Handboek Annuleren

Adobe Connect Central-startpagina

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  2. Het gebied Gastheer en presentator in Adobe Connect
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, opiniepeilingen en quizzen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Adobe Connect Central-startpagina en de mogelijkheden Ga naar de startpagina om veelvoorkomende problemen op te lossen die optreden wanneer u zich in de browser bij de portal aanmeldt.

Adobe Connect Central is een webportal waarmee alle geregistreerde gebruikers hun Adobe Connect-sessies kunnen maken en beheren. Bovendien kunnen accountbeheerders hier het account beheren.

De startpagina van Adobe Connect Central biedt een persoonlijk overzicht van uw vergaderruimten, opnamen, gebeurtenissen en de agenda. De widgets geven extra details zoals het aantal deelnemers voor elke sessie, ingeschreven leden voor trainingssessies en genodigden voor komende gebeurtenissen. Voor deze Adobe Connect-sessies kunt u de gewenste acties uitvoeren zoals een vergaderruimte starten, een sessie bewerken of opnamen bekijken.

U kunt de portal bereiken via:

 • Gehoste Adobe-service: https://[accountnaam].adobeconnect.com
 • Gelicentieerde gebruikers hebben toegang tot de portal op de domein die door hun beheerder is verstrekt.

Adobe Connect-sessies maken

U kunt de knop Maken gebruiken om snel een van de volgende taken uit te voeren:

 • Een vergadering maken
 • Inhoud uploaden
 • Een virtuele lesruimte, een cursus of een studieprogramma maken
 • Een gebeurtenis maken
 • Een seminar organiseren

U ziet alleen de beschikbare opties voor uw rol en de rollen die u mag maken. Neem contact op met uw beheerder voor de andere opties.

Adobe Connect-sessies openen

Opmerking:

Widgets zijn zichtbaar voor de gebruikers op basis van hun licenties.

Profiel weergeven

Bekijk uw profiel in de rechterbovenhoek van het scherm. Klik op uw profielafbeelding en bekijk uw licenties, profiel en optie voor afmelden. 

Snel overzicht van Adobe Connect

Meer informatie over Adobe Connect vindt u op de startpagina van Connect Central. Voor meer informatie over de Adobe Connect-functies kunt u de verschillende video's op de startpagina bekijken. Krijg een snel overzicht van evenementenontwerp, evenementpagina, campagnes, levering van evenementen en na de levering. Met deze widgets kunt u uw Adobe Connect-ervaring verbeteren.

Snel overzicht van Adobe Connect

Ruimten

Bekijk recent gebruikte ruimten met toegang tot opnamen, koppelingen naar ruimten en rapporten. Selecteer Alles weergeven om alle ruimten weer te geven. Navigeer door het gedeelte aan de hand van de volgende pictogrammen:

  Selecteer dit pictogram om opnamen weer te geven.

  Selecteer dit pictogram om de vergaderruimte binnen te gaan.

       Selecteer dit pictogram om de koppeling naar de vergaderruimte te kopiëren.

      Selecteer dit pictogram om rapporten van de vergadering te bekijken.

Wanneer u Alles weergeven selecteert, worden alle vergaderruimten die zijn gekoppeld aan of toegankelijk zijn via het Connect-account, weergegeven. Zoek naar ruimten binnen het account via de zoekbalk en schakel de schuifknop voor Gemaakt door u in voor alle ruimten. 

Opnamen

Bekijk recente opnamen van de vergaderingen met toegang tot het afspelen en bewerken van opnamen. Selecteer Alles weergeven om alle gebeurtenissen weer te geven. Navigeer door het gedeelte aan de hand van de volgende pictogrammen:

  Selecteer dit pictogram om de opname af te spelen.

       Selecteer dit pictogram om de koppeling voor de opname te kopiëren.

  Selecteer dit pictogram om de opname te bewerken.

Gebeurtenissen

Bekijk aanstaande en afgelopen gebeurtenissen die door u zijn gemaakt of waarbij u de rol van host hebt gekregen. Selecteer Alles weergeven om alle gebeurtenissen weer te geven.

Met Aanstaande gebeurtenissen blijft u op de hoogte van aanstaande gebeurtenissen. U kunt de ruimte direct binnengaan, details van de gebeurtenis bewerken, een voorbeeld van de site bekijken en rapporten van de gebeurtenisruimte bekijken.Navigeer door het gedeelte aan de hand van de volgende pictogrammen:

  Selecteer dit pictogram om de ruimte binnen te gaan.

  Selecteer dit pictogram om een voorbeeld van de gebeurtenispagina te bekijken.

 Selecteer dit pictogram om de details van de gebeurtenis te bewerken.

  Selecteer dit pictogram om rapporten weer te geven.

Bij Afgelopen gebeurtenissen ziet u de onlangs voltooide gebeurtenissen. U kunt de geregistreerde deelnemers, aanwezigen en gekwalificeerde leads bekijken. Hier kunt u ook rapporten, details en opnamen bekijken.Navigeer door het gedeelte aan de hand van de volgende pictogrammen:

  Selecteer dit pictogram om rapporten van de gebeurtenis weer te geven.

  Selecteer dit pictogram om opnamen weer te geven.

Agenda

De agenda van gebeurtenissen is een volledig geïntegreerde planningscomponent met een groot aantal functies. Er zijn drie ingebouwde basisweergaven voor tijdsloten, namelijk Vandaag, Week en Maand, om de datum weer te geven. Standaard wordt de huidige dag weergegeven. U kunt teruggaan of vooruitgaan om eerdere of toekomstige vergaderingen te bekijken. Deze vergaderingen kunnen ook worden gesorteerd op Host, Presentator en Deelnemer.

Neem deel aan de vergadering vanaf de Adobe Connect Central-startpagina.

 1. Klik op de beschikbare vergadering in de agenda.
 2. Klik op Ruimte betreden om aan de vergadering deel te nemen.
  Selecteer    Bewerken om de details voor de vergaderruimte te bewerken.
Agenda

Zoeken van Adobe Connect gebruiken

Via het veld Zoeken rechtsboven op de startpagina van Adobe Connect Central kunt u op opnamen, cursussen, presentaties en meer zoeken met behulp van trefwoorden.

Zoeken op de startpagina

Wanneer u een trefwoord typt en op Enter drukt of op het label Zoeken klikt, wordt de HTML-pagina Zoeken geopend.

Zoekpagina in Connect Central

Klik in de zoekbalk op  naast Titel en beschrijving om de vervolgkeuzelijst met de volgende zoekopties weer te geven:

 • Titel en beschrijving (standaard) Selecteer dit om inhoud, vergaderingen, trainingen, seminars, mappen of alles te doorzoeken op titel en beschrijving en geef trefwoorden op.
 • Auteur Selecteer dit om op auteur te zoeken en geef zoekwoorden op.
 • Binnen inhoud Selecteer dit om naar de opgegeven trefwoorden in uw inhoud te zoeken.

Druk op Enter om te zoeken.

Als u uw zoekopdracht verder wilt verfijnen, kunt u filteren op de categorieën die beschikbaar zijn onder de balk Zoeken, waaronder Vergadering, Training, Seminar en Inhoud. En klik vervolgens op  naast de balk Zoeken. 

Als u de categorie Training selecteert, kunt u op  naast Alle typen klikken om vervolgens het type training te selecteren: Cursus, Curriculum of Virtuele lesruimte. Als u Inhoud selecteert, kunt u op  naast Alle typen klikken om vervolgens het type inhoud te selecteren: Acrobat PDFAuthware, Captivate, enzovoort.

Als u naar informatie binnen een datumbereik wilt zoeken, klikt u op  naast Datumbereik en selecteert u de begin- en einddatum. Datumbereik is alleen beschikbaar voor de zoekopties Titel en beschrijving en Auteur.

In een schuifbare tabel worden gedetailleerde resultaten weergegeven. In de tabel kunt u het volgende doen:

 • Klik op een kolomkop om de resultaten te sorteren.
 • Klik in de kolom Titel op de naam van een item om het te openen en bekijken. Klik op een bovenliggende map om de map met het onderwerp te openen.
Opmerking:

het is mogelijk dat u wel toegang hebt tot een object, maar niet tot de map die het object bevat.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?