SmartTrim

SmartTrim hittar och samlar de bästa scenerna baserat på videons stil. SmartTrim använder innehållsintelligens och ett stilbaserat arbetsflöde för att automatiskt trimma videon som du vill redigera.

Vid videoredigering är den viktigaste uppgiften att trimma video vilket ibland kan vara både svårt och tidskrävande. SmartTrim extraherar automatiskt de bästa scenerna baserat på attribut som personer (en eller flera), aktivitet och scenernas kvalitet.

Om du vill ändra de automatiskt extraherade resultaten kan du ändra skjutreglagets läge för att lägga till fler scener eller ta bort scener. Du kan ändra resultaten ytterligare genom att manuellt lägga till, ta bort eller ändra längden på enskilda scener. När du är nöjd med ändringen kan du förhandsvisa och exportera det trimmade klippet till scenlinjen.

Extrahera de bästa scenerna automatiskt

Arbetsflödet för att extrahera scener automatiskt varierar i följande versioner:

Snabbvyn i Premiere Elements 2019

 1. Starta SmartTrim-skärmen via snabbmålsskärmen eller scenlinjen i snabbvyn:

  • Om du har snabbmålsskärmen öppen kan du starta SmartTrim direkt därifrån. Mer information finns i Snabbmålsskärm.
  • Om du visar scenlinjen i snabbvyn kan du importera media via panelen Lägg till media. Mer information om snabbvyn finns i Premiere Elements 2019iÖversikt.
 2. Markera ett videoklipp på scenlinjen i snabbvyn.

 3. Starta SmartTrim-skärmen på ett av följande sätt:

  • Klicka på ikonen Redigera videoklipp > SmartTrim på videoklippet.
  Ikonen Redigera videoklipp.
  Ikonen Redigera videoklipp.

  • Välj Verktyg > SmartTrim.
  • Klicka på ikonen Verktyg > SmartTrim i verktygsfältet till höger på skärmen.

  SmartTrim-skärmen öppnas med det valda videoklippet. 

  Som standard markeras 20 % av klippet från startpunkten automatiskt. Dra handtagen till vänster eller höger när du vill ändra de markerade segmenten.

 4. Använd en tillgänglig förinställning när du vill markera de bästa scenerna automatiskt. Klicka på Visa förinställningar när du vill se de tillgängliga förinställningarna.

  Knappen Visa förinställningar
  Knappen Visa förinställningar

  Tre förinställningar visas.

  Förinställningar för SmartTrim
  Förinställningar för SmartTrim

 5. Välj en förinställning baserat på videons stil.

  Folk Den här förinställningen fokuserar på ansikten i videoklippet i kombination med andra kvalitetsfilter för att hitta scener med människor. Den här förinställningen rekommenderas för videor av evenemang med familj och vänner (till exempel bröllop, födelsedagar, midsommar- och julfester).

  Action Den här förinställningen fokuserar på aktiviteter i videoklippet i kombination med andra kvalitetsfilter för att hitta scener där aktiviteten är medelhög eller hög. Den här förinställningen rekommenderas för sport- och dansvideor (till exempel actionsporter, skolidrott, balettuppvisningar och barn som dansar och leker).

  Mix Den här förinställningen fokuserar på en mix av ansikten, aktiviteter och kamerarörelser i kombination med andra kvalitetsfilter för att hitta scener. Den här förinställningen rekommenderas för rese- och naturvideor (till exempel landskap, kryssningar och semestrar med familjen.)

  När du har valt en förinställning, analyserar SmartTrim klippet automatiskt och markerar relevanta segment. Klipp som analyserats en gång analyseras inte igen. 

 6. Kontrollera de extraherade scenerna som är markerade på scenlinjen. Du kan se längden på den extraherade videon längst ner på scenlinjen.

 7. Om du inte är nöjd med den automatiska extraheringen gör du något av följande:

  • Använd skjutreglaget för att bestämma antalet extraherade scener. Dra skjutreglaget åt vänster om du vill extrahera färre scener eller åt höger för att extrahera fler scener.

 8. Använd ett av följande SmartTrim-alternativ efter behov:

  Alternativ för SmartTrim
  Alternativ för SmartTrim

  Återställ

  Klicka för att ta bort alla extraherade scener. Information om att ta bort en viss extraherad scen finns i Ta bort oönskade extraherade scener.

  Markera manuellt

  Klicka när du manuellt vill extrahera scener från klippet. Mer information finns i Extrahera scener manuellt.

  Använd övergångar

  Välj om du vill använda övergångar när klippet går från en extraherad scen till en annan.

  Förhandsgranska

  Klicka när du vill förhandsvisa genererade utdata.

  Exportera

  Klicka när du vill exportera alla extraherade scener som ett enda klipp till scenlinjen. Mer information om dialogrutan Exportera och dela finns i Exportera och dela videoklipp.

  Fortsätt redigera

  Klicka när du vill fortsätta att skapa film med de trimmade klippen i snabbvyn.

Expertvyn i Premiere Elements 2019 och 2018-versionen

 1. Klicka på Lägg till media för att importera det videoklipp som du vill arbeta med i snabbvyn eller expertvyn.

 2. Välj SmartTrim på menyn Verktyg.

  SmartTrim

 3. Med SmartTrim analyseras klippet automatiskt, förinställningen väljs baserat på videons stil och de bästa scenerna markeras.

 4. Välj en annan förinställning om du inte är nöjd med resultaten.

  Folk Den här förinställningen fokuserar på ansikten i videoklippet i kombination med andra kvalitetsfilter för att hitta scener med människor. Den här förinställningen rekommenderas för videor av evenemang med familj och vänner (till exempel bröllop, födelsedagar, midsommar- och julfester).

  Action Den här förinställningen fokuserar på aktiviteter i videoklippet i kombination med andra kvalitetsfilter för att hitta scener där aktiviteten är medelhög eller hög. Den här förinställningen rekommenderas för sport- och dansvideor (till exempel actionsporter, skolidrott, balettuppvisningar och barn som dansar och leker).

  Mix Den här förinställningen fokuserar på en mix av ansikten, aktiviteter och kamerarörelser i kombination med andra kvalitetsfilter för att hitta scener. Den här förinställningen rekommenderas för rese- och naturvideor (till exempel landskap, kryssningar och semestrar med familjen.)

 5. Kontrollera de extraherade scenerna som är markerade på tidslinjen. Du kan se längden på den extraherade videon längst ner på tidslinjen.

 6. Om du inte är nöjd med den automatiska extraheringen gör du något av följande:

  • Använd skjutreglaget för att bestämma antalet extraherade scener. Dra skjutreglaget åt vänster om du vill extrahera färre scener eller åt höger för att extrahera fler scener.

 7. Använd ett av följande SmartTrim-alternativ efter behov:

  Återställ

  Klicka för att ta bort alla extraherade scener. Information om att ta bort en viss extraherad scen finns i Ta bort oönskade extraherade scener.

  Markera manuellt

  Klicka när du manuellt vill extrahera scener från klippet. Mer information finns i Extrahera scener manuellt.

  Använd övergångar

  Välj om du vill använda övergångar när klippet går från en extraherad scen till en annan.

  Förhandsgranska

  Klicka när du vill förhandsvisa genererade utdata.

  Exportera sammanslagna

  Klicka är du vill kombinera och exportera alla extraherade scener som ett klipp till tidslinjen.

  Exportera enskilda

  Klicka är du vill exportera alla extraherade scener som enskilda klipp till tidslinjen.

Extrahera scener manuellt

Om några av dina favoritscener inte finns bland de automatiskt extraherade scenerna kan du extrahera dem manuellt.

 1. Flytta indikatorn för aktuell tid på tidslinjen till den bildruta du vill extrahera manuellt.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på på tidslinjen.

   

  • Välj alternativet Markera manuellt.

 3. Dra i för att öka eller minska längden på den extraherade scenen.

Ta bort oönskade extraherade scener

 1. Välj en scen som du vill ta bort bland de extraherade scenerna i tidslinjen.

 2. Håll muspekaren i det övre högra hörnet av den valda scenen. Klicka nu på x för att ta bort den valda scenen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto