Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte

Overzicht van een Adobe Connect-vergadering: het concept van een online vergaderruimte; besturingselementen, rollen en machtigingen voor vergaderingen; en bijbehorende bibliotheken.

Informatie over vergaderingen

Een vergadering in Adobe Connect is een live, interactieve, online conferentie voor meerdere gebruikers. De vergaderruimte is een permanente, online, virtuele ruimte die u gebruikt voor het houden van vergaderingen. De ruimte bestaat uit verschillende weergavedeelvensters (pods) en schermindelingen. U kunt kiezen uit verschillende geïntegreerde schermindelingen voor vergaderruimten of u kunt extra aangepaste schermindelingen maken en gebruiken om aan uw behoeften te voldoen. In de vergaderruimte kunnen deelnemers computerschermen of bestanden delen, chatten, audio en video uitzenden en online deelnemen aan interactieve activiteiten.

Nadat u een vergaderruimte hebt gemaakt, blijft deze bestaan totdat u de ruimte verwijdert. De locatie van de vergaderruimte is een unieke URL die u hebt gemaakt of die door het systeem wordt toegewezen wanneer de vergadering wordt gemaakt. Als u op de URL klikt en u aanmeldt, komt u in de virtuele vergaderruimte. Een vergaderruimte kan zo vaak als u wilt worden hergebruikt en u kunt meerdere onafhankelijke ruimtes creëren. De eigenaar van de vergadering kan kiezen wie toegang krijgt tot de vergaderzaal en wat zijn of haar rol is.

Voor deelname aan een vergadering moet u een moderne browser die Adobe Flash ondersteunt of de Adobe Connect-desktoptoepassing voor Windows- en Mac-gebruikers gebruiken. Uw mogelijkheden tijdens een vergadering zijn afhankelijk van de rol en de machtigingen die aan u zijn toegewezen. U kunt ook toegang tot een Adobe Connect-vergaderruimte krijgen via een smartphone of tablet. Download Adobe Connect-toepassingen en -updates hier.

In een vergaderruimte

De vergaderruimte bestaat uit een menubalk bovenin en een podium of presentatieruimte onderin. Het podium geeft de inhoud en de activiteiten weer die te vinden zijn in pods. Dit zijn deelvensters die kunnen worden aangepast en verplaatst. Individuele pods kunnen PowerPoint-presentaties, het delen van schermen, webcamera's, een lijst met vergaderingsdeelnemers, aantekeningen, chat, gedeelde bestanden en meer bevatten. Schermindelingen zijn verzamelingen van pods waartussen snel kan worden gewisseld.

De menubalk bevat verschillende menu's en pictogrammen die verschillen op basis van de rol van de gebruiker in de vergadering.Activiteiten, zoals gebruikers die de vergadering betreden of verlaten of iemand die praat, worden weergegeven in de menubalk. Berichten en waarschuwingen verschijnen in de rechterbovenhoek van de vergaderinterface. Een rode cirkel op de menubalk geeft aan dat de gastheer de vergadering opneemt. 

(HTML-client) Opties in een vergadering voor de deelnemers.
(HTML-client) Opties in een vergadering voor de deelnemers.

(HTML-client) Opties in een vergadering voor de gastheren.
(HTML-client) Opties in een vergadering voor de gastheren.

Verbindingsstatus in een vergaderruimte

Rechts in de menubalk geeft een gekleurde balk uw verbindingsstatus in de vergaderruimte aan. Groen staat voor uitstekend, oranje voor redelijk en rood voor slecht. Als u op het pictogram voor de verbindingsstatus klikt, worden details over uw verbinding weergegeven.

Als uw verbinding slecht is, kunnen de streams die u ontvangt (camera, scherm delen en audio) worden vertraagd, afgebroken of gebufferd.

Een voorbeeld van de verbindingsstatus in de vergaderruimte.
Een voorbeeld van de verbindingsstatus in de vergaderruimte.

Opmerking:

Voor HTML-clients is bandbreedte voor mp3/mp4-indelingen (bestandsextensie .mp3/.mp4) niet opgenomen in het pictogram voor de verbindingsstatus van de vergadering ()

Vergaderrollen en machtigingen

Gastheer-, presentator- en deelnemersrollen bepalen de mogelijkheden voor het delen, beheren, uitzenden en andere activiteiten in een Adobe Connect-vergadering.

Degene die de vergadering belegt, wordt standaard als gastheer aangesteld. De gastheer kan de rol van elke deelnemer aangeven en kan andere deelnemers aanstellen als gastheren van de vergadering. De machtigingen voor elke rol zijn als volgt:

Gastheer

Gastheren kunnen een vergadering beleggen, gasten uitnodigen, inhoud toevoegen aan de bibliotheek, het scherm delen en pods en schermindelingen toevoegen aan of bewerken in een vergaderruimte. Ze kunnen gasten toelaten, aanwezigen verwijderen of een deelnemer meer rechten geven. Gastheren kunnen audioconferenties starten en stoppen en microfoon- of telefoonrechten toekennen. Ze kunnen ook opnamen starten, pauzeren en stoppen. Gastheren kunnen kleine brainstormruimten in een vergadering maken en beheren. Zij kunnen ook alle taken uitvoeren die een presentator of deelnemer kan uitvoeren.

Presentator

Presentatoren kunnen inhoud delen die al in de vergaderruimte is geladen vanuit de bibliotheek of ze kunnen content direct vanaf hun computer uploaden. Gedeelde inhoud kan bestaan uit PowerPoint-presentaties (PPT- of PPTX-bestanden), afbeeldingen (JPEG-, PNG- en GIF-bestanden), Adobe PDF-bestanden, MP3- en MP4-bestanden. Ze kunnen ook hun scherm delen, chatten en liveaudio en -video uitzenden.

Deelnemer

Geregistreerde en gastdeelnemers kunnen de inhoud die de presentator of gastheer deelt, bekijken en audio en video horen en zien die worden uitgezonden, hun hand opsteken en tekstchat gebruiken. Deelnemers kunnen rechten krijgen om hun camera's en microfoons te delen en andere geavanceerde rechten krijgen. 

Informatie over de vergaderingenbibliotheek

Het tabblad Vergaderingen in Adobe Connect Central bevat drie mappen van vergaderruimtes: Gedeelde vergaderingen, Gebruikersvergaderingen en Mijn vergaderingen. Elke map kan mappen en bestanden bevatten met inhoud en opnamen van vergaderingen. Gebruikers kunnen inhoud maken en beheren in de map Mijn vergaderingen die wordt weergegeven wanneer zij zijn aangemeld bij Adobe Connect Central. Toegang tot de inhoud in de andere mappen wordt bepaald door de machtigingen die de beheerder van Adobe Connect voor elke gebruiker heeft ingesteld.

Content die in een vergadering wordt geüpload, kan alleen in die vergaderruimte worden gebruikt. Als u content beschikbaar wilt maken voor al uw vergaderruimtes, uploadt u uw inhoud naar de inhoudsbibliotheek in Adobe Connect Central. U kunt ook inhoud die al direct in een vergadering is geladen, verplaatsen naar de inhoudsbibliotheek om deze beschikbaar te maken voor andere vergaderruimtes. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account