Automatisk smart ton är ett kraftfullt verktyg för att automatiskt ge liv åt videoklipp som ser bleka eller urtvättade ut. Den här funktionen använder en smart algoritm för att ändra videons ljusstyrka och kontrast. Funktionen Automatisk smart ton använder en korrigering på scenerna i videon. Utöver detta finns det en kontroll som du kan flytta runt i bildrutan för att finjustera resultatet.

ef_editingframes_ef
Korrigera videoklipp med Automatisk smart ton

Följ de här stegen för att använda Automatisk smart ton på ett videoklipp:

  1. Importera videoklippet till tidslinjen.

  2. Välj Justera > Automatisk smart ton i fältet Justera.

  3. Välj Använd för att använda Automatisk smart ton på videoklippet automatiskt. Klippet analyseras och delas in i visuellt liknande scener, varpå en standardkorrigering används automatiskt. Om du efter den automatiska korrigeringen vill justera intensiteten och kontrasten efter dina önskemål väljer du Anpassad för att öppna gränssnittet för Automatisk smart ton.

  4. Klippet delas in i visuellt liknande scener (du ser scenmarkörerna i tidslinjen).

  5. Använd kontrollen som visas i bildrutan för att finjustera den slutliga scenen.

  6. Om du vill veta hur scenen ser ut när du flyttar kontrollen i en viss riktning tittar du på miniatyrbilderna som finns i scenens fyra hörn.

  7. Klicka på Klar för att använda ändringarna.

Inlärning för Automatisk smart ton

När du använder Automatisk smart ton kan du markera kryssrutan Lär in den här korrigeringen. När du markerar kryssrutan ”lär sig” funktionen av dina redigeringsåtgärder. Varje gång du använder funktionen på en video utförs korrigeringen (kontrollen) baserat på dina tidigare korrigeringar av olika videoklipp. Ju fler videoklipp du korrigerar med den här funktionen, desto smartare blir den. Funktionen använder den här inlärningen för att föreslå liknande korrigeringar för videoklipp av samma typ.

Återställa inlärningen

Om du vill återställa den inlärning som funktionen Automatisk smart ton har gjort går du till Inställningar och klickar på Allmänt > Rensa inlärning av Automatisk smart ton.

ef_configprefs
Konfigurera inställningar

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy