Chybějící tlačítka pro citlivost na tlak a náklon na panelu nástrojů

Chybějící tlačítka pro citlivost na tlak a náklon na panelu nástrojů aplikace Animate

Popis problému

Pokud používáte dotyková zařízení, například Wacom a Surface Pro, chybí na panelu nástrojů aplikace Animate CC tlačítka pro citlivost na tlak a náklon.

Předpoklady

  • Je připojeno zařízení Wacom nebo jakýkoli tablet, který podporuje funkci citlivosti na tlak a náklon.
  • V počítači jsou nainstalovány nejnovější ovladače zařízení Wacom a počítač byl restartován. V případě zařízení Surface Pro je třeba, aby byly nainstalovány ovladače WinTab.
  • Tlačítka pro citlivost na tlak a náklon jsou k dispozici pouze při použití nástrojů Štětec a Malířský štětec v aplikaci Animate CC.
  • Ověřte, že máte vybraný nástroj Štětec a rozbalením panelu nástrojů zobrazte všechny nástroje a podmožnosti, které mohou být ve výchozím zobrazení skryté. Tlačítka pro citlivost na tlak a náklon se zobrazují v dolní části panelu nástrojů. 
  • Jsou viditelná, až když v aplikaci Animate poprvé použijete pero Wacom. Při kreslení myší vidět nejsou. 

Tipy pro odstraňování problémů

Zařízení Wacom

Použijte níže uvedený odkaz a stáhněte si nejnovější ovladače pro svůj operační systém.

Ovladače zařízení Wacom

Po instalaci ovladačů restartujte počítač a zkontrolujte, zda jsou tlačítka již k dispozici.

Pokud se tlačítka stále nezobrazují, postupujte podle dalších kroků uvedených níže. 

Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi aplikace Animate CC, spusťte počítačovou aplikaci Creative Cloud a postupujte podle kroků uvedených v následujícím článku:

Vyhledání aktualizací

Pokud již nejnovější verzi aplikace Animate CC máte nebo pokud tlačítka chybí i po aktualizaci softwaru, zkuste provést další kroky.

  1. Postupujte podle kroků pro systém Windows nebo Mac uvedených na stránce, na kterou se dostanete pomocí následujícího odkazu. Dozvíte se tam, jak odinstalovat ovladače  Wacom.
  2. Použijte níže uvedený odkaz a stáhněte si nejnovější ovladače pro svůj operační systém.
  3. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda jsou tlačítka na panelu nástrojů již zobrazena. 

Zařízení Surface Pro

Aplikace Animate je založená na technologii WinTab a k detekci tlaku a náklonu pera a k práci s ním vyžaduje ovladače WinTab. Z následující stránky si stáhněte ovladače WinTab, nainstalujte je do zařízení a restartujte systém. 

Surface Pro 3

Surface Pro 4

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.