Poškozené a duplikované symboly v aplikaci Animate CC

Problém

Když otevřete soubor FLA/XFL (vytvořený s použitím aplikace Flash Professional CC) v aplikaci Flash Professional CS6, symboly jsou poškozené a duplikované. Název symbolu obsahuje některý z následujících speciálních znaků:

 • ,:;*&?"|=[]<>
 • Mezery na začátku a na konci, tečky na konci (....)

Tyto symboly také nelze zkopírovat z aplikace Flash CC do aplikace Flash CS6.

Poznámka:

Pokud pracujete pouze v jedné verzi aplikace Flash Professional (pouze Flash CC, nebo pouze Flash CS6), s tímto problémem se nesetkáte.

Řešení

Ručně přejmenujte všechny symboly, které obsahují speciální znaky, nebo problém odstraňte podle níže uvedeného postupu s použitím skriptu JSFL:

 1. Stáhněte si tento soubor ZIPa extrahujte jeho obsah.
 2. Spusťte skript Verify_Library_CS6_Compatibility.jsfl některým z následujících způsobů:    
  • Otevřete skript JSFL v aplikaci Flash Pro CC a proveďte skript z editoru JSFL.
  • Zkopírujte skript JSFL do následujícího umístění a spusťte ho pomocí aplikace Flash CC výběrem možnosti Příkazy > Ověřit kompatibilitu knihovny se sadou CS6.
   • Windows: C:\Users\<jméno_uživatele>\AppData\Local\Adobe\Flash CC\en_US\Configuration\Commands
   • MAC: /Users/<jméno_uživatele>/Library/Application Support/Adobe/Flash CC/en_US/Configuration/Commands
 3. Skript provede následující akce:
  • Zobrazí se vám výzva s počtem symbolů, které obsahují zakázané speciální znaky. Poté můžete zvolit automatické přejmenování těchto symbolů.
  • Odstraní mezery na začátku nebo na konci a tečky na konci názvů.
  • Nahradí všechny zakázané speciální znaky podtržítkem (_).
  • Zobrazí všechny změny v panelu Výstup.

Stáhnout skript JSFL

Stáhnout

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.