Läs informationen på den här sidan om du vill veta mer om uppdateringarna i Premiere Elements. Se till att du installerar uppdateringen när du ser uppdateringsmeddelandet i Premiere Elements så att du får korrigeringarna och förbättringarna som vi har implementerat.

Obs!

Visas uppdateringsmeddelandet för Adobe Camera Raw upprepade gånger? Du hittar lösningen i den här artikeln.

Uppdatering för Photoshop Camera Raw 10 (version 10.0)

(Uppdaterad: 24 oktober 2017)

Det finns en ny uppdatering för plugin-programmet Camera Raw med stöd för råformat på nya kameramodeller.

Uppdatera på något av följande sätt:

 • Klicka på Installera nu eller Installera vid avslut i uppdateringsmeddelandet som visas i Premiere Elements.
 • Välj Hjälp > Uppdateringar (om uppdateringsmeddelandet inte visas).

Mer information finns i artikeln om Camera Raw

Uppdatering för Premiere Elements 14.1

Tona in och ut ljud och video

På expertarbetsytan för redigering kan du nu välja att samtidigt tona in och ut ljud, video eller både och för ett klipp genom att välja rätt toningsalternativ på snabbmenyn.

Öppna exporterade klipp från export- och delningspanelen

När du exporterar en video, visas knappen Öppna mapp på export- och delningspanelen som du kan använda för att navigera till den mapp som innehåller det återgivna klippet. Den exporterade filen har samma namn som ditt projekt. Du kan även öppna sammanhangsberoende hjälp för alla exportformat genom att klicka på hjälpikonen.

Snabb åtkomst till ljudenhetsinställningar

Premiere Elements visar ett varningsmeddelande om du inte har rätt ljudenhetsinställningar när du spelar in en berättarröst. Varningsmeddelandet visar knappen Öppna ljudinställningar som du kan använda för att öppna dialogrutan Ljudenhetsinställningar och ändra inställningarna på rätt sätt.

Funktionella förbättringar och korrigeringar

 • Tidslinjeindikatorn placeras automatiskt i början av sekvensen med klipp som importerats från Elements Organizer till Premiere Elements.
 • Du kan nu använda högerklicksalternativet för att exportera en klassisk titel, både i rutnätsvyn och från listvyn på panelen Projektresurser.
 • När du kopierar en rörelsetitel från panelen Projektresurser skapas en kopia av textlagret i Premiere Elements. Det innebär att när du ändrar texten i den kopierade rörelsetiteln så förblir texten i källrörelsetiteln oförändrad.
 • Problem med att justera opacitet för standardbakgrunden i en del rörelsetitelmallar (WeddingLowerthirdOne, WeddingLowerthirdTwo och WeddingLowerthirdThree) har åtgärdats.
 • Om du klickar på Hämta alla på panelen Rörelsetitlar så hämtas bara de rörelsetitlar som tillhör den valda kategorin, i stället för att båda klassiska titlar och rörelsetitlar hämtas.
 • Premiere Elements kraschar inte längre när du drar och släpper Hollywood-effekten till tidslinjen på arbetsytan i snabbvyn.
 • Premiere Elements kraschar inte längre när ett klipp med 5.1-ljud importeras till Premiere Elements från Elements Organizer och volymen justeras i nyckelbildrutan för uppspelning.
 • Grafik som installeras med programmet och som inte kunde öppnas via grafikpanelen på Mac-plattformar kan nu öppnas i uppdateringen Premiere Elements 14.1.
 • Fel vid DVD-bränning av video med stoppmarkören i de sista bildrutorna i slutet av sekvensen inträffar inte längre med den senaste uppdateringen av Premiere Elements
 • Problemet med att 60 fps tilldelas när du exporterar video med 720p-upplösning och bildrutehastigheten 30 fps har nu åtgärdats.

Photoshop Camera Raw 9 uppdatering (version 9.0)

Det finns en ny uppdatering för plugin-programmet Camera Raw med stöd för råformat på nya kameramodeller.

Uppdatera på något av följande sätt:

 • Klicka på Installera nu eller Installera vid avslut i uppdateringsmeddelandet som visas i Premiere Elements.
 • Välj Hjälp > Uppdateringar (om uppdateringsmeddelandet inte visas).

Mer information finns i artikeln om Camera Raw

Uppdatering för Premiere Elements 13.1

Textexempel för teckensnitt

När du redigerar titlar och text visar listrutan för teckensnitt ett textexempel för varje teckensnitt. Det betyder att du kan se hur ett visst teckensnitt ser ut innan det används i texten.

Snabb åtkomst till direktfilmer och videoberättelser

Du kan nu välja att skapa en direktfilm eller en videoberättelse från startskärmen i Premiere Elements.  

Panorera och zooma på bilder i en videoberättelse

Om videoberättelsen inkluderar bildobjekt använder Premiere Elements automatiskt panorering och zoom för dessa resurser. Du kan välja att inaktivera panorering och zoom på alla eller vissa bilder i din videoberättelse.

Panel för ofta använda funktioner

I Premiere Elements finns det nu en panel för övergångar, titlar och text samt effekter och ljud som används ofta. Använd panelen för att komma åt effekter som du använder ofta.

ISO-bild skapas när fel uppstår under skivbränning

Premiere Elements skapar och sparar en ISO-bild när det inte går att bränna en skiva på grund av ett maskinvarufel. Du kan sedan bränna ISO-bilden till en skiva när du vill.

Photoshop Camera Raw 8 uppdatering (version 8.7.1)

Det finns en ny uppdatering för plugin-programmet Camera Raw med stöd för råformat på nya kameramodeller.

Uppdatera på något av följande sätt:

 • Klicka på Installera nu eller Installera vid avslut i uppdateringsmeddelandet som visas i Premiere Elements.
 • Välj Hjälp > Uppdateringar (om uppdateringsmeddelandet inte visas).

Mer information finns i artikeln om Camera Raw

Photoshop Camera Raw 8 uppdatering (version 8.7)

Det finns en ny uppdatering för plugin-programmet Camera Raw med stöd för råformat på nya kameramodeller.

Uppdatera på något av följande sätt:

 • Klicka på Installera nu eller Installera vid avslut i uppdateringsmeddelandet som visas i Premiere Elements.
 • Välj Hjälp > Uppdateringar (om uppdateringsmeddelandet inte visas).

Mer information finns i artikeln om Camera Raw

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy