premiere Elements 2019 och 2018-versionen

 1. Klicka på Lägg till media för att importera det videoklipp som du vill arbeta med i snabbvyn eller expertvyn.

 2. Välj SmartTrim på menyn Verktyg.

  SmartTrim

 3. Med SmartTrim analyseras klippet automatiskt, förinställningen väljs baserat på videons stil och de bästa scenerna markeras.

 4. Välj en annan förinställning om du inte är nöjd med resultaten.

  Folk Den här förinställningen fokuserar på ansikten i videoklippet i kombination med andra kvalitetsfilter för att hitta scener med människor. Den här förinställningen rekommenderas för videor av evenemang med familj och vänner (till exempel bröllop, födelsedagar, midsommar- och julfester).

  Action Den här förinställningen fokuserar på aktiviteter i videoklippet i kombination med andra kvalitetsfilter för att hitta scener där aktiviteten är medelhög eller hög. Den här förinställningen rekommenderas för sport- och dansvideor (till exempel actionsporter, skolidrott, balettuppvisningar och barn som dansar och leker).

  Mix Den här förinställningen fokuserar på en mix av ansikten, aktiviteter och kamerarörelser i kombination med andra kvalitetsfilter för att hitta scener. Den här förinställningen rekommenderas för rese- och naturvideor (till exempel landskap, kryssningar och semestrar med familjen.)

 5. Kontrollera de extraherade scenerna som är markerade på tidslinjen. Du kan se längden på den extraherade videon längst ner på tidslinjen.

 6. Om du inte är nöjd med den automatiska extraheringen gör du något av följande:

  • Använd skjutreglaget för att bestämma antalet extraherade scener. Dra skjutreglaget åt vänster om du vill extrahera färre scener eller åt höger för att extrahera fler scener.

 7. Använd ett av följande SmartTrim-alternativ efter behov:

  Återställ

  Klicka för att ta bort alla extraherade scener. Information om att ta bort en viss extraherad scen finns i Ta bort oönskade extraherade scener.

  Markera manuellt

  Klicka när du manuellt vill extrahera scener från klippet. Mer information finns i Extrahera scener manuellt.

  Använd övergångar

  Välj om du vill använda övergångar när klippet går från en extraherad scen till en annan.

  Förhandsgranska

  Klicka när du vill förhandsvisa genererade utdata.

  Exportera sammanslagna

  Klicka är du vill kombinera och exportera alla extraherade scener som ett klipp till tidslinjen.

  Exportera enskilda

  Klicka är du vill exportera alla extraherade scener som enskilda klipp till tidslinjen.

Extrahera scener manuellt

Om några av dina favoritscener inte finns bland de automatiskt extraherade scenerna kan du extrahera dem manuellt.

 1. Flytta indikatorn för aktuell tid på tidslinjen till den bildruta du vill extrahera manuellt.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på på tidslinjen.

   

  • Välj alternativet Markera manuellt.

 3. Dra i för att öka eller minska längden på den extraherade scenen.

Ta bort oönskade extraherade scener

 1. Välj en scen som du vill ta bort bland de extraherade scenerna i tidslinjen.

 2. Håll muspekaren i det övre högra hörnet av den valda scenen. Klicka nu på x för att ta bort den valda scenen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?