Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren

Kom te weten hoe u deelneemt aan een vergadering als deelnemer of gastheer, een pod gebruikt, deelnemerstoegang beheert en meldingen en gebruikersverzoeken tijdens de vergadering beheert.

Vergaderingen starten

Als u de gastheer bent, start u een vergadering door u aan te melden bij uw vergaderruimte en vervolgens anderen uit te nodigen via e-mail of een chatbericht. U kunt vergaderingen van tevoren of juist spontaan beleggen.

Wanneer u een vergaderruimte binnenkomt, kunt u insteltaken voor deelnemers uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld conferentiegegevens opgeven, verzoeken om deel te nemen aan de vergadering accepteren of weigeren, pods anders rangschikken en notities typen.

Een vergaderruimte betreden

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de startpagina in Adobe Connect Central eerst op Mijn vergaderingen en daarna op de knop Openen van de gewenste vergadering.

  • Navigeer in Adobe Connect Central naar de pagina Informatie over vergaderingen voor een specifieke vergadering en klik op Vergaderruimte betreden.

  • Klik in de e-mailuitnodiging die u hebt ontvangen op de URL van de vergadering. Typ uw aanmeldingsgegevens en wachtwoord voor Adobe Connect en klik vervolgens op Ruimte betreden.

  • Voer de URL van de vergadering in uw browser in. Typ uw aanmeldingsgegevens en wachtwoord voor Adobe Connect en klik vervolgens op Ruimte betreden.
  • U kunt er ook voor kiezen om aan een andere vergadering deel te nemen door te klikken op Een andere ruimte/inhoud selecteren onderaan de aanmeldingspagina. Klik op de gewenste vergaderruimte en u wordt doorgestuurd om de aanmeldingsgegevens voor de geselecteerde vergadering in te voeren. U kunt ook uw vergaderruimten beheren door ze toe te voegen aan uw favorieten. Zie voor meer informatie Vergaderruimten beheren.
  Opmerking:

  Voeg een vergaderruimte die u voor het eerst bezoekt toe aan uw bladwijzers zodat u de vergadering de volgende keer snel kunt starten.

U kunt een vergaderruimte van Adobe Connect in de Adobe Connect-bureaubladtoepassing starten. Als de vereiste Adobe Connect-toepassing niet is geïnstalleerd, vraagt Adobe Connect u om deze te downloaden en installeren. Een beheerder kan het voor iedereen verplicht stellen om de Adobe Connect-toepassing te installeren om aan een Adobe Connect-sessie te kunnen deelnemen.

Er worden geanimeerde tips weergegeven over hoe u kunt deelnemen aan een vergadering als een vergaderruimte wordt gestart. Op deze manier kunnen deelnemers vertrouwd raken met een vergaderruimte van Adobe Connect. De tips zijn gebaseerd op rollen en verschillen voor gastheren, presentatoren en deelnemers. De tips zijn er voor het primaire werkproces van een rol.U kunt op Niet meer weergeven klikken om de geanimeerde tips uit te schakelen. U kunt de geanimeerde tips voor de vergadering opnieuw starten via Help > Tips voor Adobe Connect in de vergaderruimte.

Geanimeerde tips helpen u meer te weten te komen over enkele veelvoorkomende taken voor vergaderingen.
Geanimeerde tips helpen u meer te weten te komen over enkele veelvoorkomende taken voor vergaderingen.

Opmerking:

De geanimeerde tips zijn niet zichtbaar in de HTML-weergave.

Wanneer de gebruiker Dit niet meer weergeven selecteert, kan de hij of zij de geanimeerde tips desgewenst weer weergeven via Help > Tips voor Adobe Connect in de vergaderruimte weergeven.

Vergaderruimten beheren

Al uw vergaderruimten worden automatisch opgeslagen onder de koppeling Ruimte/inhoud op de tabbladen Recent en Favorieten.

Recent

Uw lijst Recent is een overzicht van al uw vergaderruimten waar u zich bij hebt aangesloten, met de meest recente bovenaan de lijst. 

Daarnaast kunt u een van de volgende acties uitvoeren op het tabblad Recent:

 • Voeg de vergadering aan uw lijst Favorieten toe
 • Verwijder de vergaderingen handmatig
 • Wis alle vergaderingen in één keer

Favorieten

U kunt uw vergaderruimten toevoegen aan uw lijst Favorieten, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn wanneer u ze nodig hebt. Klik gewoon op een vergadering op uw lijst Recent en klik op de sterknop om ze toe te voegen aan uw lijst Favorieten.

Als u een vergadering uit de lijst Favorieten wilt verwijderen, klikt u op de vergadering en selecteert u Verwijderen of Alles wissen.

Deelnemers uitnodigen en toegang verlenen of weigeren

In de vergaderruimte kunnen gastheren andere personen uitnodigen voor deelname aan een vergadering. Een gastheer kan de toegang tot een vergadering blokkeren, en kan aanvragen voor deelname aan een geblokkeerde vergadering toestaan of weigeren.

Deelnemers uitnodigen wanneer de vergadering al is begonnen

Gastheren kunnen personen uitnodigen voor een vergadering vanuit de Adobe Connect-vergaderruimte.

 1. Selecteer Toegang beheren > Deelnemers uitnodigen in het vervolgkeuzemenu naast de vergaderruimte op de titelbalk.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Deelnemers uitnodigen:

  • Klik op E-mailbericht schrijven om uw standaard-e-mailprogramma te openen en de deelnemers een automatisch gegenereerd e-mailbericht met de URL van de vergadering te sturen.

  • Kopieer de koppeling van het dialoogvenster Deelnemers uitnodigen naar een e-mailbericht of instant message en stuur het bericht naar de deelnemers. Ga terug naar de vergaderruimte en klik op Gereed om het dialoogvenster te sluiten.

Sta deelnemers toe om deel te nemen zonder dat de gastheer elke toegang moet aanvaarden

U kunt een vergaderruimte instellen zodat de deelnemers automatisch in de vergaderruimte worden toegelaten, zonder tussenkomst van de gastheren van de vergadering. Tijdens het maken van een vergadering selecteert u Iedereen met de URL voor de vergadering heeft toegang tot de ruimte in de Toegangssectie. Voor een bestaande vergadering, gaat u naar Informatie bewerken en selecteert u dezelfde functie.

Let op:

Wanneer u de optie Iedereen met de URL selecteert, is uw ruimte openbaar beschikbaar. Ook alle inhoud die naar uw ruimte wordt geüpload, is openbaar beschikbaar. Elke gebruiker met de URL heeft zonder uw toestemming toegang tot de geüploade inhoud.

Binnenkomende deelnemers blokkeren

 1. Selecteer Toegang beheren > Binnenkomende deelnemers blokkeren  in het vervolgkeuzemenu naast de naam van de vergaderruimte op de titelbalk.

 2. Als u wilt toestaan dat deelnemers toegang tot de vergadering kunnen aanvragen, selecteert u Binnenkomende deelnemers moeten om toegang vragen.

 3. (Optioneel) Bewerk het bericht voor nieuwe deelnemers in het tekstvak. Kies Bericht opslaan om het bericht voor toekomstig gebruik op te slaan.

Gasten zonder geregistreerde Adobe Connect-accounts blokkeren

 1. Selecteer Toegang beheren > Toegang voor gasten blokkeren in het vervolgkeuzemenu naast de naam van de vergaderruimte op de titelbalk.

Werken met pods

Gastheren kunnen pods weergeven en verbergen, toevoegen, verwijderen, rangschikken en sorteren. Meer dan één instantie van een pod (behalve de pod Deelnemers, pod Vragen en antwoorden, pod Video, en het dashboard Betrokkenheid) kan in een vergadering tegelijk worden weergegeven.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Een pod weergeven of verbergen

 • Als u een pod wilt weergeven, selecteert u deze in het menu  bovenaan de titelbalk. (Bij pods die meerdere keren kunnen voorkomen, selecteert u de naam in het submenu.)

  Er staat een markering in het selectievakje naast de namen van de pods die tijdens de vergadering te zien zijn.

 • U verbergt een pod door deze in het menu  uit te schakelen. Of kies Verbergen in het optiemenu  in de rechterbovenhoek van een pod.

Een pod toevoegen

 1. Selecteer Pods in de menubalk en selecteer de naam van een pod.

 2. Selecteer in het podsubmenu Nieuwe toevoegen [podnaam] Pod.

Pods verplaatsen en vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in de menubalk  Pods verplaatsen en vergroten of verkleinen. Wanneer de opdracht is ingeschakeld, wordt naast de opdracht een vinkje weergegeven.

 2. Als u een pod wilt verplaatsen, versleept u de titelbalk van de pod. Als u de grootte van een pod wilt wijzigen, versleept u de rechterbenedenhoek.

Een pod weergeven met de maximale grootte

Als u een pod maximaliseert, vult dit het hele browservenster.

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de pod op het menu en selecteer Maximaliseren.

 2. Als u de oorspronkelijke afmetingen van de pod wilt herstellen, klikt u nogmaals op het menu   en selecteert u Herstellen.

Opmerking:

Als u de pod Delen groter dan het huidige browservenster wilt maken, klikt u op de knop Volledig scherm.

Pods organiseren

 1. Kies Pods beheren in het menu  bovenaan de titelbalk. Wanneer de optie is geselecteerd, wordt naast de opdracht een vinkje weergegeven.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de naam van een van de pods wilt bewerken, selecteert u deze in de lijst en klikt u op Bewerken ().
  • Als u pods wilt verwijderen, selecteert u deze in de lijst en klikt u op Verwijderen ().
  • Als u alle ongebruikte pods wilt vinden, klikt u op Ongebruikte selecteren. Eventuele ongebruikte pods worden gemarkeerd in de lijst links in het scherm. Klik op Verwijderen () als u de ongebruikte pods wilt verwijderen.
 3. Klik op Gereed om het dialoogvenster Pods beheren te sluiten.

Deelnemen als nieuwe Adobe Connect-gebruiker

Nieuwe gebruikers, die zich voor het eerst aanmelden, worden door de gebruikersinterface begeleid afhankelijk van hun rol in het systeem. Hieronder vindt u een overzicht van de regels die de bestemming van nieuwe gebruikers in Adobe Connect bepalen wanneer deze zich voor het eerst aanmelden.

Groepslidmaatschap

Hierheen gestuurd bij de eerste keer aanmelden

Alleen vergaderingsgastheren

Nieuwe, door het systeem gegenereerde vergadering

Vergaderingsgastheren, samen met andere lidmaatschappen

Nieuwe, door het systeem gegenereerde vergadering

Alleen trainingsmanagers

Tabblad Training

Alleen auteurs

Tabblad Inhoud

Alleen seminarbeheerders

Tabblad Seminar

Alleen studenten

Tabblad Start

Alleen gebeurtenismanagers

Tabblad Gebeurtenissen

Alleen gebeurtenisbeheerders

Tabblad Start

Elke combinatie van twee of meer lidmaatschappen, zonder de groep Vergaderingsgastheren

Tabblad Start

Beheerders, beheerders – beperkt of beide

Tabblad Start

Elke rol samen met een of meer beheerdersrollen (beheerders, beheerders – beperkt, en gebeurtenisbeheerder)

Toepasselijk tabblad afhankelijk van de rol

Wanneer een gebruiker naar een nieuwe, door het systeem gegenereerde vergaderruimte wordt gestuurd, kan de gebruiker een zinvollere naam en URL voor de vergaderruimte invoeren. De gebruiker kan ook doorgaan met de door het systeem gegenereerde naam en URL. Ook kan de gebruiker op Meer instellingen in het linkervenster klikken om Adobe Connect Central te starten en de vergaderruimte te configureren. Wanneer de gebruiker bijvoorbeeld, als vergaderingsgastheer, een audioprofiel aan de vergaderruimte wil koppelen.

Gebruikers die voor het eerst aan een vergadering deelnemen, worden doorgestuurd naar een door het systeem gegenereerde vergaderruimte, waarvan ze de naam kunnen wijzigen.
Gebruikers die voor het eerst aan een vergadering deelnemen, worden doorgestuurd naar een door het systeem gegenereerde vergaderruimte, waarvan ze de naam kunnen wijzigen.

Opmerking:

Als een vergadering wordt gemaakt in de map Mijn vergaderingen, gaat de nieuwe gebruiker met een nieuwe gebruikersaccount naar de map Mijn vergaderingen in plaats van een door het systeem gegenereerde vergaderruimte.

Deelnemen aan een vergadering

U kunt aan een vergadering deelnemen als gast of als geregistreerde gebruiker, afhankelijk van de opties die de gastheer van de vergadering heeft gekozen.

Als de verbinding met de server wordt verbroken, wordt in Adobe Connect een foutbericht weergegeven. Dit bevat een koppeling naar een testwizard waarmee u in een aantal stappen de verbindingsstatus kunt testen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als een medewerker van uw onderneming u heeft uitgenodigd voor de vergadering, klikt u op het tabblad Start van Adobe Connect op Mijn vergaderingen. Zoek de gewenste vergadering in de lijst met vergaderingen links in het scherm en klik op Toegang.

  • Klik op de URL van de vergadering in. U hebt deze waarschijnlijk ontvangen in een e-mail- of chatbericht.

 2. Meld u bij de vergaderruimte aan als gast of als gebruiker van Adobe Connect:
  • Kies Deelnemen als gast. Typ de naam die als uw id in de vergadering wordt gebruikt. Voer de juiste waarden in de velden voor toegang voor gasten in, bijvoorbeeld e-mailadres en telefoonnummer, en klik op Ruimte betreden.

  • Selecteer Deelnemen met uw aanmelding en wachtwoord. Geef uw aanmeldingsnaam en wachtwoord op en klik op Ruimte betreden.

  Connect opent direct de ruimte in de HTML-client als de app niet is geïnstalleerd. 

  Zodra u de ruimte betreedt via de browsertoepassing, wordt u gevraagd om de app te downloaden. U kunt op App downloaden klikken om het nieuwe op CEF-gebaseerde installatieprogramma te installeren. Het CEF-installatieprogramma wordt gedownload en de gebruiker kan met behulp van de CEF-toepassing naar de vergadering schakelen. 

  Download app om de nieuwe op CEF-gebaseerde toepassing te installeren
  Download app om de nieuwe op CEF-gebaseerde toepassing te installeren

  Als de gebruiker op Annuleren klikt en later tijdens de vergadering beslist om over te schakelen naar de CEF-toepassing, kan hij op het optiemenu  aan de rechterkant van het scherm klikken, Overschakelen naar desktoptoepassing kiezen en Adobe Connect downloaden.

  Overschakelen naar toepassing
  Overschakelen naar toepassing

  Opmerking:

  Adobe zal elke server lager dan versie 11.0 blijven ondersteunen voor de bestaande klanten. Dat betekent dat bestaande klanten hun vergaderingen kunnen blijven openen in deze toepassing.

  Als u de beheerder bent van een account op een hostserver, geeft Adobe Connect de servicevoorwaarden standaard weer. Als u zich wilt aanmelden bij een vergadering, moet u eerst aangeven dat u de servicevoorwaarden hebt gelezen en accepteert.

  Voor gebruikers van accounts op een hostserver worden de servicevoorwaarden niet weergegeven. U kunt zich bij een vergadering aanmelden voordat de servicevoorwaarden zijn verlopen, zelfs als de beheerder de servicevoorwaarden nog niet heeft geaccepteerd.

  Voor gedeelde site-accounts worden de servicevoorwaarden weergegeven wanneer u zich de eerste keer als beheerder of als gebruiker bij Adobe Connect aanmeldt. Geef aan dat u de servicevoorwaarden hebt gelezen en accepteert, zodat u verder kunt gaan. Schakel het selectievakje op het scherm in om aan te geven dat u de servicevoorwaarden en het privacybeleid Adobe Online hebt gelezen en accepteert.

  Opmerking:

  Als de beheerder van de vergadering clientcertificaten heeft geactiveerd, wordt het dialoogvenster Certificaat selecteren weergegeven wanneer u een vergadering wilt betreden. In het dialoogvenster moet u een certificaat selecteren om uw identiteit te verifiëren. Een beheerder kan een kennisgeving voor het naleven van de gebruiksvoorwaarden hebben ingeschakeld. Accepteer deze kennisgeving om een vergadering te betreden. (Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.)

Overschakelen naar klassieke weergave

Gebruikers die de klassieke ervaring willen bekijken terwijl ze in de vergadering zijn, kunnen klikken op Overschakelen naar klassieke weergave in het optiemenu  aan de rechterkant van het scherm. Als u de klassieke ervaring wilt afsluiten en terugkeren naar de moderne ervaring, klikt u op Overschakelen naar desktoptoepassing.

Opmerking:

De optie Overschakelen naar klassieke weergave is niet beschikbaar voor de HTML-client en CEF-toepassing.

Een vergadering in de wachtstand zetten of beëindigen

Gastheren kunnen deelnemers in de wacht plaatsen, om tijdelijk alleen gastheren en presentatoren toe te laten, zodat deze materialen kunnen voorbereiden. Audioconferentiegesprekken worden in de wachtstand geplaatst.

Gastheren kunnen een vergadering beëindigen om iedereen uit de ruimte te verwijderen, inclusief gastheren, presentatoren en deelnemers. Audioconferentiegesprekken worden tevens afgebroken. Als een Adobe Connect-account per minuut wordt gefactureerd, kunt u onnodige kosten voorkomen door een vergadering expliciet te beëindigen wanneer geen vergaderingssessie wordt gehouden.

Deelnemers in de wachtstand zetten

 1. Selecteer Toegang beheren > Deelnemers in de wacht zetten in het vervolgkeuzemenu naast de naam van de vergaderruimte op de titelbalk.

 2. Wijzig de boodschap aan deelnemers als u dat wilt en klik op In de wacht zetten om de vergadering in de wacht te zetten.

  Een illustratie van hoe u deelnemers in de wacht kunt zetten
  Een illustratie van hoe u deelnemers in de wacht kunt zetten

Deelnemers die zich aanmelden bij een vergadering die in de wachtstand staat, betreden automatisch de vergadering wanneer deze wordt hervat.

Een vergadering beëindigen

 1. Klik op de knop Sessie beëindigen  rechtsbovenaan het webinarvenster. 

 2. Wijzig het bericht voor de deelnemers als u dat wilt en klik op Nu beëindigen om de sessie voor alle deelnemers af te sluiten.

  Als u op Bericht opslaan klikt, zal de vergadering NIET worden beëindigd. U keert terug naar de vergaderingsinterface.

  Een illustratie van hoe u de sessie kunt verlaten
  Een illustratie van hoe u de sessie kunt verlaten

 3. Als u het selectievakje naast Deze URL openen voor alle deelnemers nadat de sessie is beëindigd en onderaan een URL invoert, wordt dat adres als koppeling voor mobiele gebruikers weergegeven. Voor andere gebruikers wordt een nieuw browservenster geopend voor deze site.

Opmerking:

Deelnemers en gasten kunnen de ruimte pas betreden als een gastheer de ruimte opent.

Een boodschap voor het in de wacht zetten of beëindigen van een vergadering opslaan om later te gebruiken

U kunt een bericht In de wachtstand of Vergadering beëindigen maken zonder de vergadering te onderbreken. Met deze functie kunt u het bericht tijdens de vergadering schrijven en het op het juiste moment verzenden.

 1. Selecteer Toegang beheren > Deelnemers in de wacht zetten in het vervolgkeuzemenu naast de naam van de vergaderruimte op de titelbalk.

 2. Reviseer het bericht in het tekstvak.
 3. Klik op Bericht opslaan om het bericht op te slaan voor toekomstig gebruik en om terug te gaan naar de vergadering.

Een vergadering weer starten die in de wachtstand is geplaatst of is beëindigd

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de vergaderruimte in het venster Deelnemers in wachtstand op Hervatten

  Opmerking:

  Als u dat venster hebt gesloten, kiest u Toegang beheren en schakelt u Deelnemers in de wachtstand zetten uit.

Werken met meldingen en verzoeken

Verzoeken en meldingen die in behandeling zijn, worden weergegeven in de menubalk. U krijgt één overzicht van verzoeken en meldingen waarop u kunt reageren. Pictogrammen voor meldingen en verzoeken worden weergegeven als u verzoeken hebt die in behandeling zijn.

Vergaderingsmeldingen en -verzoeken.
Vergaderingsmeldingen en -verzoeken.

A. Verzoek om toegang gebruiker B. Verzoek om hand op te steken C. Melding opnemen 

Klik op een verzoek- of meldingknop om details weer te geven en daarop te reageren. Verzoeken om de hand op te steken en verzoeken om toegang worden afzonderlijk aangegeven. Andere meldingen worden onder het belpictogram weergegeven.

Meldingen binnen de vergadering beschikbaar onder het belpictogram
Meldingen binnen de vergadering beschikbaar onder het belpictogram

Adobe-logo

Aanmelden bij je account