Příručka uživatele Zrušit

Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  9. Změna čar a tvarů
  10. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  11. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  12. Panely barev v aplikaci Animate
  13. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  14. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  15. Vložení grafiky do aplikace Animate
  16. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  17. 3D grafika
  18. Práce se symboly v aplikaci Animate
  19. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  20. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  21. Export zvuků
  22. Výběr objektů v aplikaci Animate
  23. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  24. Používání režimů prolnutí
  25. Uspořádání objektů
  26. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  27. Vícejazyčný text
  28. Používání kamery v aplikaci Animate
  29. Grafické filtry
  30. Zvuk a ActionScript
  31. Předvolby kreslení
  32. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  12. Psaní a správa skriptů
  13. Povolení podpory vlastních platforem
  14. Přehled podpory vlastních platforem
  15. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  16. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  17. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  9. Osvědčené postupy – Konvence videa
  10. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  11. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  12. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  13. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  14. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  15. Export souborů projektoru
  16. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  17. Předlohy publikování HTML
  18. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  19. Rychlé sdílení a publikování animací
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

Přehled

Podobně jako u filmu se v dokumentech aplikace Adobe Animate dělí časové úseky na jednotlivé snímky.Snímky jsou základem každé animace. Definují každý úsek času i pohybu. Celkový počet snímků ve filmu a rychlost jejich přehrávání společně určují celkovou délku filmu. Níže naleznete stručný popis některých základních pojmů týkajících se snímků.

Snímky

Na časové ose můžete s těmito snímky manipulovat, a tím uspořádat a spravovat obsah svého dokumentu. Snímky se do časové osy vkládají v takovém pořadí, v jakém chcete, aby se objekty na snímcích objevovaly ve výsledném obsahu.

Klíčový snímek

Klíčový snímek je snímek, ve kterém se v časové ose zobrazí nová instance symbolu. Také to může být snímek, který obsahuje kód v jazyce ActionScript® sloužící k řízení určitého aspektu dokumentu. Na časovou osu můžete také přidat prázdný klíčový snímek. Použije se jako zástupce symbolů, které chcete přidat později. Snímek také můžete nechat záměrně prázdný.

Pomocí klíčových snímků můžete nastavit polohu, přidat kotevní body, akce, komentáře a podobně. 

Rozsah

Výběr snímku na základě rozsahu umožňuje vybrat mezi dvěma klíčovými snímky rozsah snímků jedním kliknutím.

Rozsah statických snímků

Při použití rozsahu statických snímků je v celé délce trvání rozsahu k dispozici stejný obsah. Tento typ rozsahu můžete použít, když potřebujete určitou grafiku zobrazovat po pevně stanovenou dobu. 

Rozsah doplněných snímků

Při použití rozsahu doplněných snímků se v zadaném rozsahu mění obsah v každém jednotlivém snímku. Tento typ rozsahu je vhodný pro animace. 

Přidání nebo vložení snímků do časové osy

 • Pokud chcete vložit nový snímek, vyberte Vložit > Časová osa > Snímek (F5).

 • Chcete-li vytvořit nový klíčový snímek, zvolte Vložit > Časová osa > Klíčový snímek (F6), případně pravým tlačítkem (Windows) nebo se současně stisknutou klávesou Ctrl (Macintosh) klikněte na snímek, na který chcete umístit klíčový snímek, a v místní nabídce vyberte Vložit klíčový snímek.

 • Pokud chcete vytvořit prázdný klíčový snímek, vyberte Vložit > Časová osa > Prázdný klíčový snímek, případně pravým tlačítkem (Windows) nebo se současně stisknutou klávesou Ctrl (Macintosh) klikněte na snímek, na který chcete umístit klíčový snímek, a v místní nabídce vyberte Vložit prázdný klíčový snímek.

Efekty na snímcích

Filtry a barevné efekty se používaly pouze na filmové klipy a grafické symboly. Rozšířené vrstvy nyní umožňují použít filtry a barevné efekty na vybrané snímky, kde se následně použijí na veškerý obsah včetně tvarů, kreslených objektů, grafických symbolů atd. Efekty vrstvy lze také doplnit použitím klasických doplnění, doplnění tvaru a doplnění inverzní kinematiky mezi snímky.

Další informace naleznete v tématu Používání efektů vrstvy

Výběr a popis snímků na časové ose

V aplikaci Animate můžete k výběru snímků použít dvě metody. Ke snímkům můžete také přiřadit popisy, které vám usnadní uspořádání jejich obsahu. 

V aplikaci Animate můžete vybírat snímky na časové ose různými dvěma způsoby. Při použití výběru založeného na snímcích (výchozí nastavení) vybíráte na časové ose jednotlivé snímky. Při použití výběru založeného na rozsahu se při kliknutí na libovolný snímek určité sekvence vybere celá sekvence snímků, od jednoho klíčového snímku po další klíčový snímek. 

Výběr snímků na časové ose

Výběr jednoho nebo více snímků

 • Jeden snímek vyberete kliknutím na snímek. 
 • Chcete-li vybrat více sousedících snímků, přetáhněte kurzor přes snímky, nebo klikněte na další snímky se současně stisknutou klávesou Shift.

 • Více nesousedících snímků vyberte kliknutím na další snímky se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).

 • Chcete-li vybrat všechny snímky na časové ose, zvolte Úpravy > Časová osa > Vybrat všechny snímky.

Výběr snímků pomocí rozsahu

Před výběrem pomocí rozsahu na časové ose aplikace Animate klikněte na ikonu hamburgeru v pravém horním rohu a v zobrazené nabídce vyberte možnost Výběr založený na rozmezí.

 • Chcete-li vybrat celý rozsah snímků (doplnění pohybu nebo inverzní kinematika), klikněte na snímek. 
 • Chcete-li vybrat více rozsahů, klikněte na každý z nich se současně stisknutou klávesou Shift.

Popis snímků na časové ose

Pro snazší uspořádání obsahu můžete snímky na časové ose označit popisem. Snímek můžete rovněž označit popisem proto, aby bylo možné na daný snímek odkazovat v jazyce ActionScript pomocí jeho popisku. Pokud potom změníte uspořádání časové osy a přesunete popis na jiné číslo snímku, bude ActionScript nadále odkazovat na daný popis snímku a nebude nutné jej aktualizovat.

Popisy snímků lze používat pouze u klíčových snímků. Nejvhodnější je vytvořit na časové ose samostatnou vrstvu, která bude obsahovat popisy snímků. Použití samostatných vrstev pro popisy umožňuje lépe uspořádat obsah a klíčové snímky. 

Přidání popisu snímku:

 1. Vyberte snímek, který chcete na časové ose označit popisem.

 2. S vybraným snímkem zadejte název popisu do oddílu Popis v inspektoru vlastností. Stiskněte klávesu Enter nebo Return.

 3. Je vhodné vytvořit samostatnou vrstvu pro všechny popisy ve snímku. 

Zapnutí výběru snímku na základě rozsahu

Výběr snímku na základě rozsahu umožňuje vybrat mezi dvěma klíčovými snímky rozsah snímků jedním kliknutím.

 1. Klikněte na ikonu hamburgeru v pravém horním rohu časové osy. 

  Zobrazí se místní nabídka. 

 2. V místní nabídce vyberte možnost Výběr založený na rozmezí.

Rozmístění do klíčových snímků

Možnost Rozmístit do klíčových snímků umožňuje rozmístit několik objektů (symbolů a bitmap) na ploše do jednotlivých klíčových snímků.

 1. Vyberte více objektů jakékoli vrstvy na vymezené ploše.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné místo na ploše a vyberte příkaz Rozmístit do klíčových snímků.

Kopírování, vložení, odstranění nebo přesun snímku nebo sekvence snímků

Klíčový snímek a rozsah běžných snímků, které po něm následují, se souhrnně označují jako sekvence klíčového snímku. Časová osa může obsahovat libovolný počet sekvencí klíčových snímků.

Ke kopírování nebo vložení snímku nebo sekvence snímků proveďte jeden z následujících úkonů:

Kopírování nebo vložení snímku nebo sekvence snímků

 • Vyberte snímek nebo sekvenci a zvolte Úpravy > Časová osa > Kopírovat snímky. Vyberte snímek nebo sekvenci, kterou chcete nahradit, a zvolte Úpravy > Časová osa > Vložit snímky.

 • Se stisknutou klávesou Alt přetáhněte klíčový snímek na místo, kam jej chcete zkopírovat.

Odstranění snímku nebo sekvence snímků

Odstranění snímku, sekvence snímků nebo klíčového snímku

Vyberte snímek nebo sekvenci a zvolte Úpravy > Časová osa > Odstranit snímek, případně pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Macintosh) klikněte na snímek nebo sekvenci a v místní nabídce vyberte možnost Odstranit snímek.

Okolní snímky zůstanou nezměněné.

Odstranění klíčového snímku

Vyberte klíčový snímek a zvolte Úpravy > Časová osa > Vymazat klíčový snímek, případně pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Macintosh) klikněte na klíčový snímek a v místní nabídce vyberte možnost Vymazat klíčový snímek.

Přesunutí klíčového snímku nebo sekvence snímků

Vyberte klíčový snímek nebo sekvenci snímků a přetáhněte klíčový snímek nebo sekvenci na požadované místo.

Změna délky sekvence statického snímku

Přetáhněte počáteční nebo koncový snímek rozsahu se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Macintosh) vlevo nebo vpravo.

Pokud chcete změnit délku sekvence v animaci složené z jednotlivých snímků, prostudujte si část Vytváření animací po jednotlivých snímcích.

Náhled obsahu snímků na časové ose

Z nabídky možností v pravém horním rohu panelu časové osy vyberte možnost Náhled.

U každého klíčového snímku časové osy můžete zobrazit náhled položek v klíčovém snímku.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online