Handboek Annuleren

Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Update en beheer bestaande Adobe Connect-vergaderingen en hun inhoud. Verstuur uitnodigingen en verkrijg informatie over vergaderingen.

Nadat u een vergadering hebt gemaakt, kunt u de vergadergegevens bijwerken, de deelnemerlijst wijzigen en de aan de vergadering gekoppelde inhoud beheren.

Informatie opvragen over een vergadering

U kunt op ieder gewenst moment gegevens opvragen over een afzonderlijke vergadering.

 1. Klik op Mijn vergaderingen op het tabblad Start van Adobe Connect Central.
 2. Klik onder Mijn vergaderingen op de naam van de vergadering.

  De pagina Informatie over vergaderingen wordt rechts weergegeven, met daarop de volgende details:

  Naam

  De titel van de vergadering.

  URL

  Het webadres waar de vergadering plaatsvindt (de virtuele locatie van de vergaderruimte).

  Overzicht

  Een korte beschrijving van de vergadering.

  Begintijd

  De datum en tijd waarop de vergadering begint.

  Duur

  De geplande duur van de vergadering.

  Taal

  De taal waarin de vergadering wordt gehouden.

  Telefoongegevens

  Het telefoonnummer dat de deelnemers moeten bellen voor deze vergadering en de code die zij moeten invoeren (alleen nodig wanneer de vergadering aan de gang is).

 3. Klik van hieruit op de knop Openen links naast de naam van de vergadering om u bij de vergadering te voegen.

Een lijst met deelnemers weergeven en wijzigen

Als u beheerdersmachtigingen hebt voor een vergadering, kunt u van elke vergaderruimte een lijst met alle uitgenodigde deelnemers weergeven. Als deze vergadering echter als een gebeurtenis wordt gepresenteerd, kunt u de deelnemers op het tabblad Gebeurtenisbeheer weergeven en beheren. Zie Adobe Connect-gebeurtenissen voor meer informatie.

Als u een beheerder bent of beheerdersmachtigingen voor de map van deze vergadering hebt, kunt u deelnemers toevoegen of verwijderen. U kunt ook de machtiging van een deelnemer wijzigen (gastheer, presentator of deelnemer).

De deelnemers die zijn verwijderd ontvangen geen enkele melding. Ze kunnen niet aan de vergadering deelnemen, tenzij de toegangsinstelling voor de vergadering zodanig wordt gewijzigd dat iedereen toegang krijgt die de URL van de vergadering heeft.

Een lijst met deelnemers aan de vergadering weergeven

 1. Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Adobe Connect Central.
 2. Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat.
 3. Klik in de lijst op de naam van de vergadering.
 4. Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Deelnemers bewerken.

Deelnemers aan de vergadering toevoegen

 1. Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Adobe Connect Central.
 2. Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat.
 3. Klik in de lijst op de naam van de vergadering.
 4. Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Deelnemers bewerken.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst Beschikbare gebruikers en groepen om gebruikers of groepen te selecteren:
  • Houd Control (Windows) of Command (Macintosh) of Shift ingedrukt terwijl u klikt om meerdere gebruikers of groepen te selecteren.

  • Als u een groep wilt uitvouwen om aparte leden te selecteren, dubbelklikt u op de groepsnaam. Nadat u de namen hebt geselecteerd, dubbelklikt u in de lijst op Eén niveau omhoog om de oorspronkelijke lijst te herstellen.

  • Als u een naam in de lijst wilt zoeken, klikt u op Zoeken onder in het venster. Voer de naam in die u in de lijst wilt weergeven en selecteer vervolgens de naam.

 6. Klik op Toevoegen.
 7. Voor elke nieuwe deelnemer (gebruiker of groep) die u hebt toegevoegd, selecteert het gewenste machtigingstype (Deelnemer, Presentator, Gastheer of Geweigerd). U selecteert het machtigingstype in het menu Gebruikersrol instellen onder in de lijst Huidige deelnemers.

Deelnemers uit de vergadering verwijderen

 1. Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Adobe Connect Central.
 2. Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat.
 3. Klik in de lijst op de naam van de vergadering.
 4. Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Deelnemers bewerken.
 5. Voer in de lijst Huidige deelnemers een van de volgende handelingen uit om gebruikers of groepen te selecteren:
  • Houd Control (Windows) of Command (Macintosh) of Shift ingedrukt terwijl u klikt om meerdere gebruikers of groepen te selecteren.

  • Als u een naam in de lijst wilt zoeken, klikt u op Zoeken onder in het venster en typt u de naam die u in de lijst wilt weergeven. Selecteer vervolgens de naam.

 6. Klik op Verwijderen.

De vergaderingmachtigingen van een deelnemer wijzigen

 1. Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Adobe Connect Central.
 2. Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat.
 3. Klik in de lijst op de naam van de vergadering.
 4. Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Deelnemers bewerken.
 5. Voer in de lijst Huidige deelnemers een van de volgende handelingen uit om de gebruikers of de groepen te selecteren waarvan u de vergaderingmachtigingen wilt wijzigen:
  • Houd Control (Windows) of Command (Macintosh) of Shift ingedrukt terwijl u klikt om meerdere gebruikers of groepen te selecteren.

  • Als u een naam in de lijst wilt zoeken, klikt u op Zoeken onder in het venster. Voer de naam in die u in de lijst wilt weergeven en selecteer vervolgens de naam.

 6. Voor elke naam selecteert u de nieuwe gebruikersrol (Deelnemer, Presentator, Gastheer of Geweigerd) in het menu Gebruikersrol instellen. Het menu bevindt zich onder aan de lijst Huidige deelnemers.

Inhoud van vergaderingen weergeven en beheren

U kunt op elk gewenst moment geüploade inhoud weergeven, de inhoud verplaatsen naar de inhoudsbibliotheek of de geüploade inhoud verwijderen.

Een lijst met geüploade inhoud weergeven

Als u beheerdersmachtigingen voor de map van een vergadering hebt, kunt u inhoud die naar de server is geüpload, weergeven vanuit een vergaderruimte in die map.

 1. Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Adobe Connect Central.
 2. Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat.
 3. Klik in de lijst op de naam van de vergadering.
 4. Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Geüploade inhoud.
 5. Er wordt een lijst met alle geüploade inhoud weergegeven. U kunt nu de volgende handelingen uitvoeren:
  • Als u informatie over een specifiek onderdeel in de lijst wilt zien, klikt u op de naam van het onderdeel.

  • Geüploade inhoud verplaatsen naar de inhoudsbibliotheek.

  • Geüploade inhoud verwijderen.

  • Als u wilt weten of de inhoud nog in de vergaderruimte wordt gebruikt, kijkt u in de kolom Met verwijzing. 'Ja' betekent dat de inhoud nog wordt gebruikt. Een lege kolom betekent dat de inhoud niet meer wordt gebruikt.

Geüploade inhoud verplaatsen naar de inhoudsbibliotheek

Als u geüploade inhoud naar de inhoudsbibliotheek wilt verplaatsen, hebt u beheerdersrechten nodig of machtigingen om de specifieke bibliotheekmap die de vergadering bevat, te kunnen beheren.

 1. Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Adobe Connect Central.
 2. Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat.
 3. Klik in de lijst op de naam van de vergadering.
 4. Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Geüploade inhoud.
 5. Schakel de selectievakjes in naast de bestanden die u wilt verplaatsen.
 6. Klik op de navigatiebalk op de knop Verplaatsen naar map.
 7. Klik op de namen van mappen of op de knop Eén niveau hoger om naar de map te gaan waarnaar u het inhoudsbestand wilt verplaatsen.
 8. Klik op Verplaatsen.
 9. Klik op OK.

Geüploade inhoud verwijderen.

 1. Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Adobe Connect Central.
 2. Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat.
 3. Klik in de lijst op de naam van de vergadering.
 4. Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Geüploade inhoud.
 5. Schakel de selectievakjes in naast de bestanden die u wilt verwijderen.
 6. Klik op Verwijderen.
 7. Klik op de bevestigingspagina op Verwijderen om de geselecteerde inhoud definitief te verwijderen.

Vergaderinggegevens bewerken

Als u een beheerder of een gebruiker met beheerdersmachtigingen voor deze vergaderingenmap bent, kunt u de vergaderingeigenschappen wijzigen op de pagina Informatie over vergadering.

Opmerking:

Als u vergaderinggegevens wilt bewerken terwijl u zich in de vergaderruimte bevindt, kiest u Vergadering > Vergaderinginformatie beheren.

 1. Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Adobe Connect Central.
 2. Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat.
 3. Klik in de lijst op de naam van de vergadering.
 4. Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Gegevens bewerken.
 5. Bewerk de gewenste vergaderinformatie, zoals de begintijd of de duur.
 6. Klik op Opslaan.

Opties op de pagina Informatie bewerken

Naam

Een vereist veld dat wordt weergegeven in de vergaderingenlijst, de aanmeldingspagina van de vergadering en de rapporten.

Overzicht

Een beschrijving van de vergadering die wordt weergegeven op de pagina Informatie over vergadering en die standaard wordt opgenomen in de uitnodigingen voor vergadering. Het overzicht mag uit maximaal 4000 tekens bestaan.

Begintijd

De maand, de dag, het jaar en de tijd waarop de vergadering wordt gestart.

Opmerking: in sommige prijsmodellen van Adobe Connect worden de begindatums genegeerd en kunnen deelnemers vóór de ingestelde begindatum de vergaderingen betreden. Als de begindatum verandert in een toekomstige datum, kunnen gebruikers, afhankelijk van het prijsmodel van de vergadering, de vergaderruimte betreden nadat u de vergadering hebt gemaakt. Wanneer u bij een vergaderruimte bent aangemeld, kunt u tussen de vergaderingen deelnemers de toegang tot de ruimten ontzeggen.

Duur

De duur van de vergadering, uitgedrukt in uren en minuten.

Taal

De primaire taal die in de vergaderruimte wordt gebruikt.

Opmerking: Als u de taal van de vergadering wijzigt op de pagina Informatie bewerken, blijven de namen van de pods in de vergaderruimte in de oorspronkelijke taal staan. Het is beter de taal in te stellen wanneer u een vergadering maakt en deze taal niet te wijzigen.

Toegang

Gebruik de volgende opties:

Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de ruimte (toegang is geblokkeerd voor gasten)

Kies deze optie om geregistreerde gebruikers en deelnemers toegang tot de ruimte te verlenen als ze hun gebruikersnaam en wachtwoord opgeven. Gasten krijgen geen toegang.

Alleen geregistreerde gebruikers en accountleden hebben toegang tot de ruimte Met deze optie hebben geregistreerde gebruikers of leden van het account toegang tot de ruimte. Gasten krijgen geen toegang.

Alleen geregistreerde gebruikers en geaccepteerde gasten hebben toegang tot de ruimte

Met deze optie is de vergaderruimte alleen toegankelijk voor personen die zijn uitgenodigd als geregistreerde gebruikers en gasten. 

Geregistreerde gebruikers moeten hun gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om de vergaderruimte te betreden. Geaccepteerde gasten worden door de gastheer tot de ruimte toegelaten. In Adobe Connect kan voor elke geregistreerde gebruiker van de vergadering een apart presentierapport worden gegenereerd. Geaccepteerde gasten worden in vergaderingrapporten toegevoegd aan het totale aantal deelnemers van de vergadering, maar voor deze deelnemers is geen apart presentierapport beschikbaar.

Gebruikers moeten een wachtwoord voor de ruimte invoeren

Geef een alfanumerieke code op als wachtwoord om toegang te krijgen tot een vergadering, als u de beveiliging van de vergadering wilt verhogen.

Iedereen met de URL voor de vergadering heeft toegang tot de ruimte

Iedereen die de URL van de vergadering ontvangt. Klik op E-mailuitnodigingen verzenden om een e-mailuitnodiging in uw eigen e-mailprogramma te maken. Het nieuwe bericht bevat een reeds ingevuld onderwerp (Adobe Connect-uitnodiging) en een reeds ingevuld bericht (met de datum, de tijd, de duur, de plaats en het overzicht van de vergadering) dat u kunt bewerken.

Let op:

Wanneer u de optie Iedereen met de URL selecteert, is uw ruimte openbaar beschikbaar. Ook alle inhoud die naar uw ruimte wordt geüpload, is openbaar beschikbaar. Elke gebruiker met de URL heeft zonder uw toestemming toegang tot de geüploade inhoud.

Kostenplaats

Bepaalt hoe de kosten per minuut van een vergaderruimte worden toegewezen. Kies een optie in het menu en factureer kosten aan individuele gebruikers, uw kostenplaats of een bepaalde kostenplaats.

Instellingen audioconferentie

Desgewenst kunt u er voor kiezen geen audio toe te voegen aan de vergadering of u kunt een van de volgende opties voor audioconferenties kiezen:

Opmerking: Als u geen instellingen voor audioconferenties hebt toegevoegd bij het maken van de vergadering, kunt u deze tijdens de vergadering toevoegen. Vraag alle gebruikers om zich af te melden bij de vergadering terwijl u conferentie-instellingen toevoegt en zich vervolgens weer aan te melden.

Deze audioconferentie opnemen bij deze vergadering

Audioprofielen met vooraf geconfigureerde instellingen voor audioconferenties. Selecteer een profiel om aan de vergadering te koppelen. Adobe Connect gebruikt het profiel om verbinding te maken met de vergaderruimte en de audioconferentie voor u te starten. Als u een audioprofiel hebt gemaakt, is bij het maken van een nieuwe vergadering de standaardoptie voor audiovergaderingen geselecteerd. Als u meerdere audioprofielen hebt gemaakt, moet u een specifiek audioprofiel aan een nieuwe vergadering koppelen.

Neem andere audioconferenties op in deze vergadering

Telefoonnummers en andere instellingen voor het inbellen op een audioconferentie wanneer er geen kiesvolgorde is geconfigureerd voor de audioprovider. De instellingen worden alleen weergegeven, in bijvoorbeeld de uitnodiging voor de vergadering en de vergaderruimte. U moet over een account bij de provider beschikken.

Informatie bijwerken voor alle onderdelen die aan dit onderdeel zijn gekoppeld

Schakel dit selectievakje in om alle onderdelen die gekoppeld zijn aan de vergadering bij te werken met de gewijzigde vergaderinggegevens.

Uitnodigingen verzenden voor een bestaande vergadering

U kunt uitnodigingen voor een vergadering verzenden als u gastheer of beheerder van de vergadering bent of als u beheerdersmachtigingen voor de map van deze vergadering hebt.

Een vergaderinguitnodiging is een e-mailuitnodiging waarin de deelnemers op de hoogte worden gesteld van de datum, de tijd, de duur, het overzicht, de URL en de audioconferentie-informatie. U kunt ook een Microsoft Outlook-agendagebeurtenis toevoegen aan het e-mailbericht. Met deze functie kunnen de deelnemers de vergadering toevoegen aan hun Outlook-agenda.

Opmerking:

Adobe Connect kan geen uitnodiging voor een vergadering verzenden als de inhoud die naar de e-mailclient moet worden verzonden meer dan 1000 tekens bevat. Het probleem is gerelateerd aan HTML-tag mailto, omdat browsers geen e-mailclient kunnen starten wanneer de inhoud meer dan 1000 tekens bevat.

De manier waarop de uitnodigingen worden verzonden, is afhankelijk van het type vergadering.

Geregistreerde gasten

Als uw vergadering alleen voor geregistreerde gebruikers is bedoeld, maakt u in Adobe Connect Central een aangepast e-mailbericht. U kunt de e-mailuitnodiging verzenden aan alle gastheren, deelnemers en presentatoren, alleen aan presentatoren of alleen aan deelnemers. U kunt het onderwerp en de berichttekst bewerken.

Iedereen

Als de vergadering is geopend voor iedereen die een URL voor de vergadering ontvangt, klikt u op Uitnodigingen per e-mail verzenden om een e-mailuitnodiging in uw eigen e-mailprogramma te maken. Het nieuwe bericht bevat een onderwerp (de naam van de vergadering) en een bericht (met de datum, de tijd, de duur, de URL en het overzicht van de vergadering) die u kunt bewerken.

Uitnodigingen alleen aan geregistreerde gasten verzenden

 1. Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Adobe Connect Central.
 2. Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat.
 3. Klik in de lijst op de naam van de vergadering.
 4. Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Uitnodigingen.
 5. Kies in het menu Aan de groep die u wilt uitnodigen: Alle gastheren, presentatoren en deelnemers, Alleen gastheren, Alleen presentatoren of Alleen deelnemers.
 6. Bewerk indien nodig het onderwerp en de berichttekst.
 7. Als u een Outlook-agendagebeurtenis wilt toevoegen aan de e-mail, schakelt u het selectievakje in naast Microsoft Outlook-agendagebeurtenis (iCal) toevoegen aan e-mailbericht. Schakel anders het selectievakje uit.
 8. Klik op Verzenden.

Uitnodigingen verzenden voor een onbeperkte vergadering

 1. Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Adobe Connect Central.
 2. Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat.
 3. Klik in de lijst op de naam van de vergadering.
 4. Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Uitnodigingen.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Uitnodigingen per e-mail verzenden om automatisch een nieuw, blanco bericht weer te geven in uw e-mailprogramma.

  • Maak handmatig een e-mailbericht en kopieer en plak vervolgens de URL van de vergadering (die in de vergaderingdetails wordt weergegeven) in het bericht.

 6. Typ de e-mailadressen van de deelnemers of voeg de adressen vanuit uw adresboek toe.
 7. Bewerk of typ indien nodig het e-mailonderwerp en het bericht.
 8. Verzend de e-mailuitnodiging.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account