Příručka uživatele Zrušit

Export grafiky a videa v aplikaci Animate

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Export předvoleb aplikace

Můžete přepínat mezi pokročilými předvolbami a předvolbami pro začátečníky.  Můžete také exportovat vlastní nastavení aplikace jako jeden soubor včetně nastavení panelu nástrojů, klávesových zkratek a dalších nastavení.  Díky snadnému exportu a importu tohoto souboru tak můžete používat své předvolby aplikace na všech svých zařízeních.

Export předvoleb aplikace

Exportovat předvolby
Exportovat předvolby – exportujte všechna nastavení nebo vyberte uložená nastavení, abyste je přenesli na jiné počítače nebo je sdíleli s ostatními uživateli.

Export obrazů a grafiky

Sekvence PNG

Můžete exportovat řadu obrazových souborů z jednoho filmového klipu, tlačítka nebo grafického symbolu v knihovně nebo na vymezené ploše V průběhu exportu vytvoří aplikace Animate (dříve Flash Professional) samostatný obrazový soubor pro každý rámec v symbolu. Při exportu z vymezené plochy budou ve výstupu obrazu zachovány všechny transformace (například škálování), které jste na instanci symbolu použili.

Export sekvence PNG:

 1. Vyberte jeden filmový klip, tlačítko nebo grafický symbol v knihovně nebo na ploše.

 2. Klikněte na ně pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Exportovat sekvenci PNG.

 3. V dialogovém okně Uložit jako vyberte umístění výstupu a klikněte na tlačítko OK.

   

 4. V dialogovém okně Exportovat sekvenci PNG nastavte požadované možnosti. 

  Šířka – šířka obrazového výstupu. Velikost výstupu je možné měnit změnou této hodnoty. Výchozí je šířka obsahu symbolu.

  Výška – výška obrazového výstupu. Velikost výstupu je možné měnit změnou této hodnoty. Výchozí je výška obsahu symbolu.

  Rozlišení – rozlišení obrazového výstupu. Výchozí hodnota je 72 dpi.

  Barvy – hloubka barev obrazového výstupu. Můžete vybrat 8, 24 nebo 32 bitů. Výchozí hodnota je 32 bitů, což podporuje průhlednost. Pokud vyberete 24 bitů nebo 8 bitů, což průhlednost nepodporuje, nastavení pozadí se změní na hodnotu Plocha. Viz dále.

  Pozadí – barva, která se ve výstupu obrazu použije jako barva pozadí. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, kdy je možnost Barvy nastavena na 8 nebo 24 bitů. Když jsou barvy nastaveny na 32 bitů, je pozadí obrazu vždy průhledné. Když je možnost Barvy nastavena na 8 nebo 24 bitů, bude ve výchozím nastavení pro možnost Pozadí použita hodnota Plocha. U 8bitových nebo 24bitových obrázků můžete nastavení změnit na Neprůhledný a poté vybrat barvu pozadí pomocí nástroje Výběr barvy. Případně průhlednost vytvořte zvolením alfa hodnoty pro pozadí.

  Vyhladit – přepíná, zda má být použito vyhlazení okrajů obrazového výstupu. Tuto možnost vypněte, pokud nepoužíváte průhledné pozadí a u obrázků je použita jiná barva pozadí, než je aktuální barva plochy.

 5. Kliknutím na tlačítko Exportovat exportujte sekvenci PNG.

Export animovaného souboru ve formátu GIF

V Animate můžete exportovat animované soubory ve formátu GIF provedením následujících kroků: 

 1. Přejděte do nabídky Soubor > Export > Exportovat animovaný GIF.

  Zobrazí se dialogové okno. 

 2. V dialogovém okně vyberte požadované možnosti a kliknutím na tlačítko Hotovo exportujte animaci jako animovaný soubor GIF.

  Můžete také exportovat statický soubor GIF kliknutím na Soubor > Export > Exportovat obraz.

Export obrázků a grafiky do knihovny CC

Chcete-li exportovat obrázky nebo grafiku do knihovny CC, klikněte na nabídku Okno > Knihovna CC

Zobrazí se okno knihovny CC. 

V levém dolním rohu okna knihovny CC klikněte na ikonu + a vyberte obrázky nebo grafické soubory. Poté klikněte na tlačítko Přidat.

Formát FXG (Zastaralé v aplikaci Animate)

O souborech FXG

FXG je formát GIF (Graphic Interchange Format) pro platformu Animate/Flash. Formát FXG je založen na podmnožině MXML, programovacího jazyka založeného na jazyce XML, který se používá v platformě Flex. Formát FXG pomáhá designérům a vývojářům v efektivnější spolupráci tím, že jím umožňuje uskutečňovat výměnu grafického obsahu s vysokou věrností. Designéři mohou vytvářet grafiku pomocí nástrojů společnosti Adobe a exportovat je do formátu FXG. Soubor FXG můžete používat v nástrojích, jako je Adobe Flash Builder a Adobe Flash Catalyst k vývoji multimediálních internetových aplikací.

Při vytváření souboru FXG se vektorová grafika ukládá přímo do souboru. Prvky, pro které ve formátu FXG neexistuje odpovídající tag, jsou exportovány jako bitmapová grafika, na kterou se v souboru FXG vytvoří odkaz. Patří mezi ně bitmapy, některé filtry a režimy prolnutí, přechody, masky a 3D. Některé z těchto efektů lze exportovat jako formát FXG, ale nelze je aplikací, která soubor FXG otevírá, importovat.

Pokud exportujete soubor obsahující vektorové nebo bitmapové obrázky pomocí exportu FXG, společně se souborem FXG se vytvoří samostatná složka. Tato složka má název <filename.assets> a obsahuje bitmapové obrazy související se souborem FXG.

Další informace o formátu souborů FXG naleznete ve specifikacích FXG 2.0.

Omezení exportu do formátu FXG

Aplikace Animate umožňuje vybrat na vymezené ploše k exportu do formátu FXG jeden nebo více objektů. Názvy objektů a vrstev jsou při exportu do formátu FXG zachovány.

Při ukládání do souboru FXG jsou omezeny následující položky:

 • Sítě Scale-9: jsou exportovány, ale lze je číst pouze v aplikaci Adobe Ilustrator.

 • Zvuk a video: nejsou exportovány.

 • Komponenty: nejsou exportovány.

 • Doplnění a animace s více snímky: nejsou exportovány, ale vybraný snímek se exportuje jako statický objekt.

 • Vložená písma: nejsou exportována.

 • Symboly tlačítek: aplikace Animate exportuje pouze tlačítka stavu Nahoře.

 • Vlastnosti 3D: nejsou exportovány.

 • Vlastnosti Inverzní Kinematiky (IK): nejsou exportovány.

 • Atributy textu: některé atributy nemusí být exportovány.

Export obsahu Animate do formátu FXG

V aplikaci Animate lze obsah exportovat do formátu FXG dvěma způsoby:

 • Jestliže chcete objekty ve vymezené ploše exportovat do souboru FXG, vyberte tyto objekty a zvolte příkaz Export > Exportovat výběr. Potom v nabídce Typ souboru vyberte formát FXG.

 • Chcete-li do souboru FXG uložit celou vymezenou plochu, zvolte příkaz Export > Exportovat obraz a z nabídky Typ souboru vyberte formát Adobe FXG.

Sekvence JPEG a obraz JPEG

Tyto možnosti jsou stejné jako možnosti Nastavení publikování JPEG. Volba Přizpůsobit obrazovce přizpůsobuje exportovaný obraz velikosti obsahu aplikace Animate tak, jak se zobrazuje na obrazovce. Volba Přizpůsobit film přizpůsobuje obraz JPEG obsahu Animate a zachovává poměr stran původního obrazu.

Sekvence PNG a obraz PNG

Volby nastavení exportu PNG jsou podobné jako volby nastavení publikování PNG (které můžete rovněž aplikovat), s následujícími výjimkami:

Rozměry

Nastavuje velikost exportovaného bitmapového obrazu na počet obrazových bodů, který zadáte do polí Šířka a Výška.

Rozlišení

Zadejte rozlišení v dpi. Chcete-li použít rozlišení obrazovky a zachovat poměr stran původního obrazu, vyberte volbu Přizpůsobit obrazovce.

Barvy

Stejné jako volba Bitová hloubka na záložce Nastavení publikování PNG. Nastavuje počet bitů na obrazový bod, který se má použít při vytváření obrazu. Pro obraz s 256 barvami vyberte 8bitovou hloubku; pro tisíce barev vyberte 24 bitů na kanál; pro tisíce barev s průhledností (32 bitů na kanál) vyberte 24 bitů na kanál s alfou. Čím vyšší bitová hloubka, tím větší bude soubor.

Zahrnout

Vyberte, zda se má exportovat minimální oblast obrazu, nebo určete plnou velikost dokumentu.

Poznámka:

Rozměry exportovaného souboru GIF musí být menší než 4000 obrazových bodů. Toto omezení platí pro aplikaci od verze CS6.

Poznámka:

Možnost Rozklad plných barev nefunguje, pokud je vybrána možnost 256 barev. To znamená, že obrázek GIF nebude rozložen, pokud je jako schéma barev obrázku GIF vybrána možnost 256 barev.

(Zastaralé v aplikaci Animate) Bitmapový obraz (BMP)

Vytvořte bitmapové obrazy pro použití v jiných aplikacích. Dialogové okno Export bitmapy má následující volby:

Rozměry

Nastavuje velikost exportovaného bitmapového obrazu v obrazových bodech. Velikost, kterou určíte, má vždy stejný poměr stran jako váš původní obraz.

Rozlišení

Nastaví rozlišení exportovaného bitmapového obrazu v bodech na palec (dpi) a automaticky vypočítá šířku a výšku založenou na velikosti vaší kresby. Chcete-li nastavit rozlišení, které bude odpovídat vašemu monitoru, vyberte položku Přizpůsobit obrazovce.

Barevná hloubka

Určuje bitovou hloubku obrazu. Některé aplikace Windows nepodporují novější hloubku 32 bitů na kanál pro bitmapové obrazy. Pokud máte problémy s použitím formátu 32 bitů na kanál, použijte formát 24 bitů na kanál.

Vyhladit

Aplikuje vyhlazení na exportovanou bitmapu. Vyhlazení zvýší kvalitu bitmapového obrazu, ale může vytvořit aureolu z šedých obrazových bodů kolem obrazu umístěného na barevném pozadí. Odznačte, pokud se objeví aureola.

Dokument Animate (SWF)

Chcete-li umístit obsah Animate do jiné aplikace, například do Dreamweaveru, exportujte celý dokument jako soubor SWF. Aplikace Animate soubor SWF exportuje s použitím aktuálního nastavení v souboru FLA na záložce Nastavení publikování.

Export HD videí pomocí aplikace Adobe Media Encoder

Aplikace Animate umožňuje export doplňků, symbolů a grafiky do videí s vysokým rozlišením v různých formátech. Funkce exportu videa byla vylepšena tak, aby podporovala bezproblémovou integraci s aplikací Adobe Media Encoder.

V Animate můžete zvolit libovolný formát videa a jeho přednastavení, které podporuje aplikace AME, a pokud zvolíte odpovídající možnost, aplikace Animate zajistí, že video bude automaticky zařazeno do fronty a zpracováno v AME. Jakmile je vše hotovo, zobrazí se oznámení o úspěšném dokončení zpracování.

Kromě toho můžete exportovat všechny scény nebo požadovanou scénu, které chcete přehrávat ve smyčce, a pro konkrétní scénu můžete exportovat všechny snímky nebo rozsah snímků.

HD videa exportovaná pomocí aplikace Animate lze používat v aplikacích s podporou komunikace, pro konferenční videohovory, streamování a sdílení.

Ve výchozím nastavení dokáže aplikace Animate exportovat pouze do souborů QuickTime Movie (.MOV). Funkce exportu vyžaduje instalaci nejnovější verze přehrávače QuickTime Player, protože aplikace Animate při exportu souborů MOV využívá knihovny QuickTime.

Postup exportu videa byl přepracován, protože aplikace Animate je nyní integrována do programu Adobe Media Encoder. Nové pojetí umožňuje převádět soubory MOV na různé jiné formáty. Program Adobe Media Encoder byl optimalizován, aby uváděl pouze ty formáty exportu, jež jsou relevantní pro obsah Animate. Další informace o kódování a exportu videí pomocí programu Adobe Media Encoder najdete v tématu Kódování a export videa a zvuku.

Poznámka:

Adobe Media Encoder se nainstaluje automaticky při instalaci aplikace Animate z počítačové aplikace Creative Cloud.

Rozdíl mezi předchozím a nejnovějším pracovním postupem pro export videa

Nový pracovní postup se od postupu exportu videí v aplikaci CS6 a starších verzí liší.

Hlavní rozdíly jsou následující:

 • Integrace s Adobe Media Encoder: Aplikace Animate byla integrována s aplikací Adobe Media Encoder 7.0. Starší verze nebyly na AME závislé.
 • Formáty exportu: Aplikace Animate může exportovat soubory pouze ve formátu videa QuickTime.
 • HD videa: Aplikace Animate umožňuje export HD videí.

Ve verzi CS6 docházelo k následujícím problémům v pracovních postupech:

 • Pracovní postup exportu ve formátu MOV pomocí softwaru QuickTime byl náchylný k chybám a náročný na paměť.
 • Export ve formátu AVI nepodporoval filmové klipy.

Ve verzi Animate byly výše uvedené problémy opraveny, včetně problému se ztrátou snímků. Pracovním postupem s použitím aplikace Adobe Media Encoder můžete v aplikaci Animate exportovat do souborů MOV zcela bez problémů. Nový pracovní postup aplikace AME umožňuje obsah Animate exportovat do souborů MOV a ty později v aplikaci AME převést na libovolný požadovaný výstup.

Export začíná snímkem 2.

V závislosti na struktuře časové osy může být exportované video výsledkem kteréhokoli z následujících scénářů:

 1. Pokud je na kořenové časové ose více než jeden snímek, export začne od snímku 2.
 2. Pokud je na kořenové časové ose pouze jediný snímek, bude export zahrnovat také snímek 1.
 3. Pokud je na kořenové časové ose více než jeden snímek a ke snímku 1 je přidán prvek ActionScript nebo zvuk, nebude vyvolán.

Export videa HD

Před exportováním proveďte následující úkon:

 • Instalace aplikace QuickTime
 • Nastavte snímkovou frekvenci na hodnotu rovnou nebo nižší než 60sn./s. Další informace naleznete v části Základní informace o animacích.
 1. Vytvořte nebo otevřete existující soubor FLA.

 2. Přejděte do nabídky Soubor > Export > Exportovat video.

  Exportovat video
  Dialogové okno Exportovat video

 3. V dialogovém okněExportovat video položky Šířka vykreslení a Výška vykreslení představují hodnoty šířky a výšky pro velikost plochy.

 4. V dialogovém okně Exportovat video nastavte požadované možnosti:

  • Velikost vykreslení Výška a Šířka: Nakonfigurujte velikost vykreslení podle rozlišení, ve kterém chcete export provést, podle toho, zda chcete exportovat video v HD kvalitě nebo v normální kvalitě. Nastavte hodnoty odpovídající šířce a výšce vymezené plochy v uvedeném pořadí. Chcete-li hodnoty Šířka vykreslení a Výška vykreslení změnit, upravte podle toho velikost vymezené plochy. Aplikace Animate udržuje poměr stran podle rozměrů vymezené plochy.
  • Ignorovat barvu plochy (generovat kanál alfa): Vytvoří kanál alfa pomocí barvy vymezené plochy. Kanál alfa je zakódován jako průhledná stopa. Umožňuje překrývat obsah exportovaným filmem formátu QuickTime a tím změnit barvu pozadí nebo scénu.
  • Převést video v aplikaci Adobe Media Encoder: Tuto volbu vyberte, chcete-li exportovaný soubor MOV převést pomocí programu AME do jiného formátu. Je-li tato volba vybrána, program AME se spustí, jakmile aplikace Animate dokončí export videa.
  • Cesta exportovaného videa: Zadejte nebo vyhledejte umístění, do kterého se má video exportovat.
  • Zastavit export: Určete, kdy má aplikace Animate ukončit export.
   • Při dosažení posledního snímku: Tuto volbu vyberte, chcete-li export ukončit po posledním snímku.
  Ukončení exportu po posledním snímku
  Ukončení exportu po posledním snímku

  • Zastavit export: Určete, kdy má aplikace Animate ukončit export.
   • Po uplynutí času: Tuto volbu vyberte, pokud chcete určit dobu, po jejímž uplynutí se export ukončí. Tato volba umožňuje exportovat samostatné části videa.
  Ukončení exportu po 1 minutě a 15 sekundách
  Ukončení exportu po 1 minutě a 15 sekundách

  Ukončení exportu po 3 sekundách
  Ukončení exportu po 3 sekundách

 5. Klikněte na tlačítko Exportovat. Pokud vyberete volbu Převést video v aplikaci Adobe Media Encoder, program AME se spustí a exportovaný soubor MOV bude dostupný v nové frontě. Další informace o kódování a převodu videí pomocí aplikace AME najdete v tématu Kódování a export videa a zvuku.

Export sekvence SVG

Díky vylepšením nastavení pro export mohou uživatelé exportovat aktuální časovou osu jako sekvenci SVG. Klikněte na Soubor > Exportovat > Exportovat film a v seznamu Uložit jako typ vyberte Sekvence SVG.

Export sekvence SVG
Export sekvence SVG

Export animovaných datových zdrojů jako videí, animovaných obrázků GIF a dalších souborů

Animate nabízí účinný proces publikování při exportu animovaného obsahu jako animovaných obrázků GIF, videí a dalších souborů. Chcete se naučit, jak exportovat animace? Podívejte se na výukové video na konci tohoto příkladu a postupujte podle těchto kroků.

 1. Klikněte na nabídku Soubor > Exportovat > Exportovat video.

 2. V dialogovém okně Exportovat video zvolte následující možnosti:

  • Velikost vykreslení: Nastavte hodnoty odpovídající šířce a výšce plochy v uvedeném pořadí.
  • Ignorovat barvu plochy (generovat kanál alfa): Vytvoří kanál alfa pomocí barvy plochy.
  • Převést video v aplikaci Adobe Media Encoder: Převede exportovaný soubor MOV do jiného formátu.
  • Zastavit export: Zvolte požadovanou možnost pro ukončení exportu.
  • Procházet: Zadejte umístění, do kterého se má video exportovat.
 3. Klikněte na tlačítko Exportovat.

Jak exportovat animované datové zdroje jako videa, animované obrázky GIF a další soubory

Prohlédněte si video zobrazující, jak exportovat videa jako animované obrázky GIF nebo soubory v dalších formátech.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.